ЗМІСТ ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЗМІСТ ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯРобочий зошит

для практичних робіт із дисципліни

«Податкова система»

за спеціальністю №5.03050901 «Бухгалтерський облік»

Студента групи________________

____________________________

____________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

2014

ТЕМА: ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Мета: Ознайомитись з методикою визначення оподатковуваного обороту, нарахування ПДВ, набути вміння складання документації з нарахування, сплати та звітності з ПДВ

Час виконання – 6 годин

Забезпечення заняття – Податковий кодекс України, калькулятор

Питання, які необхідно опрацювати перед виконанням роботи

1. Податкове зобов’язання по ПДВ

2. Податковий кредит по ПДВ

3. ПДВ до сплати в бюджет

4. Пільги по ПДВ, їх значення

ЗМІСТ ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ

Ситуативна вправа № 1

Розрахувати суми податку на додану вартість, провести записи в регістрах аналітичного податкового обліку, скласти податкову декларацію.

Платник податку – Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю (СТОВ) «Влада», розташоване в с.______________________

р-ну______________обл._______________ Ідентифікаційний код – 03765814.

Індивідуальний податковий номер – 037658142136.

Номер свідоцтва про реєстрацію платника – 3119475.

Умова:

Протягом грудня у СТОВ «Влада» здійснено такі операції з продажу-придбання товарів:

05.12.Продано працівникам зерно ячменю на суму 15470 грн. і зерно пшениці на суму 8890 грн. Відомість № 64.

13.12.Продано переробному підприємствумолодняк великої рогатої худоби живою масою 3900 кг за договірною ціною без ПДВ______грн. Податкова накладна №127.

17.12. Придбано у Одеського хімзаводу добрива на суму 17450 грн. з ПДВ. Податкова накладна №831.

20.12.Придбано цукор і перераховано Запорізькому цукровому заводу 4980 грн. з ПДВ. Податкова накладна №399

21.12.Продано СТОВ «Влада» насіння люцерни на суму 5840 грн. з ПДВ.Податкова накладна №127.

У попередньому звітному періоді (листопад) мало місце від’ємне значення податкового зобов’язання у сумі 224 грн.

· Примітка. Для заповнення головної частини документів дані, яких не вистачає, підбирати самостійно.

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ

 

1.Визначаємо податкове зобов’язання по ПДВ:

ПЗ = вартість реалізованого товару з ПДВ х 20 : 120

2. Податковий кредит по ПДВ:

ПК = вартість придбання з ПДВ х 20 : 120

3. ПДВ до сплати в бюджет = ПЗ – ПК

Висновок:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ситуативна вправа № 2

ТОВ «Влада» протягом податкового періоду одержала такі показники:

  Назва товарів     Випуск, шт.   Реалізовано,шт. Вартість за одиницю, в т.ч. ПДВ, грн.
А* 56,98
Б* 75,44
В* 42,98

* Примітка: вид та назву товару визначити самостійно. Товари повинні бути не пільгової категорії.

Реквізити ТОВ «Влада»:

· ідентифікаційний код платника – 65906327

· індивідуальний податковий номер платника ПДВ – 432084189460

· номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ – 05793

· місцезнаходження платника податку визначити самостійно

 

Для виготовлення вказаних товарів фірмою закуплено сировини і матеріалів на

224537 грн. (в т.ч. ПДВ), які використано у виробничому процесі.

На підставі наведених даних необхідно визначити:

1) Податкове зобов’язання

2) Податковий кредит

3) Суму податку на додану вартість, яка підлягає сплаті в бюджет

 

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ

Роботу слід виконувати у такій послідовності:

1.Визначити вартість виробленого та реалізованого товару (з ПДВ) у податковому періоді:

 

Вироблена та реалізована продукція ТОВ «Влада» за податковий період

 

 

Назва товарів Реалізовано, шт. Вартість за одиницю, в т.ч.ПДВ, грн. Загальна вартість реалізованого товару з ПДВ, грн.
А Б В      
Всього:   Х  

 

*Колонка «Реалізовано шт.» підбивається в тому випадку, якщо товари однієї

групи.

 

На підставі даних таблиці визначити податкове зобов’язання по ПДВ(ПЗ)

у податковому періоді:

Загальна вартість реалізованого товару з ПДВ х 20 : 120

2. Визначити податковий кредит по ПДВ (ПК):

Вартість закупленої сировини і матеріалів з ПДВ х 20 : 120

Податковий кредит по ПДВ визначається при умові наявності податкових накладних на придбані та використані сировину та матеріали, які оформлені у відповідності до Податкового Кодексу.

 

3.Визначити суму ПДВ, яка підлягає сплаті в бюджет:

ПДВ = ПЗ – ПК

Висновок_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Після виконання практичної роботи студенти повинні:

§ Знати порядок розрахунку податку на додану вартість

§ Вміти обчислювати ПДВ до сплати в Бюджет

 

Дата виконання_________________ Підпис студента_____________

Оцінка_________________________

 

ТЕМА: АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

Мета: Ознайомитись з методикою визначення акцизного податку на різні види підакцизних товарів, набути вміння складання звітності з акцизного податку

Час виконання – 4 години

Забезпечення заняття – Податковий кодекс України, калькулятор

Питання, які необхідно опрацювати перед виконанням роботи

1. Перелік підакцизних товарів

2. Порядок включення акцизного податку в ціну товару

3. Пільги по податку

4. Строки подання звітності по акцизному податку

5. Відповідальність платників за порушення податкового законодавства

ЗМІСТ ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ

Ситуативна вправа № 1

Підприємство ТОВ «Влада» у березні поточного року виробило та відвантажило наступні лікеро-горілчані напої:

  Покупці   Вид продукції Кількість реалізованої продукції, л Дата оплати рахунків
ТОВ «Арті-М» Горілка «Княжий келих» (40% спирту) 4.03
ТОВ «Арті-М» Лікер «Вишневий» (25% спирту) 10.03
ТОВ «Арті-М» Вино «Кагор» 13.03
ТОВ «Арті-М» Пиво солодове 13.03  
ФОП Княжицький   Горілка (40% спирту) 14.03
ФОП Княжицький Лікер Tallin (25% спирту) 14.03
ФОП Княжицький Коньяк (42% спирту) 15.03

Завдання:

1. Ознайомитись з поставленою умовою

2. Провести розрахунок акцизного податку та вказати терміни сплати в бюджет

3. Оформити податкову декларацію з акцизного податку

*Ставка акцизного податку - ______грн. за 1 л 100% спирту

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ

1) Визначити ставки акцизного податку з врахуванням міцності алкогольних напоїв:

Наприклад, для горілки:

Ставка акцизного податку за 1л 100% спирту – 100%

Х грн. – 40 %

Розв’язавши пропорцію, визначимо ставку акцизного податку за 1л 40% спирту.

Аналогічно визначаємо ставки інших видів продукції.

2) Нарахувати акцизний податок:

К-сть продукції х ставку з врахуванням міцності

3) Визначити суму разом

Висновок_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ситуативна вправа № 2

Обчислити суму акцизного податку, що підлягає перерахуванню в бюджет.

Випуск та реалізація тютюнових виробів за звітний період:

Назва товару Випуск, шт. Реалізація, тис.шт. Ставка, грн.
Сигарети без фільтру  
Сигарети з фільтром  
Тютюнова сировина 10000(кг) 10000(кг)  

Висновок_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ситуативна вправа № 3

Визначити суму акцизного податку при ввезенні фірмою «Влада» наступних товарів на митну територію України:

Код товару згідно з УКТ ЗЕД Назва товару Одиниця виміру Кількість Ставка Нараховано акцизного податку, грн.
  Пиво солодове л      
  Вина виногр.натур. л    
  Вина виногр. Кріплені л    
  Вина ігристі л      
  Спирт етиловий л    
Бензин кг      
  Авто DEWO matis (V=1500) новий шт.    

Висновок_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Після виконання практичної роботи студенти повинні:

§ Знати порядок розрахунку акцизного податку

§ Вміти обчислювати акцизний податок до сплати в Бюджет

 

 

Дата виконання_________________ Підпис студента_____________

Оцінка_________________________

ТЕМА: ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

Мета: Ознайомитись з методикою визначення доходів і витрат, обчислення об’єкта оподаткування та сум податку на прибуток підприємств; набути вміння складання податкової декларації з податку на прибуток.

Час виконання – 6 години

Забезпечення заняття – Податковий кодекс України, калькулятор

Питання, які необхідно опрацювати перед виконанням роботи

1. Платники і ставки податку

2. Порядоквизначеннядоходів і витрат

3. Порядок обчислення податку на прибуток підприємств

4. Пільги по податку

Питання, які необхідно опрацювати перед виконанням роботи

1.Платники, об’єкт оподаткування, ставки ПДФО

2.Неоподатковувані доходи

3.Податкові соціальні пільги

4.Механізм нарахування ПДФО

 

ЗМІСТ ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ

Завдання 1

Визначити суму податку на доходи фізичних осіб СВК «Дружба» за даними «Розрахункової платіжної відомості про нараховану заробітну плату» за поточний місяць

Прізвище, ім'я, побатькові Нараховано Підстава для підвищеної податкової соціальної пільги Сума податку,грн.
Бабіченко Василь Григорович -  
Бакума Павло Сидорович -
Карпенко Олег Іванович Чорнобилець І категорії
Короленко Максим Ігорович Чорнобилець І категорії
Мунтян Леонід Антонович Інвалід ІІ категорії
Медведенко Інна Григорівна Має дітей 5,17років
Співаченко Ольга Павлівна Має дітей 6,10, 19 років
Суптеля Надія Дмитрівна Має дітей 7 та 14 років (інвалід дитинства)
Яремчук Олена Дмитрівна Самотня мати 4-річної дитини
Заїченко Олексій Федорович Герой України
Авраменко Степан Іванович -
Назаренко Іван Іванович -
Юрченко Алла Миколаївна Мати трьох дітей 7, 12, 15 років
Коломоєць Олена Сергіївна Опікун двох неповнолітніх дітей, одна з яких інвалід
Остапенко Володимир Іванович Чорнобилець І категорії

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ

Об’єкт оподаткування – загальний місячний оподатковуваний дохід

Ставки У ПКУдля більшостідоходів передбачене введення прогресивної ставки податку з доходів. Її застосовуватимуть до усіх оподатковуваних доходівплатників по­датку, крімтих, для яких законом визначено спеціальні ставки (наприклад, зарплата шах­тарів1 — 10%, дивіденди — 5%). Яку прогресивну ставку слід застосовувати, залежить від суми оподатковуваного доходу

Розмір МІСЯЧНОГО доходу Визначення суми податку  
Доход менше або дорівнює 10-ти розмі­рам мінзарплати (ста­ном на 1 січня звітного податкового року) 15% зі всієї суми оподатковуваного доходу
Доход більше 10-ти мінзарплат (станом на 1 січня звітного подат­кового року) з доходу, який дорівнює 10 мінзарплатам (станом на 1 січня звітного року), утри­мують 15% податку + з ре­шти доходу утримують 17%

Наприклад,

Якщо доход перевищує 10730 (10 мін з/п) , то

ПДФО= 10730грн.* 15 % + ( сума доходу – 10730) * 17 %

Податкові соціальні пільги

Право на ПСП мають ті хто отримує заробітну плату та інші прирівняні до неї виплати (відпускні, лікарняні), тільки за одним місцем нарахування зарплати. Для цього необхідно платникам податку подати заяву встановленої форми разом з необхідними документами.

Особи, яким надають пільгу Розмір пільги
Будь-який платник податку загальна
    Платник податку, який утримує двох і більшедітей до 18 років 100% загальної у розрахунку на кожну дитину
Платник податку, який утримує дитину - інваліда 150% загальної У розрахунку на кожну дитину-інваліда віком до 18р років
Одинока мати (батько), вдова (вдівець) або опікун, піклувальник Примітка:Якщо мають дітей до 18 років і не перебувають у шлюбі, зареєстрованому згідно із законом. 150% загальної У розрахунку на кожну дитину-інваліда віком до 18 років
Постраждалі від Чорнобильської катастрофи 1-ї або 2-ї категорій 150% загальної
Учень, студент, аспірант – за місцем роботи 150% загальної
Інвалід І або І І групи, у т.ч. з дитинства 150% загальної
Особа, що зазнала переслідування за правозахисну діяльність, включаючи журналістів 150% загальної
Учасник бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни 150% загальної
Герой України, герой Радянського Союзу, герой Соціалістичної праці , тощо Учасник бойових дій під час Другої світової війни, колишній в’язень концтаборів; особа, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда 200 % загальної

 

Питання, які необхідно опрацювати перед виконанням роботи

· Плата за землю

· Плата за користування надрами

· Збір за спеціальне використання води

Завдання 1

Визначити суму плати за землю за даними ВАТ ______________ на 20­_____рік.

Земельні ділянки   Площа, га Грошова оцінка 1 га,грн. Ставки Сума земельного податку. грн
Рілля      
Сіножаті      
Пасовища      
Багаторічні      
Під житловим фондом    
Для інших цілей      
Під індивідуальними гаражами    

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ

Плата за землю = Площа х грошову оцінку х Ставку

Ставки визначити самостійно, користуючись Податковим кодексом.

Завдання 2

Визначити щомісячний платіж земельного податку ТОВ «Зоря», якому належить торгівельний павільйон площею 890 квадратних метрів. Який розмір земельного податку за такий же павільйон буде у м. Чернігові та у м. Києві.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 3

Громадянин , який проживає в селі Колісники Прилуцького району Чернігівської області, має у користуванні земельну ділянку загальною площею 1,27 га, в тому числі:

Для ведення особистого підсобного господарства:

· Ріллі – 0,3 га

· Сіножаті – 0,12 га

· Під житловим будівництвом – 0,23 га

Розрахувати земельний податок для фізичної особи. Пояснити механізм його нарахування та строки сплати.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 4

Підприємство використовує підземні пористі геологічні утворення для зберігання природного газу. Основні показники проекту підземного сховища для зберігання природного газу такі:

· Загальний об’єм – 1750000 тис. куб. метрів;

· Активний об’єм – 850000 тис.куб. метрів.

Ставку плати за користування надрами в цілях , не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, за 1000 куб. метрів активного об’єму підземного сховища для зберігання природного газу визначити самостійно, користуючись ПКУ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 5

Обчислити збір за спеціальне використання води ТОВ «Світанок» , що знаходиться у Прилуцькому районі.

Використання води підприємством у четвертому кварталі минулого року

Системи водопостачання Затверджений ліміт використання води на квартал, куб.м Фактично використано, куб.м Ставка, грн./100куб.м
Підземні води    
Поверхневі води (р.Дніпро)  

 

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ

1. Нарахувати збір за спеціальне використання води в межах ліміту:

Факт.використано х ставку

2. Нарахувати збір за спеціальне використання води понад встановленого ліміту:

(Факт використано води – ліміт) х ставку х 5

3. Всього нараховано збору за спеціальне використання води.

Висновок________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Після виконання практичної роботи студенти повинні:

§ Знати порядок розрахунку та терміни сплати в бюджет плати за ресурси

· Вміти обчислювати плату за землю, плату за користування надрами та збір за спеціальне використання води

 

Дата виконання_________________ Підпис студента_____________

Оцінка_________________________

ТЕМА: СПЕЦІАЛЬНІ ПОДАТКОВІ РЕЖИМИ СПРОЩЕНА СИСТЕМА ПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мета: Ознайомитись з методикою обчислення єдиного податку суб’єктами малого підприємництва та складання податкової звітності

Час виконання – 2 години

Забезпечення заняття – Податковий кодекс України

Питання, які необхідно опрацювати:

  1. Платники єдиного податку
  2. Ставки єдиного податку
  3. Податковий період, порядок нарахування та строки сплати єдиного податку
  4. Ведення обліку і складення звітності
  5. Податки і збори від яких звільняються платники єдиного податку

Питання, які необхідно опрацювати перед виконанням роботи

1.Платники, об’єкт оподаткування, ставки ФСП

2.Механізм нарахування ФСП

3.Податкова звітність з ФСП

 

Ставки ФСП

 

№ з/п Вид земельних угідь Ставки ФСП, %
Рілля, сіножаті та пасовища 0,15
Рілля, сіножаті та пасовища, розташовані в гірських зонах та на поліських територіях1 0,09
Багаторічні насадження    
Багаторічні насадження, розташовані в гірських зонах та на поліських територіях1 0,03
Землі водного фонду 0,45
Рілля, сіножаті та пасовища, якими користуються тепличні господарства2 (це підприємства, у яких частка доходу від реалізації продукції рослинництва закритого грунту та продукції її переробки перевищує 66% від реалізації всієї власно виробленої с/г продукції )   1.00

 

ФСП = площа х грошову оцінку х ставку

Після виконання завдання студенти повинні:

Знати:

· Методику розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку

Вміти:

· Складати звітні документи щодо ФСП

 

 

Дата виконання_________________ Підпис студента_____________

Оцінка_________________________

 

ТЕМА: МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ

Мета: Ознайомитись з методикою визначення та нарахування місцевих податків і зборів, набути вміння складання податкової документації; закріпити та поглибити теоретичні знання

Час виконання – 4 години

Забезпечення заняття – Податковий кодекс України, калькулятор

Питання, які необхідно опрацювати перед виконанням роботи

1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

2. Збір за місця для паркування транспортних засобів

3. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

4. Туристичний збір

Ситуативна вправа № 1

Нарахувати податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на таку нерухомість:

· Дачний будинок площею 260 квадратних метрів, що належить фізичній особі

· Квартира, площею 180 квадратних метрів, належить фізичній особі

· Квартира площею 170 квадратних метрів, у власності юридичної особи

· Будинок площею 320 квадратних метрів, належить фізичній особі

· Будинок площею 620 квадратних метрів,у власності фізичної особи.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ситуативна вправа № 2

Розрахувати збір за місця для паркування транспортних засобів. Площа паркінгу - 740 квадратних метрів. Ставка збору – 0,13 % за місяць. Вказати терміни сплати збору та строки подання звітності. До якого бюджету надходить збір за паркування транспорту ?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ситуативна вправа № 3

Особа зупинилась в готелі на 5 днів. Який розмір туристичного збору буде включено готелем в оплату даній особі? Ставка збору – 1%. Вартість поживання за добу – 240 грн. з ПДВ. Окремо за весь термін перебування у готелі витрати на харчування склали 570 грн. з ПДВ.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ситуативна вправа № 4

Розрахувати туристичний збір готелю за послуги проживання :

Вартість послуг проживання з ПДВ 320 грн. за добу. У вартість проживання включаються Витрати на побутові послуги – 35 грн. в т.ч. ПДВ

  • Витрати на харчування – 70грн. в т. ч. ПДВ

Вкажіть строки сплати туристичного збору та термін подачі звіту. До якого бюджету надходить туристичний збір ?

Примітка : розрахунок збору необхідно здійснити за максимальною і мінімальною ставками.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ

1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Не є об'єктом оподаткування:

а) об'єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);

б) об'єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об'єкта на одного платника податку;

ґ) об'єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім'ям та прийомним сім'ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об'єкта на сім'ю;

д) гуртожитки.

Пільги із сплати податку База оподаткування об'єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири - на 120 кв. метрів;

б) для житлового будинку - на 250 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період і застосовується до об'єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа - платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об'єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.

Ставка податку

Ставки податку встановлюються сільською, селищною або міською радою в таких розмірах за 1 кв. метр житлової площі об'єкта житлової нерухомості:

для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів, ставки податку не можуть перевищувати 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів, ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

Податковий період. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

Порядок обчислення суми податку. Обчислення суми податку з об'єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб, проводиться органом державної податкової служби за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості. Податкове повідомлення-рішення про суму податку, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилаються органами державної податкової служби платникам за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості до 1 липня звітного року

Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 1 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцезнаходженням об'єкта оподаткування декларацію, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Строки сплати податку. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

2. Збір за місця для паркування транспортних засобів

Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.

Ставки збору Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі від 0,03 до 0,15 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

ПРИКЛАД : за даними 2012 року мінімальна ставка становить:

0.03% х 1073 грн = 0,3219 грн./ (м кв. х день)

При роботі стоянки 30 днів на місяць кожен квадратний метр ділянки під стоянкою обійдеться в:

0,3219 х 30 = 9,6570 грн /м кв

Відповідно, максимальна ставка виявиться рівно в 5 разів більше.

Якою вона буде для конкретного оператора парковки, - залежить від рішення місцевої влади. При визначенні ставки збору сільські, селищні та міські ради враховують місцезнаходження спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів, площу спеціально відведеного місця, кількість місць для паркування транспортних засобів, спосіб поставлення транспортних засобів на стоянку, режим роботи та їх заповнюваність.

Розрахувавши «свою» ставку, залишиться лише помножити її на площу у квадратних метрах землі під стоянкою і не пізніше 30 числа поточного місяця авансом перерахувати до бюджету .

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

3 Туристичний збір

Ставка збору Ставка встановлюється у розмірі від 0,5 до 1 відсотка до бази справляння збору.

Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) за вирПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.012 с.)