Цілі, функції та завдання соціального педагога по захисту прав дитиниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Цілі, функції та завдання соціального педагога по захисту прав дитиниЦілі, функції та завдання соціального педагога по захисту прав дитини

Президент запропонував Кабінету Міністрів України ввести напрямок "Захист прав дитини" до порядку проведення рейтингової оцінки результатів діяльності керівників регіонів за наступними індикаторами:

- діяльність з реалізації права дитини на виховання в сімейному оточенні;

- діяльність з забезпечення права дитини-сироти або позбавленої батьківського піклування на житло;

- забезпечення права дитини на здоров'я;

- реалізація права дитини на відпочинок та оздоровлення;

- реалізація права дитини на освіту та розвиток, зокрема, розвиток мережі дитячих садків та позашкільних закладів;

- захист прав дітей, які перебувають у конфлікті та контакті з законом;

- охорона матері і дитини.

 

ФУНКЦІОНАЛЬНО-РОЛЬОВИЙ РЕПЕРТУАР СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА.

Сфери педагогічної діяльності спеціаліста із захисту прав дитини

Серед сфер соціальної роботи в країнах з високим рівнем розвитку виділяють до 20 її галузей. Так, наприклад, ще на початку ХХ століття в Америці була започаткована шкільна соціальна робота, основним об’єктом якої були діти, які не могли відвідувати школу із-за відсутності необхідних знань, девіантної чи делінквентної поведінки, фізичних недоліків або інших причин. На даний час в багатьох країнах шкільна соціальна робота розглядається як сумісна діяльність професійних спеціалістів (соціальних педагогів, соціальних робітників, психологів та інші) та їхніх добровільних помічників (батьків, рідних, громади, вчителів), що спрямована на надання допомоги всім дітям, хто навчається, без виключення, в отриманні ними освіти, вирішенні особистісних та соціальних проблем, набутті позитивного життєвого досвіду.

Захист прав дитини в галузі охорони здоров’я

Охорона здоров’я є сукупністю заходів політичного, економічного, правового, соціального, культурного, медичного, санітарно-гігієнічного та ін. характеру, що спрямовані на збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я кожної людини та надання їй медичної допомоги у випадку втрати здоров’я.

Охорона здоров’я здійснюється на основі наступних принципів: 1)додержання прав людини у галузі охорони здоров’я та забезпечення пов’язаних з цим правами державних гарантій; 2)пріоритет профілактичних заходів; 3)доступність медико-соціальної допомоги; 4)відповідальність органів державної влади та управління, підприємств та організацій незалежно від форми власності, посадових осіб за забезпечення прав громадян в галузі охорони здоров’я.

Держави – учасниці визнають право дитини на користування найбільш досконалими послугами системи охорони здоров’я і засобами лікування хвороб та відновлення здоров’я. Держави – учасниці прагнуть забезпечити, щоби жодна дитина не була позбавлена свого права на доступ к подібним послугам системи охорони здоров’я (ст. 24 Конвенції ООН про права дитини). Забезпечення прав дитини є однім з пріоритетних завдань соціального педагога у цій галузі. Він є першим, хто має інформувати батьків про невід’ємні права дитини при народженні, забезпечити права дитини на реєстрацію її як громадянина, опіку батьків та забезпечення права на користування найбільш досконалими послугами закладів охорони здоров’я.

До головних функцій діяльності соціального педагога в оздоровчій освітній установі варто віднести:

– діагностичну – спрямовану на діагностику особистості дитини і соціального середовища (навчального закладу, родини, друзів, установ дозвілля і спорту і т.д.) у взаємодії з якими він знаходиться;

– прогностичну –, що полягає в прогнозуванні характеру розвитку особистості і середовища з метою виявлення позитивних і негативних факторів даного процесу;

– превентивно-профілактичну і соціально-терапевтичну – спрямовану на розробку заходів для попередження розвитку і подоланню негативних явищ, здатних порушити чи утруднити хід позитивного процесу розвитку особистості дитини;

– охоронно-захисну – що включає створення умов, що забезпечують захист і реалізацію прав дитини і середовища формування особистості на основі міжнародної і державної нормативно-правової бази;

– компенсаторну і реабілітаційну, що полягають у створенні умов, необхідних підлітку для більш повного задоволення особистісних і соціально-значущих потреб і інтересів;

– організаторську – спрямовану на організацію соціальної творчої діяльності.

Метою діяльності соціального педагога в умовах установ системи охорони здоров’я дитини є соціально-педагогічна адаптація особистості, що навчається, створення психолого-педагогічних умов даного процесу.

У веденні Міністерства охорони здоров'я перебувають будинки дитини, де втримуються діти до 3 років, дитячі поліклініки (медико-соціальний патронаж родини), лікарні й клініки, що обслуговують дітей в умовах стаціонару, установи медико-соціальної реабілітації, медико-психологічної й педагогічної допомоги, система психіатричних і наркологічних клінік і диспансерів. В останні роки пріоритет віддається в валеологічному напрямку, створюються валеологічні центри.

Валеологія - наука про здоров'я людини, передумови і фактори здорового способу життя. Предметом валеології є здоров'я сучасної "суспільної людини" і той спосіб життя, що веде до знаходження, збереженню, підтримці або поверненню цього здоров'я.

Особливу роль грають центри планування родини. У перспективі можна, засноване на досвіді 1930-х років, створення соціально-правових кабінетів у жіночих і дитячих консультаціях.

До функцій соціального педагога в системі охорони здоров'я можна віднести забезпечення турботи про хворих у до- і після госпітальний період, допомога в знятті стресів, сприяння оздоровленню, у тому числі пропаганду здорового способу життя.

Залежно від місця роботи розрізняються функції фахівця: в установах міжвідомчої приналежності він робить медико-соціальні послуги, в установах, службах і центрах охорони здоров'я - соціально-педагогічні.

Як приклад діяльності соціального педагога в міжвідомчих установах приведемо досвід роботи валеологічної служби санаторної школи.

Ціль створення служби - організація цілісної системи валеологічної освіти, спрямованої на формування культури здоров'я й організацію здорового способу життя, збереження здоров'я учнів і співробітників школи.

Таблиця № Сфери дії соціального педагога – спеціаліста із захисту прав дитини

Охорона здоров’я Освіта Соціальний захист (система соціального контроля) Правоохоронні органи Недержавні заклади позашкільного виховання, ССМ
- Будинок дитини (роддом) - дитячі лікарні - профілакторії та дома відпочинку для матері і дитини - центри медіко-соціальної реабілітації неповнолітніх     - - школи, гімназії, ліцеї, коледжі; - - система допрофесійної підготовки; - - загальноосвітні школи та професійні училища соціальної реабілітації - центри соціального обслуговування - центри соціальної допомоги родині і дітям - соціальні притулки для дітей і підлітків - соціально-реабілітаційні центри для неповнолітніх, центри допомоги дітям, що залишилися без піклування батьків - реабілітаційні центри для дітей і підлітків з обмеженими можливостями - комітети зі справ молоді - кримінальна міліція - СІЗО - Приймальник – розподілювач - Суди - ВТК - суди - дворові дитячі клуби - будинки дитячої творчості - освітні молодіжні центри - центри профорієнтації - центри ССМ - притулки  

 


Таблиця № Потреба у соціальному педагогі – спеціалісті із захисту прав дитини згідно сфер діяльності

 

Охорона здоров’я Освіта Соціальний захист (система соціального контролю) Правоохоронні органи Недержавні заклади позашкільного виховання, ССМ
1. Інформування про право дитини на реєстрацію. 2.Забезпечення права дитини на турботу обох батьків. 3. Забезпечення права на нерозлучення. 4. Забезпечення права на достатній рівень життя. 5. Забезпечення права на користування досконалими послугами закладів охорони здоров’я 6. Забезпечення прав дітей-інвалідів. 1. Правове виховання. 2. Вирішення проблем девіант-них та делінквент-них дітей. 3. Вирішення проблем «учень-вчитель». «учень-батьки», «учень-учень», «учень-батьки-вчитель». 4. Забезпечення права на отримання освіти. 5. Забезпечення права на свободу думки, совісті та релігії. 6. Забезпечення права на особисте та сімейне життя. 1. Захист прав дитини (збір необхідних документів, участь у судовому процесі) 2. Оцінка стану дитини. 3. Підбір опікунів та прийомних батьків. 4. Допомога у працевлаштуванні. 5. Захист трудового права. 6. Захист від експлуатації. 7. Забезпечення прав на соціальне забезпеч-чення. 8. Моніторинг додержання прав дитини 1. Правове забезпечення хода карного розслідування. 2. Інформування про права дитини в період слідства та суду. 3. Ведення роботи з прав дитини у ВТК. 4. Виховна робота в приймальнику. 5. Встановлення особистості дитини. 6. Пропедевтична робота. 1. Пропаганда прав дитини. 2. Організація дозвілля. 3. Патронаж сімей. 4. Профілактика асоціального способу життя.

 

Цілі, функції та завдання соціального педагога по захисту прав дитини

Президент запропонував Кабінету Міністрів України ввести напрямок "Захист прав дитини" до порядку проведення рейтингової оцінки результатів діяльності керівників регіонів за наступними індикаторами:

- діяльність з реалізації права дитини на виховання в сімейному оточенні;

- діяльність з забезпечення права дитини-сироти або позбавленої батьківського піклування на житло;

- забезпечення права дитини на здоров'я;

- реалізація права дитини на відпочинок та оздоровлення;

- реалізація права дитини на освіту та розвиток, зокрема, розвиток мережі дитячих садків та позашкільних закладів;

- захист прав дітей, які перебувають у конфлікті та контакті з законом;

- охорона матері і дитини.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.51.151 (0.011 с.)