Тема: «Методи фізіологічних досліджень»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: «Методи фізіологічних досліджень»Мета

Питання для самостійної підготовки

1.Знаходити зв’язок між завданнями фізіології та практичними потребами лікувальної та профілактичної медицини.

2.На прикладах демонструвати значення експериментального методу дослідження та клінічного спостереження для розвитку медичних наук. 3.Обґрунтовувати вибір об’єктів експериментальних досліджень, використання їх у дослідах.

4. Досліджувати етапи проведення експерименту на моделі спінальної жаби.

Практична частина

Досліджувати вплив довкілля на організм та його адаптацію на прикладах дослідження пульсу, частоти дихання у студентів при різних фізичних навантаженнях

Результат практичного дослідження:

Висновки:

Дата

Протокол практичного заняття №2

Тема: «Основні принципи регуляції фізіологічних функцій організму»

Мета

Питання для самостійної підготовки

1.Розглядати на прикладах види регуляції фізіологічних функцій.

2.Відтворювати безумовні рефлекси на моделі спінальної жаби, пояснювати їх значення для регуляції функцій організму.

3.Зображати типову рефлекторну дугу та визначати значення її складових.

4.Розглядати значення принципів “теорії нервізму” І.М. Сєченова та І.П. Павлова. Пояснювати значення зворотного зв’язку для рефлекторної регуляції функцій організму та відображати його на схемі рефлекторної дуги. Розрізняти фізіологічні, функціональні системи, наводити їх приклади.

Практична частина

Визначати час рефлекторної реакції людини на дію різних подразників.

Практичні навички:

¾ виготовляти препарат спінальної жаби;

¾ досліджувати рефлекси на препараті спінальної жаби;

¾ визначати етапи проведення експерименту;

¾ зображати елементи рефлекторної дуги;

¾ вимірювати частоту пульсу та дихання при зміні положення тіла студентів.

Результати практичного дослідження

Висновки

Дата

Протокол практичного заняття №3

Тема: «Збудливість та подразливість тканин»

Мета

Питання для самостійної підготовки

1.Пояснювати відмінність між збудливістю та подразливістю, роль збудливості у функціонуванні організму.

2.Виготовити нервово-м’язовий препарат жаби, дослідити на ньому збудливість нерву та м’язу, закономірність проведення збудження нервовими волокнами залежно від їх анатомічної та фізіологічної цілісності, інтерпретувати причини порушення провідності.

3.Пояснювати механізми розвитку потенціалу спокою й потенціалу дії у збудливих тканинах.

4.Розкрити значення йонних каналів і помп для утворення електричного потенціалу, а також роль блокаторів цих мембранних структур у клінічній практиці.

Практична частина

Результати практичних досліджень

Висновки

Дата

Протокол практичного заняття №4

Тема: «Механізм передачі збудження»

Мета

Питання для самостійної підготовки

1.Пояснювати фізіологічний механізм передачі збудження з нервових волокон на м’язові та наступного його проведення скелетними й гладкими м’язовими волокнами.

2.Досліджувати залежність величини м’язового скорочення від сили та частоти подразнення. Встановлювати залежність характеру скорочення м’язів від сили та частоти подразнення.

3.Визначати тонус і силу м’язів, записувати зубчастий та гладкий тетанус. 4.Пояснювати механізм тонічного та фазного скорочення, відмінність між ними.

5.Інтерпретувати механізми блокади нервово-м’язового проведення збудження. Пояснювати механізм втоми у м’язах, значення активного відпочинку.

Практична частина

Результати практичних досліджень

Висновки

Дата

Протокол практичного заняття №5

Тема: «Функції ЦНС у забезпеченні життєдіяльності організму»

Мета

Питання для самостійної підготовки

1.Пояснювати координаційну та інтегративну функції ЦНС. Розрізняти роль нейронів і нейроглії, а також продемонструвати на прикладах значення нервових центрів у забезпеченні регуляції життєдіяльності організму.

2.Досліджувати явище послідовної та просторової сумації нервових імпульсів у центральній нервовій системі, інтерпретувати результати.

3.Спостерігати гальмування рефлексів спинного мозку у декапітованої жаби, робити висновок про механізм гальмування.

4.Пояснювати механізми передачі збудження у нейронах і синапсах центральної нервової системи, роль нейромедіаторів, механізм розвитку збудження й гальмування, їх іррадіацію, сумацію, дивергенцію, конвергенцію, тонус нервових центрів та інші властивості, що лежать в основі інтегративної функції ЦНС.

Практична частина:

Практичні навички:

¾ оцінювати величину мембранного потенціалу спокою, амплітуду ПД нервових волокон, зображувати графічно;

¾ виготовити нервово-м’язовий препарат жаби;

¾ експериментально доводити закон двобічного проведення збудження по нервовому волокну;

¾ графічно зображати типи скорочення м’язів, схему нервово-м’язового передавання збудження;

¾ досліджувати залежність величини м’язового скорочення від сили та частоти подразнення;

¾ пояснювати фізіологічні механізми проявів інтегративних властивостей центральної нервової системи;

¾ розрізняти механізм різних видів гальмування;

¾ диференціювати структурно-функціональні особливості посмугованих і гладких м’язів.

Результати практичних досліджень:

Висновок:

ДатаПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.54.67 (0.011 с.)