Визначення швидкостей ланок для 12-ти положень механізмуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначення швидкостей ланок для 12-ти положень механізмуКонтрольне положення механізму №8. Швидкості ланок механізму визначаємо методом планів. Будуємо план швидкостей для контрольного положення механізму (див. лист).

Ланка 1 здійснює обертальний рух, тому

;

Вектор швидкості .

Вибираємо масштабний коефіцієнт плану швидкостей . З полюса плану швидкостей рv відкладаємо перпендикулярно до ОА відрізок . Швидкість точки А, яка належить кривошипу ОА, рівна швидкості точки А2, яка належить каменю куліси 2, . Невідому швидкість точки A3, яка належить кулісі 3, знаходимо із системи векторних рівнянь

Тут .

Розв'язуємо дану систему графічним методом. З точки а, кінця вектора , проводимо пряму паралельну ланці AO1, a з точки о1, яка співпадає з полюсом рv проводимо пряму перпендикулярну до ланки AO1 і на перетині одержуємо точку . Вектор зображує на плані швидкостей швидкість . Величина цієї швидкості

м/с.

Використовуючи теорему подібності, записуємо таке рівняння:

; мм;

Із плану швидкостей

м/с.

Знаходимо швидкість точки B, для цього записуємо векторне рівняння

;

Вектор горизонтально напрямлений, .

З точки c, кінця вектора , проводимо пряму перпендикулярну до ланки CB, a з полюса рv проводимо горизонтальну пряму і на перетині одержуємо точку b. Вектор зображує на плані швидкостей швидкість .

Заміряємо відповідні довжини векторів:

аа3 = 35,6 мм; cb = 9,5 мм; рvb = 35,0 мм.

Знаходимо швидкості ланок:

м/с;

м/с;

м/с;

м/с.

Кутові швидкості ланок

; .

Для решти 11 – ти положень механізму побудову планів швидкостей виконуємо аналогічно. Результати розрахунків заносимо у табл.1.1.

 

Таблиця 1.1 – Результати побудови планів швидкостей

№ пол. Кінематичні параметри
, м/с , м/с , м/с , м/с , рад/с , рад/с , рад/с
2,7
2,7 1,25 1,73 1,45 1,88 1,28
2,7 2,15 2,62 2,41 2,88 1,42
2,7 2,61 3,05 2,93 3,38 0,57
2,7 2,62 3,05 3,17 3,38 0,42
2,7 2,23 2,72 2,85 3,00 1,34
2,7 1,42 1,81 2,00 2,00 1,42
2,7 0,03 0,35 0,36 0,37 0,14
2,7 1,21 2,21 2,36 2,45 1,83
2,7 2,52 5,02 5,26 5,84 2,01
2,7 2,51 4,91 5,21 5,78 1,42
2,7 1,42 2,65 2,32 2,94 2,03
2,7

 

 

Визначення прискорень ланок у контрольному

Положенні механізму

 

Побудувавши план швидкостей, будуємо план прискорення. Визначаємо прискорення точки А.

; , тому що .

Тоді .

м/с2;

м/с2;

Вектор паралельний до положення кривошипа . Задаємось довжиною вектора на плані прискорення рівною 60мм. Тоді масштабний коефіцієнт плану прискорення

.

Прискорення точки А3, що належить кулісі 3, визначаємо із системи векторних рівнянь

,

де - коріолісове прискорення, яке виникає в результаті складного руху точки А3.

,

м/с2.

Напрям прискорення визначаємо за правилом Жуковського, для цього необхідно вектор повернути на кут 90° у напрямку кутової швидкості w3. Прискорення (напрямлене від точки А3 до точки О1)

;

м/с2.

Знаходимо довжини відрізків, які зображують на плані прискорення відповідні вектори

мм;

мм.

Будуємо план прискорення. Вибираємо полюс плану прискорень . Від вибраного полюсу відкладаємо паралельно АО відрізок довжиною мм (у напрямку від точки А до точки О). З точки а, згідно визначеного напряму коріолісового прискорення, відкладаємо відрізок ак, а з полюса відкладаємо паралельно АО1 відрізок мм (у напрямку від точки А до точки О1). Потім з точки n3 проводимо пряму перпендикулярну АО1, а з точки k проводимо пряму паралельну АО1 і на перетині проведених прямих одержуємо точку a3. Вектор зображує на плані прискорення .

На плані заміряємо відповідні відрізки і визначаємо прискорення

м/с2;

м/с2.

За властивістю планів прискорень визначимо прискорення точки С

, мм.

Абсолютне прискорення точки С

м/с2.

Прискорення точки B знаходимо, розв’язуючи векторне рівняння

.

Вектор напрямлений горизонтально, а вектор . Нормальне прискорення (напрямлене від точки B до точки C), а величина його дорівнює

м/с2.

Довжина відрізка, що зображує це прискорення на плані, буде

мм.

З точки c паралельно до ланки СВ відкладаємо відрізок (у напрямі від точки B до точки C), а з полюса проводимо горизонтальну пряму. Провівши з точки n4 перпендикуляр до ланки СВ до перетину з горизонтальною прямою, отримуємо точку .

Із плану прискорення маємо

м/с2;

м/с2.

Кутові прискорення ланок 3 і 4:

; .

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.235.155 (0.009 с.)