В. На передній поверхні щитоподібної залозиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

В. На передній поверхні щитоподібної залозиС. На бічній поверхні щитоподібної залози

D. В задньому середостінні

Е. В передньому середостінні

17. Паратгормон регулює:

А. Обмін натрію і калію

В. Кальцієво-фосфорний обмін*

С. Обмін води

D. Білковий обмін

Е. Вуглеводний обмін

18. Гонадотропні гормони впливають на функції:

А. Щитоподібної залози

В. Прищитоподібних залоз

С. Статевих залоз*

D. Епіфізу

Е. Підшлункової залози

19. Фолікулостимулюючий гормон впливає на:

А. Ріст і функцію жовтого тіла

В. Лактацію

С. Розумовий розвиток

D. Ріст і дозрівання статевих клітин*

Е. Функцію щитоподібної залози

20. Мелатонін регулює:

А.Ріст кісток

В. Обмін речовин

С. Пігментний обмін*

D. Мінеральний обмін

Е. Обмін вуглеводів

Підготували викладачі: О.О. Босович

А.В. Бойко

Обговорено та затверджено

На засіданні П(Ц)МК природничо-наукових дисциплін

Протокол № _____від______________ 20 __ року

Голова П(Ц)МК З.В. Никифорук

Дисципліна: «Фізіологія»

Спеціальність: № 5.12010102 «Сестринська справа»

Семестр: ІV

ТЕМА 2: ФІЗІОЛОГІЯ ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ (вилочкова, наднирники,

Підшлункова, статеві )

1. Назвіть гормон яєчок:

А. Тестостерон *

В. Паратгормон

С. Тимозин

D. Тироксин

Е. Вазопресин

2. Гормон кори наднирників:

А. Альдостерон*

В. Адреналін

С. Мелатонін

D. Тироксин

Е. Інсулін

3. Гормон підшлункової залози:

А. Тироксин

В. Тимозин

С. Глюкогон

D. Інсулін *

Е. Адреналін

4. Гормон кори наднирників:

А. Тироксин

В. Інсулін

С. Паратгормон

D. Глюкокортикоїди *

Е. Адреналін

5. Назвіть гормон яєчників:

А. Тироксин

В. Інсулін

С. Прогестерон *

D. Глюкагон

Е. Адреналін

Який гормон зменшує цукор крові?

А. Глюкагон

В. Інсулін

С. Соматотропний

D. Тироксин

Е. Мелатонін

Який гормон збільшує цукор крові?

А. Інсулін*

В. Соматотропний

С. Тіреотропний

D. Окситоцин

Е. Глюкагон

8. Які гормони впливають на обмін води і солей:

А. Естрогени

В. Глюкокортикоїди

С. Мінералокортикоїди*

D. Мелатонін

Е. Прогестерон

Які гормони впливають на обмін білків, жирів, вуглеводів?

А. Окситоцин

В. Вазопресин

С. Глюкокортикоїди*

D. Мінералокортикоїди

Е. Мелатонін

10. Яка залоза має назву залози дитячого віку?:

А. Підшлункова

В. Епіфіз

С. Вилочкова*

D. Яєчка

Е. Яєчники

11. Яка залоза відноситься до органів імунного захисту?:

А. Щитоподібна

В. Гіпофіз

С. Наднирники

D. Вилочкова*

Е. Підшлункова

12. Що відноситься до будови вилочкової залози?:

А. Пінеалоцити

В. Ацинуси

С. Нейроглія

D. Острівці Лангерганса

Е. Тільця Гасаля*

13. Як називається гормон вилочкової залози?:

А.Тирозин

В. Тироксин

С. Тимозин*

D. Альдостерон

Е. Глюкагон

14. Де виробляється альдостерон?:

А. В корі наднирників*

В. В мозковій речовині наднирників

С. В острівцях Лангерганса

D. В звивистих канальцях яєчок

Е. В корковій речовині яєчників

15. Де виробляються глюкокортикоїди?:

А. В корі наднирників*

В. В мозковій речовині наднирників

С. В острівцях Лангерганса

D. В звивистих канальцях яєчок

Е. В корковій речовині яєчників

16. Де виробляється адреналін?:

А. В корі наднирників

В. В мозковій речовині наднирників*

С. В острівцях Лангерганса

D. В звивистих канальцях яєчок

Е. В корковій речовині яєчників

17. Де виробляються статеві гормони?:

А. В корі наднирників*

В. В мозковій речовині наднирників

С. В острівцях Лангерганса

D. В звивистих канальцях яєчок

Е. В мозковій речовині яєчників

18. Що виробляється в острівцях Лангерганса?:

А. Підшлунковий сік

В. Альдостерон

С. Адреналін

D. Глікоген

Е. Інсулін *

19. На що впливає інсулін?:

А. На обмін білків

В. На водний обмін

С. На вуглеводний обмін*

D. На сольовий обмін

Е. На пігментний обмін

20. Чоловічий статевий гормон наднирників має назву:

А. Альдостерон

В. Адреналін

С. Норадреналін

D. Тестостерон*

Е. Прогестерон

Підготували викладачі: О.О. Босович

А.В. Бойко

Обговорено та затверджено

На засіданні П(Ц)МК природничо-наукових дисциплін

Протокол № _____від______________ 20 __ року

Голова П(Ц)МК З.В. Никифорук

Дисципліна: «Фізіологія»

Спеціальність: № 5.12010102 «Сестринська справа»

Семестр: ІV

ТЕМА: ФІЗІОЛОГІЯ СЕРЦЯ

1. Діастолічний тон виникає внаслідок:

А. Закриття стулкових клапанів

В. Відкриття стулкових клапанів

С. Закриття півмісяцевих клапанів *

D. Відкриття півмісяцевих клапанів

Е. Гальмування водія ритму

2. Систолічний тон виникає внаслідок:

А. Відкриття півмісяцевих клапанів

В. Закриття півмісяцевих клапанів

С. Відкриття стулкових клапанів

D. Закриття стулкових клапанів *

Е. Збудження водія ритму

3. Систолічний кров’яний тиск означає:

А. Мінімальний

В. “Нижній”

С. Судинний

D. Максимальний *

Е. Пульсовий

4. Діастолічний кров’яний тиск означає:

А. Мінімальний *

В. Максимальний

С. “Верхній”

D. Серцевий

Е. Пульсовий

5. Систолічний тиск залежить від:

А. Судин головного мозку

В. Судинного опору

С. Просвіту судин

D. Роботи серця *

Е. Ниркових судин

6. Діастолічний тиск залежить від:

А. Просвіту судин *

В. Роботи серця

С. Клапанів серця

D. Провідної системи серця

Е. Кровопостачання серця

7. Водієм ритму серця є:

А. Передсердно-шлуночковий вузол

В. Передсердно-шлуночковий пучок

С. Синусо-передсердний вузол *

D. Ніжки пучка Гіса

Е. Волокна Пуркін’є

8. Півмісяцеві клапани розташовані:

А. Між передсердями

В. Між шлуночками

С. В передсердно-шлуночкових отворах

D. В отворах аорти і легеневого стовбура*

Е. В коронарному синусі

9. Двостулковий клапан розташований:

А. Між лівим передсердям і лівим шлуночком*

В. Між правим передсердям і правим шлуночком

С. Між передсердями

D. Між шлуночками

Е. В отворі аорти

10. Тристулковий клапан розташований:

А. Між лівим передсердям і лівим шлуночком

В. Між правим передсердям і правим шлуночком*

С. Між передсердями

D. Між шлуночками

Е. В отворі легеневого стовбура

11. Пульсовий тиск означає:

А. Верхній, максимальний тиск

В. Нижній, мінімальний тиск

С. Різниця між систолічним і діастолічним тиском*

D. Серцевий тиск

Е. Судинний тиск

12. Водієм синусового ритму серця є:

А. Пучок Гіса

В. Передсердно-шлуночковий пучок

С. Передсердно-шлуночковий вузол*

D. Синусо-передсердний вузол

Е. Волокна Пуркін’є

13. Пучок Гіса розташований в:

А. Лівому передсерді

В. Правому передсерді

С. В міжпередсердній перегородці

D. В міжшлуночковій перегородці*

Е. В міокарді передсердь

14. Волокна Пуркін’є розташовані в:

А. В міокарді шлуночків*

В. В міокарді передсердь

С. В ендокарді лівого передсердя

D. В ендокарді правого передсердя

Е. В перикарді

15. Графічне зображення роботи серця:

А. Фонокардіограма

В. Сфігмограма

С. Ехокардіограма

D. Електрокардіограма*

Е. Флебограма

16. Графічне зображення тонів серця:

А. Фонокардіограма*

В. Сфігмограма

С. Ехокардіограма

D. Електрокардіограма

Е. Флебограма

17. Графічне зображення артеріального пульсу:

А. Фонокардіограма

В. Сфігмограма*

С. Ехокардіограма

D. Електрокардіограма

Е. Флебограма

18. І тон вислуховується:

А. В 2 міжребір’ї праворуч грудини

В. В 2 міжребір’ї ліворуч грудини

С. На верхівці серця*

D. На ручці грудини

Е. На тілі грудини

19. І тон вислуховується:

А. В 2 міжребір’ї праворуч грудини

В. В 2 міжребір’ї ліворуч грудини

С. На мечоподібному відростку грудини*

D. На ручці грудини

Е. На тілі грудини

20. ІІ тон вислуховується:

А. На верхівці серця

В. На кінці грудини

С. На ручці грудини

D. В точці Боткіна

Е. В 2 міжребір’ї біля грудини (праворуч і ліворуч)*

Підготували викладачі: О.О. Босович

А.В. Бойко

Обговорено та затверджено

На засіданні П(Ц)МК природничо-наукових дисциплін

Протокол № _____від______________ 20 _____ року

Голова П(Ц)МК З.В. Никифорук

Дисципліна: «Фізіологія»

Спеціальність: № 5.12010102 «Сестринська справа»

Семестр: ІV

ТЕМА: ФІЗІОЛОГІЯ КРОВООБІГУ

1. До ємнісних судин відносяться:

А. Аорта

В. Капіляри

С. Артеріоли

D. Вени *

Е. Артерії

2. До судин опору відносяться:

А. Капіляри

В. Вени

С. Великі артерії

D. Артеріоли *

Е. Аорта

3. До обмінних судин відносяться:

А. Артерії

В. Капіляри *

С. Вени

D. Аорта

Е. Легеневий стовбур

4. Внутрішня оболонка артерій:

А. Адвентиція

В. М’язова

С. Ендокард

D. Ендотелій*

Е. Внутрішня еластична мембрана

5. Середня оболонка артерій:

А. Ендотелій

В. Адвентиція

С. М’язова *

D. Внутрішня еластична мембрана

Е. Ендокард

6. Зовнішня оболонка артерій:

А. Адвентиція*

В. М’язова

С. Ендотелій

D. Ендокард

Е. Зовнішня еластична мембрана

Чим відрізняється будова стінки артерій від вен?

А. Мають адвентицію

В. Мають еластичні мембрани*

С. Мають клапани

D. Мають ендотелій

Е. Мають м’язову оболонку

Чим відрізняється будова стінки вен від артерій?

А. Мають адвентицію

В. Мають еластичні мембрани

С. Мають клапани*

D. Мають ендотелій

Е. Мають м’язову оболонку

Яка особливість будови капілярів?

А. Мають адвентицію

В. Мають еластичні мембрани

С. Мають клапани

D. Мають ендотелій*

Е. Мають м’язову оболонкуПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.237.52.11 (0.028 с.)