Філогенез хребетного стовбура.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Філогенез хребетного стовбура.У безхребетних тварин внутрішній скелет має вигляд перегородок до яких кріпляться мязи.У примітивних хордових тварин разом із перегородкою з*являється вісь хорда також вкриті сполучн. Тканин(1 стадія).У хребетних риб у кожному первинному сегменті тіла на нервовій трубці з*являються креніальні та каудальні пари хребців,а пізніше на хорді формуються пари вентральних виршів(2 стадії).З дорсальних пар хрящів розвиваються кроніальні та каудальні хребцеві епіфізи.Хрящові хребці з*єднаючись один із одним формують хребетний стовбур ,до якого вентральнот приєднані хрящеві ребра,які закладені подвійними каудальними та краніальними .Ребра розташовані між сегментами тіла ,служать опорою для мязів і з них у майбутньому розвиваються тіла та горбики постійних ребер.(3 стадія).У амфібій з частковим переходом до надземного способу життя формуються скелет кінцівок,а осовий скелет поділений на більшу к-ть відділів.У рептилій зростає число шийних хребців з*являється епістрофей,формується грудина.Крижовий відділ представлений 2 хребцями.У птахів крижові хребці зростають із першими хвостовими попереками та останій із грудними,формуючи при цьому масивну попереково-крижову кістку.У птахів та ссавців ребра залишаються лише у грудному відділі осьового скелету у інших його частинах ребра редукуються.У високоорганізованих наземних тварин-скелет побудований із пластинчастої кісткової тканини.

19.Онтогенез хребетного стовбура.

На ранній стадії ембріогенезу-осьовий скелет представлений спинною хордою,що походить з ентодерми.Джерелом постійного скелету є склеро томи- це внутрішня частинасомітів мезодерми.Вони обростають у хорду та н ервову трубку,формуючи центральну частину осьового скелету.Майбутній хребетний стовбур.Навколо хорди закладаються хрящові кільця з яких виростають парні відростки,які дають початок дузі та осистому відростку хребця.Уміосептах грудного відділу хрящова тканина дає хрящові зачатки ребрам,а у інших відділах зростає із поперековим відростком,формуючи поперечно реберні.Останім етам формування осьового скелету є заміна хрящів тканини на кісткову,яка починається у центрах окостеніння на хребцях таких центрів спочатку є три:1.для дужки і остистого відростка.2для тіла хребця.3.непарний.пізніше додаються ще два непарні цетри:з яких формуються дві пластинки хребця(його епіфізи)хребця.:1.голівка.2.ямка.Розвиток кісткових тіл хребців обумовленні атрофією хорди від якої залишаються лише пульпозні ядра.

Опишіть видові особливості хребетного стовбуру собаки.

Грудні хребці-13(може бути 12 і 14), діафрагмальний хребець є 11-й.На останніх грудних хребцях собаки є додаткові відростки.

Поперекових хребців є 7, поперечнореберні відростки мають сильний краніальний напрямок,також є додаткові відростки.

Крижові хребці-3., остисті відростки зростаються лише основами, а їхні кінці є вільними.

Хвостові хребці-20(22), біля голівки може виступати гемальна дужка.

Шийний відділ:немає крилового отвору, він замінений криловою вирізкою .Зубоподібний відросток епістрофей-циліндричний.Гребінь нависає спереду над зубоподібним відростком.У основі поперечних відростків епістрофея є вирізки.

Вкажіть видові особливості хребетного стовбуру корови.

Грудні хребці-13(14),діафрагмальний хребець-13-й.Каудальні хребцеві вирізки закриті і перетворені у між хребцеві отвори.

Поперекові(6).Поперечнореберні відростки на краях мають зубчики.

Крижові хребці-5,остисті відростки зростаються по всій довжині і формують середній крижовий гребінь.

Хвостові хребці 18(20)-біля голівки може виступати гемальна дужка.

Шийний відділ-на крилі атланта немє поперечного отвору,є лише криловий і боковий.Зубоподібний відросток епістрофея-порожнистий зрізаний циліндр.Гребінь має форму 4-кутної пластинки.

Охарактеризуйте видові особливості хребетного стовбуру коня.

Грудні хребці 18(19),діафрагмальний хребець-14-16-й(може бути 13-й)

Відсутній мечоподіний відросток на тілі грудини, від ручки грудини відходить хрящовий виступ-кобилка або соколок.

Поперекові хребці 6(5) на останніх 2-х хребцях поперечнореберні відростки мають суглобові поверхні.Поперечнореберні відростки плоскі й широкі.

Крижові хребці 5(6) остисті відростки зростаються лише основами,а їхні кінці є вільними, можуть кінці роздвоюватись.

Хвостові хребці 15-(18) може бути до 20.

Шийний відділ практично відсутні остисті відростки,гілки поперечнореберних відростків йдуть майже в одній площині.Крило атланта має 3 пари отворів:криловий,боковий,поперечний.Зубоподібний відросток епістрофея має форму напівциліндра.Гребінь роздвоюється в каудальному напрямку і зростається з каудальними суглобовими відростками.

Філогенез черепа.

Обидва відділи черепа виникають та розвиваються спочатку як структури різного призначення,що обумовлено різними факторами:

-розвиток головного мозку,органів зору,слуху,нюху та рівноваги.

-формування та вдосконалення початкових відділів дихального і травного апаратів.

-утворення та відділення жувального апарату.

-виникнення голови та посилення її рухливості відносно тулуба.

Спланхнокраній з»явився швидше,ніж нейрокраній.

У голово хордових нейрокраній є перетинчастий та слаюовиражений, спланхнокраній складається з цілого ряду зябрових дуг.

У круглоротих нейрокраній є хрящовим в ділянці основи, а верх черепа залишається сполучнотканинним.Спланхнокраній представлений складною системою губних хрящів.

. У хрящових риб (осетроподібних) нейрокраній має вигляд суцільної хря-

щової коробки, яка зверху вкрита своєрідним панциром з великої кількості

покривних кісток (шкірного походження).

У кісткових риб хрящ у нейрокранії частково заміщується

кістками, частково витісняється покривними кістками, хоча кількість по-

кривних кісток зменшується порівняно з їх кількістю в хрящових риб. Спла-

нхнокраній ще більше ускладнюється: відбувається скостеніння заднього

відділу, а на передньому відділі виникають вторинні щелепні кістки (квадратна, піднебінна,

крилоподібна).

У амфібій спостерігається редукція кісток верхнього відділу черепа

і піднебіння. Череп має вигляд системи кісткових пере-

кладин, розділених великими вікнами. Під’язиково-щелепний хрящ гіоїдної

дуги вже не фіксує щелепи до нейрокранія і перетворюється на слухову кіс-

точку (стовпчик); бризкальце перетворюється на порожнину середнього ву-

ха,формується під»язиковий апарат.

У рептилій проходить прогресивний розвиток щелепного апарату,що позначилося на будові та формі верхнього відділу черепа.Мозкова,нюхова та слухова капсули, капсули мають відносно невеликі розміри

У птахів більшість кісток нейрокранія рано зростаються, На відміну від рептилій, значнорозвинута мозкова капсула.

У ссавців відбувається значне збільшення мозкової капсули, проходить перебудова щелепного апарату в якому з»являється вторинний щелеповий суглоб.Кістки первинного суглоба перетворюються на слухові кісточки-коваделко,молоточок.

Онтогенез черепа

В онтогенезі на ранній стадії розвитку з склеротомів розвивається сполучнотканинний (перетинчастий) осьовий череп, який утворює

м’які стінки мозкових міхурів нервової трубки, слухових і нюхових капсул. Біля переднього кінця хорди починається закладанням двох хрящів — парахордалій.Спереду від хорди закладається ще два хрящі — трабекули(черепні балки). В подальшому парахордалії й трабекули зростаються в одну

хрящову пластинку, яка й утворює хрящову основу осьового черепа. Сполучнотканинні слухові та нюхові капсули також заміщуються хрящовою тканиною і приростають відповідно до парахордалій і трабекул. Хрящова стадіяосьового черепа поступово замінюється кістковою стадією шляхом закладан-

ня окремих осередків скостеніння.У перетинчастому склепінні черепа закладаються покривні кістки,які оминають хрящову стадію:тім»яні,лобові,луска вискових кісток.Між ними певний час залишаються ділянки,які називаються тім»ячками.У потиличному тім»ячку формуєься між тім»яна кістка,а попереду від лобових кісток нові кістки спланхнокранія.Для спланхнокранія вихідним матеріалом є зяброві дуги.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.232.99 (0.011 с.)