Тема 12. Структурна перебудова національної економікиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 12. Структурна перебудова національної економіки1. Структура національної економіки

2. Цілі та завдання структурної політики держави. Механізм структурної корекції національної економіки

3. Стимулювання інвестиційної діяльності як умова забезпечення ефективності структурної перебудови національної

Рекомендована література:1,2,3;8,11,15

Тема 13.Інституціональні форми інтеграції у світове господарство

1. Вплив глобалізації на розвиток національної економіки

2. Форми і механізми інтеграції національної економіки у світове господарство

3. Участь України у Європейських та Євразійських інтеграційних процесах

4. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

5. Державне регулювання валютних операцій та кредитно-розрахункових відносин

6. Боргова криза і стратегія управління зовнішньою заборгованістю

Рекомендована література:1,2,3;5,11,15

Тема 14.Національна економіка та економічна безпека

1. Сутність економічної безпеки національної економіки

2. Методологічні аспекти визначення рівня економічної безпеки

3. Механізм забезпечення економічної безпеки національної економіки

Рекомендована література:1,2,3;5,9,11

 


6. Теми і плани семінарських занять

Теми практичних занять Зміст практичних занять Форма контролю Кількість годин
Денна форма Заочна форма
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи розвитку національної економіки
Тема 1. Основні показники ефективності національної економіки Тлумачення ролі системи національних рахунків в аналізі економічних процесів. Розгляд системи показників, що характеризують динаміку соціально-економічного розвитку національної економіки. Письмове тестування  
Тема 2. Національна економіка: загальне та особливе Тлумачення сутності національної економіки, чинників державотворення та розпаду держав. Розгляд загального та особливого в Україні. Виділення особливостей трансформації та розвитку національної економіки України. Письмове тестування  
Тема 3. Теоретичні концепції функціонування національної економіки Розгляд сутності та змісту основних економічних теорій функціонування національної економіки. Виокремлення особливостей в теоріях державного регулювання національної економіки. Інституціональні теорії розвитку. Розкриття теорій суспільного добробуту. Розкриття концептуальних підходів до проблеми справедливості. Теоретичні основи розбудови соціально-ринкової економіки. Письмове тестування  
Тема 4. Інституціональні чинники розвитку національної економіки Тлумачення сутності інститутів, їх класифікація, функція та роль у розвитку економіки. Тлумачення інституціонального середовища на основі теорії інституціональних матриць. Розкриття базових інститутів економічної сфери. Розкриття базових інститутів політичної сфери. Теорія соціального вибору. Динаміка зміни інститутів у трансформаційній економіці Письмове тестування  
Тема 5. Економічні системи в контексті теорії економічного порядку Теорія економічного порядку. Сутність та класифікація економічних систем. Характерні риси моделей змішаних економік. Характерні риси перехідної економіки: види та моделі трансформацій Письмове тестування  
Тема 6. Державність та державне управління економікою Роль інституту держави в національній економіці. Розкриття американського та європейського підходів державного управління економікою. Теоретичні основи державного регулювання економіки. Теорія та правила державної економічної політики Письмове тестування  
Тема 7. Стратегія соціально-економічного розвитку національної економіки Сутність соціально-економічної стратегії. Розкриття процедури та методів прогнозування. Види макроекономічного планування та їх характерні риси. Розкриття сутності, видів та змісту макроекономічного програмування. Письмове тестування  
Разом  
Змістовий модуль 2. Функціонування національної економіки
Тема 8. Політика економічного зростання національної економіки Тлумачення економічного зростання та розвитку. Розгляд часткових та узагальнюючих показників економічного зростання. Типи, способи та фактори економічного зростання Розгляд теорій економічного зростання та розвитку Письмове тестування  
Тема 9. Характеристика економічного потенціалу Характеристика основних складових економічного потенціалу. Структура національного багатства Письмове тестування  
Тема 10. Функціонування інфраструктури національного ринку Тлумачення інфраструктури національної економіки та її структура. Розкриття сутності та ролі ринкової інфраструктури у розвитку національної економіки. Письмове тестування  
Тема 11. Державне регулювання окремих сфер економіки Розкриття державного механізму перерозподілу доходів і ресурсів. Державне регулювання цін та інфляції. Розкриття ролі держави і підприємницький сектор. Держава і соціальна сфера. Письмове тестування  
Тема 12. Структурна перебудова національної економіки Соціальна структура. Секторна структура. Організаційна структура. Відтворювальна структура. Структура видів економічної діяльності. Регіональна структура. Цілі та завдання структурної політики держави. Механізм структурної корекції національної економіки. Письмове тестування  
Тема 13. Інституціональні форми інтеграції у світове господарство Зв’язки національної економіки із світовою економікою Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Державне регулювання валютних операцій та кредитно-розрахункових відносин. Боргова криза і стратегія управління зовнішньою заборгованістю. Письмове тестування  
Тема 14. Національна економіка та економічна безпека Сутність економічної безпеки національної економіки. Методологічні аспекти визначення рівня економічної безпеки. Механізм забезпечення економічної безпеки національної економіки. Письмове тестування  
Разом  
Усього годин:  

Самостійна роботаПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.236.13 (0.004 с.)