ТОП 10:

Полтавський національний технічний університет імені Юрія КондратюкаКафедра автоматики та електропривода

ЗАВДАННЯ

до курсового проектування студента групи 402-МЕ – Степанюка О.В.

Варіант № 99

1. Тема проекту: «Розрахунок автоматизованих електроприводів мостових кранів загального призначення».

2. Строк здачі студентом закінченого проекту: “ ” 201 р.

3. По вхідним технічним даним мостового крану загального призначення, згідно варіанту, вимагається:

3.1.Розрахувати статичне навантаження та вибрати елементи кінематики механізмів крану.

3.2.Зробити попередній вибір потужності електродвигунів механізмів крану методом середньоквадратичного моменту або потужності.

3.3.Вибрати стандартні схеми управління електродвигунами механізмів крану при середньому числі включень в годину більш 120. Струм – змінний, напруга мережі Uм = 380 В.

3.4.Розрахувати величини ступенів пускових опорів, вибрати стандартні ящики опорів і скласти схему з’єднання їхніх елементів.

3.5.Розрахувати і побудувати природні та штучні характеристики електродвигуна механізму піднімання та пересування, порівняти отримані розрахункові характеристики з каталоговими.

3.6.Розрахувати та побудувати криві електромеханічних перехідних процесів S = f(t), M = f(t) при пуску електропривода механізму піднімання чи механізму пересування крану.

4. У графічну частину проекту внести:

- електричну принципову схему електрообладнання крану з захисною панеллю (формат А1);

- кінематичну схему мостового крану (формат А4);

- навантажувальні та швидкісні діаграми механізму піднімання та одного з механізмів пересування (формат А4);

- криві електромеханічних перехідних процесів S=f(t), M=f(t) при пуску електроприводу механізму крану (формат А4).

 

Керівник курсового проекту: _______________ Шефер О.В.

 

Прийняв до виконання: _______________ Степанюк О.В.

 

Дата видачі завдання: “_____”_____________201__р.

Додаток Г

 

Зразок оформлення технічного завдання

Механізм підйому крана

 

Вантажопідйомність, тс Gн
Вага грузозахватного обладнання, тс G0 2.3
Швидкість піднімання вантажу, м/хв. Vп
Висота піднімання вантажу, м H
Режим работи крана - Середній
Тривалість включення механізму, %
Тип підшипника блоку поліспаста - Ковзання
ККД механізму при номінальному навантаженні, % ηн 76.5
Синхронна швидкість обертання двигуна на 380В, об/хв n0

 

 

Механізм пересування моста

Вага візка з електрообладнанням, тс G
Максимальна швидкість пересування, м/хв Vмм
Діаметр опорних ходових колес, мм Dкм
Діаметр цапфи катків, мм dцм
Коефіцієнт, що враховує тертя реборд об рейки при підшипниках: (Ковзання ) Kтм 1,25
Коефіцієнт тертя гойдання 0,7
Коефіцієнт тертя ковзання при підшипниках ковзання μкм 0,15
ККД механізму ходу моста, % ηм
Відстань, на яку переміщається міст, м Rкм
Час зупинки при розвантажуванні, с t01
Час зупинки при навантажуванні, с t02
Кількість ведучих колес візка nвк
Значення синхронної швидкості двигуна механізму ходу моста, об/хв. n0
Допустиме зниження напруги в мережі, %
Вага вантажу, тс Gнм

Додаток Д

Зразок оформлення змісту

Зміст

Вступ………………………………………………………………..........

1. Розрахунок механізму піднімання………………………………………

1.1. Вибір поліспаста………………………………………………………..

1.2. Розрахунок і вибір каната……………………………………………...

Список використаної літератури…………………………………………..


Додаток Е

Зразок оформлення специфікації

Фор. Зона Поз. Позначення Найменування Кіл. Примітка
             
             
      M1, M2 Електродвигун МТН 512-8 2 P = 37кВт
      M3 Електродвигун МТН 512-6 1 P = 65кВт
      YB1, YB2 Гальмо ТКТГ- 400М 2 М Г = 1500 Нм
      YB3 Гальмо ТКТГ- 300М 1 М Г = 800 Нм
      SM1 Магнітний командконтролер TA 161 1 Imax =160A
      . . . . . . . . . . . .
      КМ1 Контактор КТ 700 1 I = 160A
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
             
             
             
          АЕП 402.099.000.СП
         
Зм. Лист № докум. Підпис Дата Дата
Розробив     Електропривод мостового крана Специфікація Літ. Аркуш Аркушів
Перевірив          
      ПолтНТУ 201_ р.
Н. Контр.      
5.      
                           

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su не принадлежат авторские права, размещенных материалов. Все права принадлежать их авторам.Обратная связь - 54.82.29.141