Що є однією з прямих причин розвитку ринків цінних паперів в економічно розвинених країнах світу? 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Що є однією з прямих причин розвитку ринків цінних паперів в економічно розвинених країнах світу?1. Укрупнення комерційних банків. Інтеграція банківського та промислового капіталу.

2. Загальна тенденцію знецінення грошей.

3. Посилення ролі державного регулювання в економіці.

4. Недостатність потенціалу банківських систем для забезпечення покриття дефіциту національних бюджетів.

Як можливо визначити співвідношення ринку цінних паперів і фінансового ринку?

1.Ринок цінних паперів розглядається як вид фінансового ринку.

2. Фінансовий ринок розглядається як складова ринку цінних паперів.

3. Ринок цінних паперів і фінансовий ринок, ринки які функціонують паралельно і не мають між собою нічого спільного.

4. Фінансовий ринок і ринок цінних паперів тотожні між собою.

Який вид ринку є одним із тих, що виділяється у складі фінансового ринку поряд з ринком цінних паперів?

1. Товарний ринок.

2. Ринок праці.

3. Валютний ринок.

4. Ринок нерухомості.

Як називається ринок, на якому фінансові активи нового випуску пропонуються до продажу особою, яка їх випускає?

1. Первинний.

2. Емісійний.

3. Фондовий.

4. Організований.

Як можна визначити сутність вторинного фінансового ринку?

1. Неорганізований (стихійний) ринок, що функціонує як альтернатива організованому ринку.

2.Ринок, на якому фінансові активи пропонуються до продажу власниками (набувачами), які самі придбали їх раніше.


3. Ринок фінансових активів додаткових випусків та похідних фінансових інструментів.

4. Ринок, що функціонує у межах торговельно-інформаційних систем і доповнює біржовий ринок.

 

У чому полягає відмінність між первинним і вторинним фінансовим ринком?

1. На первинному фінансові активи нових випусків розміщуються, а на вторинному - - здійснюють обіг, змінюючи власників.

2. Первинний ринок складається на фондових біржах, а вторинний є позабіржовим і доповнює первинний.

3. На первинному укладають угоди з фінансовими активами на великі суми, а на вторинному - на малі.

4. Первинний складається для перших випусків фінансових активів, а вторинний - для наступних (повторних, або додаткових).

Для яких фінансових активів існує виключно первинний ринок, а вторинного не існує?

1. Таких фінансових активів немає. Для всіх фінансових активів існує як первинний, так і вторинний ринок.

2. Для фінансових активів, що не можуть змінювати власника згідно з умовами випуску.

3. Для фінансових активів, які випускає держава.

4. Для будь-яких високоякісних фінансових активів, що передбачають мінімальний ризик невиконання зобов'язань емітента.


У чому полягає принципова відмінність організованого фінансового ринку цінних паперів від стихійного?

1. У тому, що торгівлю фінансовими активами організовує спеціалізований учасник ринку - організатор.

2. У тому, що діють певні правила торгівлі фінансовими активами та взаємовідносини між учасниками є упорядкованими.

3. У тому, що взаємовідносини між учасниками торгівлі фінансовими активами здійснюються через посередників.

4. У тому, що торгівля здійснюється виключно високоякісними фінансовими активами під контролем відповідних державних органів.

Як співвідносяться між собою організований фінансовий ринок та біржовий фінансовий ринок?

1. Біржовий ринок є різновидом організованого ринку поряд з організованим позабіржовим ринком.

2. Організований ринок є різновидом біржового ринку поряд з неорганізованим біржовим ринком.

3. Біржовий та організований ринок разом складають цілісний національний фінансовий ринок.

4. Біржовий ринок та організований ринок є тотожними між собою (це одне й те саме).

34. Як називається ринок, який охоплює взаємовідносини у межах організаційно-оформлених торговельно-інформаційних систем, які створюють професійні учасники фінансового ринку для забезпечення торгівлі поза межами фондових бірж?

1. Вторинний.

2. Стихійний.

3. Професійний.

4. Організований позабіржовий.

35. Як називається фінансовий ринок з негайним (на скільки дозволяють технічні можливості) виконанням угод, які укладають?

1. Строковий ринок.

2. Первинний ринок.

3. Грошовий ринок.

4. Касовий ринок (або ринок "спот").

Чому угоди купівлі-продажу фінансових активів, які укладають на касових ринках, не можуть виконуватись відразу після їх укладення?

1. Тому що угоди повинні пройти процедуру нотаріального

посвідчення.

2. Тому що необхідно дочекатися закінчення торгів, за підсумками яких буде встановлено курс фінансових активів.

3. Тому що необхідно провести ряд підготовчих операцій для забезпечення поставки й оплати фінансових активів сторонами угод.

4. Тому що учасникам угод надається право через достатньо тривалий час вирішити виконувати чи не виконувати угоду.

Як поділяють фінансовий ринок залежно від строків обігу фінансових активів?

1. На касовий та строковий ринок.

2. На стихійний та організований ринок.

3. На ринок капіталу та грошовий ринок.

4. На первинний та вторинний ринок.

Що відбувається з регіональними фінансовими ринками у розвинених країнах?

1. Вони об'єднуються і перестають існувати як самостійні ринки у зв'язку з загальним процесом централізації національних ринків.

2. Вони розвиваються і їх роль посилюється у зв'язку з загальним процесом лібералізації торгівлі фінансовими активами.

3. Вони подрібнюються у зв'язку з децентралізацією торгівлі фінансовими активами.

4. Вони знаходяться на стадії формування у зв'язку з впровадженням комп'ютерних технологій торгівлі фінансовими активами.

Що є характерним для сучасного фінансового ринку?

1. Зростання кількості фондових бірж.

2. Посилення значення регіональних ринків.

3. Децентралізація та лібералізація торгівлі фінансовими активами.

4. Посилення значення позабіржового організованого ринку.

У чому полягає інституціоналізація фінансового ринку?

1. У розширенні впливу на ринок державних інститутів-регуляторів.

2. У зростанні розмірів і частки ринку, що належить фінансовим інститутам (пенсійним фондам, інвестиційним компаніям тощо).

3. У трансформації інституту фондової біржі у зв'язку з впровадженням комп'ютерних технологій торгівлі фінансовими активами.

4. У створенні нових видів і модифікацій фінансових активів та інструментів, які є похідними від них.

Яким терміном визначаються процеси цілеспрямованої розробки нових інструментів і нових схем здійснення операцій на фінансовому ринку?

1. Маркетинг.

2.Фінансовий інжиніринг.

3. Спекуляція.

4. Інновація.

Які фінансові активи вважають такими, що з'явилися і розпочали обіг на ринку першими?

1. Акції мореплавних компаній.

2. Іноземна валюта та боргові розписки (прототипи сучасних векселів).

3. Товаророзпорядчі папери (зокрема коносаменти).

4. Цінні папери банків (банківські акцепти).

В який історичний період почали виникати перші у світі акціонерні компанії?

1. У період розпаду Римської імперії (кінець І тисячоріччя).

2.У період розвитку мореплавства та міжнародної торгівлі (ХІУ-ХУІ ст.).

3. У період бурхливого індустріального розвитку (кінець XIX-початок XX ст.).

4. Після часів Першої світової війни.

Коли розпочався процес формування організованих фінансових ринків у провідних країнах світу?

1. У період розгортання мореплавства та міжнародної торгівлі (XIV - XVI ст.).

2. На початку розгортання процесів масового створення промислових і транспортних акціонерних компаній (кінець XVIII ст.).

3. У період бурхливого індустріальної розвитку (кінець XIX - початок XX ст.).

4. Після часів Першої світової війни.

Що таке цінні папери?

1. Будь-які папери, що мають певну цінність, з приводу якої виникають економічні відносини між суб'єктами ринку.

2. Документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують певні права їх власника і можуть обертатись на ринку.

3. Готівкові гроші та їх паперові еквіваленти.

4. Документи суворої звітності, для яких передбачаються особливі способи виписування та зберігання.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 301; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.56.97 (0.011 с.)