Метод кінцевого використання 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Метод кінцевого використанняВВП=Кінцеве споживання+Валове нагромадження+Чистий експорт

G(державні закупівлі)=Cg(держ. Спожив.)+Ig(інвестування)

NX(чистий експорт)=EX(експорт)-IM(імпорт)

E=C+I+G+NX

Y=E(за умови економіної рівноваги)

GNI=Y+NI

GNI-валовий національний дохід

Y-ВВП

NI-Чисті доходи зароблені резидентами за кордоном

GNDI=Y+NI+NTR

GNDI-Валовий національний наявний дохід

NTR-чисті поточні трансферти

=

-індекс зростання реального ВВП

-Приріст номінального ВВП за рахунок зростання цін

Ринок праці

Рівень зайнятості= Зайняті/доросле населення *100

Рівень безробіття=Кількість безробітних/робоча сила*100

Коефіціент участі у робочій силі= Робоча сила/Доросле населення*100

Un=uf+Us

Un=природний рівень безробіття

Uf=фрикційне безроб.

Us=структурне безробіття

Uc=циклічне= (un(природне)-(L-l))

L=чисельність роболчої сили

l= чисельність занятих

Закон Оукена

?*(u-un)

розрив ВВП у % до потенційного ВВП

? – чутливість ВВп до циклічного безробіття

Yp=ПОТЕНЦІЙНИЙ ВВП

Yp=

Втрати ВВП від циклічного безробіття

Y=Yp-Y

Залежність динаміки фактичного ВВП від динаміки фактичногобезробіття

= -?*(ut- )

- процентна зміна фактичного ВВп у періоді t

- процентна зміна потенційного ВВП у періоді t

ut; -фактичне безробіття

Грошовий ринок

Mo= готівка

M1= Mo + кошти на поточних рахунках у нац. Валюті

M2= M1+строкові кошти в нац. Валюті та валютні кошти;

M3=М2+кошти клієнтів у довірчому управлінні та

Цінні папери власного боргу банків

H=CU+BR

H-грошова база

CU=готівка

BR=банківські резерви

BR=LR+ER

LR= обов’язкові резерви

ER=надлишкові резерви

LR=lr*D

Lr- норматив обов’язкового резервування

D= депозити

=CU+D

-пропозиція грошей

=H*

=

сr-коефіціент готівки rr-резервна норма cr=CU/D rr=BR/D

ПРИРІСТ ДЕПОЗИТІВ:

ПРИРІСТ ГОТІВКИ:

ПРИРІСТ ПОЗИК:

L= D*(1-rr) або 1-rr = BR

ПОПИТ на гроші фішер

=1/v*P*Y

ПоПит на гроші кембрідж

=k*P*Y

Інфляційний механізм

? =P -100%

? - темп інфляції у поточному періоді

P - індекс цін поточного періоду

? =

? =? +y*(? - ? )

? - інфляційні очікуванн на поточний період

? -... передпрогнозований період

P=Y /Yp

Р-рівень цін

Y -сукупний попит Yp-потенційне ВВП

P=(M*V)/Y M-грошова масса V –швидкість обігу грошей Y –обсяг виробництва

? = ? -?(u-un)+?

? -очікуваний темп інфляції

? –чутливість інфляції до зміни рівня циклічного безробіття

Споживання домогосподарств

Особисий дохід =Зарплата найманих працівників+ Змішаний дохід+Доходи від активів+Соціальні трансферти

Особистий наявний дохід=ВВП-(Амортизація+Нерозподілений прибуток)

FV=PV*(1+r) FV- майбутня вартість PV – теперішня вартість r- ставка дисконта n- кількість років майбутнього періоду

PV=

C = +c*DI

C-приватне споживання

- автономне споживання с- гранична схильність до споживання DI – наявний поточний дохід домогосподарств DI=Y

с=

Середня схильність до споживання

с=С/Y

Y(дохід)=C(споживання)+S(заощадження)

Споживання за життєвим циклом

С=? *Y+?*W

? – гранична схильність до споживання з поточного періоду

?=

R-загальна кількість років трудового життя T-очікувана кількість років життя W-майно

? – гранична схильність дор споживання з майна

?=

Приватні інвестиції

Гранична ефективність капіталу

К=

К-вартість капітального майна(інвестиційного проекту) PR-очікуваний прибуток чистий R*-гранична ефективність капіталу t-роки протяго яких має використовуватися майно

Граничні витрати на капітал

МСК=r+d+nt

R –реальна % ставка

D–норма амортизаційних відрахувань

Nt –чиста гранична податкова ставка на прибуток

Nt =ставка податку на прибуток- ставка податкового кредиту

Модель гнучкого акселератора

It= d*kt+k*(kf-kt-1)

Kf –бажаний обсяг основного капіталу D –норма амортизації Kt –основний капітал на початок поточного періоду

K –частка на яку усувається розрив між наявним і бажаним обсягом капіталу в поточному періоді

Проста інвестиційна функція

I= -b*r

I-попит на інвестиції

-автономні інвестиції(не від % ставки)

b-чутливість інвестицій до зміни рівня % ставки

Норма прибутку=
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 164; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.154.240 (0.005 с.)