Тема: Загальна характеристика земельного права. Поняття, відносини та предмет правового регулювання. Гарантії прав на землю. Охорона земель. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Загальна характеристика земельного права. Поняття, відносини та предмет правового регулювання. Гарантії прав на землю. Охорона земель.Мета: Закріплення теоретичних знань в галузі, земельного законодавства України.

2 години

Завдання для самостійної роботи.

Ознайомтесь із запропонованою до даної теми основною та додатковою літературою.

Ознайомтесь із питаннями з даної теми та законспектуйте основні положення відповідей на них.

Дайте відповіді на такі питання:

а) загальна характеристика земельного права, поняття, відносини та предмет правового регулювання;

б) види земель та їх правовий статус;

в) права та форми власності на землю, набуття і реалізація права на землю;

г) гарантія прав на землю, охорона земель.

Питання, що визначені для обговорення на занятті.

 

1. Дайте загальну характеристику земельного права та його джерел.

2. Який порядок набуття і реалізації права на землю передбачений чинним законодавством?

3. Який порядок вирішення земельних спорів передбачений чинним законодавством?

4. Яка відповідальність наступає за порушення земельного

законодавства?

Тестові завдання по темі:

 

Варіант № 1

Максимальний строк оренди землі;

а) 25 років;

б) 50 років;

в) 5 років.

1. Членами фермерського господарства можуть бути особи, що досягли:

а) 18 років;

б) 14 років;

в) 16 років.

2. Сільськогосподарські кооперативи – це підприємства, що створюються...

а) Фізичною особою;

б) Лише державою;

в) Колективом осіб.

3. Є такі форми власності на землю:

а) Державна і колективна;

б) Лише державна;

в) Державна, колективна та приватна.

4. Спори пов’язані із земельними відносинами, вирішуються:

а) Місцевими Радами народних депутатів;

б) Судами і господарськими судами;

в) КТС.

Практичне заняття № 12.

 

Тема: Екологічне право та законодавство про охорону навколишнього середовища. Екологічні права й обов’язки громадян та природокористувачів.

2 години

Завдання для самостійної роботи.

Ознайомтесь із запропонованою до даної теми основною та додатковою літературою.

Ознайомтесь із питаннями з даної теми та законспектуйте основні положення відповідей на них.

а) екологічне право України: поняття, предмет та система;

б) загальна характеристика законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

в) права та обов’язки природокористувачів;

г) правові засоби охорони навколишнього природного середовища.

Питання, що визначені для обговорення на занятті.

1.Дайте загальну характеристику екологічного права та його джерел.

2.Який порядок використання та охорони надр передбачений чинним законодавством?

3.Які принципи природокористування Вам відомі?

4.Визначте права та обов’язки природокористувачів.

Варіант № 1

1. Об’єктами охорони природи є:

а) Надра;

б) Земля;

в) Фауна.

2. Порядок розробки державних екологічних програм визначається:

а) Кабінетом Міністрів;

б) Верховною Радою;

в) Місцевими Радами народних депутатів.

3. Від імені народу України право розпорядження природними ресурсами здійснює:

а) Президент;

б) Верховна Рада;

в) Конституційний суд.

4. “Червона книга” перевидається один раз:

а) На 10 років;

б) На 5 років;

в) Щорічно.

5. Чи можна притягнути особу до кримінальної відповідальності за порушення екологічного господарства?

а) Так;

б) Ні;

в) Ні, лише адміністративна відповідальність.

Реферативне повідомлення:

1. Проблема відповідальності за порушення земельного законодавства.

2. Правові засоби охорони атмосферного повітря та тваринного світу.

Практичне заняття № 13 - 14

Тема: Фінансове право України: поняття і предмет правового регулювання.

Поняття, функції та структура банківської системи України.

Мета: Закріплення отриманих знань з основ фінансового права та банківської системи України.

4 години

Завдання для самостійної роботи.

Ознайомтесь із запропонованою до даної теми основною та додатковою літературою.

Ознайомтесь із питаннями з даної теми та законспектуйте основні положення відповідей на них.

Дайте відповіді на такі питання:

а) У чому полягають особливості фінансових правовідносин?

б) Назвіть складові бюджетної системи України ?

в) Назвіть учасників бюджетного процесу?

г) Що таке податкова система ?

Питання, що визначені для обговорення на занятті.

1. Дайте загальну характеристику фінансового права та його джерел.

2. Дайте визначення бюджету, як економічної та правової категорії.

3. Що таке бюджетний процес.

4.Дайте визначення податку.

5. Порівняйте прямі та непрямі податки.

6. Яку фінансову діяльність здійснює Національний банк України.

Тестові завдання по темі:

1. Економічний інструмент розподілу і перерозподілу національного доходу,- це:

а) гроші;

б) фінанси;

в) економіка;

г) фінансово-економічна політика?

2. Система державних заходів, спрямованих на мобілізацію фінансових ресурсів, їх розподіл і збереження державою,- це:

а) фінансово-економічна політика;

б) фінанси;

в) фінансова політика;

г) фінансове право?

3. Органи управління державними фінансами- це:

а) Верховна Рада України, Президент України;

б) Кабінет Міністрів України, Державне казначейство;

в) Рахункова палата, Державна пробірна палата;

г) усі вищезазначені органи?

4. Неє принципом фінансової діяльності:

а) гласність;

б) самореалізація;

в) самостійність;

г) плановість?

5. Основне джерело фінансового права- це:

а) Бюджетний кодекс України;

б) Фінансовий кодекс України;

в) Банківський кодекс України;

г) Страховий кодекс України?

6. План фінансування та використання фінансових ресурсів для збереження завдань і функцій- це:

а) бюджетна система;

б) бюджетні кошти;

в) бюджет;

г ) фінансова політика?

 

7. Принцип бюджетної системи України- це:

а) самореалізація;

б) збалансованість;

в) гласність;

г) усі вищезазначені принципи?

8. Складова бюджетної класифікації- це:

а) класифікація фінансування бюджету;

б) класифікація боргу;

в) класифікація видатків бюджету;

г) усі вищезазначені класифікації?

9. Не є податковими надходженнями:

а) загальнообов'язкові збори;

б) обов'язкові платежі;

в) адміністративні збори;

г) усі вищезазначені збори і платежі?

10. Не є неподатковим надходженням:

а) дохід від власності;

б) операції з капіталом;

в) надходження від штрафів;

г) дохід від побічного продажу?

11. Яка кількість стадій бюджетного процесу визначена статтею 19 Бюджетного кодексу України:

а) 4 стадії;

б) 6 стадій;

в) 8 стадій;

т) 10 стадій?

12. Закон України про Державний бюджет України приймається:

а) до 1 жовтня;

б) до 1 листопада;

в) до 1 грудня;

г) до 1 січня?

13. Закон України про Державний бюджет України приймає:

а) Президент України;

б) Верховна Рада України;

в) Кабінет Міністрів України;

г) Комітет Верховної Ради України з питань бюджету?

14. Не є ознакою податку:

а) безоплатність;

б) примусовість;

в) стабільність;

г) цільовий характер?

15. За формою обкладання податки поділяються:

а) на загальнодержавні та місцеві;

б) на прямі та непрямі;

в) на змішані;

г) на усі інші форми податків?

16. Готельний збір належить:

а) до прямих зборів;

б) до непрямих зборів;

в) до загальнодержавних зборів;

г) до місцевих зборів?

17. Вид обов'язкового страхування- це:

а) страхування спортсменів вищих категорій;

б) страхування життя;

в) страхування вантажів та багажу;

г) страхування здоров'я у разі хвороби?

18. Договір страхування укладається:

а) усно;

б) письмово;

в) усно та письмово;

г) законодавчо не визначено?

19. За спеціалізацією банки бувають:

а) іпотечними;

б) ощадними;

в) розрахунковими;

г) усі вищезазначені варіанти?

20. Банки в Україні створюються у формі:

а) корпорації;

б) кооперативного банку;

в) холдингу;

г) фінансового холдингу?

Практичне заняття № 15.

Тема: Система і джерела адміністративного права України. Поняття державного управління та співвідношення його з виконавчою владою. Адміністративні правовідносини. Поняття адміністративної відповідальності.

Мета: Порівняння адміністративного та кримінального законодавства,
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 107; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.198.214 (0.005 с.)