Закріплення теоретичних знань в галузях права. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Закріплення теоретичних знань в галузях права.2 години

Завдання для самостійної роботи.

Ознайомтесь із запропонованою до даної теми основною та додатковою літературою.

Ознайомтесь із питаннями з даної теми та законспектуйте основні положення відповідей на них.

Дайте відповіді на такі питання:

а) поняття державного управління та співвідношення його з виконавчою владою;

б) державна служба: поняття, правовий статус державних службовців;

в) система і джерела адміністративного права;

г)характеристика Кодексу України про адміністративні правопорушення;

д) адміністративні правовідносини;

є) поняття адміністративної відповідальності, адміністративна відповідальність неповнолітніх;

ж) адміністративні стягнення: поняття та види;

з) провадження у справах про адміністративні правопорушення;

 

Питання, що визначені для обговорення на занятті.

1. Назвіть принципи та функції державної служби.

2. Які з перерахованих термінів мають відношення до системи державної служби:

посада; штатний розпис; державна (персональна) пенсія; службове (посадове) повноваження; начальник; департамент; офіс; чергова відпустка.

3. Дайте загальну характеристику адміністративного права та його джерел?

4. Хто може бути суб’єктом адміністративно – правових відносин?


5. Що таке адміністративні юридичні факти?

6. Що таке адміністративне правопорушення?

7. Які з перерахованих органів є уповноваженими розглядати справи про адміністративні правопорушення:

суд; органи внутрішніх справ; адміністративна комісія при районних держадміністраціях та виконавчих комітетах; районний відділ освіти; орган пожежної охорони; орган санітарного нагляду; лікар – нарколог.

8. Опишіть процедуру провадження у справах про адміністративні правопорушення.

9. Дайте визначення адміністративного стягнення.

 

Тестові завдання по темі:

Варіант № 1

1. Який вид суспільних відносин з нижченаведених регулює адміністративне право?

а) Майнові;

б) Трудові;

в) У сфері державного управління.

2. Яка з наведених правовідносин є адміністративною?

а) Між підприємством і фермерським господарством;

б) Між суддею і громадянином, який скоїв дрібне хуліганство;

в) Між страховою фірмою і громадянином з питань страхування майна.

3. Які органи мають право розглядати справи про адміністративні правопорушення?

а) Прокуратура району;

б) Органи внутрішніх справ;

в) Адміністрація підприємства.

4. З якого віку підлягають адміністративній відповідальності особи, які вчинили адміністративне правопорушення?


а) З 14 років;

б) З 16 років;

в) З 18 років.

5. На який максимальний строк застосовується адміністративний арешт до осіб, винних у вчиненні адміністративного правопорушення?

а) На 15 діб;

б) На тиждень;

в) На 1 місяць.

Завдання № 1

ПИТАННЯ № 1. Принципами державної служби є…

Варіант № 1.

1. Інтернаціоналізм.

2. Гуманізм і соціальна справедливість.

3. Демократичний централізм.

4. Служіння народу України.

Варіант № 2.

1. Демократизм і законність.

2. Рівноправність національностей.

3. Пріоритет прав людини і громадянина.

4. Персональна відповідальність за виконання службових обов’язків і дисципліна.

ПИТАННЯ № 2. Представниками державної виконавчої влади є…

Варіант № 1.

1. Президент України.

2. Суддя районного суду.

3. Викладач інституту.

4. Голова Облдержадміністрації.

Варіант № 2.

1. Прокурор району.

2. Голова виконкому місцевої Ради народних депутатів.

3. Завідуючий канцелярією державного органу.

4. Працівник міліції.

ПИТАННЯ № 3. До посадових осіб належать…

Варіант № 1.

1. Голова обласної Ради народних депутатів.

2. Лікар районної лікарні.

3. Голова профспілкового комітету заводу.

4. Ректор вищого навчального закладу.

Варіант № 2.

1. Начальник міського управління внутрішніх справ.

2. Голова спілки юристів України.

3. Представник райдержадміністрації.

4. Голова житлового кооперативу.

 

Задача

Дільничний інспектор міліції провів інструктаж членів громадського формування з охорони громадського порядку і разом з ними вийшов на патрулювання дільниці.

У Дніпровському парку ними були виявлені двоє невідомих громадян, що розпивали спиртні напої у невідповідному місці. На неодноразові наполегливі вимоги ДІМ припинити протиправні дії вони відповіли відмовою, а також відмовились пройти до РВВС для встановлення особи і складання протоколу про адміністративне правопорушення.

У зв’язку з цим ДІМ були застосовані щодо них заходи фізичного впливу, після чого затриманих було доставлено до районного відділу внутрішніх справ, де і було встановлено їх особи. Під час встановлення їх особи правопорушники перебували в спеціальному приміщенні ОВС протягом 4 годин.

Після оформлення необхідних матеріалів начальник РВВС наклав на правопорушників штраф згідно з ч. 1 ст. 178 КпАП України, а адміністративні справи за злісну непокору за ст. 185 КпАП передав на розгляд районного судді.

Завдання:

- Визначте, які форми управлінської діяльності використовували ДІМ та начальник РВВС;

- Визначте, чи є постанова начальника РВВС про накладення адміністративного стягнення актом державного управління і якщо так, то класифікуйте його за юридичними ознаками і терміном дії.

 

Завдання № 2

ПИТАННЯ № 1. Назвіть функції, які є невластивими для органу державного управління.

Варіант № 1.

1. Функція охорони громадського порядку.

2. Контрольна функція.

3. Функція правосуддя.

4. Законотворча функція.

Варіант № 2.

1. Нормотворча функція.

2. Охорони навколишнього середовища.

3. Функція застосування адміністративного примусу.

4. Кримінально-юрисдикційна функція.

ПИТАННЯ № 2. Органи державної виконавчої влади мають право…

Варіант № 1.

1. Приймати закони.

2. Приймати укази.

3. Застосувати норми права.

4. Видавати нормативні акти.

Варіант № 2.

1. Укладати правові договори.

2. Виносити арбітражні рішення.

3. Видавати загальнообов’язкові рішення.

4. Приймати державно владні розпорядження.

ПИТАННЯ № 3. В систему органів державного управління входять…

Варіант № 1.

1. Кабінет Міністрів України.

2. Адвокатура.

3. Верховна Рада України.

4. Місцева державна адміністрація.

Варіант № 2.

1. Рада народних депутатів Херсонської області.

2. Профспілкова організація.

3. Міністерство фінансів України.

4. Міністерство Внутрішніх справ України.

 

Задача

Наряд патрульно-постової служби міліції виявив дільницю дороги, що осіла, та на якій утворилась яма, заповнена водою внаслідок аварії каналізаційних споруд.

До місця аварії наближався транспортний потік.

Завдання:

- Які заходи адміністративного примусу можуть і зобов’язані застосувати працівники міліції в цій ситуації?

- Назвіть правову підставу застосування цих заходів.

Завдання № 3

ПИТАННЯ № 1. Які з перерахованих форм державного управління належать до правових?

Варіант № 1.

1. Видання законів.

2. Укладання цивільно-правових угод.

3. Надання передбачених законодавством обов’язкових звітів.

4. Ведення матеріально-технічної документації.

Варіант № 2.

1. Видання загальнообов’язкових правил.

2. Діловодство.

3. Участь посадової особи як позивача в арбітражному суді.

4. Видання індивідуального (адміністративного) акту.

ПИТАННЯ № 2. Які методи знаходять свою реалізацію переважно у виконавчій владі?

Варіант № 1.

1. Координація.

2. Погоджування.

3. Економічний метод.

4. Безпосереднє організаційне управління.

Варіант № 2.

1. Прогнозування.

2. Самоуправління.

3. Адміністративний метод.

4. Переконання й адміністративний примус.

ПИТАННЯ № 3. Які з перерахованих заходів належать до заходів адміністративного припинення?

Варіант № 1.

1. Технічний огляд автомобільного транспорту.

2. Примусове лікування особи, хворої на наркоманію.

3. Застосування прийомів самбо.

4. Вилучення вогнепальної мисливської зброї.

Варіант № 2.

1. Припинення діяльності об’єкта дозвільної системи.

2. Застосування гумової палиці.

3. Обмеження руху транспорту та пішоходів.

4. Застосування вогнепальної зброї працівниками правоохоронних органів.

 

Задача

Громадянина Бикова було доставлено до чергової частини Суворовського РВВС за порушення тиші в громадському місці (голосна гра на гітарі у дворі будинку після 24 годин). Після чого його було піддано адміністративному затриманню черговим з утриманням у кімнаті для затриманих протягом 3-х годин.

Дайте юридичну оцінку вказаній ситуації.

Завдання № 4

ПИТАННЯ № 1. До засобів забезпечення законності в державному управлінні відносяться…

Варіант № 1.

1. Парламентський контроль.

2. Діяльність суду щодо розгляду цивільних справ.

3. Звернення громадян.

4. Фінансовий контроль.

Варіант № 2.

1. Адміністративний нагляд міліції.

2. Загальний нагляд прокуратури.

3. Діяльність державного арбітражу.

4. Діяльність суду щодо розгляду адміністративних справ.

ПИТАННЯ № 2. До державного контролю належать…

Варіант № 1.

1. Контроль місцевих Рад народних депутатів.

2. Контроль технічних інспекцій профспілок.

3. Контроль Державних місцевих адміністрацій.

4. Контроль з боку політичних партій.

Варіант № 2.

1. Контроль кабінету Міністрів України.

2. Відомчій контроль.

3. Судовий контроль.

4. Контроль виконавчих комітетів місцевих Рад народних депутатів.

ПИТАННЯ № 3. До предмету загального нагляду прокурора належать…

Варіант № 1.

1. Відповідність актів, які видаються всіма органами, вимогам Конституції та чинним законам.

2. Охорона прав і законних інтересів громадян, які перебувають під слідством.

3. Додержання законів, що стосуються охорони навколишнього середовища.

4. Здійснення заходів щодо запобігання злочинам.

Варіант № 2.

1. Дотримання законів, що стосуються міжнаціональних відносин.

2. Запобігання незаконному притягненню особи до кримінальної відповідальності.

3. Дотримання законів, що стосуються зовнішньоекономічної діяльності.

4. Здійснення заходів щодо запобігання та усунення причин та умов, що сприяють вчиненню злочинам.

ЗАДАЧА

Громадянин Сидоров керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння і був зупинений працівниками ДАІ.

Завдання:

- Які заходи адміністративного примусу можна застосувати в цьому випадку.

- Назвіть правову підставу, послідовність і порядок їх застосування.

 

Завдання № 5

ПИТАННЯ № 1. Формами реагування прокурора на порушення закону є такі:

Варіант № 1.

1. Письмове зауваження прокурора.

2. Постанова прокурора про порушення дисциплінарного провадження.

3. Протест прокурора на рішення виконкому місцевої Ради народних депутатів.

4. Лист прокурора до посадової особи державного органу.

Варіант № 2.

1. Подання прокурора до державного органу про усунення причин та умов, що сприяли порушенню закону.

2. Вказівка прокурора про звільнення особи з-під варти.

3. Заява прокурора до суду про захист прав і законних інтересів громадян.

4. Письмовий допис прокурора про усунення очевидних порушень закону.

ПИТАННЯ № 2. До предмету загального адміністративного нагляду, який здійснюється ОВС, належить…

Варіант № 1.

1. Забезпечення безпеки дорожнього руху.

2. Забезпечення правил перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства.

3. Контроль за дотриманням правил адміністративного нагляду особами, звільненими з місць позбавлення волі.

4. Нагляд за дотриманням правил пожежної безпеки.

Варіант № 2.

1. Забезпечення правил перебування у прикордонній зоні.

2. Забезпечення правил паспортної системи.

3. Забезпечення правил дозвільної системи.

4. Контроль за дотриманням піднаглядними обмежень, які встановлено судом щодо них.

ПИТАННЯ № 3. До предмету загального нагляду прокурора належать…

Варіант № 1.

1.Відповідність актів, які видаються всіма органами, вимогам Конституції та чинним законам.

2.Охорона прав і законних інтересів громадян, які перебувають під слідством.

3.Додержання законів, що стосуються охорони навколишнього середовища.

4.Здійснення заходів щодо запобігання злочинам.

Варіант № 2.

1.Дотримання законів, що стосуються міжнаціональних відносин.

2.Запобігання незаконному притягненню особи до кримінальної відповідальності.

3.Дотримання законів, що стосуються зовнішньоекономічної діяльності.

4.Здійснення заходів щодо запобігання та усунення причин та умов, що сприяють вчиненню злочинам.

 

Задача

Громадянин Грищенко І.І. звернувся до прокурора району із заявою про захист своїх прав і гідності – через те що його неправомірно притягнули до адміністративної відповідальності за вчинення дрібного хуліганства, якого він не вчиняв, а начальником РВВС на нього було накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу.

Прокурор району, перевіряючи матеріали даної справи, виявив у ній порушення діючого законодавства.

Завдання:

Назвіть форми реагування прокурора на виявленні порушення законності в діяльності ОВС. Відповідь аргументуйте.

Практичне заняття № 16.

Тема:Основні поняття і система кримінального права України. Характеристика Кримінального кодексу України. Поняття злочину та його ознаки. Кримінальне покарання, поняття та ознаки, особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.

Мета:Порівняння адміністративного та кримінального законодавства,

закріплення теоретичних знань в галузях права.

 

2 години

Завдання для самостійної роботи.

Ознайомтесь із запропонованою до даної теми основною та додатковою літературою.

Ознайомтесь із питаннями з даної теми та законспектуйте основні положення відповідей на них.

а) основні поняття і система кримінального права України;

б) функції та принципи кримінального права;

в) характеристика Кримінального кодексу України;

г) структура кримінально – правової норми;

д) кримінальна відповідальність та її підстави;

е) поняття злочину та його ознаки.

Питання, що визначені для обговорення на занятті.

1. Дайте загальну характеристику кримінального права та його джерел.

2. Які основні функції виконує кримінальне право?

3. Охарактеризуйте кримінально – правові норми.

4. Дайте визначення злочину та ознаки складу злочину.

5. Які види кримінальних покарань передбачені Кримінальним Кодексом України?

6. У чому полягають особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх?

Варіант № 1

1. Правосуддя в кримінальних справах здійснюється:

а) Органами внутрішніх справ;

б) Судом;

в) Прокуратурою.

2. Назвіть ознаки злочину:

а) Суспільна небезпека;

б) Умисність;

в) Протиправність;

г) Винність;

д) Караність;

е) Осудність.

3. Хто визначається суб’єктом злочину, враховуючи, що особа досягла віку, з якого настає кримінальна відповідальність, і є осудною?

а) Фізична особа;

б) Юридична особа;

в) Посадова особа;

г) Особа без громадянства;

д) Іноземець;

е) Малолітній десяти років.

4. Які з перерахованих нижче обставин обтяжують відповідальність?

а) Вчинення злочину в стані вагітності;

б) Вчинення злочину повторно;

в) Вчинення злочину при перевищенні меж необхідної оборони;

г) Вчинення злочину з використанням умов громадського лиха.

5. Кримінальній відповідальності підлягає особа:

а) Яка вчинила протиправне діяння;

б) Яка вчинила злочин;

в) Яка вчинила будь-яке суспільне діяння;

г) У діях якої є склад злочину;

д) Яка вчинила навмисно чи х необережності будь-яке протиправне діяння.

 

Варіант № 2

1. Винним у скоєнні злочину людину може визнати:

 

а) Верховна Рада України


б) Орган місцевого самоврядування у межах своєї компетенції

в) Правоохоронний орган

г) Суд

д) Прокуратура

2. Визначте обставини, які виключають кримі­нальну відповідальність:

а) Дії у стані сильного душевного хвилювання внаслідок неправомірних дій постраждалого

б) Необхідна оборона

в) Неконтрольовані особою дії у стані гіпнотич­ного впливу, що їх завдано поза волею людини, яка скоїла злочин

г) Неконтрольовані особою дії внаслідок вживан­ня наркотичних речовин

д) Крайня необхідність

3. Розподіліть наведені нижче правопорушен­ня у відповідні графи таблиці:

1) Вбивство

2) Перехід вулиці на червоне світло

3) Крадіжка

4) Розбій

5) Порушення правил користування залізницею

6) Незаконне носіння холодної зброї

7) Азартні ігри у громадських місцях

8) Хабарництво

 

 

Адміністративне правопорушення Злочин, відповідальність за який передбачена
з 14 років з 16 років
     

 

4. Які покарання належать до основних кримінальних покарань?

а) Позбавлення волі

б) Заслання

в) Конфіскація майна

г) Штраф

д) Відстрочка виконання

е) Попередження

5. Кримінальній відповідальності за злочин, скоєний на території України, не підлягають...

 

а) Особи, які позитивно характеризуються за міс­цем роботи чи навчання

 

б) Особи, що мають дипломатичний статус

в) Військовослужбовці

 

г) Особи без громадянства та іноземці, що тимча­сово перебувають на території України

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 102; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.90.95 (0.052 с.)