Змістовий модуль 1. Поняття права та правових явищ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Змістовий модуль 1. Поняття права та правових явищПлан

1. Поняття, ознаки та функції права

2. Право та соціальні норми. Структура права

3. Джерела права. Законодавство та законодавчий процес

4. Правовідносини, поняття. Структура, види. Підстави виникнення
правовідносин

5. Правопорушення, ознаки, види

6. Склад правопорушень

7. Юридична відповідальність, ознаки, види, підстави юридичної
відповідальності

Контрольні питання

1. Дайте визначення і назвіть ознаки права

2. Назвіть принципи і функції права

3. Що таке джерела права, назвіть види джерел права. Дайте характеристику закону.

4. Дайте визначення норми права і її структури, назвіть види правових
норм.

5. Дайте визначення правовідносин та їх елементів

6. Дайте визначення правопорушенню, його види, ознаки правопорушень

7. Дайте характеристику складу правопорушень, назвіть ознаки складу
правопорушень

8. Дайте характеристику юридичної відповідальності та підстав її
виникнення

Теми реферати

1. Правопорушення, склад правопорушень.

2. Юридична відповідальність, види юридичної відповідальності

 

Література

1.Основы правоведения Украины: Учебное пособие. Кивалов С.В., Музыченко П.П., Крестовская Н.Н., Крыжановский А. Ф. – Х.: «Одиссей», 2009. – 472 с.

2. Правознавство: Курс лекцій. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 240 с.


4.Кириченко В.М. Правознавство: Модульний курс. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.

Змістовий модуль 2.Поняття, ознаки, форми держави. Правова держава і громадське суспільство.

План

1. Походження держави. Основні теорії виникнення держави.

2. Поняття та ознаки держави, функції держави.

3.Форми правління, державного устрою, політичний режим

4.Механізм (апарат) держави

5.Правова держава, ознаки правової держави

Контрольні питання

1. Визначте поняття, ознаки та функції держави.

2. Дайте характеристику форм правління , державного устрою та державного режиму.

3. Ознаки правової держави, закріплення основ правової держави.

Теми реферати

1. Правова держава. Ознаки правової держави

2. Ознаки та основні функції держави

Література

1. Основы правоведения Украины: Учебное пособие. Кивалов С.В., Музыченко П.П., Крестовская Н.Н., Крыжановский А. Ф. – Х.: «Одиссей», 2009. – 472 с.

2. Правознавство: Курс лекцій. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 240 с.

3. Кириченко В.М. Правознавство: Модульний курс. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.

Змістовий модуль 3

Конституційне право - головна галузь національного права України

План

1. Поняття, предмет, метод, джерела та система конституційного права


2. Конституційні правовідносини

3. Загальна характеристика Конституції України

4. Народовладдя, вибори, референдум, види референдумів

5. Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина

6. Правовій статус та структура вищих органів державної влади в Україні

7. Адміністративно - територіальній устрій та місцеве самоврядування

Контрольні питання

1. Визначте предмет, метод та джерела конституційного права

2. Дайте характеристику конституційних правовідносин

3. Розкрити сутність народовладдя, виборів та референдуму

4. Назвіть основні права, свободи та обов'язки людини і громадянина

5. Визначте правовий статус та структуру вищих органів державної
влади в Україні

Теми реферати

1. Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина

2. Особливість конституційних правовідносин

Література

1.Основы правоведения Украины: Учебное пособие. Кивалов С.В., Музыченко П.П., Крестовская Н.Н., Крыжановский А. Ф. – Х.: «Одиссей», 2009. – 472 с.

2. Правознавство: Курс лекцій. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 240 с.

3.Кириченко В.М. Правознавство: Модульний курс. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.

Заліковий модуль 2. Загальні та спеціальні положення основних галузей права

Змістовий модуль 4. Основи адміністративного права України

План

1. Поняття, предмет, метод і система адміністративного права. Державне управління, його види. Адміністративно-правові норми, види, структура.

2. Адміністративні правовідношення. Ознаки та структури правовідносин. Підстави виникнення адміністративних правовідносин, юридичні факти.

3. Правові акти державного управління та їх види.

4. Адміністративна відповідальність. Підстави адміністративної відповідальності.

5. Адміністративне правопорушення. Ознаки, види, склад адміністративного правопорушення.

6. Адміністративні стягнення, види адміністративних стягнень, порядок
та строки накладання стягнень.

Контрольні питання

1. Визначте предмет, метод та джерела адміністративного права.

2. Дайте характеристику адміністративних правовідносин

3. Розкрийте поняття правопорушення та адміністративної
відповідальності

4. Які адміністративні стягнення передбачені адміністративним правом?

 

Теми рефератів

1. Адміністративно-правові відносини. Поняття, основні риси та види
адміністративно-правових відносин.

2. Адміністративне правопорушення. Його склад.

3. Система та види адміністративних стягнень.

4. Провадження в правах про адміністративні правопорушення.

Література

1.Основы правоведения Украины: Учебное пособие. Кивалов С.В., Музыченко П.П., Крестовская Н.Н., Крыжановский А. Ф. – Х.: «Одиссей», 2009. – 472 с.

2. Правознавство: Курс лекцій. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 240 с.

3.Кириченко В.М. Правознавство: Модульний курс. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.

Змістовий модуль 5. Основи кримінального права . План

1.Предмет та метод кримінального права

2.Функції та принципи кримінального права.

3.Загальна характеристика Кримінального кодексу України.

4.Кримінальна відповідальність та її підстави

5.Поняття, ознаки та види злочинів. Склад злочину

6.Стадії скоєння злочину. Добровільна відмова від скоєння злочину

7.Співучасть в скоєнні злочину. Види співучасників

8.Обставини, які виключають злочинність діяння.

9.Поняття, цілі та види кримінальних покарань.

10.Кримінальна відповідальність неповнолітніх.

Контрольні питання

1.Визнайте предмет та метод кримінального права

2.Назвіть функції принципи та джерела кримінального права

3.Які підставі кримінальної відповідальності

4.Визначте поняття, ознаки та види злочинів. Що таке склад злочину

5.Назвіть стадії скоєння злочину

6.Співучасть у скоєнні злочину. Види співучасників

 

Індивідуальні завдання

1. Троє злочинців увірвалися до квартири гр. К. і, погрожуючи пістолетом
почали вимагати гроші а цінності. Раптом жінка зробила блискавичній
рук вибила зброю, важко поранивши при цьому одного з нападників, а
інші, шоковані такою ситуацією, відступили до дверей та кинулися
навтіки. Коли прибула міліція жінка передала охоронцям порядку
трофей-пістолет ТТ.

Чи вчинено злочин, який саме, ким? Чи є обтяжуючі або пом'якшуючі обставини?

 

2. За не поєднаний з насильством грабіж майна громадян проти Сорокіна
було порушено кримінальну справу Під час її розслідування він
захворів на психічну хворобу, яка позбавила його можливості
усвідомлювати свої дії. Сорокіна направили на лікування до
психіатричної лікарні. Через 2 роки він вилікувався

Чи є підстави для притягнення Сорокіна до кримінальної відповідальності.

 

3. Рано вранці робітник геологорозвідувальної партії В. вийшов до річки.
Здавалося всі геологи ще сплять, нічого не чути було і з будинку
лісника, що стояв трохи вище по річці на її другому березі. Раптом за
річкою в кущах він помітив крізь ранковий туман темний силует,
затріщали кущі. „Відмідь!" - подумав геолог, схопив з намету рушницю
та вистрілив. Геологи, що схопилися після пострілу, перейшли на
інший беріг річки, але замість ведмедя знайшли пораненого лісника.
Чи вчинено злочин, який? Чи є обтяжуючі або пом'якшуючі обставини?

Теми рефератів

1. Обставини, які виключають злочинність.

2. Поняття злочину, ознаки, склад злочину.

3. Цілі та види покарань за кримінальним правом.

Література

1.Конституция Украины. Принята на пятой сессии Верховной Рады Украины 28 июня 1996 г. // Ведомости Верховной Рады Украины. -1996. - № 30. - ст. 141.

2.Коментар до Конституції України. Інститут законодавства Верховної Ради України. – 2-е вид., випр. і допов. – К.,1998. – 412 с.

3.Всеобщая декларация прав человека. Права человека. Сборник документов. - М., 1990.

4.Уголовный кодекс Украины от 5 апреля 2001 года. - К.: Атіка, 2009. -160 с.

5.Научно-практический комментарий Уголовного кодекса Украины от 5 апреля 2001 года/ Под ред. М.И. Мельника, М.И. Хавронюка. - К,: Каннон, 2009. - 1104с.

6.Правознавство: Курс лекцій. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 240 с.

7.Кириченко В.М. Правознавство: Модульний курс. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.

8.Правознавство: Підручник / А.І.Берлач, Д.О.Карпенко, В.С. Ковальський, А.М.Колодій, А.Ю.Олійник, О.О.Підопригора; За ред.. В.В.Копєйчикова, А.М.Колодія. – К.: Юринком Інтер, 2007. – 752 с.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 211; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.201.68.86 (0.015 с.)