Утиліти для оптимізації продуктивності системи 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Утиліти для оптимізації продуктивності системиNorton Speed Disc – утиліта оптимізації доступу до жорсткого диска. Утиліта реорганізує файли й директорії на диску так, щоб звести до мінімуму переміщення голівок, що зчитують, і, отже, збільшити швидкість зчитування даних з вінчестера. В основному Speed Disc виконує дві функції: дефрагментує файли й переміщає весь вільний простір у кінець диска на внутрішні доріжки, які перебувають далі від голівок, що зчитують.

При запуску утиліти користувачеві пропонується вибрати диск для оптимізації, після чого програма аналізує дані, що перебувають на зазначеному диску, і пропонує метод оптимізації. Даний метод оптимізації можна змінити, використовуючи меню.

Norton Optimize Wizard – Майстер оптимізації.. Головні функції Майстра – зменшити розмір Регістра, видаливши з нього «порожні» і зайві записи й оптимізувати розташування на диску своп-файла.

Своп-файл (Swap) – дисковий кеш Windows, ділянка диска, що система використає при недостачі оперативної пам'яті.

Майстер найкраще запускати в останню чергу. Після того як закінчать роботу інші оптимізатори з комплекту Norton Utilities. Зв'язано це ще й з тим, що після закінчення роботи Майстер самовільно перезавантажить комп'ютер, щоб внесені в систему зміни набутили чинності.

 

Norton Space Wizard - Інтелектуальний чистильник диска від його непотрібних файлів, що засмічують. До таким ставляться тимчасові файли з розширенням *.tmp, створювані при роботі самої Windows й іншими програмами (взагалі ж ці файли повинен стертись автоматично після завершення роботи програми, але часто система «забуває» зробити це), «резервні копії» документів і системних файлів (файли з розширенням *.bak), а також зайвих копій файлів.

Norton System Doctor –утиліта для відстеження самих різних параметрів Windows. Після запуску виконує відразу кілька операцій: перевіряє диск на наявність вірусів і помилок, визначає, чи не потрібна дефрагментация, а також сканує Norton Utilities на предмет необхідності відновлення. Виявивши помилку, System Doctor сповіщає про неї користувача й пропонує запустити відповідну програму для її виправлення.

Важливо пам'ятати про те, що при інсталяції System Doctor не слід заносити ярлик Доктора в папку «Автозавантаження» (Start Up), як це пропонує зробити інсталятор Norton Utilities.

Norton Rescue Disc дозволяє створити системну завантажувальну дискету з усіма необхідними системними файлами й утилітами для відновлення системи у випадку збою. Для підготовки повного резервного комплекту буде потрібно чотири-п'ять дискет на 1,44 Мб. Однак, Norton Rescue Disc дозволяє створити не тільки звичайну завантажувальну дискету, але й завантажувальну дискету ZIP або LS - дисководу (100 й 120 Мб відповідно).

Norton Wipeinfo дозволяє видаляти файли з комп'ютера таким чином, що відновлення їх виявляється неможливим. Wipeinfo не просто видаляє файл, але й забиває місце, що звільнилося, “порожніми” символами до семи разів підряд.

Norton Recyle Bin – поліпшений Захищений Кошик для Windows. Як відомо, у стандартний кошик попадають далеко не всі файли стираються, що в ряді випадків неприпустимо. Захищений Кошик набагато інтелектуальніше стандартної. Якщо зі стандартного кошика можна відновити тільки те, що в ній лежить, то Захищена здатна здійснювати пошук вилучених файлів по всьому диску й повертати їх. Установлюється Захисний Кошик при установці Norton Utilities і справно функціонує разом зі звичайним кошиком.

Norton System Information – повна й всеосяжна інформація про комп'ютер. За допомогою цієї програми користувач може довідатися, які саме комплектуючі, драйвери й програми встановлені на його машині, наскільки велика продуктивність комп'ютера й окремих його компонентів у порівнянні з іншими (кнопка Benchmark) і багато чого іншого. Користуватися Norton System Information набагато зручніше, ніж вкладкою «система» у Панелі Керування, і в ряді випадків ця програма може видати більше повну й корисну інформацію.

Хід роботи:

1. Вивчити теоретичний матеріал.

2. Описати призначення програм програми Norton Disk Doctor.

3. Описати призначення програм програми Norton Speed Disk.

4. Описати призначення програм програми Norton System Check.

5. Описати призначення програм програми Unerase Wizard.

6. Завантажити програму:

– Norton WinDoctor;

– Norton Space Wizard.

 

Вимоги до написання звіту:

1 Вкажіть тему та мету лабораторної роботи.

2. Складіть звіт по лабораторній роботі за планом:

– призначення й види програм – утиліт щодо обслуговування комп‘ютерної системи;

– протокол роботи програми Norton WinDoctor;

– протокол роботи програми Norton Space Wizard.

3 Дайте відповіді на контрольні запитання.

 

Контрольні запитання:

 

1. Яку функцію виконують програми - утиліти?

2. Назвіть призначення та основні характеристики програм – утиліт.

 

Література:

1. Скотт Мюллер Модернізація й ремонт ПК М.-К. Діалектика 1998. с. 430-526. Рос. мовою.

2. Стивен Бигелоу. Устройство и ремонт персонального компьютера. Под редакцией С.Н. Банникова. – М.: «Бином-Пресс», 2005 – 976 стор.

3. Глушаков С.В., Мельников И.В. Персональный компьютер. Учебный курс. М.: «АСТ» 2000.

 


Лабораторна робота № 10, 11

РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ ПРИСТРОЮ ЕОТ

 

Мета роботи: дослідити методи розрахунків показників надійності пристрою ЕОТ

 

Теоретична частина

В основу розрахунку на надійність покладено принцип визначення показника надійності системи по характеристикам надійності комплектуючих елементів.

При розрахунку робиться два припущення. Перше це те що відмови елементів є статистично незалежними, що дає відносно реально існуючу систему оцінки і друге це те що систему розглядаємо як послідовну тобто відмова одного елементу схеми веде до відмови всієї системи.

Вихідними даними для розрахунку є значення інтенсивності відмови всіх ЕРЕ і елементів конструкції.

Середній час напрацювання на відмову визначимо за формулою:

 

де:

m – кількість найменування радіоелементів і елементів конструкції приладу;

λ j величина інтенсивності відмови j-го радіоелементу, елементу конструкції з урахуванням заданих для нього умов експлуатації: коефіцієнт електричного навантаження, температури, вологості, технічних навантажень і т. ін.

Nj кількість радіоелементів, елементів конструкції j-го найменування.

 

- сумарне значення інтенсивності відмов.

 

 

Таблиця 1

 

 

з урахуванням поправочних коефіцієнтів визначимо середній час напрацювання на відмову

 

Визначимо вірогідність безвідмовної роботи за формулою:

 

 

Отримане значення напрацювання на відмову більше часу яке було задане, 27000 годин, що гарантує надійну роботу розроблювального пристрою.

Хід роботи:

 

1. Вивчити теоретичний матеріал.

2. Одержати індивідуальну принципову схему пристрою ЕОТ та дані про умови експлуатації пристрою.

3. Обчислити сумарну інтенсивність відказів пристрою.

4. Обчислити напрацювання на відмову пристрою.

5. Обчислити ймовірність безвідмовної роботи пристрою на заданому проміжку часу.

 

Вимоги до написання звіту:

1 Вкажіть тему та мету лабораторної роботи.

2. Складіть звіт по лабораторній роботі за планом вказаним у ході роботи.

3 Дайте відповіді на контрольні запитання.

 

Контрольні запитання:

 

1. Яке основне завдання теорії надійності?

2.Характеризуйте поняття «надійність».

3. Назвіть кількісну характеристику надійності ЕОТ.

 

Література:

1. Локазюк В.М., Савченко Ю.Г. Надійність, контроль, діагностика і модернізаціія ПК: Навч. посібник для вузів. – К.: “Академія“, 2004.

2. Стивен Бигелоу. Устройство и ремонт персонального компьютера. Под редакцией С.Н. Банникова. – М.: «Бином-Пресс», 2005 – 976 стор.

3. Глушаков С.В., Мельников И.В. Персональный компьютер. Учебный курс. М.: «АСТ» 2000.


Лабораторна робота № 12, 13

 

РЕМОНТ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МАТЕРИНСЬКИХ ПЛАТ ТА ЦЕНТРАЛЬНИХ ПРОЦЕСОРІВ.

 

Мета роботи: дослідити будову, принцип дії, основні технічні характеристики, способів технічного обслуговування та ремонту материнських плат та центральних процесорів.

 

Теоретична частина

 

Системні плати випускаються в декількох варіантах. Вони відрізняються розмірами, що, у свою чергу, визначає тип корпуса, у якому їх можна установити. Існують такі основні різновиди системних плат:

• повно розмірна плата AT, що по своїх габаритах відповідає системній платі оригінального комп'ютера IBM AT. Така плата міститься тільки в повно розмірний корпус AT чи Tower.

• Baby-AТ, розміри якої відповідають розмірам системної плати XT, але розташування кріпильних отворів трохи змінено, щоб можна було установити в корпусі типу AТ. Ці плати можна установити практично в будь-який корпус, за винятком корпусів зі зменшеною висотою Slimline;

LPX, що застосовуються в широко розповсюджених зараз корпусах зі зменшеною висотою Slimline;

• ATX, що мають найкращі риси стандартів Ваbу-AT і LPX. У них закладено багато додаткових удосконалень. ATX - це "лежача на боці" плата Baby-AT. Для неї потрібні особливий корпус і джерело живлення. Конструкція ATX дозволила удосконалити стандарти Ваbу -AT й LPX тобто:

• наявність одне ключового внутрішнього рознімання джерела живлення;

• інтенсивне охолодження та інші.

 

Шина - це загальний канал зв'язку, використовуваний у ПК. У комп'ютері є кілька типів шин, у тому числі:

шина процесора, що з'єднує центральний процесор з декількома, безпосередньо зв'язаними з ним, мікропроцесорами (наприклад, основною системною шиною чи зовнішнім КЕШ);

шина пам'яті, що призначена для передачі інформації між центральним процесором та основною пам'яттю;

шина адреси, що фактично є частиною шини процесора; вона необхідна для виконання операцій з пам'яттю;

шина введення-виводу, що дозволяє процесору взаємодіяти з периферійними пристроями.

Шини введення-виводу розрізняються по архітектурі:

• промислова стандартна архітектура ISA;

мікро канальна архітектура MCA;

розширена промислова стандартна архітектура EISA;

локальна шина Local Bus VESA (також називана VL-Bus чи VLB);

шина взаємозв'язку периферійних компонентів РС;

• РСМСIA чи РС-сard;

FireWire [IEEE-1394];

послідовна шина USB.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 340; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.210.149.205 (0.026 с.)