ЯК КОРИСТУВАТИСЯ УНІВЕРСАЛЬНИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ УНІВЕРСАЛЬНИМ ТРАНСФОРМАТОРОМУніверсальний трансформатор використовується в багатьох лабораторних роботах безпосередньо як трансформатор або як котушка індуктивності з феромагнітним осердям або без нього. На мал. 5 показаний пристрій універсального трансформатора.

 

Рис. 5. Загальний вигляд універсального розбірного трансформатора:

1 — ярмо, що замикає осердя; 4, 2 — баранчик з гайкою

для притискання ярма до осердя; 3 — низьковольтна котушка

(обмотка); 5 — високовольтна котушка (обмотка).

Якщо необхідно зняти ярмо 1 або котушки 3 і 5, то відвертають баранчики 2. При зворотній постановці ярма варто стежити, щоб воно було звернено до осердя пригнаною стороною і щільно притиснуто. Для цього спершу щільно закручують баранчики за їхні голівки, а потім завертають їх гайки. На мал. 6 приведена електрична схема універсального трансформатора.

Щоб ввімкнути високовольтну обмотку 220 В, необхідно використовувати затискачі бив. Щоб ввімкнути обмотку 120 В, необхідно використовувати затискачі а і б. Щоб ввімкнути обмотку 220 - 120 В, необхідно використовувати затискачі а і в. Для включення низьковольтної обмотки 6 В використовуються затиски гідабо д і е.

 

 

Рис. 6. Электрическая схема універсального трансформатора

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ АВТОТРАНСФОРМАТОРОМ

У лабораторії застосовуються автотрансформатори (ЛАТРи). Вони мають штепсельну вилку для включення в розетку з напругою 220 В. З лівої сторони є

клеми для подключения навантаження.


Рис. 7 Схема підключення ЛАТРу.

 

Ручка регулювання напруги знаходиться на верхній кришці автотрансформатора.

Пам’ятайте! При вмиканні будь-якого автотрансформатора ручка регулювання повинна бути повернута у крайнє поло­ження проти годинникової стрілки. У цьому положенні напруга на споживачі дорівнює нулю, а відповідно струм мінімальний.

 

ЯК ЗБИРАТИ ЕЛЕКТРИЧНУ СХЕМУ

Перед збиранням схеми необхідно знайти і відібрати всі її елементи: електровимірювальні прилади, резистори, реостати, котушки, конденсатори і т.д. Перемикачі меж вимірів повинні бути поставлені в положення, зазначені в описі лабораторної роботи. Стрілки приладів за допомогою коректорів поставлені на нуль. Щоб швидко і правильно зібрати електричну схему, дотримуйтесь наступних трьох правил:

1. Починати збирати схеми потрібно від затискачів джерела.

2. Спочатку збирається ланцюг, що складається з послідовно з'єднаних елементів: електровимірювальних приладів, резисторів, котушок і т.д.

3. Після складання послідовної частини ланцюга підключаються всі елементи, що включаються паралельно.

Наприклад, необхідно зібрати схему, показану на мал. 8. Подумки виділяємо

 

Рис. 8. Электрическая схема одной из лабораторных работ

 

в цій схемі послідовно з'єднані елементи: затискач мережі А, реостат R, амперметр A1,резистор R2, амперметр A3, затискач мережі О. (Можна прийняти другий варіант: затискач мережі А, реостат R, амперметр А1, резистор R1, амперметр А2, затискач мережі О.) З'єднуємо один за одним перераховані елементи. При цьому, щоб не заплутатися, варто мати на увазі, що будь-який елемент ланцюга має два затискача. Один із затискачів потрібно умовно прийняти вхідним, тоді протилежний затискач вважається вихідним.

Після збирання послідовної частини ланцюга включаються паралельні елементи. У нашому випадку це вольтметр Vі вітка, що складається з послідовно з'єднаних резистора R1і амперметра А2. (Якщо був прийнятий другий варіант, то з резистора R2 і амперметри A3.) Розбирати схеми варто починати від затисків джерела, попередньо виключивши напругу.

 

ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ НЕСПРАВНОСТІ В ЕЛЕКТРИЧНОМУ

ЛАНЦЮЗІ І ЯК ЇХ ЗНАЙТИ

Якщо при вмиканні електричного ланцюга спрацьовує запобіжник, то це означає, що струм у ньому перевищив припустиме значення. Причиною ненормального зростання струму є малий опір ланцюга. У таких випадках необхідно виключити схему і перевірити правильність її складання і правильність вибору окремих її елементів.

Набагато частіше спостерігається несправність, що виражається у виді відсутності струму в колі. У цьому випадку для виявлення місця розриву ланцюга необхідно мати вольтметр на 150 - 300 В або контрольну лампочку, що являє собою звичайну освітлювальну електролампу, бажано невеликої потужності (до 60Вт), вкручену в патрон із двома вільними кінцями. Виявлення місця несправності ланцюга починають з перевірки запобіжників. Для цього контрольну лампочку або вольтметр (до якого також підключаються два вільних кінці) одним кінцем приєднують до клеми мережі «О», а іншим по черзі доторкаються до клем мережі з позначеннями «А», «В» і «С». Якщо при кожнім дотику лампочка загоряється (або вольтметр показує напругу), то всі три запобіжники справні. Потім один кінець залишають підключеним до одному з затискачів джерела, а іншим кінцем послідовно доторкаються до затискачів всіх елементів електричного ланцюга, починаючи з другого затискача джерела. Як тільки виявиться затискач, при приєднанні до якого лампочка не загоряється (або вольтметр нічого не показує), це буде означати, що ланцюг порушений на ділянці між попереднім затискачем і даним затискачем. Найчастіше ланцюг порушується через поганий контакт або поганий з’єднувальний провідник. Необхідно ретельно перевірити контакти, їхню чистоту і щільність, а поганий провідник замінити іншим, кращим.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 436; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.136.189 (0.005 с.)