Тема : оператор вибору - Case 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема : оператор вибору - CaseCase1. Задано ціле число в діапазоні 1–7. Вивести рядок — назва дня тижня, що відповідає заданому числу (1 — «понеділок», 2 — «вівторок» і т.д.).

 

Case2. Задано ціле число K. Вивести рядок-опис оцінки, що відповідає числу K (1 — «погано», 2 — «незадовільно», 3 — «задовільно», 4 — «добре», 5 — «відмінно»). Якщо K не лежить у діапазоні

1–5, то вивести рядок «помилка».

 

Case3. Задано номер місяця — ціле число в діапазоні 1–12 (1 — січень, 2 — лютий і т.д.). Вивести назву відповідного пори року («зима», «весна», «літо», «осінь»).

 

Case4°. Задано номер місяця — ціле число в діапазоні 1–12 (1 — січень, 2 — лютий і т.д.). Визначити кількість днів у цьому місяці для звичайного року.

 

Case5. Арифметичні дії над числами пронумеровані наступним чином : 1 — додавання, 2 — віднімання, 3 — множення, 4 — ділення. Задано номер дії N (ціле число в діапазоні 1–4) і дійсні числа A і B (В не дорівнює 0). Виконати над числами зазначенні дії і вивести результат.

 

Case6. Одиниці довжини пронумеровані в такий спосіб: 1 — дециметр, 2 — кілометр, 3 — метр, 4 — міліметр, 5 — сантиметр. Задано номер одиниці довжини (ціле число в діапазоні 1–5) і довжина відрізка в цих одиницях (дійсне число). Знайти довжину відрізка в метрах.

 

Case7. Одиниці маси пронумеровані в такий спосіб: 1 — кілограм, 2 — міліграм, 3 — грам, 4 — тонна, 5 — центнер. Задано номер одиниці маси (ціле число в діапазоні 1–5) і маса тіла в цих одиницях (дійсне число). Знайти масу тіла в кілограмах.


 

Case8. Задано два цілих числа: D (день) і M (місяць), що визначають правильну дату невисокосного року. Вивести значення D і M для дати, що передує зазначеній.

 

Case9°. Задано два цілих числа: D (день) і M (місяць), що визначають правильну дату невисокосного року. Вивести значення D і M для дати, що йде за зазначеною.

 

Case10. Робот може переміщатися в чотирьох напрямках («N» — північ, «W» — захід, «S» — південь, «I» — схід) і приймати три цифрові команди: 0 — продовжувати рух, 1 — поворот ліворуч, –1 — поворот направо. Задано символ C — вихідний напрямок робота і ціле число N —

послана йому команда. Вивести напрямок робота після виконання отриманої команди.

 

Case11. Локатор орієнтований на одну зі сторін світла («N» — північ, «W» — захід, «S» — південь, «I» — схід) і може приймати три цифрові команди повороту: 1 — поворот ліворуч, –1 — поворот праворуч, 2 — поворот на 180°. Задано символ C — вихідна орієнтація локатора і цілі числа N1 і N2 — дві послані команди. Вивести орієнтацію локатора після виконання цих команд.

 

Case12. Елементи окружності пронумеровані в такий спосіб: 1 — радіус R, 2 — діаметр D = 2·R, 3 — довжина L = 2·π·R, 4 — площа кругу S = π·R2. Даний номер одного з цих елементів і його значення. Вивести значения інших елементів Заданої окружності (у тому ж порядку). Π=3.14.


 

Case13. Елементи рівнобедреного прямокутного трикутника пронумеровані в такий спосіб: 1 — катет a, 2 — гіпотенуза c = 2 a1/2 , 3 — висота h, опущена на гіпотенузу (h = c/2), 4 — площа S = c·h/2. Задано номер одного з цих елементів і його значення. Вивести значення інших елементів Заданого трикутника (у тому ж порядку).

 

Case14. Елементи рівностороннього трикутника пронумеровані наступним чином: 1 — сторона a, 2 — радіус R1 уписаної окружності (R1 = = 3/6 a1/2 ), 3 — радіус R2 описаної окружності (R2 = 2·R1), 4 — площа S = 2*3/4 a1/,2 . Задано номер одного з цих елементів і його значення. Вивести значення інших елементів Заданого трикутника (у тому ж порядку).

 

Case15. Мастям гральних карт привласнені порядкові номери: 1 — піки, 2 — трефи, 3 — бубни, 4 — черви. Достоїнству карт, старші десятки, привласнено номери: 11 — валет, 12 — дама, 13 — король, 14 — туз. Дані два цілих числа: N — достоїнство (6 ≤ N ≤ 14) і M — масть карти

(1 ≤ M ≤ 4). Вивести назву відповідної карти виду «шістка бубен», «дама черві», «туз треф» і т.п.

 

Case16. Задано ціле число в діапазоні 20–69, що визначає вік (у роках). Вивести рядок-опис зазначеного віку, забезпечивши правильне співвзвуччя числа зі словом «рік», наприклад: 20 — «двадцять років», 32 — «тридцять два роки», 41 — «сорок один рік».

 

Case17. Задано ціле число в діапазоні 10–40, що визначає кількість учбових завдань по деякій темі. Вивести рядок-опис зазначеної кількості завдань, забезпечивши правильне узгодження числа зі словами «навчальне завдання», наприклад: 18 — «вісімнадцять навчальних завдань»,

23 — «двадцять три навчальних завдання», 31 — «тридцять одне навчальне завдання».

 

Case18. Задано ціле число в діапазоні 100–999. Вивести рядок-опис Заданого числа, наприклад: 256 — «двісті п'ятдесят шість», 814 — «вісімсот чотирнадцять».

 

Case19. У східному календарі прийнятий 60-літній цикл, що складається з 12-літніх підциклів, що позначаються назвами кольору: зелений, червоний, жовтий, білий і чорний. У кожнім підциклі роки носять назви тварин: пацюка, корови, тигра, зайця, дракона, змії, коня, вівці, мавпи, ку-

риці, собаки і свині. По номеру року визначити його назву, якщо 1984 рік — початок циклу: «рік зеленого пацюка».

 

Case20. Задано два цілих числа: D (день) і M (місяць), що визначають правильну дату. Вивести знак Зодіаку, що відповідає цій даті: «Водолій» (20.1–18.2), «Риби» (19.2–20.3), «Овен» (21.3–19.4), «Телець» (20.4–20.5), «Близнюки» (21.5–21.6), «Рак» (22.6–22.7), «Лев» (23.7–22.8), «Діва» (23.8–22.9), «Терези» (23.9–22.10), «Скорпіон» (23.10–22.11), «Стрілець» (23.11–21.12), «Козеріг» (22.12–19.1).

 

Лабораторна робота № 6

Тема: Програмування циклічних процедур. (Цикл For)

Розробити програму табулювання функції, вивести їх значення на екран. Розробити варіант обчислення з використанням циклу For, для контролю підрахувати суму значень функціїі. Знак ‘^’ означає ‘у ступеню’.

1. y = e^ ( 0.2x^2) ; інтервал : відрізок [-1,1], крок 0.1.

2. y = Ln( x^2 + e^|x| + 1); інтервал : відрізок [1,10], крок 0.5.

3. y = ( Sin^2x + 0.5)^0.5; інтервал : відрізок [0,0.2], крок 0.025.

4. y = 4x^3(x - 1)^0.3333; інтервал : відрізок [4,6], при кількості кроків 5.

5. y = 1000 ( |x - 1|) ; інтервал : відрізок [-2,2], крок 0.5.

6. y = 4x^3 (( x - 1)^2 )^0.333; інтервал : відрізок [-10,10], крок 2.5.

7. y = (1 + x^2)Sin|x|; інтервал : відрізок [0.5,0.2], крок - 0.05.

8. y = 0.3 e^(x + x^0.5); інтервал : відрізок [0,1.5], крок 0.3.

9. y = - e^(2x^2) tg (|2x|); інтервал : відрізок [0,0.6], крок 0.1.

10. y = 0.0005(x^2 + e^x)^0.5; інтервал : відрізок [2,2.6], крок 0.1.

11. y = (ln(x^2 + 1))^2 + x; інтервал : відрізок [2,6], крок 0.5.

12. y = 0.05cos(x + 1); інтервал : відрізок [Pi/4,Pi], крок Pi/8.

13. y = e^(0.2x^2); інтервал : відрізок [3,4], крок 0.1.

14. y = 0.005(0.2x^2)^2; інтервал : відрізок [3,4], крок 0.1.

15. y = ( Cos^2x + 0.5)^0.33; інтервал : відрізок [0,0.2], крок 0.025.

16. y = x^3 (( x^2 - 1)^2 )^0.333; інтервал : відрізок [-10,10], крок 2.5.

17. y = 0.1 e^(x^2 + x^0.5); інтервал : відрізок [0,1.5], крок 0.3.

18. y = e^ ( 0.5x^2) ; інтервал : відрізок [-2,2], крок 0.2.

19. y = Ln( x^2 + 1); інтервал : відрізок [1,10], крок 0.5.

20. y = ( Sin^2x + 0.5)^2; інтервал : відрізок [0,0.4], крок 0.25.

21. y = 4x^3(x - 1)^0.5; інтервал : відрізок [3,5], при кількості кроків 5.

22. y = 1000 ( |x - 1|) ; інтервал : відрізок [-1,1], крок 0.25.

23. y = 2x^3 (( x - 1)^2 )^0.5; інтервал : відрізок [-10,10], крок 2.

24. y = (2+ x^2)Sin|x|; інтервал : відрізок [0,1], крок - 0.5.

25. y = 0.5 e^(2x + x^0.5); інтервал : відрізок [0,1.5], крок 0.3.

26. y = - e^(x^2) tg (|x|); інтервал : відрізок [0,0.6], крок 0.1.

27. y = 0.0005(x^2 + e^x)^0.5; інтервал : відрізок [2,2.6], крок 0.1.

28. y = (ln(x^2 + 1))^2 + x; інтервал : відрізок [2,6], крок 0.5.

29. y = 0.05cos(x + 1); інтервал : відрізок [Pi/4,Pi], крок Pi/8.

30. y = e^(0.2x^2); інтервал : відрізок [3,4], крок 0.1.

 

Лабораторна робота № 7

Тема: Програмування циклічних процедур. (Цикл While, Repeat)

Розробити програму табулювання функції, вивести їх значення на екран. Розробити два варіанти обчислення з використанням двох видів циклів, для контролю підрахувати суму значень функцій, результати вивести окремо у одному файлі. Знак ‘^’ означає ‘у ступеню’.

1. y = e^ ( 0.2x^2) ; інтервал : відрізок [-1,1], крок 0.1.

2. y = Ln( x^2 + e^|x| + 1; інтервал : відрізок [1,10], крок 0.5.

3. y = ( Sin^2x + 0.5)^0.5; інтервал : відрізок [0,0.2], крок 0.025.

4. y = 4x^3(x - 1)^0.3333; інтервал : відрізок [4,6], при кількості кроків 5.

5. y = 1000 ( |x - 1|) ; інтервал : відрізок [-2,2], крок 0.5.

6. y = 4x^3 (( x - 1)^2 )^0.333; інтервал : відрізок [-10,10], крок 2.5.

7. y = (1 + x^2)Sin|x|; інтервал : відрізок [0.5,0.2], крок 0.05.

8. y = 0.3 e^(x + x^0.5); інтервал : відрізок [0,1.5], крок 0.3.

9. y = - e^(2x^2) tg (|2x|); інтервал : відрізок [0,0.6], крок 0.1.

10. y = 0.0005(x^2 + e^x)^0.5; інтервал : відрізок [2,2.6], крок 0.1.

11. y = (ln(x^2 + 1))^2 + x; інтервал : відрізок [2,6], крок 0.5.

12. y = 0.05cos(x + 1); інтервал : відрізок [Pi/4,Pi], крок Pi/8.

13. y = e^(0.2x^2); інтервал : відрізок [3,4], крок 0.1.

14. y = 0.005(0.2x^2)^2; інтервал : відрізок [3,4], крок 0.1.

15. y = ( Cos^2x + 0.5)^0.33; інтервал : відрізок [0,0.2], крок 0.025.

16. y = x^3 (( x^2 - 1)^2 )^0.333; інтервал : відрізок [-10,10], крок 2.5.

17. y = 0.1 e^(x^2 + x^0.5); інтервал : відрізок [0,1.5], крок 0.3.

18. y = e^ ( 0.5x^2) ; інтервал : відрізок [-2,2], крок 0.2.

19. y = Ln( x^2 + 1); інтервал : відрізок [1,10], крок 0.5.

20. y = ( Sin^2x + 0.5)^2; інтервал : відрізок [0,0.4], крок 0.25.

21. y = 4x^3(x - 1)^0.5; інтервал : відрізок [3,5], при кількості кроків 5.

22. y = 1000 ( |x - 1|) ; інтервал : відрізок [-1,1], крок 0.25.

23. y = 2x^3 (( x - 1)^2 )^0.5; інтервал : відрізок [-10,10], крок 2.

24. y = (2+ x^2)Sin|x|; інтервал : відрізок [0,1], крок - 0.5.

25. y = 0.5 e^(2x + x^0.5); інтервал : відрізок [0,1.5], крок 0.3.

26. y = - e^(x^2) tg (|x|); інтервал : відрізок [0,0.6], крок 0.1.

27. y = 0.0005(x^2 + e^x)^0.5; інтервал : відрізок [2,2.6], крок 0.1.

28. y = (ln(x^2 + 1))^2 + x; інтервал : відрізок [2,6], крок 0.5.

29. y = 0.05cos(x + 1); інтервал : відрізок [Pi/4,Pi], крок Pi/8.

30. y = e^(0.2x^2); інтервал : відрізок [3,4], крок 0.1.

 

Лабораторна робота № 8

Тема: Масиви та цикли.

 

Тема: розв’язання задач з використанням масивів та циклів для їх обробки.

Створити відповідний масив, у разі необхідності ініціалізувати його як константу та виконати з ним дії, які вказані у варіанті завдання. Розробити логічно обґрунтований і зрозумілий інтерфейс програма - користувач.

 

1. Задано одновимірний масив цілих чисел, визначити, чи є у ньому елемент із значенням К. Використати цикл for…to.

2. Задано одновимірний масив цілих чисел, визначити, скільки разів у ньому зустрічається елемент із значенням К.

3. Задано функція Y=X1.5. Заповнити одновимірний масив дійсних чисел значеннями функції у діапазоні 0..5 із кроком 0.5. Вивести результат на екран. Використати цикл for...to.

4. Задано двовимірний масив цілих чисел (матриця), вивести на екран матрицю у звичній формі та підрахувати суму елементів.

5. Задано одновимірний масив цілих чисел, підрахувати суму від’ємних елементів.

6. Задано одновимірний масив цілих чисел, замінити від’ємні елементи на нулі (0).

7. Задано двовимірний масив цілих чисел (матриця), вивести на екран матрицю у звичній формі, замінити від’ємні елементи на нулі (0).

8. Задано одновимірний масив цілих чисел, визначити значення найменшого елементу і вивести його на екран.

9. Задано одновимірний масив цілих чисел, поміняти місцями елементи з номерами I та J (ввести з клавіатури).

10. Задано одновимірний масив цілих чисел, визначити, скільки разів у ньому зустрічається елемент із значенням К.

11. Задано одновимірний масив цілих чисел, визначити, скільки разів у ньому зустрічається елемент із значенням К. Використати цикл for...downto.

12. Задано одновимірний масив цілих чисел, визначити, чи є у ньому елемент із значенням К. Використати цикл while.

13. Задано одновимірний масив цілих чисел, підрахувати суму додатніх елементів.

14. Задано функція Y=SQRT(X). Заповнити одновимірний масив дійсних чисел значеннями функції у діапазоні 0..5 із кроком 0.5. Вивести результат на екран. Використати цикл for...downto.

15. Задано двовимірний масив цілих чисел (матриця), вивести на екран матрицю у звичній формі та визначити найменший елемент.

16. У цілочисельній послідовності є нульові елементи. Створити масив з номерів цих елементів.

17. У заданому одновимірному масиві поміняти місцями сусідні елементи, що стоять на парних місцях, з елементами, що стоять на непарних місцях.

18. Задана послідовність з N дійсних чисел. Визначити, скільки серед них чисел менших К, дорівнюю К і більших К.

 

19. Задана послідовність N дійсних чисел. Обчислити суму чисел, порядкові номери яких є простими числами.

20. Задана послідовність N цілих чисел. Обчислити суму елементів масиву, порядкові номери яких збігаються зі значенням цього елемента.

21. Визначити, скільки відсотків від усієї кількості елементів послідовності цілих чисел складають непарні елементи.

22. Сформувати масив простих чисел не більших заданого натурального числа N.

 

23. Дано цілі додатні числа a1, а2, ..., аn. Знайти серед них ті, які є квадратами деякого числа k.

 

24. У масиві цілих чисел з кількістю елементів п знайти найбільш часто зустрічається число. Якщо таких чисел декілька, то визначити найменше з них.

 

Лабораторна робота № 9

Тема: Вкладені цикли + масиви

Задана матриця цілих чисел M x N, компоненти якої можуть бути і нулями. Зробити контрольне виведення матриці на екран у природному вигляді. Матрицю ініціаліазувати як константу (двовимірний масив).

 

1. Знайти максимальний елемент матриці (3х5) і його індекси.

2. Задане дійсне число А. Знайти елементи матриці (2х4), які менше А і замінити їх нулями.

3. Задане дійсне число А. Знайти суму елементів матриці (4х3), які менше А .

4. Задане дійсне число А. Знайти суму елементів матриці (5х2), які менше А

5. Знайти добуток елементів по стовпчиках матриці (4х2) (два числа: добуток для першого та другого стовпчиків).

6. Знайти елемент матриці (5х3) з максимальним значенням і вивести його значення і індекси.

7. Знайти елемент матриці (2х3) з мінімальним значенням і замінити елементи матриці на добуток її елементів на знайдений елемент, вивести нову матрицю на екран.

8. Обчислити середньоквадратичне значення елементів матриці (4х5) : корінь квадратний з суми квадратів елементів поділене на кількість елементів.

9. Задані дві матриці (3х5) цілого типу, знайти суму добутків відповідних елементів.

10. Поміняти місцями строки матриці (4х3), яки містять найменший і найбільший елементи, вивести нову матрицю на екран.

11. Поміняти місцями стовпці матриці (5х2), яки містять найменший і найбільший елементи, вивести нову матрицю на екран.

12. Задане дійсне число А. Поміняти елементи матриці (4х3), які більше А на 0, вивести нову матрицю на екран.

13. У кожному стовпці матриці (6х3)знайти максимальний елемент, серед них знайти мінімальний, визначити його індекси.

14. Знайти суму найбільших значень елементів рядків у матриці (3х6).

15. Знайти середньоарифметичне значення найбільшого і найменшого елементів матриці (5х3).

16. Знайти суму елементів рядків (4х6), які містять максимальний і мінімальний елементи.

17. Знайти суму елементів рядків матриці (6х3), які містять хоча б один від'ємний елемент.

18. Дана матриця А розміром n х m. Визначити k - кількість особливих елементів масиву А, вважаючи його елемент особливим, якщо він більше суми інших елементів його стовпця.

19. Дана матриця B [N, M]. Знайти в кожному рядку матриці максимальний і мінімальний елементи і поміняти їх місцями з першим і останнім елементом рядка відповідно.

20. Дана ціла квадратна матриця n-го порядку. Визначити, чи є вона магічним квадратом, тобто такою, в якій суми елементів у всіх рядках і стовпцях однакові.

21. Визначити, чи є задана ціла квадратна матриця n-го порядку симетричною (відносно головної діагоналі).

22. Упорядкувати за зростанням елементи кожного рядка матриці розміром n х m.

23. Дана квадратна матриця A [N, N]. Записати на місце негативних елементів матриці нулі, а на місце позитивних - одиниці. Вивести на друк нижню трикутну матрицю в загальноприйнятому вигляді.

24. Задана квадратна матриця. Отримати транспоновану матрицю.

25. Квадратна матриця, симетрична відносно головної діагоналі, задана верхнім трикутником у вигляді одновимірного масиву. Відновити початкову матрицю і надрукувати по рядках.

26. Дана прямокутна матриця. Знайти рядок з найбільшою і найменшою сумою елементів. Вивести на друк знайдені рядки і суми їх елементів.

27. Визначити найменший елемент кожної парної рядка матриці А [М, N].

28. Визначити номери тих рядків в цілочисельнвй матриці A [N, K], які збігаються з масивом D [K]. Якщо таких рядків немає, видати відповідне повідомлення.

29. Дана цілочисельна квадратна матриця. Знайти в кожному рядку найбільший елемент і поміняти його місцями з елементом головної діагоналі.

Лабораторна робота № 10

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 515; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.25.42.211 (0.032 с.)