Регулярно слідкуйте за своїми балами 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Регулярно слідкуйте за своїми баламиІндивідуальні завдання на лабораторні роботи

Object Pascal.

Перший триместр

Лабораторна робота № 1

Тема: робота із цілими числами (integer)

Усі вхідні і вихідні дані в завданнях цієї групи є цілими числами. Усі числа, для яких зазначена кількість цифр (двозначне число, тризначне число і т.д.), вважаються позитивними.

 

Integer1. Задано відстань L у сантиметрах. Використовуючи операцію ділення націло, знайти кількість повних метрів у неї (1 метр = 100 см ).

 

Integer2. Задано масу M у кілограмах. Використовуючи операцію ділення націло, знайти кількість повних тонн у ній (1 тонна = 1000 кг).

 

Integer3°. Задано розмір файлу в байтах. Використовуючи операцію ділення націло, знайти кількість повних кілобайтів, що займає даний файл (1 кілобайт = 1024 байта).

 

Integer4. Задано цілі позитивні числа A і B (A > B). На відрізку довжиною A розміщено максимально можлива кількість відрізків довжини B (без накладок). Використовуючи операцію ділення націло, знайти кількість відрізків B, розміщених на відрізку A.

 

Integer5. Задано цілі позитивні числа A і B (A > B). На відрізку довжини A розташовано максимально можлива кількість відрізків довжини B (без накладок). Використовуючи операцію узяття залишку від ділення націло, знайти довжину незайнятої частини відрізка A.


 

Integer6. Задано двозначне число. Вивести спочатку його ліву цифру (десятки), а потім — його праву цифру (одиниці). Для визначення десятків використати операцію ділення націло, для перебування одиниць — операцію узяття залишку від ділення.

 

Integer7. Задано двозначне число. Знайти суму і добуток його цифр.

 

Integer8°. Задано двозначне число. Вивести число, отримане при перестаноці цифр вихідного числа.

 

Integer9. Задано тризначне число. Використовуючи одну операцію ділення, вивести першу цифру заданого числа (сотні).

 

Integer10. Задано тризначне число. Вивести спочатку його останню цифру (одиниці), а потім — його середню цифру (десятки).

 

Integer11°. Задано тризначне число. Знайти суму і добуток його цифр.

 

Integer12. Задано тризначне число. Вивести число, отримане при прочитанні вихідного числа з права на ліво.

 

Integer13. Задано тризначне число. У ньому закреслили першу ліворуч цифру і

приписали її праворуч. Вивести отримане число.

 

Integer14. Задано тризначне число. У ньому закреслили першу праворуч цифру і

приписали її ліворуч. Вивести отримане число.

 

Integer15. Задано тризначне число. Вивести число, отримане при перестастановці цифр сотень і десятків вихідного числа (наприклад, 123 перейде у 213).


 

Integer16. Задано тризначне число. Вивести число, отримане при перестастановці цифр десятків і одиниць вихідного числа (наприклад, 123 перейде у 132).

 

Integer17. Задано ціле число, більше 999. Використовуючи одну операцію ділення

націло і одну операцію узяття залишку від ділення, знайти цифру, яка відповідає розряду сотень у записі цього числа.

 

Integer18. Задано ціле число, більше 999. Використовуючи одну операцію ділення націло й одну операцію узяття залишку від ділення, знайти цифру, яка відповідає розряду тисяч у записі цього числа.

 

Integer19. З початку доби пройшло N секунд (N — ціле). Знайти кількість повних хвилин, що пройшли з початку доби.

 

Integer20°. З початку доби пройшло N секунд (N — ціле). Знайти кількість повних годин, що пройшли з початку доби.

 

Integer21. З початку доби пройшло N секунд (N — ціле). Знайти кількість секунд, що пройшли з початку останньої хвилини.

 

Integer22. З початку доби пройшло N секунд (N — ціле). Знайти кількість секунд, що пройшли з початку останньої години.

 

Integer23. З початку доби пройшло N секунд (N — ціле). Знайти кількість повних хвилин, що пройшли з початку останньої години.

 

Integer24. Дні тижня пронумеровані в такий спосіб: 0 — неділя, 1 — понеділок, 2 — вівторок, ..., 6 — субота. Задано ціле число K, яке лежить в діапазоні 1–365. Визначити номер дня тижня для K-го дня року, якщо відомо, що цього року 1 січня було понеділком.

 

Integer25. Дні тижня пронумеровані в такий спосіб: 0 — неділя, 1 — понеділок, 2 — вівторок, ..., 6 — субота. Задано ціле число K, яке лежить в діапазоні 1–365. Визначити номер дня тижня для K-го дня року, якщо відомо, що цього року 1 січня було четвергом.

 

Integer26. Дні тижня пронумеровані в такий спосіб: 1 — понеділок, 2 — вівторок, ..., 6 — субота, 7 — неділя. Задано ціле число K, яке лежить в діапазоні 1–365. Визначити номер дня тижня для K-го дня року, якщо відомо, що цього року 1 січня було вівторком.

 

Integer27. Дні тижня пронумеровані в такий спосіб: 1 — понеділок, 2 — вівторок, ..., 6 — субота, 7 — неділя. Задано ціле число K, яке лежить в діапазоні 1–365. Визначити номер дня тижня для K-го дня року, якщо відомо, що цього року 1 січня було суботою. 16

 

Integer28. Дні тижня пронумеровані в такий спосіб: 1 — понеділок, 2 — вівторок, ..., 6 — субота, 7 — неділя. Задано ціле число K, яке лежить в діапазоні 1–365, і ціле число N, що лежить у діапазоні 1–7. Визначити номер дня тижня для K-го дня року, якщо відомо, що в цьому році 1 січня було вдень тижня з номером N.

 

Integer29°. Задано цілі позитивні числа A, B, C. На прямокутнику розміром A × B розміщене

максимально можлива кількість квадратів з стороною C (без накладень). Знайти кількість квадратів, розміщених на прямокутнику, а також площу незайнятої частини прямокутника.

 

Integer30. Задано номер деякого року (ціле позитивне число). Визначити відповідний йому номер сторіччя, з огляду на те, що, наприклад, початком 20 сторіччя був 1901 рік.

 

Лабораторна робота № 2

Тема: логічні вирази

У всіх завданнях заданої групи потрібно вивести логічне значення True, якщо приведене висловлення для запропонованих вихідних даних є истиною, і значення False у протилежному випадку. Усі числа, для яких зазначено кількість цифр (двозначне число, тризначне число і т.д.), вважати цілими позитивними.

 

Boolean1°. Задано ціле число A. Перевірити істинність висловлення: «Число A є позитивним».

Boolean2. Задано ціле число A. Перевірити істинність висловлення: «Число A є непарним».

Boolean3. Задано ціле число A. Перевірити істинність висловлення: «Число A є парним».

Boolean4. Задано два цілих числа: A, B. Перевірити істинність висловлення: «Справедливі нерівності A > 2 і B ≥ 3».

Boolean5. Задано два цілих числа: A, B. Перевірити істинність висловлення: «Справедливі нерівності A ≥ 0 або B < –2».

Boolean6. Задано три цілих числа: A, B, C. Перевірити істинність висловлювання: «Справедлива подвійна нерівність A < B < C».

Boolean7°. Задано три цілих числа: A, B, C. Перевірити істинність висловлювання: «Число B знаходиться між числами A і C».

Boolean8. Задано два цілих числа: A, B. Перевірити істинність висловлення: «Кожне з чисел A і B непарне».

Boolean9. Задано два цілих числа: A, B. Перевірити істинність висловлення: «Хоча б одне з чисел A і B непарне».

 

Boolean10°. Задано два цілих числа: A, B. Перевірити істинність висловлення: «Рівно одне з чисел A і B непарне».

Boolean11. Задано два цілих числа: A, B. Перевірити істинність висловлення: «Числа A і B мають однакову парність».

Boolean12. Задано три цілих числа: A, B, C. Перевірити істинність висловлювання: «Кожне з чисел A, B, C позитивне».

Boolean13. Задано три цілих числа: A, B, C. Перевірити істинність висловлювання: «Хоча б одне з чисел A, B, C позитивне».

Boolean14. Задано три цілих числа: A, B, C. Перевірити істинність висловлювання: «Рівно одне з чисел A, B, C позитивне».

Boolean15. Задано три цілих числа: A, B, C. Перевірити істинність висловлювання: «Рівно два з чисел A, B, C є позитивними».

Boolean16. Задано ціле позитивне число. Перевірити істинність висловлювання: «Дане число є парним двозначним».

Boolean17. Задано ціле позитивне число. Перевірити істинність висловлювання: «Дане число є непарним тризначним».

Boolean18. Перевірити істинність висловлення: «Серед трьох даних цілих чисел є хоча б одна пара співпадаючих».

Boolean19. Перевірити істинність висловлення: «Серед трьох даних цілих чисел є хоча б одна пара взаємно протилежних».

Boolean20. Задано тризначне число. Перевірити істинність висловлення: «Усі цифри Заданого числа різні».

Boolean21. Задано тризначне число. Перевірити істинність висловлення: «Цифри Заданого числа утворять зростаючу послідовність».

Boolean22. Задано тризначне число. Перевірити істинність висловлення: «Цифри Заданого числа утворять зростаючу або убутну послідовність».

Boolean23. Задано чотиризначне число. Перевірити істинність висловлення: «Задане число читається однаково ліворуч праворуч і праворуч ліворуч».

Boolean24. Задано числа A, B, C (число A не дорівнює 0 – коефіцієнти квадратного рівняння). Розглянувши дискримінант D = B2 – 4·A·C, перевірити істинність висловлення: «Квадратне уравнение A·x2 + Bx + C = 0 має дійсні корені».

Boolean25. ЗаЗадано числа x, y. Перевірити істинність висловлення: «Точка з координатами (x, y) лежить у другій координатній чверті».

Boolean26. Задано числа x, y. Перевірити істинність висловлення: «Точка з координатами (x, y) лежить у четвертій координатній чверті».

Boolean27. Задано числа x, y. Перевірити істинність висловлення: «Точка з координатами (x, y) лежить у другій або третій координатній чверті».

Boolean28. Задано числа x, y. Перевірити істинність висловлення: «Точка з координатами (x, y) лежить у першій або третій координатній чверті».

Boolean29°. Задано числа x, y, x1, y1, x2, y2. Перевірити істинність висловлення: «Точка з координатами (x, y) лежить усередині прямокутника, ліва верхня вершина якого має координати (x1, y1), права нижня — (x2, y2), а сторони паралельні координатним осям».

Boolean30. Задано цілі числа a, b, c, що є сторонами деякого трикутника. Перевірити істинність висловлення: «Трикутник зі сторонами a, b, c є рівностороннім».

 

Лабораторна робота № 3

Тема: Умовний оператор If

If1. Задано ціле число. Якщо воно є позитивним, то додати до нього 1; у противному випадку не змінювати його. Вивести отримане число.

If2. Задано ціле число. Якщо воно є позитивним, то додати до нього 1; у противному випадку відняти від нього 2. Вивести отримане число.

If3. Задано ціле число. Якщо воно є позитивним, то додати до нього 1; якщо негативним, то відняти від нього 2; якщо нульовим, то замінити його на 10. Вивести отримане число.

If4°. Задано три цілих числа. Знайти кількість позитивних чисел у вихідному наборі.

If5. Задано три цілих числа. Знайти кількість позитивних і кількість від’ємних чисел у вихідному наборі.

If6°. Задано два числа. Вивести більше з них.

If7. Задано два числа. Вивести порядковий номер меншого з них.

If8°. Задано два числа. Вивести спочатку більше, а потім менше з них.

If9. Задано дві змінні дійсного типу: A, B. Перерозподілити значення даних змінних так, щоб у A виявилося менше зі значень, а в B — більше. Вивести нові значення змінних A і B.

If10. Задано дві змінні цілого типу: A і B. Якщо їхні значення не рівні, то привласнити кожній змінній суму цих значень, а якщо рівні, то привласнити змінним нульові значення. Вивести нові значення змінних A і B.

If11. Задано дві змінні цілого типу: A і B. Якщо їхні значення не рівні, то привласнити кожній змінній більше з цих значень, а якщо рівні, тоді присвоїти змінним нульові значення. Вивести нові значення змінних A і B.

If12°. Задано три числа. Знайти найменше з них.

If13. Задано три числа. Знайти середнє з них (тобто число, розташоване між найменшим і найбільшим).

If14. Задано три числа. Вивести спочатку найменше, а потім найбільше з ціх чисел.

If15. Задано три числа. Знайти суму двох найбільших з них.

If16. Задано три змінні дійсного типу: A, B, C. Якщо їх значення упорядковані по зростанню, то подвоїти їх значення; у противному випадку замінити значення кожної змінної на протилежне. Вивести нові значення змінних A, B, C.

If17. Задано три змінні дійсного типу: A, B, C. Якщо їхні значення упорядковані по зростанню або зменшенню, то подвоїти їх значення; у противному випадку замінити значення кожної змінної на протилежне. Вивести нові значення перемінних A, B, C.

If18. Задано три цілих числа, одне з яких відмінно від двох інших, рівних між собою. Визначити порядковий номер числа, відмінного від інших.

If19. Задано чотири цілих числа, одне з яких відмінно від трьох інших, рівних між собою. Визначити порядковий номер числа, відмінного від інших.

If20. На числовій осі розташовані три точки: A, B, C. Визначити, яка з двох останніх точок (B або C) розташована ближче до A, і вивести цю точку і її відстань від точки A.

If21. Задано координати точки на площині. Якщо точка співпадає з початком координат, то вивести 0. Якщо точка не збігається з початком координат, але лежить на осі OX або OY, то вивести відповідне повідомлення.

If22°. Задано координати точки, що не лежить на координатних осях OX і OY. Визначити номер координатної чверті, у якій знаходиться дана Точка.

If23. Задано координати трьох вершин прямокутника, сторони якого паралельні координатним осям. Знайти координати його четвертої вершини.

If24. Для заданого дійсного Х знайти значення наступної функції f = 2·sin(x), якщо x ≥ 0, та f(x) = 6 – x, якщо x < 0.

If25. Для заданого цілого x знайти значення наступної функції f, = 2·x, якщо x < –2 або x > 2, та f(x) = –3·x, у противному випадку.

If28. Задано номер року (позитивне ціле число). Визначити кількість днів цього року, з огляду на те, що звичайний рік нараховує 365 днів, а високосній — 366 днів. Високосним вважається рік, що поділяється на 4, за виключениям тих років, що поділяються на 100 і не поділяються на 400 (наприклад, роки 300, 1300 і 1900 не є високосними, а 1200 і 2000 — є).

If29. Задано ціле число. Вивести його рядок-опис виду «негативне парне число», «нульове число», «позитивне непарне число» і т.д.

If30. Задано ціле число, що лежить у діапазоні 1–999. Вивести його опис виду «парне двозначне число», «непарне тризначне число» і т.д.

 

Лабораторна робота № 4

Тема: Розгалуження.

Розробити програму для обчислення простого виразу, вхідні дані ввести з

клавіатури, результат вивести у форматованому вигляді, передбачити затримку пе-

реходу від екрана з результатами до програми. Знак ‘^’ означає ‘у ступеню’.

1. Задані дві функції y1 y2

24x2 x

y1=------------ ; y2=1 - -------;

(8+3x)2 2+x

Cкласти програму, результатом роботи якої, є найбільше значення однієї з них.

2.Дана точка з координатами x,y,z. Встановити чи належить вона кулі з центром c(x0,y0,z0) та радіусом R.

3. Задані три функції y1,y2,y3. Скласти програму, результатом якої буде найбільше значення однієї з них.

1 1

y1=--- - ----; y2= 8x; y3=5x2+3x+1;

x x2

4. Дані дві функції y1 y2.

1 6 1 1

y1=--- + ----; y2= 3x + ---- + ----;

x x2 6x 9x2

5. На площині задані два кола з радіусами R1, R2 і координатами центрів C1(x1,y1), C2(x2,y2), з'ясувати, чи мають вони: одну, дві, чи не мають спільних точок перетину взагалі.

6. Задані дві функції y1,y2. Cкласти програму для обчислення результату і виводу найменшого значення однієї із них.

2 5

y1= 1 + ----- + ---------- ;

x 1 - x2

2x2

y2= 8x2 - -------.

1 - x

7. Задані площі круга і квадрата, з'ясувати, чи поміститься круг у квадрат.

8. Скласти програму, яка би визначала найбільше значення з трьох функцій.

x x2

y1 = 48x*x2; y2 = ----------; y3 = 1 - ---------.

(x-1)2 2 + x

9. Задана точка з координатами x,y. Встановити, чи належить точка прямокут-

нику, якщо ліва нижня точка його має координати Xl,Yl, а права верхня Xh,Yh.

10. Дані 3 функції y1,y2,y3, визначити значення найбільшої з них.

y1 = -----; y2 = 3 + y1; y3 = 8 + x2 +x3;

x

11. Задані дві функції y1,y2. Знайти найбільше значення з них.

x x 2x3

y1 = (1 +2x)2 (--- - ----); y2 = --------.

3 5 1-x2

12. Задана точка з координатами x,y, встановити, чи належить вона колу з

центром C(x0,y0) та радіусом R.

13. Задані три функції y1,y2,y3, знайти найменше значення серед них.

 

6 2

y1 = ----; y2 = 1 - ----; y3 = 8x3 + 6x2 + 4x + 2.

x2 x

14. Задані три функції y1,y2,y3, знайти найменше значення серед них.

1 2x

y1 = ----; y2 = 1 - ------; y3 = 16 - x

x 1 - x

15. Скласти програму, яка обчислює функцію, знайти найменше значення серед них.

| 1 - ---- x > 0;

y = | x

| 2x2 - 2x + 1 x<= 0

16. Задані три функції y1,y2,y3, знайти найбільше значення серед них.

y1 = 2x; y2 = --------; y3 = 3x - 7.

1 - x2

17. Задана точка з координатами x,y, встановити, чи належить вона прямокут-

нику завширшки В та висотою H, якщо його ліва нижня вершина має координати

Xl,Yl.

 

Лабораторна робота № 5
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 338; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.56.97 (0.023 с.)