Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методичні вказівки до виконання лабораторних робітМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт

Кожна лабораторна робота – це закінчена програма, яка повинна відповідати основним вимогам до програмного забезпечення, а саме:

1. Мати зрозумілий інтерфейс (формулювання задачі, що треба ввести, або звідки воно береться, контрольне виведення вхідних даних, результати роботи програми у зрозумілій формі). Коректне відображення кирилиці виконувати за допомогою функції, приклад використання якої наведено у програмі за адресою \\main\Documents\Computer Science\Цибенко Борис Олександрович\СОД\Пограмний інструмент\Текст на екран в консолі Delphi

2. Коментарі вхідні (№ варіанта, текст задачі, прізвище студента, дата) і поточні.

3. Основні дії, які виконуються у ЛР оформлюються як процедури (procedure), або функції (function), передача даних у та з них відбувається виключно через формальні параметри.

4. Тестування програми – робота програми при різних вхідних даних, у тому числі і неправильних.

5. Якщо необхідно працювати з масивами – ініціалізувати його як константу.

Програма здається викладачу за 10 хвилин до кінця пари. Якщо вимоги 1-3 не виконані, ЛР повертається студенту на доробку і захищається студентом на наступній парі, кількість балів за неї зменшується вдвічі. Якщо ЛР не сдана на наступному занятті, за неї виставляється 0 балів і більше до неї не повертаються. Звідки треба зробити висновок, що до ЛР треба готуватися заздалегідь, теми ЛР і варіанти завдань знаходяться у мережі за адресою \\main\Documents\Computer Science\Цибенко Борис Олександрович\Паскаль_Delphi\Основи_програмування_101-106 лабораторні роботи Основи_програмування_101-106 лабораторні роботи


Всі програми повинні бути виконані у середовищі Delphi Console.

Запис коду повинен відповідати вимогам, які наведені у файлі: Правила хорошего стиля Object Pasca1.doc у цій же папці.

Успішність студентів відображається щотижнево у мережі за адресою: \\main\Documents\COMPUTER SIENCE\BASIC OF PROGRAMMING \Успiшнiсть_Бали\ Успішність 101-106_1трим_2011.xls.

 

Регулярно слідкуйте за своїми балами

Індивідуальні завдання на лабораторні роботи

Object Pascal.

Перший триместр

Лабораторна робота № 1

Тема: робота із цілими числами (integer)

Усі вхідні і вихідні дані в завданнях цієї групи є цілими числами. Усі числа, для яких зазначена кількість цифр (двозначне число, тризначне число і т.д.), вважаються позитивними.

 

Integer1. Задано відстань L у сантиметрах. Використовуючи операцію ділення націло, знайти кількість повних метрів у неї (1 метр = 100 см ).

 

Integer2. Задано масу M у кілограмах. Використовуючи операцію ділення націло, знайти кількість повних тонн у ній (1 тонна = 1000 кг).


 

Integer3°. Задано розмір файлу в байтах. Використовуючи операцію ділення націло, знайти кількість повних кілобайтів, що займає даний файл (1 кілобайт = 1024 байта).

 

Integer4. Задано цілі позитивні числа A і B (A > B). На відрізку довжиною A розміщено максимально можлива кількість відрізків довжини B (без накладок). Використовуючи операцію ділення націло, знайти кількість відрізків B, розміщених на відрізку A.

 

Integer5. Задано цілі позитивні числа A і B (A > B). На відрізку довжини A розташовано максимально можлива кількість відрізків довжини B (без накладок). Використовуючи операцію узяття залишку від ділення націло, знайти довжину незайнятої частини відрізка A.

 

Integer6. Задано двозначне число. Вивести спочатку його ліву цифру (десятки), а потім — його праву цифру (одиниці). Для визначення десятків використати операцію ділення націло, для перебування одиниць — операцію узяття залишку від ділення.

 

Integer7. Задано двозначне число. Знайти суму і добуток його цифр.

 

Integer8°. Задано двозначне число. Вивести число, отримане при перестаноці цифр вихідного числа.

 

Integer9. Задано тризначне число. Використовуючи одну операцію ділення, вивести першу цифру заданого числа (сотні).

 

Integer10. Задано тризначне число. Вивести спочатку його останню цифру (одиниці), а потім — його середню цифру (десятки).

 

Integer11°. Задано тризначне число. Знайти суму і добуток його цифр.

 

Integer12. Задано тризначне число. Вивести число, отримане при прочитанні вихідного числа з права на ліво.

 

Integer13. Задано тризначне число. У ньому закреслили першу ліворуч цифру і

приписали її праворуч. Вивести отримане число.

 

Integer14. Задано тризначне число. У ньому закреслили першу праворуч цифру і

приписали її ліворуч. Вивести отримане число.

 

Integer15. Задано тризначне число. Вивести число, отримане при перестастановці цифр сотень і десятків вихідного числа (наприклад, 123 перейде у 213).

 

Integer16. Задано тризначне число. Вивести число, отримане при перестастановці цифр десятків і одиниць вихідного числа (наприклад, 123 перейде у 132).

 

Integer17. Задано ціле число, більше 999. Використовуючи одну операцію ділення

націло і одну операцію узяття залишку від ділення, знайти цифру, яка відповідає розряду сотень у записі цього числа.

 

Integer18. Задано ціле число, більше 999. Використовуючи одну операцію ділення націло й одну операцію узяття залишку від ділення, знайти цифру, яка відповідає розряду тисяч у записі цього числа.

 

Integer19. З початку доби пройшло N секунд (N — ціле). Знайти кількість повних хвилин, що пройшли з початку доби.

 

Integer20°. З початку доби пройшло N секунд (N — ціле). Знайти кількість повних годин, що пройшли з початку доби.

 

Integer21. З початку доби пройшло N секунд (N — ціле). Знайти кількість секунд, що пройшли з початку останньої хвилини.

 

Integer22. З початку доби пройшло N секунд (N — ціле). Знайти кількість секунд, що пройшли з початку останньої години.

 

Integer23. З початку доби пройшло N секунд (N — ціле). Знайти кількість повних хвилин, що пройшли з початку останньої години.

 

Integer24. Дні тижня пронумеровані в такий спосіб: 0 — неділя, 1 — понеділок, 2 — вівторок, ..., 6 — субота. Задано ціле число K, яке лежить в діапазоні 1–365. Визначити номер дня тижня для K-го дня року, якщо відомо, що цього року 1 січня було понеділком.

 

Integer25. Дні тижня пронумеровані в такий спосіб: 0 — неділя, 1 — понеділок, 2 — вівторок, ..., 6 — субота. Задано ціле число K, яке лежить в діапазоні 1–365. Визначити номер дня тижня для K-го дня року, якщо відомо, що цього року 1 січня було четвергом.

 

Integer26. Дні тижня пронумеровані в такий спосіб: 1 — понеділок, 2 — вівторок, ..., 6 — субота, 7 — неділя. Задано ціле число K, яке лежить в діапазоні 1–365. Визначити номер дня тижня для K-го дня року, якщо відомо, що цього року 1 січня було вівторком.

 

Integer27. Дні тижня пронумеровані в такий спосіб: 1 — понеділок, 2 — вівторок, ..., 6 — субота, 7 — неділя. Задано ціле число K, яке лежить в діапазоні 1–365. Визначити номер дня тижня для K-го дня року, якщо відомо, що цього року 1 січня було суботою. 16

 

Integer28. Дні тижня пронумеровані в такий спосіб: 1 — понеділок, 2 — вівторок, ..., 6 — субота, 7 — неділя. Задано ціле число K, яке лежить в діапазоні 1–365, і ціле число N, що лежить у діапазоні 1–7. Визначити номер дня тижня для K-го дня року, якщо відомо, що в цьому році 1 січня було вдень тижня з номером N.

 

Integer29°. Задано цілі позитивні числа A, B, C. На прямокутнику розміром A × B розміщене

максимально можлива кількість квадратів з стороною C (без накладень). Знайти кількість квадратів, розміщених на прямокутнику, а також площу незайнятої частини прямокутника.

 

Integer30. Задано номер деякого року (ціле позитивне число). Визначити відповідний йому номер сторіччя, з огляду на те, що, наприклад, початком 20 сторіччя був 1901 рік.

 

Лабораторна робота № 2

Тема: логічні вирази

У всіх завданнях заданої групи потрібно вивести логічне значення True, якщо приведене висловлення для запропонованих вихідних даних є истиною, і значення False у протилежному випадку. Усі числа, для яких зазначено кількість цифр (двозначне число, тризначне число і т.д.), вважати цілими позитивними.

 

Boolean1°. Задано ціле число A. Перевірити істинність висловлення: «Число A є позитивним».

Boolean2. Задано ціле число A. Перевірити істинність висловлення: «Число A є непарним».

Boolean3. Задано ціле число A. Перевірити істинність висловлення: «Число A є парним».

Boolean4. Задано два цілих числа: A, B. Перевірити істинність висловлення: «Справедливі нерівності A > 2 і B ≥ 3».

Boolean5. Задано два цілих числа: A, B. Перевірити істинність висловлення: «Справедливі нерівності A ≥ 0 або B < –2».

Boolean6. Задано три цілих числа: A, B, C. Перевірити істинність висловлювання: «Справедлива подвійна нерівність A < B < C».

Boolean7°. Задано три цілих числа: A, B, C. Перевірити істинність висловлювання: «Число B знаходиться між числами A і C».

Boolean8. Задано два цілих числа: A, B. Перевірити істинність висловлення: «Кожне з чисел A і B непарне».

Boolean9. Задано два цілих числа: A, B. Перевірити істинність висловлення: «Хоча б одне з чисел A і B непарне».

 

Boolean10°. Задано два цілих числа: A, B. Перевірити істинність висловлення: «Рівно одне з чисел A і B непарне».

Boolean11. Задано два цілих числа: A, B. Перевірити істинність висловлення: «Числа A і B мають однакову парність».

Boolean12. Задано три цілих числа: A, B, C. Перевірити істинність висловлювання: «Кожне з чисел A, B, C позитивне».

Boolean13. Задано три цілих числа: A, B, C. Перевірити істинність висловлювання: «Хоча б одне з чисел A, B, C позитивне».

Boolean14. Задано три цілих числа: A, B, C. Перевірити істинність висловлювання: «Рівно одне з чисел A, B, C позитивне».

Boolean15. Задано три цілих числа: A, B, C. Перевірити істинність висловлювання: «Рівно два з чисел A, B, C є позитивними».

Boolean16. Задано ціле позитивне число. Перевірити істинність висловлювання: «Дане число є парним двозначним».

Boolean17. Задано ціле позитивне число. Перевірити істинність висловлювання: «Дане число є непарним тризначним».

Boolean18. Перевірити істинність висловлення: «Серед трьох даних цілих чисел є хоча б одна пара співпадаючих».

Boolean19. Перевірити істинність висловлення: «Серед трьох даних цілих чисел є хоча б одна пара взаємно протилежних».

Boolean20. Задано тризначне число. Перевірити істинність висловлення: «Усі цифри Заданого числа різні».

Boolean21. Задано тризначне число. Перевірити істинність висловлення: «Цифри Заданого числа утворять зростаючу послідовність».

Boolean22. Задано тризначне число. Перевірити істинність висловлення: «Цифри Заданого числа утворять зростаючу або убутну послідовність».

Boolean23. Задано чотиризначне число. Перевірити істинність висловлення: «Задане число читається однаково ліворуч праворуч і праворуч ліворуч».

Boolean24. Задано числа A, B, C (число A не дорівнює 0 – коефіцієнти квадратного рівняння). Розглянувши дискримінант D = B2 – 4·A·C, перевірити істинність висловлення: «Квадратне уравнение A·x2 + Bx + C = 0 має дійсні корені».

Boolean25. ЗаЗадано числа x, y. Перевірити істинність висловлення: «Точка з координатами (x, y) лежить у другій координатній чверті».

Boolean26. Задано числа x, y. Перевірити істинність висловлення: «Точка з координатами (x, y) лежить у четвертій координатній чверті».

Boolean27. Задано числа x, y. Перевірити істинність висловлення: «Точка з координатами (x, y) лежить у другій або третій координатній чверті».

Boolean28. Задано числа x, y. Перевірити істинність висловлення: «Точка з координатами (x, y) лежить у першій або третій координатній чверті».

Boolean29°. Задано числа x, y, x1, y1, x2, y2. Перевірити істинність висловлення: «Точка з координатами (x, y) лежить усередині прямокутника, ліва верхня вершина якого має координати (x1, y1), права нижня — (x2, y2), а сторони паралельні координатним осям».

Boolean30. Задано цілі числа a, b, c, що є сторонами деякого трикутника. Перевірити істинність висловлення: «Трикутник зі сторонами a, b, c є рівностороннім».

 

Лабораторна робота № 3

Тема: Умовний оператор If

If1. Задано ціле число. Якщо воно є позитивним, то додати до нього 1; у противному випадку не змінювати його. Вивести отримане число.

If2. Задано ціле число. Якщо воно є позитивним, то додати до нього 1; у противному випадку відняти від нього 2. Вивести отримане число.

If3. Задано ціле число. Якщо воно є позитивним, то додати до нього 1; якщо негативним, то відняти від нього 2; якщо нульовим, то замінити його на 10. Вивести отримане число.

If4°. Задано три цілих числа. Знайти кількість позитивних чисел у вихідному наборі.

If5. Задано три цілих числа. Знайти кількість позитивних і кількість від’ємних чисел у вихідному наборі.

If6°. Задано два числа. Вивести більше з них.

If7. Задано два числа. Вивести порядковий номер меншого з них.

If8°. Задано два числа. Вивести спочатку більше, а потім менше з них.

If9. Задано дві змінні дійсного типу: A, B. Перерозподілити значення даних змінних так, щоб у A виявилося менше зі значень, а в B — більше. Вивести нові значення змінних A і B.

If10. Задано дві змінні цілого типу: A і B. Якщо їхні значення не рівні, то привласнити кожній змінній суму цих значень, а якщо рівні, то привласнити змінним нульові значення. Вивести нові значення змінних A і B.

If11. Задано дві змінні цілого типу: A і B. Якщо їхні значення не рівні, то привласнити кожній змінній більше з цих значень, а якщо рівні, тоді присвоїти змінним нульові значення. Вивести нові значення змінних A і B.

If12°. Задано три числа. Знайти найменше з них.

If13. Задано три числа. Знайти середнє з них (тобто число, розташоване між найменшим і найбільшим).

If14. Задано три числа. Вивести спочатку найменше, а потім найбільше з ціх чисел.

If15. Задано три числа. Знайти суму двох найбільших з них.

If16. Задано три змінні дійсного типу: A, B, C. Якщо їх значення упорядковані по зростанню, то подвоїти їх значення; у противному випадку замінити значення кожної змінної на протилежне. Вивести нові значення змінних A, B, C.

If17. Задано три змінні дійсного типу: A, B, C. Якщо їхні значення упорядковані по зростанню або зменшенню, то подвоїти їх значення; у противному випадку замінити значення кожної змінної на протилежне. Вивести нові значення перемінних A, B, C.

If18. Задано три цілих числа, одне з яких відмінно від двох інших, рівних між собою. Визначити порядковий номер числа, відмінного від інших.

If19. Задано чотири цілих числа, одне з яких відмінно від трьох інших, рівних між собою. Визначити порядковий номер числа, відмінного від інших.

If20. На числовій осі розташовані три точки: A, B, C. Визначити, яка з двох останніх точок (B або C) розташована ближче до A, і вивести цю точку і її відстань від точки A.

If21. Задано координати точки на площині. Якщо точка співпадає з початком координат, то вивести 0. Якщо точка не збігається з початком координат, але лежить на осі OX або OY, то вивести відповідне повідомлення.

If22°. Задано координати точки, що не лежить на координатних осях OX і OY. Визначити номер координатної чверті, у якій знаходиться дана Точка.

If23. Задано координати трьох вершин прямокутника, сторони якого паралельні координатним осям. Знайти координати його четвертої вершини.

If24. Для заданого дійсного Х знайти значення наступної функції f = 2·sin(x), якщо x ≥ 0, та f(x) = 6 – x, якщо x < 0.

If25. Для заданого цілого x знайти значення наступної функції f, = 2·x, якщо x < –2 або x > 2, та f(x) = –3·x, у противному випадку.

If28. Задано номер року (позитивне ціле число). Визначити кількість днів цього року, з огляду на те, що звичайний рік нараховує 365 днів, а високосній — 366 днів. Високосним вважається рік, що поділяється на 4, за виключениям тих років, що поділяються на 100 і не поділяються на 400 (наприклад, роки 300, 1300 і 1900 не є високосними, а 1200 і 2000 — є).

If29. Задано ціле число. Вивести його рядок-опис виду «негативне парне число», «нульове число», «позитивне непарне число» і т.д.

If30. Задано ціле число, що лежить у діапазоні 1–999. Вивести його опис виду «парне двозначне число», «непарне тризначне число» і т.д.

 

Лабораторна робота № 4

Тема: Розгалуження.

Розробити програму для обчислення простого виразу, вхідні дані ввести з

клавіатури, результат вивести у форматованому вигляді, передбачити затримку пе-

реходу від екрана з результатами до програми. Знак ‘^’ означає ‘у ступеню’.

1. Задані дві функції y1 y2

24x2 x

y1=------------ ; y2=1 - -------;

(8+3x)2 2+x

Cкласти програму, результатом роботи якої, є найбільше значення однієї з них.

2.Дана точка з координатами x,y,z. Встановити чи належить вона кулі з центром c(x0,y0,z0) та радіусом R.

3. Задані три функції y1,y2,y3. Скласти програму, результатом якої буде найбільше значення однієї з них.

1 1

y1=--- - ----; y2= 8x; y3=5x2+3x+1;

x x2

4. Дані дві функції y1 y2.

1 6 1 1

y1=--- + ----; y2= 3x + ---- + ----;

x x2 6x 9x2

5. На площині задані два кола з радіусами R1, R2 і координатами центрів C1(x1,y1), C2(x2,y2), з'ясувати, чи мають вони: одну, дві, чи не мають спільних точок перетину взагалі.

6. Задані дві функції y1,y2. Cкласти програму для обчислення результату і виводу найменшого значення однієї із них.

2 5

y1= 1 + ----- + ---------- ;

x 1 - x2

2x2

y2= 8x2 - -------.

1 - x

7. Задані площі круга і квадрата, з'ясувати, чи поміститься круг у квадрат.

8. Скласти програму, яка би визначала найбільше значення з трьох функцій.

x x2

y1 = 48x*x2; y2 = ----------; y3 = 1 - ---------.

(x-1)2 2 + x

9. Задана точка з координатами x,y. Встановити, чи належить точка прямокут-

нику, якщо ліва нижня точка його має координати Xl,Yl, а права верхня Xh,Yh.

10. Дані 3 функції y1,y2,y3, визначити значення найбільшої з них.

y1 = -----; y2 = 3 + y1; y3 = 8 + x2 +x3;

x

11. Задані дві функції y1,y2. Знайти найбільше значення з них.

x x 2x3

y1 = (1 +2x)2 (--- - ----); y2 = --------.

3 5 1-x2

12. Задана точка з координатами x,y, встановити, чи належить вона колу з

центром C(x0,y0) та радіусом R.

13. Задані три функції y1,y2,y3, знайти найменше значення серед них.

 

6 2

y1 = ----; y2 = 1 - ----; y3 = 8x3 + 6x2 + 4x + 2.

x2 x

14. Задані три функції y1,y2,y3, знайти найменше значення серед них.

1 2x

y1 = ----; y2 = 1 - ------; y3 = 16 - x

x 1 - x

15. Скласти програму, яка обчислює функцію, знайти найменше значення серед них.

| 1 - ---- x > 0;

y = | x

| 2x2 - 2x + 1 x<= 0

16. Задані три функції y1,y2,y3, знайти найбільше значення серед них.

y1 = 2x; y2 = --------; y3 = 3x - 7.

1 - x2

17. Задана точка з координатами x,y, встановити, чи належить вона прямокут-

нику завширшки В та висотою H, якщо його ліва нижня вершина має координати

Xl,Yl.

 

Лабораторна робота № 5

Лабораторна робота № 6

Лабораторна робота № 7

Лабораторна робота № 8

Тема: Масиви та цикли.

 

Тема: розв’язання задач з використанням масивів та циклів для їх обробки.

Створити відповідний масив, у разі необхідності ініціалізувати його як константу та виконати з ним дії, які вказані у варіанті завдання. Розробити логічно обґрунтований і зрозумілий інтерфейс програма - користувач.

 

1. Задано одновимірний масив цілих чисел, визначити, чи є у ньому елемент із значенням К. Використати цикл for…to.

2. Задано одновимірний масив цілих чисел, визначити, скільки разів у ньому зустрічається елемент із значенням К.

3. Задано функція Y=X1.5. Заповнити одновимірний масив дійсних чисел значеннями функції у діапазоні 0..5 із кроком 0.5. Вивести результат на екран. Використати цикл for...to.

4. Задано двовимірний масив цілих чисел (матриця), вивести на екран матрицю у звичній формі та підрахувати суму елементів.

5. Задано одновимірний масив цілих чисел, підрахувати суму від’ємних елементів.

6. Задано одновимірний масив цілих чисел, замінити від’ємні елементи на нулі (0).

7. Задано двовимірний масив цілих чисел (матриця), вивести на екран матрицю у звичній формі, замінити від’ємні елементи на нулі (0).

8. Задано одновимірний масив цілих чисел, визначити значення найменшого елементу і вивести його на екран.

9. Задано одновимірний масив цілих чисел, поміняти місцями елементи з номерами I та J (ввести з клавіатури).

10. Задано одновимірний масив цілих чисел, визначити, скільки разів у ньому зустрічається елемент із значенням К.

11. Задано одновимірний масив цілих чисел, визначити, скільки разів у ньому зустрічається елемент із значенням К. Використати цикл for...downto.

12. Задано одновимірний масив цілих чисел, визначити, чи є у ньому елемент із значенням К. Використати цикл while.

13. Задано одновимірний масив цілих чисел, підрахувати суму додатніх елементів.

14. Задано функція Y=SQRT(X). Заповнити одновимірний масив дійсних чисел значеннями функції у діапазоні 0..5 із кроком 0.5. Вивести результат на екран. Використати цикл for...downto.

15. Задано двовимірний масив цілих чисел (матриця), вивести на екран матрицю у звичній формі та визначити найменший елемент.

16. У цілочисельній послідовності є нульові елементи. Створити масив з номерів цих елементів.

17. У заданому одновимірному масиві поміняти місцями сусідні елементи, що стоять на парних місцях, з елементами, що стоять на непарних місцях.

18. Задана послідовність з N дійсних чисел. Визначити, скільки серед них чисел менших К, дорівнюю К і більших К.

 

19. Задана послідовність N дійсних чисел. Обчислити суму чисел, порядкові номери яких є простими числами.

20. Задана послідовність N цілих чисел. Обчислити суму елементів масиву, порядкові номери яких збігаються зі значенням цього елемента.

21. Визначити, скільки відсотків від усієї кількості елементів послідовності цілих чисел складають непарні елементи.

22. Сформувати масив простих чисел не більших заданого натурального числа N.

 

23. Дано цілі додатні числа a1, а2, ..., аn. Знайти серед них ті, які є квадратами деякого числа k.

 

24. У масиві цілих чисел з кількістю елементів п знайти найбільш часто зустрічається число. Якщо таких чисел декілька, то визначити найменше з них.

 

Лабораторна робота № 9

Тема: Вкладені цикли + масиви

Задана матриця цілих чисел M x N, компоненти якої можуть бути і нулями. Зробити контрольне виведення матриці на екран у природному вигляді. Матрицю ініціаліазувати як константу (двовимірний масив).

 

1. Знайти максимальний елемент матриці (3х5) і його індекси.

2. Задане дійсне число А. Знайти елементи матриці (2х4), які менше А і замінити їх нулями.

3. Задане дійсне число А. Знайти суму елементів матриці (4х3), які менше А .

4. Задане дійсне число А. Знайти суму елементів матриці (5х2), які менше А

5. Знайти добуток елементів по стовпчиках матриці (4х2) (два числа: добуток для першого та другого стовпчиків).

6. Знайти елемент матриці (5х3) з максимальним значенням і вивести його значення і індекси.

7. Знайти елемент матриці (2х3) з мінімальним значенням і замінити елементи матриці на добуток її елементів на знайдений елемент, вивести нову матрицю на екран.

8. Обчислити середньоквадратичне значення елементів матриці (4х5) : корінь квадратний з суми квадратів елементів поділене на кількість елементів.

9. Задані дві матриці (3х5) цілого типу, знайти суму добутків відповідних елементів.

10. Поміняти місцями строки матриці (4х3), яки містять найменший і найбільший елементи, вивести нову матрицю на екран.

11. Поміняти місцями стовпці матриці (5х2), яки містять найменший і найбільший елементи, вивести нову матрицю на екран.

12. Задане дійсне число А. Поміняти елементи матриці (4х3), які більше А на 0, вивести нову матрицю на екран.

13. У кожному стовпці матриці (6х3)знайти максимальний елемент, серед них знайти мінімальний, визначити його індекси.

14. Знайти суму найбільших значень елементів рядків у матриці (3х6).

15. Знайти середньоарифметичне значення найбільшого і найменшого елементів матриці (5х3).

16. Знайти суму елементів рядків (4х6), які містять максимальний і мінімальний елементи.

17. Знайти суму елементів рядків матриці (6х3), які містять хоча б один від'ємний елемент.

18. Дана матриця А розміром n х m. Визначити k - кількість особливих елементів масиву А, вважаючи його елемент особливим, якщо він більше суми інших елементів його стовпця.

19. Дана матриця B [N, M]. Знайти в кожному рядку матриці максимальний і мінімальний елементи і поміняти їх місцями з першим і останнім елементом рядка відповідно.

20. Дана ціла квадратна матриця n-го порядку. Визначити, чи є вона магічним квадратом, тобто такою, в якій суми елементів у всіх рядках і стовпцях однакові.

21. Визначити, чи є задана ціла квадратна матриця n-го порядку симетричною (відносно головної діагоналі).

22. Упорядкувати за зростанням елементи кожного рядка матриці розміром n х m.

23. Дана квадратна матриця A [N, N]. Записати на місце негативних елементів матриці нулі, а на місце позитивних - одиниці. Вивести на друк нижню трикутну матрицю в загальноприйнятому вигляді.

24. Задана квадратна матриця. Отримати транспоновану матрицю.

25. Квадратна матриця, симетрична відносно головної діагоналі, задана верхнім трикутником у вигляді одновимірного масиву. Відновити початкову матрицю і надрукувати по рядках.

26. Дана прямокутна матриця. Знайти рядок з найбільшою і найменшою сумою елементів. Вивести на друк знайдені рядки і суми їх елементів.

27. Визначити найменший елемент кожної парної рядка матриці А [М, N].

28. Визначити номери тих рядків в цілочисельнвй матриці A [N, K], які збігаються з масивом D [K]. Якщо таких рядків немає, видати відповідне повідомлення.

29. Дана цілочисельна квадратна матриця. Знайти в кожному рядку найбільший елемент і поміняти його місцями з елементом головної діагоналі.

Лабораторна робота № 10

 

Лабораторна робота № 11

Тема: Процедури та функції.

Для кожного варіанта в обов'язковому порядку передбачити використання процедури та функції. Процедура та функція повинні виконувати тільки одну логічно завершену дію і бути універсальною (розв’язувати клас задач). Наприклад, якщо піднести до 5-ї ступені ряд чисел, то процедура повинна підносити до 5 ступені одне число, а викликатися N разів.Масиви ініціалізувати як константи.

Знак ‘^’ означає ‘у ступеню’.

1. Одновимірний масив містить трійки чисел, які визначають сторони трикутника. Визначити сумарну площу всіх трикутників.

2. Для кавуна задані: діаметр та товщина шкарлупи (дані визначені в одновимірному масиві). Визначити відсоток м’якоті кавуна.

3. Прямокутний ящик заповнен циліндричними цвяхами. Визначити відсоток заповнення ящику металом. Для спрощення задачі рахувати, що цвяхи не мають гострого кінця та шляпки.

4. В одновимірному масиві задано ряд координат вершин трикутника, визначити його площу.

5. Тіло кинуто вертикально угору із швидкістю V0 , вивести на екран координати Y тіла через кожну секунду (або долі секунди), та максимальну висоту підьому.

6. Тіло кинуто під кутом до горизонту α із швидкістю V0, вивести на екран координати (х, у) тіла через кожну секунду.

7. Ємність у вигляді паралелепіпеду заповнена кульками. Визначити відсоток заповнення об’єму ємності в залежності від сторін паралелепіпеду і діаметру кульки.

8. Обрахувати периметр трикутника, якщо відомі координати його вершин (координати ініціалізувати у одновимірному масиві для декількох трикутників).

9. Підрахувати ординату центра ваги площі круга радіуса R з діркою в

нім з радіусом r = R/2, розташованою у нижній частині круга.

10. Підрахувати ординату центра ваги площі квадрата зі стороною A, у якому в правому нижньому куті зроблена дірка у формі кола з радіусом D = A/2.

11. Одновимірний масив містить декілько пар чисел (основа та висота трикутника). Підрахувати суму площ трикутників.

12. Підрахувати суму площ двох прямокутників, для яких задані їх сторони (сторони ініціалізувати у одновимірному масиві для декількох прямокутників).

13. Одновимірний масив містить радіуси декількох кіл. Підрахувати суму площин двох кругів, для яких задані їх радіуси.

14. Одновимірний масив містить 5 цілих чисел. Підрахувати суму кубів п'ятьох дійсних чисел x = a3 + b3 + c3+ d3+ e3.

15. Обрахувати функцію (a - 1) 3+ (b - 1) 3

y = --------------------------.

(c - 1) 3+ (d - 1) 3

16. Підрахувати площину трикутника, якщо відомі координати його вершин.

17. Підрахувати об'єм двох куль з радіусами R і r.

 

 

Лабораторна робота №12

Лабораторна робота № 13

Тема: Рядковий тип даних.

Задано довільний рядок, виконати з ним наступні дії. Увага!Не використовувати додатковий рядок.

1. Визначити кількість слів у рядку.

2. Вилучити усі числа з рядку.

3. Інвертувати символи в рядку.

4. Визначити кількість цифр у рядку.

5. Замінити усі малі букви на великі, а великі на малі. Не використовувати вбудовану функцію для зміну регістру.

6. Визначення слова з найбільшою кількістю літер.

7. Заміна усіх цифр у рядку на літеру "а".

8. Задано рядок, у якому може знаходитись одне дійсне число у невідомому місці. Визначити це число та присвоїти його дійсній змінній, або видати повідомлення, що числа не знайдено.

9. Визначення слова з найменшою кількістю літер.

10. Видалити усі літери "а" з рядка.

11. Поміняти ліву і праву половини рядка місцями.

12. Підрахувати суму груп чисел в рядку. Сукупність символів „135” рахувати як сто тридцять п’ять

13. Визначити числові символи у рядку і перетворіть їх у ціле число, їх може бути декілько.

14. Для всього рядка поміняти у кожній парі, починаючи спочатку, символи місцями.

15. Дано рядок. Підрахуваті, скількі в ньому літер r, k, t.
16. Дано рядок. Знайти довжину найкоротшого слова і найдовшого слова.
17. Дано рядок, що містить текст, що закінчується крапкою. Вивести на екран слова, що містять три букви.
18. Дано рядок. Підрахувати найдовшу послідовність поспіль йдуть букв а.
19. Дано рядок символів, серед яких є одна дужка,що відкривається і одна дужка, що закривається. Вивести на екран всі символи, розташовані всередині цих дужок.
20. Дано рядок. Знайти в ній ті слова, які починаються і закінчуються однією і тією ж буквою.
21. У рядку замінити всі двокрапки (:) крапкою з комою (;). Підрахувати кількість замін.
22. У рядку між словами вставити замість пробілу кому і пробіл.
23. Видалити частину символьного рядка, що міститься в дужках (разом з дужками).
24. Рядок, що містить довільний російський текст, складається не більш ніж з 200 символів. Написати, які букви і скільки разів зустрічаються в цьому тексті. Відповідь повинна приводитися в граматично правильній формі, наприклад а - 25 разів, до - 3 рази і т.д.
25. З заданого символьного рядка вибрати ті символи, які зустрічаються в ньому тільки один раз, в тому порядку, в якому вони зустрічаються в тексті.
26. Є рядок, що містить букви латинського алфавіту і цифри. Вивести на екран довжину найбільшої послідовності цифр, що йдуть підряд.
27. Упорядкувати даний масив англійських слів за алфавітом.
28. Рядок містить довільний російський текст. Перевірити, яких букв в ньому більше: голосних або приголосних.

Лабораторна робота № 14

Лабораторна робота № 15

Тема: Записи.

Задані поля запису, визначити їх типи даних, написати програму для введення довільної кількості записів через масив, який ініціалізувати як типізовану константу. Вивести записи згідно з вказаним критерієм на екран у формі, зручній для перегляду.

1. Людина: прізвище та ініціали, рік народження, рік прийому на роботу. Критерій: особи, які працюють більше 1 року.

2. Судно: довжина, ширина, осадка, кількість пасажирів. Критерій: відношення ширина/осадка ³2,5.

3. Судно: водотоннажність, вантажопідйомність, кількість палуб. Критерій: кількість палуб >1.

4. Судно: вантажопідйомність, швидкість, кількість трюмів. Критерій: швидкість < 18 вузлів.

5. Книжка: прізвище та ініціали автора, кількість сторінок. Рік видання. Критерій: книжки, прізвища авторів яких починається з А.

6. Програма: мова програмування, об’єм в кілобайтах, рік створення. Критерій: програми на Паскалі.

7. Меблі: назва, артикул, ціна. Критерій: меблі з ціною > 200 грн.

8. Радіоприймач: назва, хвильовий діапазон ( МГц ), кількість діапазонів. Критерій: приймачі, які можуть працювати в діапазоні 5¸10 МГц.

9. Споруда: назва, призначення, площа, яка відводиться під неї (м2). Критерій: споруди, які займають площу < 0,1 га.

10. Риба: назва, довжина, маса, глибина існування. Критерій: риби з глибини >1000 м.

11. Муз. ансамбль: назва, напрямок, кількість осіб. Критерій: ансамблі з трьох осіб.

12. Людина: прізвище, стать, зріст, вага. Критерій: особи з відношенням

(зріст-100)/вага >1.

13. Людина: прізвище, стать, колір волосся, очей. Критерій: особи жіночої статі з коричневим волоссям та очами.

14. Журнал: назва, рік заснування, кількість сторінок. Критерій: рік заснування <1950 і назва починається з літери А.

15. Телевізор: тип (кол., ч/б), розмір екрана, вага. Критерій: розмір екрана <30см і вага<10 кг.

16. Магнітофон: назва, тип (кас.,боб.), маса, діапазон частот (Гц). Критерій: з діапазоном частот >15000 Гц.

 

 

Лабораторна робота № 16

Лабораторна робота № 17

Тема: Процедурний тип

 1. Заданий масив функцій f1(x) = x´cos(x)2- 1, f2(x)= x+sin(2x), f3 = exp(-x)+x. Зайти методом табуляції масив їх найбільших значень на відрізку [0, 1]. Крок табуляції прийняти 0.01.
 2. Протабулювати на відрізку [0, 1] з кроком 0.1 функцію, яка приймає найменше значення із функції: f(x) = 1+1/(1+x), f(x) = 1+cos(x), f(x) = 1+exp(-x).
 3. Заданий масив із 10 елементів, які містять фігури різних розмірів (круг, квадрат, рівнобічний трикутник). В одному циклі обчислити масив площ фігур.
 4. Розробити програму табуляції функції, яка забезпечує вибір форми виводу, наприклад, з виводом шапки таблиці, або без неї. Протабулювати функцію y=ln(x)+arc sin(x) на відрізку [1, 2] з кроком 0.1 двома засобами.
 5. За допомогою однієї процедури протабулювати суму, різницю, добуток пар функцій на відрізку [0, 1] з кроком 0.2 функції: f(x) = x, f(x) = sin(x), f(x) = cos(x)
 6. Чотири прямі задані масивом лінійних функцій: l(x) = kx+b. Розв’язати задачу аналізу взаємного розташування прямих при використанні однієї процедури (підібрати прямі, щоб вони перетинались, співпадали і були паралельні).
 7. Розробити функцію, яка обчислює значення похідної функції f(x) в точці x0. f(x) = x2, x0 = 1; f(x) = sin(x), x0 = 0; f(x) = arctgx(1+x2) + exp(x), x0 = 2.
 8. Заданий масив лінійних функцій l(x) - 4 одиниці, і точка М(x0,y0). Знайти рівняння прямій, яка найбільш віддалена від М.
 9. Заданий масив многочленів другої ступені, який складається із трьох елементів. Знайти той, для якого визначений інтеграл набуває найменшого значення на визначеному відрізку.
 10. Заданий масив лінійних функцій, знайти рівняння прямій, для якої інтеграл на відрізку [1, 10] набуває найбільше значення. Функції підібрати самостійно,4 шт
 11. Знайти абсцису точки перетину параболи y = 3x3+20 з прямими y=0, y=3x-2, y=-2x+1 з точністю Е +0,01.
 12. Прямі, які задані виразами (L1, L2, L3) лінійних функцій перетинаються. Зайти точки їх перетику М12, М13, М23.
 13. Задані 4 паралельні прямі. Знайти пару прямих (вказавши їх ім’я), які віддалені від інших якомога далі. Прямі задані функціями L1(x), L2(x), L3(x), L4(x).
 14. Прямі загального розташування визначені окремими функціями L1(x), L2(x), L3(x), L4(x). Визначити рівняння прямій, яка відсікає найбільший по площині трикутник відносно координатних осей.
 15. Знайти рівняння дотичних до параболі y=3x2+4x-2, y=-2x2-x+1, y=x2+x-1 у точці х=1.
 16. Визначений масив з 4-х функцій на відрізку [1, 10]: y=(x-2)2+1, y=x-cos(2x)2, y=2x-1, y=lnx-x. Визначити методом табулювання чи мають функції математичний екстремум на цьому інтервалі.

Лабораторна робота № 18

Тема:файли типізовані.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 432; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.201.68.86 (0.074 с.)