Дослідження тензометричного перетворювача деформацій. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дослідження тензометричного перетворювача деформацій.Ознайомитися із схемою дослідної установки, рис. 1.4.

Рис. 1.4. Схема установки для дослідження тензометричного ПВП

 

Перевести перемикач SA6 в положення ВР (в плече мостової вимірювальної схеми вмикається опір тензорезистора Rσ)„ Встановити значення опору Rп суміжного плеча рівним значенню опору тензорезистора Rσ, вказаному на передній панелі дослідної установки. Перемикач SA7 чутливості гальванометра поставити в положення К "контроль", ввімкнути живлення мостової схеми вимикачем SА5, натиснути кнопку SВ і подивитися на відхилення стрілки гальванометра РЕ. Якщо стрілка гальванометра відхиляється, то зміною опору Rп встановити стрілку на "0". Після цього перемикач SА7 перевести в положення В - "вимірювання" і натиснути кнопку SB. Якщо стрілка гальванометра рЕ відхиляється, то зміною Rп встановити її на "0" і значення Rσ = Rп, записати в таблицю 1.4., після цього утримуючи натиснутою кнопку SВ, гвинтом 1 прогинати досліджувану балку 2 настільки, щоб стрілка гальванометра відхилилась на 2-3 поділки від "0". Знову зміною Rп зрівноважити схему і значення опору Rσ записати а таблицю 5.4. Дослід провести для 5 6 різних навантажень балки 2.

Таблиця 1.4.

№ досліду
Виміряти Rσ , Ом            
Вирахувати ΔRσ , Ом            
ε            
σ, МПа            

Після закінчення досліду розвантажити балку, поставити вимикач SА7 в положення К і вимкнути SА5.


 

1.2.6. Дослідження термометричного перетворювача температури.

Ознайомитися із схемою дослідної установки, рис. 1.5.

Рис. 1.5. Схема установки для дослідження термометра опору

 

Перевести перемикач SA6 в положення ВК- вимірювання опору терморезистора Rт. Встановити значення опору Rп рівним номінальному значенню опору Rт терморезистора ТОМ. Поставити вимикач SА7 в положення "К". ввімкнути напругу живлення вимикачем SА5 і натиснути кнопку SВ. Якщо стрілка гальванометра відхиляється, то зміною Rп зрівноважити мостову схему, перевести перемикач SА7 в положення "В" і остаточно зрівноважити мостову схему.

Значення Rт = Rп і температури Т ( по термометру 1, рис. 1.5.) записати в таблицю 1.5.

Таблиця 1.5.

№ досліду.
Т,°С              
Rт, Ом              

Вимикачем SA8 подати напругу живлення на нагрівальний елемент ЕК. При збільшенні температури на 5 6°С провести 5 6 вимірювань опору і дані записати в таблицю 5.5.


Після закінчення досліду вимкнути SA8, SA5, а SA7 перевести в положення “К”.

Обробка результатів досліджень

Побудувати графіки статичних характеристик:

- для потенціометричного ПВП;

- для диференційно-трансформаторного ПВП;

- для тахометричного ПВП;

- для тензометричного ПВП;

- для термометричного ПВП.

 

Зміст звіту

Звіт повинен мати титульну сторінку, схему дослідної установки, таблиці з результатами досліджень і графіки статичних характеристик.


Лабораторна робота №2

Дослідження автоматичних вимірювальних пристроїв

Мета роботи

1. Вивчити основні вимірювальні кола автоматики ;

2. Ознайомитись з будовою і принципом дії автоматичного електронного моста, автоматичного електронного компенсатора і автоматичного приладу з диференційно-трансформаторним датчиком;

3. Провести дослідження роботи моста, компенсатора і приладу з диференційно-трансформаторною схемою.

 

Опис лабораторної установки

Лабраторна установка являє собою стенд, на якому змонтовані прилади типу КСМ, КСП і КСД. Для подачі вхідного сигналу на прилади КСМ і КСП використаний універсальний прилад типу УПИП. Для подачі вхідного сигналу на КСД застосовується диференційно-трансформаторний перетворювач, який дозволяє вручну змінювати положення стального осердя.

Зовнішній вид лабораторного стенду показаний на рис. 2.1, де позначено

Рис. 2. 1 - прилад типу КСМ; 2 - прилад типу КСП; 3 - прилад типу КСД; 4 - прилад типу УПИП; 5 -Диференційно-трансформаторний перетворювач.

 

Порядок виконання лабораторної роботи
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 293; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.56.97 (0.009 с.)