ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА №6 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА №6ВИМІРЮВАННЯ ДЕТАЛЕЙ

МЕХАНІЧНИМИ І ОПТИКО-МЕХАНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ

ПІДВИЩЕНОЇ ТОЧНОСТІ

 

Мета роботи -ознайомлення з конструкціями важільних скоб, важільних мікрометрів, мініметрів, оптиметрів та придбання практичних навичок щодо налагоджування і користування важільними скобами, важільними мікрометрами, мініметрами та оптиметрами.

Тривалість заняття – 2 год.

Загальні відомості

До механічних вимірювальних засобів зараховують: інструменти і прилади із зубчастою передачею (індикатори годинникового типу); важільно-зубчасті (важільні індикатори і скоби, важільні мікрометри); важільні (мініметри); пружинні (мікрокатори, мікатори); важільно-пружинні (мінікатори) тощо.

До оптико–механічних вимірювальних засіб і в зараховують: важільно-оптичні (оптиметри, ультраоптиметри); пружинно- оптичні (оптикатори); гвинтово-оптичні (вимірювальні машини, довжиноміри, вимірювальні мікроскопи, проектори).

Важільні скоби (рис. 30) – важільно-зубчасті прилади, у яких вбудований у корпус 1 важільно-зубчастий механізм, що забезпечує необхідне передавальне відношення. Їх виготовляють за шістьма типорозмірами: 0...25 мм; 25...50 мм; 50...75 мм; 75...100 мм; 100...125 мм і 125...150 мм. Ціна поділки шкали 0,002...0,005 мм. Межі вимірювання за шкалою від ±0,08 до ±0,15 мм.


Корпус 1 є основною базовою частиною, до якої закріплюють шкалу 4, кнопку 2 відповідного важеля 12, важільно-зубчастий механізм, кришку механізму переводу стрілки 6, запобіжний ковпак 7, стопорний гвинт 8, вставлені п’ятки (переставну 9 і рухому 10).

Рухому п’ятку 10 (рис. 30, б) підтискає пружина 11, яка відводиться важелем 12. Важіль 13 передає переміщення п’ятки зубчастому сектору 14, з’єднаному з шестернею 15, на осі якої встановлено стрілку 5. Для усунення „мертвого ходу” передачі встановлено спіральну пружину 16. Важільна скоба споряджена покажчиками відхилень (стрілками) 3.

 

Рис. 30. Важільна скоба:

а – загальний вигляд; б – кінематична схема

Важільні мікрометри (рис. 31, а) є комбінованими приладами, у яких поєднані мікрометричний механізм з важільно-зубчастим механізмом. Ціна поділки мікрометричної головки – 0,01 мм, а шкали – 0,002 мм з границями показів ±0,02 мм. Важільні мікрометри виготовляють з границями вимірювань 0...25 і 25...50 мм.

Рис. 31. Важільний мікрометр:

а – загальний вигляд; б – кінематична схема

 

У корпусі 12 кріплять важільно-зубчастий механізм, кнопку відвідного важеля 2, шкалу 3, стопорне кільце 6, ковпак гнізда 10 для встановлення границь відхилень 11, а також п’ятки (рухома 4 і мікрогвинта 5). У корпусі запресовано стебло 7, на якому переміщується барабан 9 з гайкою 8 (для встановлення барабана на нуль).


Передача руху від рухомої п’ятки 4 (рис. 31, б) передається важелем 15 зубчастому сектору 16, а відтак зубчастому колесу 17, на якому встановлено стрілку 1. Для притискання рухомої п’ятки слугує пружина 14, а для відведення п’ятки – важіль 13. Пружина 18 слугує для усунення „мертвого ходу”.

Мініметри (рис. 32) – важільно-механічні прилади з важільною передачею. Випускаються промисловістю з ціною поділки шкали 0,01; 0,005; 0,002; 0,001 мм і відповідно з границями вимірювання ±0,3; ±0,15; ±0,06; ±0,03 мм. Вимірювальна головка 9 мініметра фіксується, як правило, на вертикальному стояку важкого типу з регульованим столом 6.

Загальний вигляд і будову головки мініметра зображено на рис. 33, а, кінематичну її схему показано на рис. 33, б.

Рис. 32. Мініметр Рис. 33. Головка мініметра

а – загальний вигляд;

б – кінематична схема

 

При переміщенні вимірювального стержня 1 рамка 9 зі стрілкою 6 буде повертатися навколо нерухомого леза ножа 12. Стрілка переміщується вздовж шкали 8. Призма 11 впирається в ножову опору 10 і притискається до ножа 12 пружиною 4. До корпуса 5 закріплено приєднувальну трубку 13, на якій встановлено хомут 14 із затяжним гвинтом 3 відвідним важелем 2.

Для прискорення процесу контролю передбачено покажчики граничних відхилень 7 (рис. 33, б). Переміщення покажчиків відхилень 1 по пазу 4 здійснюють при відведеній заслінці 2 (рис. 34).

Передавальне відношення мініметра забезпечено нерівноплечим важелем, у якого довгим плечем є стрілка 6, а коротким – відстань між лезом ножа стержня 1 і лезом ножової опори 10. Передавальне відношення головки мініметра: .

Оптиметри (рис. 35): а – вертикальний типу ИКВ і б – горизонтальний типу ИКГ мають однакові вимірювальні головки – трубки оптиметра 2. Стояки 1 вертикального та горизонтального оптиметрів і вимірювальні столи 3 різні. Стіл горизонтального оптиметра може здійснювати низку лінійних і кутових переміщень.

 

Рис. 34. Пристрій для Рис. 35. Оптиметри:

встановлення покажчиків а – горизонтальний;

граничних відхилень б – вертикальний

 

Вертикальний оптиметр призначений для вимірювання зовнішніх лінійних розмірів, горизонтальний оптиметр – для вимірювання зовнішніх і внутрішніх розмірів.

Оптичну схему трубки оптиметра і шкалу зображено на рис. 36.

В основу оптичної схеми приладу покладено принцип телескопічної автоколімаційної труби. В оптичну схему входять: дзеркало 1, об’єктив 2, призма 3, сітка 4, окуляр 8 і шторка 5. Дзеркало 1 нахиляють на кут φ з допомогою вимірювального стержня, який передає відхилення вимірювальної деталі. Промінь світла, відбиваючись від дзеркала 1 на кут 2φ, знову попадає в об’єктив, який дає зображення шкали і забезпечує відлік показів. Шкала оптиметра має 200 поділок (±100); ціна поділки 1 мкм.

 

 

 

Рис. 36. Оптична схема трубки оптиметра:

а – оптична схема; б – шкала

 

Слід відзначити, що механічні й оптико-механічні вимірювальні засоби служать для проведення відносних вимірювань точних деталей та інструментів. Ціна поділки шкали від 0,1 до 10 мкм. Налагоджування цих приладів здійснюють за допомогою плоскопаралельних кінцевих мір довжини.

Розмір деталі М під час вимірювання відносним методом визначають за формулою:

М=Н+Д ,

де Н – розмір блоку кінцевих мір, мм;

Д – відхилення стрілки від нульового положення за шкалою приладу, мкм.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 854; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.49.228 (0.008 с.)