Мікрометричними інструментами 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Мікрометричними інструментамиМета роботи –ознайомлення з конструкцією мікрометричних інструментів та методикою вимірювання лінійних і діаметральних розмірів деталей гладкими мікрометрами, мікрометричними глибиномірами і мікрометричними внутрішньомірами.

Загальні відомості

Метод вимірювання за допомогою мікрометричних інструментів контактний, абсолютний. Основним вузлом цих інструментів є гвинтова пара (гвинт – гайка), яка перетворює обертовий рух мікрогвинта на поступовий рух гайки.

Мікрометричні інструменти мають дві шкали: поздовжню на стеблі і кругову 2 на барабані (рис. 6). Поздовжня шкала має два ряди штрихів, розміщені з двох боків горизонтальної лінії і зміщені між собою на 0,5 мм, тобто створено шкалу з ціною поділки 0,5 мм, що дорівнює кроку мікрогвинта. Кругова шкала має 50 поділок (ціна поділки – 0,01мм).

 
 

Рис. 6. Шкали мікрометричних інструментів (гладкого мікрометра)

 

По поздовжній шкалі відраховують цілі міліметри і 0,5 мм, по круговій шкалі - десяті і соті частки міліметрів.

Приклад відліку розміру показано на рис. 6, де торець барабана 2 зайняв положення за вертикальною поділкою стебла 1, яка дорівнює 12,5 мм. З поздовжньою (гори­зонтальною) лінією збігається штрих 22 барабана. Заміряний розмір матиме: 12,5+0,22=12,72 мм. Сьогодні приладобудівна промисловість випускає такі мікрометричні інструменти: мікрометри гладкі, мікрометричні глибиноміри, мікрометричні нутроміри, спеціальні мікрометри – листові, трубні, зубомірні, різьбові.


Перед вимірюванням завжди здійснюють перевірку нульового встановлення мікрометричних інструментів.

а) Гладкий мікрометр(рис.7) застосовують для перевірки плоских і циліндричних деталей, а також для спеціальних вимірювань; при цьому перевірку правильності встановлення “на нуль” виконують у такій послідовності.

Рис. 7. Гладкий мікрометр

 

· обертають цифровий барабан 6 разом з мікрометричним гвинтом 5 за тріскачку 7 до змикання вимірювальних поверхонь торців мікрогвинта 5 і п’ятки 2 (до моменту про­кручування тріскачки);

· під час контакту вимірювальних поверхонь конусний торець цифрового барабана повинен зупинитися на почат­ковій нульовій поділці шкали стебла, а нульова поділка цифрового барабана повинна розташуватись напроти поздовж­нього штриха на стеблі 3. У стеблі запресовано різьбову гайку 4, для її стягування служить конусна гайка 9.

У разі неправильного налагодження „на нуль” мікрометра необхідно:

· закріпити стопором 10 мікрогвинт 5;

· звільнити корпус цифрового барабана 6 від мікрогвинта 5; для цього лівою рукою притримати скобу 1 і корпус барабана 6, а правою рукою відкрутити накидну гайку;


· повернути корпус барабана 6, що вільно сидить на мікрогвинті 5, (повертають так, щоб здійснити встановлення „на нуль”);

· з’єднати цифровий барабан 6 з мікрогвинтом 5, при цьому, притримуючи корпус барабана 6, закрутити накидну гайку 8.

Під час перевірки мікрометрів з межами вимірювання 25...50, 75...50мм тощо торці мікрогвинта і п'ятки приво­дять до змикання зі спеціальною циліндричною встановлюваною мірою або з плоскопаралельною кінцевою мірою довжини розміром, рівним нижній межі вимірювання мікро­метра, тобто 25, 50 мм тощо.

Вимірювання гладким мікрометром виконують у такій послідовності:

· встановлюють вимірювану деталь між поверхнями мікрогвинта 5 і п'ятки 2 і, обертаючи за тріскачку 7, доводять вимі­рювальні поверхні до контакту з поверхнею деталі;

· закріплюють мікрогвинт 5 стопором 10;

· здійснюють відлік розміру на стеблі 3 за шкалою з ціною поділки 0,5 мм навпроти торця цифрового барабана 6;

· здійснюють відлік розміру за другим відліковим пристроєм за шкалою з ціною поділки 0, 01 мм, нанесеною на конусній поверхні барабана 6;

· визначають розмір деталі сумуванням показів двох відлікових пристроїв (цілі і половини міліметра — за шкалою стебла, а соті частки міліметра — за шкалою барабана), а одержані результати заносять у звітну форму 2;

· допустимі похибки показів мікрометрів з межами вимірювання до 25 мм, 50 мм, 75 мм, 100 мм становлять ±4 мкм, а з межами вимірювання 125 і 150 мм – 5 мкм. Для меж вимірювання до 175 і 200 мм допустимі похибки 6 мкм і для меж вимірювання 225, 250, 275 і 300 мм – 7 мкм.

б) Мікрометричний глибиномір (рис. 8) призначено для вимірювання глибин пазів, глухих отворів, довжин і висот ступінчастих деталей. Перевірку його налагодження “на нуль” виконують у такій послідовності:

 

Рис.8. Мікрометричний глибиномір

 

· встановлюють траверсу 1 глибиноміра на перевірну плиту;

· вигвинчують вимірювальний стержень 6 до дотику з плитою;

· обертають барабан 3 за допомогою тріскачки 4 і притискають траверсу до плити.

При правильному налагодженні торець конусної поверхні барабана при дотику стержня 6 з плитою повинен зупинитися навпроти пер­шого нульового штриха на стеблі 2, а нульовий штрих цифро­вого барабана 3 повинен зайняти положення навпроти поздовжнього штриха цього ж стебла.

У разі неправильного налагодження необхідно:

· закріпити вимірювальний стержень 6 за допомогою стопора 5;

· відгвинтити накидну гайку з тріскачкою 4;

· встановити барабан 3 так, щоб навпроти поздовжнього штриха стебла 2 розташувалася нульова поділка, при цьому лівою рукою необхідно притримувати корпус барабана 3;

· загвинтити накидну гайку і повторно перевірити налагодження „на нуль” глибиноміра.

Процедуру відліку розміру вимірюваного об’єкта здійснюють за аналогією вимірювання гладким мікрометром.

До комплекту мікрометричного глибиноміра з межами вимірю­вання 0-100 мм входять встановлювані міри, виконані у вигляді циліндрів з плоскими вимірюваль­ними торцями, число і розміри яких залежать від числа змінних стержнів, що встановлюють у торець вимірюваль­ного гвинта.

в) Мікрометричний нутромір (рис. 9) призначено для вимірювання внутрішніх отворів середніх і великих діаметрів гільз, втулок, корпусних деталей тощо.

 

 

Рис. 9. Мікрометричний нутромір

 

Налагодження мікрометричного нутроміра „на нуль” здійснюють за кінцевими мірами або за спеціальною скобою так:

· вводять у скобу мікрометричний нутромір з встановленою запобіжною гайкою 2;

· вигвинчують мікрометричний гвинт 5 до контакту поверхонь сферичних наконечників 1 і 10 із поверхнями скоби або встановлювальних мір, при цьому притримують нутромір за стебло 3 і обертають барабани 7;

· закріплюють мікрогвинт стопором 4;

· перевіряють встановлення „на нуль”. При правильному встановленні навпроти поздовжнього штриха основної шкали по­винна знаходитись нульова поділка шкали барабана.

У разі неправильного налагодження необхідно:

· закріпити мікрометричний гвинт 5 стопором 4;

· відгвинтити накидну гайку 9 і відрегулювати положення цифрового барабана 7, добиваючись збігу нульо­вого штриха цифрового барабана з поздовжнім штрихом стебла;

· загвинтити накидну гайку 9 і перевірити встановлення „на нуль”.

Вимірювання мікрометричним нутромітром виконують у такій послідовності:

· збирають нутромір зі вставками регламентованих розмірів і перевіряють правильність встановлення „на нуль”;

· вводять мікрометричний нутромір у вимірюваний отвір деталі;

· обертають накладне кільце барабана 7 і підводять вимірювальні наконечники 1 і 10 до контакту зі стінками отвору;

· фіксують мікрогвинт стопором 4;

· здійснюють відлік внутрішнього розміру з урахуванням регламентованих вставок, а одержані результати заносять у звітну форму 2.

Допустимі похибки показів нутроміра при контролі розмірів до 125 мм становлять ± 8 мкм, при розмірах більше 125 до 200 мм – 10 мкм, при розмірах більше 200 до 325 мм – 12 мкм, а для розмірів більше 325 до 500 мм – 15 мкм.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 519; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.49.228 (0.008 с.)