Що представляє собою оборот зовнішньої торгівлі?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Що представляє собою оборот зовнішньої торгівлі?а) обсяг експорту;

б) обсяг імпорту;

в) суму експорту та імпорту.

15.Прихильники протекціонізму стверджують, що мито, квоти та інші торгові бар’єри необхідні для:

а) захисту молодих галузей від закордонної конкуренції;

б) збільшення внутрішньої зайнятості;

в) перешкоди демпінгу;

г) забезпеченню оборони країни;

д) всі відповіді вірні.

 

1.Курс долара в Україні за місяць виріс на 10 %, тому ціни на імпортні товари в гривнах скоріше за все:

а) збільшаться;

б) зменшаться;

в) не зміняться;

г) рух цін на імпортні товари не пов’язаний з курсом долара.

2.З наведених далі податків виділіть прямі:

а) акцизи;

б) податок на доходи фізичних осіб;

в) мито;

г) податок на додану вартість.

3.Державний борг – це сума попередніх:

а) державних витрат;

б) державних дефіцитів;

в) бюджетних дефіцитів за винятком бюджетних надлишків;

г) бюджетних надлишків за винятком бюджетних дефіцитів;

д) витрат на оборону.

4.Маніпуляції з державними витратами і податками для досягнення бажаного рівноважного рівня доходу і виробництва належать:

а) до кредитної політики;

б) до податкової політики, основаної на кейнсіанській функції споживання;

в) до політики, орієнтованої на дефляційний розрив;

г) до фіскальної політики;

д) до політики державних видатків.

5.Державна політика в області витрат і оподаткування називається:

а) політикою, яка базується на кількісній теорії грошей;

б) монетарною політикою;

в) діловим циклом;

г) фіскальною політикою;

д) політикою розподілу доходів.

6.Якщо Центральний банк хоче збільшити пропозицію грошей, то він може:

а) виконувати операції по купівлі цінних паперів на відкритому ринку;

б) знизити облікову ставку;

в) знизити резервні вимоги;

г) всі відповіді вірні

7.Термін «операції на відкритому ринку» означає:

а) діяльність комерційних банків по кредитуванню фірм і населення;

б) діяльність Центрального банку по наданню позик комерційним банкам;

в) вплив на рівень процентних ставок за рахунок зростання або зниження загального розміру позик, що надаються комерційними банками;

г) операції Центрального банку, що сприяють збільшенню або зменшенню загальної величини поточних рахунків комерційних банків;

д) діяльність Центрального банку по купівлі або продажу державних цінних паперів.

8.Термін «облікова ставка» означає:

а) рівень зниження ціни для Центрального банку, коли він купує державні цінні папери;

б) ступінь тиску Центрального банку на комерційні банки з метою зниження обсягу виданих ними позик;

в) відсоткову ставку по позиках, що надаються комерційним банкам;

г) ступінь впливу Центрального банку на зростання грошової маси і обсяг ВНП;

д) всі відповіді невірні.

 

9.Якщо Центральний банк продає велику кількість державних цінних паперів на відкритому ринку, то він переслідує при цьому мету:

а) зробити кредит більш доступним;

б) перешкоджати населенню купувати державні цінні папери;

в) збільшити обсяг інвестицій;

г) знизити облікову ставку;

д) зменшити загальну масу грошей в обігу.

10.Якщо Центральний банк збільшує облікову ставку, то ця міра, яка є частиною грошової політики, разом з іншими мірами спрямована в першу чергу на:

а) зниження загальної величини резервів комерційних банків;

б) зменшення величини вкладень населення;

в) сприяння зростання обсягів позик, наданих Центральним банком комерційним банкам;

г) збільшення загального обсягу резервів комерційних банків;

д) досягнення інших цілей.

11.Чим нижчим буде індекс Джині:

а) тим вищим буде ступінь рівномірності доходів;

б) тим нижчим буде ступінь рівномірності доходів;

в) тим вищим буде рівень добробуту населення;

г) тим нижчим буде рівень добробуту населення.

12.Крива Лоренца характеризує:

а) споживчий потенціал країни;

б) діаграму нерівномірності доходів;

в) економічну активність населення;

г) демографічну ситуацію в країні.

13.При високому рівні доходів відсоткова частка витрат окремої родини на харчові продукти:

а) незначно збільшується;

б) залишається незмінною;

в) суттєво знижується;

г) суттєво збільшується.

Що представляє собою оборот зовнішньої торгівлі?

а) обсяг експорту;

б) обсяг імпорту;

в) суму експорту та імпорту.

15.Прихильники протекціонізму стверджують, що мито, квоти та інші торгові бар’єри необхідні для:

а) захисту молодих галузей від закордонної конкуренції;

б) збільшення внутрішньої зайнятості;

в) перешкоди демпінгу;

г) забезпеченню оборони країни;

д) всі відповіді вірні.

 

 

1.Курс долара в Україні за місяць виріс на 10 %, тому ціни на імпортні товари в гривнах скоріше за все:

а) збільшаться;

б) зменшаться;

в) не зміняться;

г) рух цін на імпортні товари не пов’язаний з курсом долара.

2.З наведених далі податків виділіть прямі:

а) акцизи;

б) податок на доходи фізичних осіб;

в) мито;

г) податок на додану вартість.

Яке з наведених положень належить до макроекономіки?

а) витрати виробництва на швейній фабриці знизились на 10 %;

б) рівень безробіття в країні дорівнює 2 %;

в) доходи пана Петренка зросли на 20 гр. од.;

г) підприємство «Сіверянка» зменшило за рік випуск продукції на 5 %.

Яке з наведених питань може вирішуватись тільки на макрорівні?

а) які товари та послуги виробляти;

б) хто буде виробляти товари та послуги;

в) як поліпшити технологію виробництва;

г) як вплинути на інфляційне зростання цін.

5.Об’єктами дослідження макроекономіки є:

а) ціни на автомобілі;

б) регулювання грошового обігу;

в) вплив неврожаю зернових на витрати сімей на продукти харчування;

г) вплив реклами на підвищення попиту на модні моделі взуття.

Що є предметом макроекономіки?

а) економічні закони;

б) виробничі відносини;

в) структура економіки;

г) механізм функціонування економічної системи.

7.Якщо ціни зростають, а обсяг випущеної продукції не змінюється, то ВНП, вимірюваний в поточних цінах:

а) збільшується;

б) залишається незмінним;

в) зменшується.

Які з перерахованих агрегатних величин не використовуються при визначенні обсягу національного доходу?

а) прибуток корпорації; б) державні трансферні платежі;

в) відсотки, які сплачують за отриманий кредит;

г) рентний доход; д) заробітна плата.

9.Заробітна плата враховується при розрахунку:

а) ВВП за методом доходів;

б) ВВП за методом витрат;

в) чистого експорту;

г) чистих субсидій державним підприємствам;

д) всі відповіді невірні.

 

10.Номінальній ВВП вимірюється:

а) в експортних цінах;

б) в ринкових поточних цінах;

в) в базових (незмінних) цінах;

г) в цінах попереднього періоду;

д) у світових цінах.

11.Щоб визначити величину національного доходу, потрібно:

а) відняти з величини ВВП суму зносу основних фондів;

б) відняти з величини ВВП суму амортизаційних відрахувань за рік і суму чистих непрямих податків;

в) додати до ВВП суму прибутків, отриманих громадянами даної країни за кордоном.

12.Чистий національний продукт дорівнює валовому національному продукту, з якого відраховано:

а) амортизацію;

б) заробітну плату і амортизацію;

в) податки;

г) заробітну плату, амортизацію та податки.

Чому дорівнюють інвестиції, якщо ВВП складає 5000 гр. од., споживчі витрати – 3200 гр. од., державні витрати – 900 гр. од., чистий експорт – 80 гр. од.?

а) 5900;

б) 980;

в) 820;

г) 720.

14.Припустимо, що ВНП збільшився з 500 млрд. дол. до 600 млрд. дол., а дефлятор ВНП – із 125 до 150. За таких умов величина реального ВНП:

а) не зміниться; б) збільшиться;

в) зменшиться; г) не може бути розрахована на основі існуючих даних;

д) усі попередні відповіді невірні.

15.На величину якого з наступних елементів ВНП здійснюють найбільший вплив зміни в рівні ставки відсотка:

а) споживчі витрати; б) інвестиції;

в) державні витрати; г) експорт; д) імпорт.

 

Б7

1.Макроекономіка не вивчає:

а) механізм інфляції;

б) економічну політику держави;

в) функціонування галузей господарства;

г) економічне зростання;

д) поведінку окремого споживача.

2.Об’єктами державного регулювання не є:

а) галузі;

б) регіони;

в) сфери економіки;

г) погодні умови;

д) сільськогосподарський сектор економіки.

3.Стагфляція характеризується:

а) зростанням ціни споживчого кошика;

б) зростанням цін, скороченням виробництва і високим рівнем безробіття;

в) дефіцитом товарів і послуг;

г) збільшенням грошової маси.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.122.9 (0.024 с.)