Підготовка блок-схем у VISIO 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Підготовка блок-схем у VISIOДля побудови блок-схем найзручнішими є трафарети папки Flowchart . До її складу входить більше десяти трафаретів, які містять елементи схем алгоритмів (всі стандартизовані позначення, міжблокові та міжсторінкові з’єднувачі, засоби розгалуження і з’єднання потоків, бази даних). Трафарети Basic Flowchat Shapes і Audit Diagram Shapes цієї папки та фрагмент блок-схеми зображені на рис .1.

Характеристика інтерфейсу

У вихідному положенні на екрані представлено повну сторінку стандартного аркуша, що відповідає масштабу приблизно 25% (панель інструментів Standard). Цей масштаб зручний для попереднього набору блоків та вирівнювання схеми вцілому. Зображення з’єднувальних точок, яке заважає сприйняттю дрібномасштабних схем, можна відключити командою View|Connections (Перегляд|З’єднання). Режим Width показує всю ширину сторінки , Page забезпечує розміщення у вікні всієї схеми, тобто демонстрацію реального масштабу (як під час друку). Реальний і крупніший масштаб застосовують для викреслювання нестандартних фігур, набору тексту та різного роду доводок схеми.

Одиниці виміру для сторінок, фігур, шрифтів та кутів можна міняти за допомогою команди Tools|Options (Сервіс|Параметри) або File|Page Setup (Файл |Параметри сторінки) .

Набір тексту


 

Для друку окремих математичних символів засосовують шрифт Symbol . Рекомендується набирати текст шрифтами без засічок з кирилицею, наприклад Arial Сyr. Виділений текст додатково модифікується кнопками Курсив, Підкреслення, Напівжирний і за допомогою команди Format|Font (Формат|Шрифт) , він також може переводитися в положення верхнього чи нижнього індексу.

При надписуванні стрілок і проставленні номерів блоків, вибравши в меню Format|Text|Text Blok (Формат|Текст|Блок тексту) установку Solid Color (Щільний колір) і білий фон, ми забезпечуємо непрозоре накладення написів на раніше проведені лінії, фон чи штрихування фігури.

 

Набір формул

Набір складних формул зручно виконувати засобами Microsoft Equation. Для цього необхідно виконати команду Insert|Object (Вставка|Об’єкт) і вибрати згаданий клас об’єктів. Після натискання ОК відкриється вікно редактора форомул з панелями символів і математичних шаблонів.

Набрана формула записується у текстовий блок і надалі може переміщатися чи тиражуватися за стандартною технологією.

Для пересування фігури необхідно відмітити її інструментом Покажчик, а далі навести на неї (але не на ручку контуру) курсор миші, який повинен змінити форму на білу стрілку. Далі фігуру можна переміщати.

За допомогою меню Shape (Форма) або кнопок панелі інструментів Action можна об’єкт дзеркально відобразити чи повернути довкола осі .


Для заповнення фігур використовують команди Format|Fill (Формат|Заповнення) . У відкритому діалоговому вікні можна вибрати Pattern (Тип штрихування) (24 варіанти), Foreground (Колір) і Background (Колір фону). Найпростіше - косе штрихування виконується натисканням кнопки на панелі інструментів.

Розмноження, об’єднання, групування фігур. Для розміщення у заданому місці копії фігури необхідно виділити оригінал і здійснити перетягування фігури при натиснутій славіші <Ctrl> . Виділена фігура також копіюється командами Edit|Duplicate (Правка|Дублікат) або через Clipboard (буфер пам’яті) (послідовністю команд Сopy (Копіювати) і Paste (Вставити)). Копія фігури з’являється на схемі дещо зміщеною відносно оригіналу . Послідовним виконанням команди Paste (Вставити), або натисканням клавіші <F4> можна отримати будь-яку кількість додаткових копій з аналогічним зміщенням. Далі копії почергово розставляються на місця.

Виділені фігури однієї схеми незалежно від ступеня їх „територіальної близькості” можуть бути згруповані командою Shape|Grouping|Group (Фігура|Групування|Згрупувати). Група переміщується, обертається і масштабується як єдине ціле , проте зберігається можливість окремого редагування компонентів. Команда Ungroup розсипає групу, що дає можливість додавання елементів у групу та їх видалення.

З’єднання фігур. Для з’єднання фігур треба виділити потрібні фігури, а далі вибрати потрібний з’єднувач і вибрати команду Tools|Connect Shapes (Сервіс|З’єднати фігури) або натиснути відповідну кнопку панелі інструментів.

Крім того можна використати „універсальний з’єднувач”. На цьому з’єднувачі є текстовий блок, який викорстовується на схемах алгоритмів для запису умов передачі управління.

При пересуванні однієї зі з’єднаних фігур, зв’язок зберігається, але розтягується і деформується. Якщо виділені обидва об’єкти, то вони будуть переміщатися разом із зв’язком.

Вирівнювання фігур. Кнопка Align (Вирівняти) дозволяє вирівняти виділені фігури по вертикалі і горизонталі . Кнопка Distribute рівномірно розподіляє виділені фігури (у вже визначених межах) по горозинтолаті і вертикалі. Вона працює тільки для трьох і більше об’єктів.

 

Вставка нової сторінки

Для вставки нової сторінки у файлі необхідно скористатися командою Page (сторінка) меню Insert (вставити). За замовчуванням сторінкам присвоюються імена Page-1, Page-2 і т.д., які висвітлюються внизу сторінки на ярлику. У разі необхідності сторінки можна переіменувати командою Rename контекстного меню, яке викликається клацанням правої клавіші миші на відповідному ярлику.

Друк схем

Друк схем здійснюється за допомогою команди File|Print (Файл|Друк) після діалога за пунктами традиційного змісту.

В меню Page Setup (Налаштування сторінки) можна встановити поля , причому, Visio автоматично зменшить малюнок до необхідних розмірів.

Великий малюнок можна роздрукувати на кількох аркушах заданого формату і орієнтації. Це робить Visio корисним інструментом виготовлення плакатів.

ЗАВДАННЯ

 

1. Запустити середовище Visio для створення блок-схеми.

2. Ознайомитися з набором трафаретів Flowchart.

3. Створити файл , який містить три сторінки.

4. На першій сторінці розмістити основні фігури, які використовуються для побудови блок-схем, і описати призначення кожної з них.

5. На другій і третій сторінках побудувати блок-схеми за індивідуальним завданням .

4. Відформатувати схеми та оптимально розмістити їх на аркуші, задавши необхідні параметри сторінки.

5. Зберегти схему в підкаталозі „Середовище Visioсвоєї папки на робочому диску групи.

6. Завершити роботу у середовищі Visio.

За результатами виконаної роботи оформити звіт.

 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 

1. Які трафарети використовують для побудови блок-схем ?

2. Як здійснюється вставка нової сторінки у файлі ?

3. Як набрати складну формулу у Visio ?

4. Як здійснюється розміщення , редагування та вирівнювання елементів блок-схем ?

5. Як виконуються написи на стрілках та нумерація блоків блок-схем ?

6. Як можна скопіювати фігуру чи цілу блок-схему ?

7. Як виконується заповнення фігур ?

8. Як підготувати блок-схему до друку?

 

ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ

Побудувати блок-схему алгоритму

· обчислення функції :

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

· виведення таблиці :

1. синусів для β від 0о до 360 о з кроком 45 о.

2. переведення відстаней в ярдах в сантиметри (1 ярд = 0,91 м).

3. кубів натуральних чисел від 2 до 40 з кроком 2.

4. переведення ваги у каратах в грами (1 карат = 0,2 г).

5. квадратів натуральних чисел від 1 до 100 з кроком 2.

 

· Скласти алгоритм обчислення:

 

1. добутку елементів матриці, > 0 і < 10.

2. середнього арифметичного всіх елементів матриці.

3. середнього арифметичного елементів головної діагоналі матриці, > за 0 і < 10.

4. суми додатних елементів матриці і заміни нулями від’ємних.

5. суми від’ємних елементів матриці і добутку елементів головної діагоналі , > за 0 і < 10.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 435; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.187.128 (0.014 с.)