Хід виконання лабораторної роботи 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Хід виконання лабораторної роботи1. Завантажуємо Ms Access будь-яким відомим Вам способом.

2. Вибираємо в початковому вікні Ms Access New File пункт “Blank Database (Створення, Нова база даних)”. Задаємо ім’я цієї бази, наприклад, “baza1”.

Рис. 1. Структура стандартного вікна Ms Access

3. Проектуємо таблиці.

У вікні, що з’явилося, вибираємо “Tables (Таблиці)” та “Create table in Design Viev (Створення таблиці в режимі конструктора)”. Задаємо такі імена полів (Field Name) та такі типи даних (Data Type).

Для Таблиці 1

Ідентифікаційний код підприємства (Number, числовий тип)

Форма власності (Number, числовий тип)

Назва підприємства (Number, числовий тип)

Юридична адреса підприємства (Number, числовий тип)

для Таблиці 2:

Ідентифікаційний код підприємства (Number, числовий тип)

Дохід від продажу товарів (послуг) (Number, числовий тип)

Інші види доходів (оренда приміщень) (Number, числовий тип)

для Таблиці 3:

Ідентифікаційний код підприємства (Number, числовий тип)

Дохід від операцій з цінними паперами (Number, числовий тип)

виконання довгострокових договорів (Number, числовий тип)

Дохід від повернення дебіторської заборгованості (Number, числовий тип)

Рис.2. Стандартне вікно проектування таблиць Ms Access

4. Вибираємо Primary Key первинний ключ для таблиць Для цього виділяють поле, яке повинно стати первинним ключем, і викликають командуSet(Первинний ключ) ізEdit-меню або натискають кнопку із зображенням ключа на панелі інструментів.


.

Рис. 3. Вікно визначення первинного ключа Ms Access

Примітка: якщо первинний ключ користувач не визначив, то MS Access запропонує це зробити введенням додаткового поля JD, значення якого – порядковий номер запису.

5. Заповніть інформацією усі спроектовані таблиці та збережіть їх.

6. Побудуйте та виконайте наступні запити:

Завдання 1.

Побудувати запит вибору із бази даних назви фірм дохід від продажу товарів яких перевищує 1000 грн.

Виконання завдання 1.

Для побудови першого запиту використовуються таблиці T1, Т2. Тому в пункті “Queries (Запити)”, “Create query in Design Viev (створення запитів в режимі конструктора)” у вікні “Show Table, Add (Додати таблицю, Додати)” активізуємо ці таблиці.

У першому стовпці вказуємо: Field (поле) – Ідентифікаційний код, Table (ім’я таблиці) – T1. У другому стовпці задаємо поле Назва підприємства, таблицю T1, та умову виведення цього поля на екран (Show). У третьому стовпці задаємо поле „Дохід від продажу товарів” таблиці Т2 та Criteria (умова відбору) – > “1000”. Для виконання запиту клацаємо по символу “!”. Закінчуємо побудову запиту (кнопка „r”), записавши його під іменем Q1. Тепер в будь-який момент часу подвійне клацання по імені Q1 приведе до виконання запиту і до видачі на екран результату. Виділення імені Q1 мишею і виклик конструктора дасть змогу вносити зміни в цей запит. Якщо ж, перебуваючи в режимі конструктора, ми перейдемо у режим SQL Viev (для цього натискаємо праву кнопку), то отримаємо змогу прочитати текст запиту написаного на мові програмування SQL.


6.2.Завдання 2. Побудувати запит вибору із бази даних ідентифікаційних номерів та назв усіх підприємств із колективною формою власності.

Виконання завдання 2.

Аналогічно вибираємо для побудови запиту Таблицю 1.

У першому стовпці вказуємо: Field (поле) – Ідентифікаційний код, Table (ім’я таблиці) – T1. У другому стовпці задаємо поле „Форма власності” таблиці Т1 та у третьому стовпці задаємо поле Назва підприємства, таблицю T1, та умову виведення цього поля на екран (Show). Criteria (умова відбору) – “колективна”. Для виконання запиту клацаємо по символу “!”. Закінчуємо побудову запиту (кнопка „r”), записавши його під іменем Q2.


Завдання 3.

Побудувати запит вибору із бази даних усіх фірм, які одержували доходи від операцій із цінними паперами

Виконання завдання 3.

У першому стовпці вказуємо: Field (поле) – Ідентифікаційний код, Table (ім’я таблиці) – T1. У другому стовпці задаємо поле Назва підприємства, таблицю T1, та умову виведення цього поля на екран (Show). У третьому стовпці задаємо поле „дохід від операцій з цінними паперами” Таблиці 3. Вибираємо Criteria (умова відбору) – (>”0”). Виконуємо запит та записуємо записавши його під іменем Q3

7. Завершення роботи з MS Access:

Розгортають File-меню прикладного вікна Access вибирають команду Exit (Вийти).

Розгортають керуюче меню прикладного вікна Access і вибирають команду Close (Згорнути).

 

Контрольні запитання

1. Чому СУБД Access називається реляційною базою даних?

2. Яким вимогам повинні відповідати таблиці бази даних Access

3. Основні етапи створення бази даних в режимі Конструктора.

4. Охарактеризуйте процес проектування таблиць.

5. Вибір первинного ключа. Яка інформація вибирається з а первинний ключ.

6. Як можна коректувати запити у MS Access?

 


ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 164; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.223.3.251 (0.007 с.)