Методом перетягування об’єктів. 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методом перетягування об’єктів.



ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

Тема: Інтерфейс Windows XP. Робочий стіл. Панель задач. Вікна папок.

Основні компоненти діалогових вікон. Програма Провідник (Windows Explorer).
Робота з файлами, папками та ярликами.

Мета роботи:

· набути основних навичок роботи з вікнами;

· ознайомитися зі складовими частинами графічного інтерфейсу Windows XP;

· отримати навики роботи з програмою Провідник (Windows Explorer);

· навчитись користуватись цією програмою для огляду файлової системи, запуску програм, виконання дій з файлами, папками, ярликами та групами названих об’єктів.

Основні поняття:

Головне меню, панель задач, робочий стіл, піктограми прикладних програм, документів або папок, контекстне меню, вікно папки або прикладної програми (заголовок, рядок меню, панель інструментів, рядок стану, віконне меню), меню програми, ярлик, впорядкування вікон, копіювання, перетягування, перейменування об’єктів.

Завдання 1:

1.1. Ввімкніть комп'ютер.

Після завантаження операційної системи Windows XP, на екрані монітора з'явиться головне вікно, яке називають робочим столом. На робочому столі можуть знаходитися кілька піктограм. Деякі з них, наприклад Мій комп’ютер, Корзина, Мережеве оточення та ін. встановлюються у процесі інсталяції Windows XP. Але користувач може їх усунути з екрана, перемістити в інші папки, а також установити будь-які свої значки.

Якщо двічі натиснути (клацнути) ліву кнопку маніпулятора миші на цих піктограмах, їх можна перетворити у вікна папок з документами, або запустити відповідну програму.

1.2. Двічі клацніть на піктограмі Мій комп’ютер. Відкриється вікно папки Мій комп’ютер. Аналогічно двічі клацніть на піктограмі Total (Windows) Commander. В результаті виконання даної дії запуститься програма Total Commander, яка є оболонкою операційної системи Windows.

 

Горизонтальна лінійка внизу екрана називається панеллю задач. На панелі задач розташовуються піктограми всіх відкритих вікон, а також індикатор перемикання мови клавіатури, годинник, а за наявності звукової карти – значок регулятора звуку. Наявність панелі задач дозволяє завжди бачити, які вікна відкриті, а також дає можливість натискуванням піктограм вікон швидко переходити з одного вікна до іншого. Як тільки будуть натиснуті піктограми будь-якого вікна, воно стає активним.

1.3. Зверніть увагу, що на панелі задач наразі знаходиться дві піктограми: Мій комп’ютер і Total Commander. Почергово натискаючи піктограми активізуйте вікно з відповідною назвою.

Крім того на панелі задач постійно розташована кнопка Пуск, за допомогою якої відкривається Головне меню операційної системи. З натискання цієї кнопки починається робота в середовищі Windows XP.

1.4. Натисніть кнопку Пуск. Роздивіться, які пункти містить головне меню Windows XP.

Мої документи. Відкриває швидкий доступ до папки Мої Документи, відведеної для зберігання користувацьких документів;

Мої малюнки;

Моя музика;

Мій комп’ютер. Відкриває вікно Мій Комп’ютер, за допомогою якого можна отримати доступ до дискових і системних ресурсів комп’ютера;

Панель управління. Відкриває доступ до Панелі управління, яка дозволяє змінювати глобальні налаштування операційної системи;

Довідка і підтримка. За допомогою цього значка ви можете відкрити вікно Центр довідки і підтримки і скористатися інтерактивною довідковою системою Windows.

Пошук. Відкриває вікно Результати пошуку інтегрованої у Windows пошукової системи;

Виконати... Відкриває вікно Запуск програми, яке дозволяє задавати Windows різні системні команди „вручну”.

У самій нижній частині Головного меню розміщені дві кнопки: Вихід із системи, натиснувши яку ви можете завершити поточний сеанс роботи з Windows, і Завершення роботи – дозволяє вийти із системи і виключити комп’ютер.

Для того щоб отримати доступ до встановлених на диску прикладних і системних програм, необхідно підвести курсор до значка Усі програми, розміщеного у нижній частині Головного меню, і затримати його на декілька секунд. На екрані відкриється додаткове меню, в якому будуть розміщені значки програм і програмних груп, останні помічені характерною чорною стрілкою справа. Розмістивши курсор на значку програмної групи, ви отримуєте доступ вміст даної програмної групи. Це меню містить групу програм Стандартні.

1.5. Натисніть кнопку Пуск. Виберіть команду Пошук. З переліку „ Що ви хочете знайти? ” виберіть опцію Файли і папки. З'являється діалогове вікно, в якому знаходиться три рядки, які потрібно заповнити і три додаткові запити, що звужують коло пошуку. Щоб знайти потрібний файл чи папку, потрібно вказати у відповідному рядку назву або частину назви шуканого об’єкта і диск на якому ви хочете здійснювати пошук, можна вказати слова або фразу, яка знаходиться у шуканому файлі.

Розглянемо детальніше структуру типового вікна. Вікно вміщує рядок заголовка, у якому виводиться ім'я папки. Ліворуч від імені знаходиться кнопка-піктограма, при натискуванні на яку відкривається системне меню управління вікном. Це меню використовують у випадку, коли користувач бажає управляти вікном за допомогою клавіатури. При роботі з мишею це меню звичайно не використовують.

У правій частині рядка заголовка розміщені три кнопки управління вікном .Кнопка Згорнути дозволяє згорнути вікно в піктограму, розташовану на панелі задач. Для відкриття вікна досить клацнути по цій піктограмі мишею.

Кнопка Розгорнути чи Відновити може виконувати дві функції. В разі її натискання вікно розкривається на весь екран, а кнопка набирає зменшеного вигляду. Якщо тепер клацнути по ній мишею, то вікно набере початкового вигляду.

Кнопка Закрити забезпечує повне закриття вікна.

1.6. Активізуйте вікно Мій комп’ютер. Натисніть кнопку Згорнути. Вікно згорнулося в піктограму на панелі задач. Клацніть на цій піктограмі лівою клавішею миші – вікно папки знов відкриється. Розгорніть за допомогою середньої кнопки вікно на весь екран, іповторним натисканням на неї поверніться до попередніх розмірів. Закрийте вікно за допомогою крайньої правої кнопки.

Для зміни розмірів вікна і зміни його положення на робочому столі можна скористатися мишею чи клавіатурою. Суміщаючи вказівник миші з межею вікна або кутом (до появи подвійних стрілок), натискуючи і утримуючи в такому стані ліву кнопку миші, можна змінювати розміри вікна. Те саме можна виконати за допомогою системного меню вікна. Для цього необхідно відкрити меню, вибрати рядок Розмір і натиснути клавішу Enter на клавіатурі. У вікні з’являться дві перехрещені подвійні стрілки. Використовуючи клавіші управління курсором, можна змінити положення вибраної межі вікна, після чого потрібно знову натиснути клавішу Enter.

1.7. Підведіть вказівник миші до кута вікна, з’явиться двонапрямлена стрілка 1. Натисніть ліву кнопку миші і, не відпускаючи її пересувайте мишу у довільному напрямку. Подивіться, як змінюється розмір вікна. Здійсніть зміну розміру вікна за допомогою системного меню вікна.

1.8. Зменшіть вікно так, щоб всі об'єкти, які є на робочому полі вікна не помістилися в рамки. В такому випадку справа або знизу з'являється лінійка прокрутки. Перегляньте всі об'єкти, клацаючи мишкою по стрілках на лінії прокрутки.

Переміщення вікна на робочому столі здійснюється таким чином:

1.9. Сумістіть вказівник миші з полем рядка заголовка вікна і натисніть ліву кнопку миші. Не відпускаючи кнопку, перемістіть вікно у потрібне місце. Відпустіть ліву кнопку миші.

Той самий результат можна отримати, використовуючи команду Перемістити системного меню вікна, а також клавіші управління курсором.

Нижче рядка заголовка розміщується рядок меню. Для конкретних програм у цьому рядку можуть бути набагато більше пунктів, але ці чотири – File (Файл), Edit (Правка), View (Вигляд), Help (Довідка) – присутні завжди.

Меню File(Файл) використовують для роботи з дисками, папками, файлами та ярликами. Залежно від типу вибраного об'єкта, перелік команд цього меню може змінюватися.

Меню Edit (Правка) найчастіше використовують для виділення об'єктів вікна, копіювання, вирізання та вставляння їх через буфер обміну, а також іншого редагування.

Меню View (Вигляд) призначено для зміни параметрів перегляду інформації у вікні. Наприклад, команда Список дозволяє розмістити значки об'єктів та їх імена у вигляді списку. При виборі рядка Таблиця, крім списку об'єктів, виводиться повна інформація про них, наприклад: тип, розмір, дата останньої зміни та ін.

1.10. Відкрийте вікно Мій комп’ютер. Змініть вигляд вікна, використовуючи меню View (Вигляд). Для цього по черзі задавайте команди Ескізи сторінок, Плитка, Значки, Список, Таблиця.

Рядок Впорядкувати значки використовують для сортування об'єктів за іменами, типом, розміром, вільним простором (для дисків), часу створення (зміни).

Меню Help (Довідка) використовують для отримання довідкової інформації.

Взагалі у Windows XP існує 4 типи меню: головне меню, випадаюче меню, підменю і контекстне меню. Для вибору команди меню треба клацнути мишкою на потрібній команді, або одночасно натиснути клавішу Alt і підкреслену букву в назві команди (так звану "гарячу клавішу"). Випадаючим меню називають таке меню, яке з'являється при виборі команди головного меню. В деяких випадках вибір команди із одного меню викликає за собою появу підменю, яке містить більш специфічний набір команд. Якщо підвести вказівник мишки до команди меню, яка містить підменю, то воно автоматично з’явиться поряд з основним меню. Для вибору команди із підменю слід переміщати вказівник мишки строго горизонтально вправо. Коли вказівник опиниться на підменю, треба переміщати його вверх або вниз до вибору потрібної команди.

1.11. Відкрийте підменю View (Вигляд). Підведіть вказівник мишки до опції Впорядкувати значки і у випадаючому меню по черзі виберіть опції сортування об’єктів за типом, за розміром, за вільним місцем (або за датою зміни).

У Windows XP використовують такі спеціальні позначки в меню:

— – дана опція є активна, з відділу в меню може бути активною лише одна опція;

► – в цієї опції є підменю;

... – ця опція викликає діалогове вікно.

Під стрічкою меню знаходиться стандартна панель інструментів. На панелі є кнопки управління, які дублюють основні команди меню. Натиснення кнопки забезпечує виконання відповідної команди без відкриття меню.

1.12. Підведіть вказівник мишки до піктограм на панелі інструментів і переміщайте його поволі під кнопками так, щоб спливали підказки про призначення кнопок. Змініть вигляд вікна користуючись кнопкою Вигляд панелі інструментів: Ескізи сторінок, Плитка, Значки, Список, Таблиця.

Внизу вікна розміщено рядок стану. У ньому виводиться інформація про об'єкти, розташовані у вікні та довідкова інформація про вибрану команду меню. Ця інформація виводиться автоматично, як тільки вказівник миші суміщається з рядком меню.

Для представлення об'єктів у Windows використовують значки (піктограми). Вони присутні скрізь — на робочому столі, в Головному вікні, а також у будь-якому іншому відкритому вікні. За виглядом значка майже завжди можна визначити тип об'єкта, який він представляє. Деякі значки є стандартними, наприклад ті, які представляють диски, папки, деякі типи документів: – значок диска; — значок папки; — значок текстового документа; — значок програми та ін.

 

Діалогові вікна – це спеціальні вікна, які з’являються на екрані в тих випадках, коли програмі потрібна додаткова інформація, щоб завершити викликану операцію. В цих вікнах слід дати відповідь на запитання, щоб система знала як реагувати на певну ситуацію. Часто вистачає натиснути командні кнопки Ok (Так) або Cancel (Відміна). Але є ще такі засоби як Прапорець, Перемикач, Стрічка вводу, Лічильник, Список, Повзунок.

Прапорець . Такі елементи використовують для вибору параметрів або установки відповідних режимів роботи. У вікнах такі елементи управління подані маленькими квадратними віконцями. Прапорці вважаються встановленими, якщо у віконцях установлено значок n.

Перемикач . Такий елемент схожий на попередній, але із запропонованого списку параметрів потрібно вибрати тільки один з них.

Лічильник .Елемент являє собою віконце, у якому відображаються конкретні числові значення параметра та дві кнопки управління. Одне клацання по кнопці призводить до збільшення числа на деяке дискретне значення. Другу кнопку використовують для зменшення значення параметрів. Якщо клацнути мишею по віконцю, то значення параметра може бути задано безпосередньо за допомогою клавіатури.

Список. Використовують відкриті списки і списки, які розкриваються. У відкритому списку елемент вибирають за допомогою смуги прокрутки. Для роботи зі списком, який відкривається, спочатку його потрібно відкрити, клацнувши мишею по кнопці.

Рядок введення використовують для введення текстової інформації за допомогою клавіатури. Перед початком роботи необхідно клацнути мишею по області введення. Після появи у віконці текстового курсору, можна починати введення інформації.

Елемент типу Повзунок використовують для зміни значення деякого параметра у відповідному інтервалі. Положення повзунка змінюється за допомогою миші методом перетягування.

Важлива особливість інтерфейсу – наявність так званого контекстного меню. Відкривається це меню натискуванням правої кнопки миші. Зміст контекстного меню залежить від положення вказівника миші у відкритих вікнах чи головному вікні системи (робочому столі). Використання меню прискорює процес роботи з об'єктами, оскільки користувач звільняється від необхідності шукати команди у меню вікон. Інколи натискування правої кнопки призводить до появи напису What's This? (Що це?). Це говорить про те, що в цьому місці ніякі дії не передбачені і ви можете отримати довідку про те, що знаходиться під вказівкою миші. Для цього необхідно сумістити вказівку миші з полем цього напису і натиснути ліву кнопку миші.

1.13. Почергово підводьте вказівник мишки до робочого столу, панелі задач, робочого поля вікна, піктограм на робочому столі і натискайте праву кнопку мишки. Зверніть увагу на те, що в кожному випадку, меню, яке з’являється має різні опції. Прогляньте за допомогою контекстного меню, які дії можна виконувати з різними об'єктами Windows XP.

Для того, щоб запустити програму слід натиснути кнопку Пуск на панелі задач. В головному меню вибрати пункт Усі програми, і у випадаючому меню активізувати необхідний пункт.

1.14. Запустіть програму Notepad (Блокнот) з підменю Стандартні. Спробуйте закрити дане віконечко за допомогою одночасного натискання комбінації клавіш Alt+F4. Запустіть програму Paint з підменю Стандартні. Закрийте віконечко довільним способом.

Програма Провідник (Windows Explorer).
Робота з файлами, папками та ярликами.

Теоретичні відомості:

Програма Провідник (Windows Explorer) використовується для перегляду та переміщення по файловій системі і виконання дій з об’єктами, які входять до згаданої файлової системи.

Програму можна завантажити такими способами:

1) з головного меню Windows XP (Пуск ð Усі програми ð Стандартні ð Провідник)

2) вибором опції Провідник (Explore) з контекстного меню папки (для цього потрібно на виділеній папці натиснути праву клавішу мишки);

3) за допомогою ярлика програми, який може бути винесений на робочий стіл(desktop);

4) за допомогою контекстного меню кнопки Пуск або піктограми Мій комп’ютер.

Після запуску відкривається вікно програми, яке складається з двох частин:

§ дерева папок (ліворуч);

§ робочого поля, яке містить зміст активної папки (праворуч)

Додатково можна ввімкнути/вимкнути панель інструментів та рядок стану.

Дерево папок дає змогу переглядати вміст папок, відкривати папки і виконувати дії над об’єктами, які містяться у папці: завантажувати програми, переміщувати, копіювати файли, папки, ярлики тощо.

Зауваження: Ярлик (Shortcut) – це не самостійний об’єкт Windows, а лише відображення якогось об’єкта (файла, папки). Цей значок дає можливість полегшити доступ до потрібного об’єкта, дозволяє пришвидшувати роботу користувача. Двічі клацнути лівою кнопкою миші – означає те ж саме, що і двічі клацнути по значку потрібного об’єкта, тобто така дія відкриває сам об’єкт.

Перед назвою папки у дереві може стояти позначка , . Позначка означає, що папка закрита і у ній є інші папки (підпапки), позначка – папка відкрита. Відсутність цих позначок свідчить про те, що папка або порожня, або містить лише файли. Щоб відкрити або закрити папку, достатньо один раз натиснути ліву клавішу миші, навівши вказівник на позначку.

Переміщувати, копіювати, вилучати можна один об’єкт або групу об’єктів. Групу можна утворити, виділяючи об’єкти у режимі натиснутої клавіші Ctrl.

Для виділення об’єктів від першого до заданого, достатньо виділити останній у режимі натиснутої клавіші Shift.

Виділити всі об’єкти можна натиснувши комбінацію клавіш Ctrl +А.

Виділення групи об’єктів можна також виконати за допомогою мишки. Для цього в режимі натиснутої лівої клавіші описують, перетягуючи мишку, деяку умовну область, до якої входять потрібні об’єкти.

Копіювати чи переміщати об’єкти можна такими способами:

1. Використовуючи меню програми;

2. За допомогою панелі інструментів;

3. За допомогою комбінації клавіш;

Розглянемо три важливі комбінації клавіш, які використовуються у більшості програмних продуктів, які функціонують у середовищі Windows:

§ Ctrl +X – забрати виділені об’єкти в буфер обміну;

§ Ctrl +C – скопіювати виділені об’єкти в буфер обміну;

§ Ctrl +V – вставити зміст буфера у потрібне місце.

4. Використовуючи контекстне меню (це меню відкривається при натисканні правої клавіші мишки на потрібному об’єкті (файлі, папці тощо));

Зауваження: перераховані чотири способи виконуються із застосуванням т.з. “буфера обміну”, тобто ділянки оперативної пам’яті, призначеної для обміну інформацією всередині програми та між програмами.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

Тема: Командна оболонка Total Commander.

Програма архівації файлів WinRar.

Мета роботи:

· навчитися користуватися програмою Total Commander для огляду файлової системи, запуску програм, виконання дій з файлами, папками та їхніми групами;

· навчитися працювати з архіваторами;

· набути практичних навиків роботи з основними командами MS DOS використо­вуючи командний рядок Total Commander.

Теоретичні відомості

Total Commander – це програма для виконання дій над об'єктами файлової системи за допомогою вікон двох папок (зокрема, дисків), одне з яких є активним (Віддавачем), а друге – пасивним (Приймачем) (рис. 1).

За допомогою Total Commander особливо зручно:

· здійснювати пошук папок і файлів;

· упорядковувати назви файлів і папок;

· переглядати файли (функціональна клавіша F3);

· створювати (Shift + F4) і редагувати (функціональна клавіша F4) текстові файли;

· копіювати файли і папки (функціональна клавіша F5);

· переміщати та перейменовувати файли і папки (функціональна клавіша F6);

· створювати папку (функціональна клавіша F7);

· видаляти об'єкти (функціональна клавіша F8);

· архівувати, розархівовувати файли;

· запускати програми на виконання тощо.

Рис. 1. Вікно програми Total Commander.

Архів – це файл, куди у стиснутому (у три-десять разів) вигляді поміщають інші файли. Для архівування файлів використовують програми-архіватори Arj, Rar, Winrar, Winzip тощо.

Для запуску програми WinRAR необхідно двічі клацнути мишею на її значку або ярлику. При цьому на екрані відображається головне вікно програми аналогічно вікну папки Windows.

Архіватор працює в режимі управління файлами або архівами. При завантаженні WinRar активним є режим управління файлами. Для входу в режим управління архівами потрібно двічі клацнути на імені архіву, знаходячись в режимі управління файлами.

В робочій області вікна (рис. 2) відображається вміст поточної папки (в режимі управління файлами) або вміст архіву (в режимі управління архівами).

Для кожного файлу відображається ім'я, розмір, тип і дата його зміни, а для файлів в архіві додається ще і розмір після архівації.

Для переходу в батьківську папку потрібно двічі клацнути на папці, позначеній двокрапкою (..) або натискати на клавішу < BackSpace >.

 

Для архівації файлів необхідно виконати наступне:

1. Завантажити WinRar. В робочій області вікна відображається список файлів і папок поточної папки.

Рис. 2. Вікно програми WinRar.

Стиснення інформації

2.Перейти в папку, в якій знаходяться файли для архівації. Для зміни поточного диска використовується список дисків на панелі інструментів або кнопка «Диск» в рядку стану.

3.Виділити файли і папки, які потрібно заархівувати.

4.Виконати команду меню Команди / Додати файли до архіву або клацнути на кнопці < Додати> на панелі інструментів.

5.В діалоговому вікні, що з'явилося, Ім'я і параметри архіву ввести ім'я архіву або підтвердити ім'я, запропоноване за умовчанням. Діалогове вікно дозволяє ввести також такі параметри, як:

- формат архіву (RAR або ZIP);

- метод стиснення із списку, що розкривається (Без стиснення, Швидкісний, Швидкий, Звичайний, Хороший або Найкращий).

Наступні параметри підтримують тільки архіви RAR:

- розмір словника із списку, що розкривається. Якщо об'єм oпeративной пам'яті комп'ютера 16 Мб, то розмір словника вибирається 256 Кб, якщо – 32 Мб і більше, то – 1024 Кб;

- розмір тому в байтах із списку, що розкривається. Зазвичай використовується для збереження великого архіву на декількох дискетах (перший том має розширення .rar,наступні –. r00,. r01,. r02 (у Windows XP *.part1.rar, *.part2.rar …)і т.д.

- метод оновлення із списку, що розкривається. (Додати з заміною файлів, Додати з оновленням файлів або Відновити існуючі файли);

- параметри архівації зі списку:

- видалити файли після архівації;

- створити SFX-арxів (архів, що сам розпаковується у вигляді exe-файла, для розархівування якого не потрібно додаткових програм);

- створити безперервний архів (всі виділені файли представляють­ся одним архівним файлом);

- мультимедіа-стиснення (архівуються повнокольорові графічні bmp-файли і звукові wav-файли) тощо;

- параметри резервного копіювання.

6. Після введення потрібних параметрів клацнути на кнопці «ОК».

Під час архівації відображається вікно із статистикою, після архівації – архівний файл, що є поточним виділеним файлом.

Перед архівацією файлів можна оцінити передбачуваний ступінь їх стиснення. Для цього потрібно після виділення файлів виконати команду Операції / Показати інформацію / Оцінити або клацнути на кнопці < Інфо> на панелі інструментів. У розділі «Передбачуваний ступінь стиснення» вікна, що з'явилося, відображається інформація про те наскільки буде стиснутий виділений файл і час його архівації.

Для витягання файлів з архіву необхідно виконати наступне:

1.Відкрити архів в середовищі WinRar, клацнувши двічі на файлі архіву в середовищі Windows або в середовищі WinRar.

2.Виділити файли і папки, які необхідно витягнути.

3.Виконати команду Команди / Витягти файли з архіву або клацнути на кнопці «Витягти» на панелі інструментів (витягання файлів виконується в поточну папку).

Щоб витягнути файли в потрібну папку, треба виконати команду Команди / Витягти в іншу папку або клацнути на кнопці < Витягти в>. В діалоговому вікні, що з'явилося, вказати папку і клацнути на кнопці < ОК>.

Під час витягання відображається вікно із статистикою. У разі виникнення помилок з'явиться вікно діагностичних повідомлень.

Завдання та хід роботи:

1. Завантажити Total Commander.

2. На лівій панелі активізувати робочий диск групи. Вибрати необхідний диск за допомогою вказівника миші або комбінації клавіш Alt+F1.

3. Відкрити власну папку і знищити файли, скопійовані у попередній роботі. Для цього потрібно виділити файли з розширенням.fn9, натиснути клавішу F8 і підтвердити дію, вибравши мишкою пункт < Так> або натиснувши клавішу < Enter>. Виділи декілька файлів у Total Commander можна такими способами:

- відмітити необхідні файли правою клавішею мишки;

- відмітити необхідні файли клавішею < Insert>;

- натиснути на цифровій клавіатурі клавішу <È > і у рядку шаблонів задати необхідний шаблон файлів, які потрібно виділити (у нашому випадку *.fn9).

4. У власній папці створити папку Lab2. Вибрати мишею відповідну опцію рядка функціонального меню або натиснути клавішу F7 на клавіатурі; у вікні, що з’явилося написати ім’я папки).

5. Знайти на диску С: (на правій панелі) файл a.bat. Перейти на диск С: (вибрати необхідний диск за допомогою вказівника миші або комбінації клавіш Alt+F2; вибрати із пункту головного меню Дії опцію Пошук файлів... або натиснути комбінацію клавіш Alt+F7; у відповідному рядку задати ім’я шуканого файла.

6. Скопіювати вибраний файл у створену папку. На одній панелі відкрити папку, у яку необхідно скопіювати файл; на іншій – виділити файл a.bat; вибрати мишею відповідну опцію рядка функціонального меню або натиснути клавішу F5 на клавіатурі.

7. Перейменувати файл a.bat у папці Lab2. Виділити файл, вибрати мишею відповідну опцію рядка функціонального меню або натиснути клавішу F6 на клавіатурі; у відповідному рядку написати нове ім’я файлу (computer.txt) без шляху.

8. Перемістити файл computer.txt у папку вищого рівня. На правій панелі активізувати робочий диск і відкрити власну папку; перейти на ліву панель, виділити файл computer.txt; вибрати мишею відповідну опцію рядка функціонального меню або натиснути клавішу F6.

9. Заархівувати файл computer.txt. На лівій панелі виділити потрібний файл, на правій відкрити папку у яку цей файл буде записаний, наприклад Lab4; вибрати із пункту головного меню Файл опцію Запакувати...).

 

Для набуття умінь і навиків роботи з архівними файлами необхідно виконати наступне:

9. Створити папку Arhiv і Vidnovlennia в своїй робочій папці „Петренко”.

10. Скопіювати в папку Arhiv по одному файлу будь-якого додатку (розширення .ехе), текстового документа, створеного в Word (розширення .doc) і книги електронних таблиць, створеної в Excel (розширення .xls).

Для виконання даного пункту необхідно на диску С застосувати пошук де у рядку Файли задати почергово *.exe, *.doc і *.xls (даний запис означає «усі файли з відповідним розширенням»). У вікні «результати пошуку» виділити файл з певним розширенням, розмір якого не менше ніж 100 Kb, і вибрати пункт <Йти до файлу>. Після цього виділений файл скопіювати у папку Arhiv.

11. Запустити на виконання архіватор WinRar.

12. Оцінити можливий ступінь і час стиснення файлів, які знаходяться в папці Arhiv, а потім їх заархівувати вказавши різні методи стиснення. (Не забудьте кожен новий архів називати іншим іменем). Архівні файли помістити в папці Arhiv. У звіті навести порівняльну характеристику різних способів стиснення для різних типів файлів. Порівняти також очікуваний і реальний ступені стиснення.

13. Створити SFX-архів. А рхів, що сам розпаковується у вигляді exe-файла, для розархівування якого не потрібно додаткових програм

14. Помістити кожен файл в новий архів. Для цього необхідно у закладці Файли команди Додати відмітити пункт Помістити кожен файл в окремий архів.

15. Витягнути з будь-якого архіву в папку Vidnovlennia файл з розширенням.doc. Порівняти розмір цього файлу в папках Arhiv і Vidnovlennia.

16. Скопіювати будь-який архівний файл у кореневу папку „ Петренко ”, а потім розархівувати його в папку Vidnovlennia. Після цього перевірити правильність відновлення кожного файла (за розміром).

17. Перетворити один з rar-архівів у SFX-архів. Операції / Перетворити архів у SFX.

18. Розархівувати SFX-архіви не використовуючи програми WinRar.

В звіті порівняти.RAR і.ЕХЕ-файли за розміром і зручністю їх використання.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1.З якою метою здійснюється архівація файлів?

2.В чому полягає архівація файлів?

3.Як заархівувати файл у Total Commander?

4.Як заархівувати декілька файлів за допомогою програми WinRar?

5.Що є SFX-архівом?

6.Як витягнути файли з архіву, створеного програмою WinRar?

7.Чи можна витягнути файли з архіву, створеного програмою WinZip, за допомогою програми WinRar?

 


Лабораторна робота №3

Текстовий редактор WORD

1. Ознайомитись із структурою робочого вікна текстового редактора MS Word.

2. Навчитись встановлювати та приховувати стандартну панель інструментів та панель інструментів для форматування.

View ® Toolbars® Standard

Вид®Панели инструментов®Стандартная

View ® Toolbars®Formatting.

Вид®Панели инструментов®Формат

3. Навчитись встановлювати та приховувати горизонтальну та вертикальну лінійки.

View ® Ruler

Вид ® Линейка

4. Навчитись встановлювати та приховувати межі тексту.

Tools ® Options ® Viеw ® Text boundaries

Сервис ® Параметры ®Границы текста

5. Набрати один абзац будь-якого тексту. Встановити шрифт Times New Roman, стиль шрифту Regular (Обычный), розмір шрифту – 14. Для цього треба виділити набраний текст і виконати

{Format®Font ® Font (Times New Roman) ® Font style (Regular) ® Size (14)}

Формат ®Шрифт®Шрифт (Times New Roman) ®Стиль шрифта (Regular) ® Размер (14)

 

6. Даний текст скопіювати у "хвіст" файла 3 рази. Для цього необхідно виділити даний текст, виконати Edit ® Copy {Правка ® Копировать}, перемістити курсор в кінець тексту і виконати Edit ® Paste {Правка ® Вставить}.

7. Виставити абзац - 1,27 см

{Format ® Paragraph ® Spesial ® First line ® By}.

{Формат ® Абзац ® Первая строка ® Отступ}.

8. текст вирівняти з обох боків

{Format ® Paragraph ®Alignment ® Justify}

{Формат ® Абзац ® Выравнивание}

9. Записати документ на робочий диск, наприклад, Екб11 у файл із назвою РN із розширенням doc, де Р - перша літера прізвища, N – порядковий номер у журналі).

{File ® Save as ® Save in (}

{Файл ® Сохранить как}

10. Задати параметри сторінки (зверху і знизу - 2 см, зліва - 3 см, справа - 1,5 см, формат паперу - А4).

{File ® Page Setup ® Margins}

{Файл ® Параметры страницы ® Поля}.

11. В кінці тексту справа набрати своє прізвище та ініціали.

12. Біля свого прізвища зробити зноску (вказати групу, улюблений предмет і інше).

{Insert ® Footnote}

{Вставка ® Сноска}

13. на початок тексту вставити заголовок жирним шрифтом.

14. Останнє речення тексту виділити іншим шрифтом.

15. Останнє речення перемістити на початок тексту і обвести рамкою.

{Edit ® Cut, Edit ® Paste},

{Правка ® Вырезать; Правка ® Вставить}

{Format ® Borders and Shading®Box}

{Формат ® Границы и заливки®Рамка}

16. Переглянути документ у різних форматах екрану (25%, 50%, 75%, 100%).

{ View ® Zoom }

{ Вид ® Масштаб }

17. Розбити другий абзац документа на дві колонки

{Format ® Columns ® Two}.

{Формат ® Колонки ® Две}.

18. Ліву колонку тексту виділити курсивом і іншим кольором.

{Format ® Font... }.

{Формат ® Шрифт... }.

19. Для третього абзацу тексту встановити міжрядковий інтервал -1,5.

{Format ® Paragraph ®Line spasing ® 1.5 lines}.

{Формат ® Абзац ® Интервал ® Междустрочный ® Полуторный}.

20. Пронумерувати сторінки документа.

{Insert ® Page Numbers}

{Вставка ® номера страниц}

21. До документа зробити титульну сторінку. Для цього необхідно поставити курсор на початок тексту (Ctrl+Home} і натиснути комбінацію клавіш (Ctrl+Enter). В результаті текст переміститься на наступну сторінку, а на звільненій сторінці набрати титульну сторінку (див. додаток, мінімальний розмір шрифта 14).

22. Відмінити нумерацію першої сторінки.

{Insert ® Page Numbers ® Show Number on first page}

{Вставка ® номера страниц ® Номер на первой странице}

23. У кінці документа створити таблицю (розмір шрифту - 12):

a) Показники стабільності трудового колективу підприємства

  Ра-­ зом Особи, що мають стаж роботи на даному підприємстві показ-ник стабіль-ності
Мен­ше року від 1- 3 років від 3-5 років від 5-10 років від 10-20 років понадо 20 років
промислово-виробничий персонал               7,7
Робітники               6,7
Керівники               8,3
Спеціалісти               7,4

 

б) Варіанти оптимальних виробничих програм підприємства



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 603; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.117.191 (0.229 с.)