Отримання відомостей про файл.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Отримання відомостей про файл.Для отримання відомостей про файл використовується команда

ls –l ім¢я файлу

Самий перший символ у рядку , відображає мий на екрані при виконанні команди ls –l, визначає тип поточного файлу.

Приклад:

Файли 1,q, Лаборат1_1 звичайні файли, так як перший символ –(див таблиця).

 

Типи файлів Linux

Значення Тип файлу Опис
- Звичайний файл Це простий файл. Наприклад текстовий документ або виконуємо програма
b Блочний пристрій Це файл пристрою збереження даних, наприклад жорсткого диску або CD.
C Символьний пристрій Це файл пристрою передачі даних – наприклад модему
d Каталог Файл – аналог папки у Windows
I зсилка Символічний зв¢язок.

Примітка:У системі Linux усі дані представляються у вигляді файлів. Текстові файли, каталоги, монітори, жорсткі диски – це все представляється у вигляді файлів. По типу файлу ядро Linux визначає, з яким елементом системи воно має справу.

 

4. Використовується команда file. Ця команда допоможе визначити тип файлу.

Наприклад file /home

На екрані відобразиться результат

/home: directory

Команда file дозволяє відслідковувати зв¢язки.

v Якщо ввести команду file без додаткових параметрів, вона розповість тільки про тип вказаного файлу

v Якщо ввести з параметром –L, то вона від слідкує зсилку на вказаний файл і тип ісходного файлу.

Приклад: file –L

 

Використав команду видно, що файл 1,q – текстовий, Лаборат1_1 – документ програми офіс

Організація зв¢зку

Робота зі зв 'язками виконується так же, як безпосереднє звернення до файлу.

Для створення символьного зв 'язку використовується команда ln -s.

Команда ln без параметрів створює жорсткий зв¢язок.

ü Параметри команди рекомендується переглянути за допомогою команди man.

 

Для виявлення зв'язку можливо застосувати команду ls -І. При цьому у списку файлів поточного каталогу, крім імені файлу, буде міститися вказівка на те, що він єзв'язком.

lrwxrwxrwx 1 root root 4 Oct 17 15:27 info->info/

Символ 1 в рядку доступу до файлу служить ознакою того, що даний файл є зв'язком.

Видалення файлу або каталогу.

1. Використовується команда rm

2. Використовується команда rmdir

Ця команда видаляє тільки пусті каталоги.

Примітка: Для відміни видалення можливо використовувати клавіші Ctrl+C

Таблиця1 Основні команди роботи з файлами та каталогами

Команда Опис Приклад Пояснення прикладу
    echo Створення файлу echo>Lulik “Письмо” Файл має назву Lulik і містить текст Письмо
Виведення файлу echo Lulik На екран виведеться вміст файлу - Письмо
Запис тексту в інший файл – пере направлення вводу echo>Bolik “Письмо” або echo Письмо >Bolik     Запис тексту у файл Bolik
Додавання тексту echo>>Bolik “Письмо” або echo Письмо >>Bolik
  cat Вивід змісту файлу cat Lulik Вивід змісту Lulik, тобто Письмо
Копіювання фалу cat >Lulik Bolik Lulik копіюється в Bolik
Додавання тексту до файлу cat >>Lulik Bolik Текст Bolik додається до файлу Lulik
Показ декілька файлів cat Lulik Bolik Виведеться зміст файлів Lulik Bolik
об¢єднання файлів Cat> Bolu Lulik Bolik Lulik Bolik об¢єднаються в один файл Bolu
    ls Виведення файлів ls c* Вивід файлів, які починаються на літеру с
ls L*ik Вивід файлу, який починається на літеру L і закінчується на літеру ik
Перегляд файлів у каталогах ls -F Перегляд файлів у поточному каталозі. F приказує команді ls вказати після імені файлу його тип
Перегляд файлів у кольоровому форматі ls  
mv Переіменування файлів Примітка* mv Bolu Lulik Lulik переіменується в Bolu
Перемістити файл   Bolu
cp Копіювання файлу cp Lulu 111 Файл Lulu скопіюється у каталог 111
  rm Видалення одного файлу rm Lulu Видалиться файл Lulu
Видалення декілька файлів Примітка** rm Bolu Lulik Видалиться файли Bolu Lulik
mkdir Створення каталогу mkdir Lilik Створення каталогу Lilik
    rmdir     Видалення каталогу rmdir Lilik Видалення каталогу Lilik
rmdir fox/mox Видалення каталогу mox
rmdir -p fox/mox Видалення каталогу fox і mox
rmdir -r fox/mox Видалення каталог і вміст каталогу mox
    cd   Переміщення по файловій системі cd.. Перехід на рівень вище
cd/. Перехід на рівень вище
cd $home Перехід у домашній каталог з будь якого місця
cd Lilik Перехід у каталог Lilik
cd Перехід у домашній каталог з будь якого місця
dir Перегляд вмісту каталогу dir Lilik Виведеться вміст каталогу

Примітка*: Якщо переіменувати файл на ім¢я яке існує, то файл видаляється, а який переіменували залишиться

Примітка**

Таблиця2 Параметри команди rmПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.36.32 (0.005 с.)