Вправи до лабораторної роботи 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вправи до лабораторної роботиВправа1 – Робота з файлами

Номер Завдання Рішення
1. Створити новий файл з іменем tree echo>Tree “eee”
2.     Розмножити даний файл до трьох екземплярів cat>three cat>>three cat>>three
cat>three three three
3. Переіменувати файл tree в tree_tree mv tree tree_ tree
4. Видалити файл tree_tree rm tree
5. Показати, що файл tree_tree видалений ls

Вправа№2

Номер Завдання Рішення
1. Створити каталог Письма mkdir Письма
Перевірте правильне виконання dir або ls
2. В каталозі Письма створити файл Студент echo> Письма/ Студент “texst”
Перевірте правильне виконання dir Письма або ls Письма
3. Створити копію файлу студент під іменем Школярик Cp Письма/ Студент Письма/ Школярик
Перевірте правильне виконання dir Письма
4. Створити підкаталог Письма1 в каталозі Письма mkdir Письма/ Письма1
Перевірте правильне виконання dir Письма
5. Додати текст у файлі Студент каталогу Письма Echo>> Письма/ Студент “text”
Перевірте правильне виконання cat Студент
6. Перемістити файл Школярик з Письма у робочий каталог і ввести текст mv Письма/ Студент Студент
Перевірте правильне виконання сd – перехід у робочий каталог dir – перегляд або ls
7. Показати вміст файлу Студент cat Студент
8. Створити каталог 123 Mkdir 123
9. Скопіювати файли Студент і Школярик до каталогу 123 Cp Студент Школярик 123
10. Видалити створені файли та каталоги самостійно

Вправи№3


Номер Завдання Рішення
1. Показати вміст робочого каталогу ls –F /home або ls
2. Перейти на рівень вище cd..
3. Перейти у каталог tmp cd tmp
4. Повернутися до робочого каталогу cd $home або cd
5. Зайти в каталог Письма cd Письма
6. Перейти до каталогу Письма1 cd Письма/ Письма1
7. Повернутися до домашнього каталогу cd $home або cd
8. Переглянути вміст каталогу Письма ls Письма
9. Створіть новий каталог Pisma і підкаталог Strahovka Mkdir Pisma/ Strahovka
Створіть файл Student у каталозі Strahovka, в якому міститься інформація про вас. Echo Pisma/ Strahovka Student “інформація”
Переглянте файл ls -F
Переглянте каталог Pisma ls –F Pisma
Переглянте каталог Pisma/Straxovka ls –F Pisma/Strahovka
10. Видалити створені файли та каталоги самостійно

Вправа №4

Приклад: Створення м¢якої зcилки файлу а каталогу ww


Рішення:

Номер Завдання Рішення
1. Створити каталог ww mkdir ww
2. Створити файл а echo Word>ww/a (створюється файл а з текстом Word)
3. Додати текст до файлу echo Tornado>>ww/a
4. Створити зcилку b на файл а ln –s a ww/b
5. Створити зcилку с на файл а ln –s a ww/c
6. Створити зcилку са на файл а ln –s a ww/cа
7. Переглянути правильність виконання ls –la ww (у зсилок перша літера l) або ls -l
8. Переглянути вміст каталогу ww dir ww
9. Переглянути вміст файлу а cat a
10. Переглянути файл b cat b
11. Додати текст до файлу а echo Лаборат1_1>>ww/a
12. Переглянути файл ca cat ca
13. Додати текст у файл ca echo текст в файл ca>>ww/ca
14. Переглянути файл а cat a
15. Видаліть створені файли та каталоги самостійно

 

Резюме: При виводі файлу b (ca,c) буде виведено зміст файлу a, і навпаки.

Вигляд терміналу з пункту 9

Перегляд зсилок

Літера l (link) (b->a b зсилка на а)

Хід лабораторної роботи:

1. Завантажте систему Linux (логін та пароль для групи д1 – р1, д2 – р2)

2. Зайдіть в термінал.

3. Виконайте завдання.

4. Вийдіть з терміналу.

5. Вимкніть комп¢ютер.

Порада: При виконанні завдання рекомендується робити нотатки, для створення звіту.

Завдання до лабораторної роботи

1. Перегляньте файлову систему Linux по рівнях і поверніться до домашнього каталогу.

2. Відпрацюйте команду ls з всіма можливими параметрами.

3. Виконайте всі приклади з лабораторної роботи.

4. Виконайте всі вправи з лабораторної роботи.

5. Виконайте власне завдання.

Контрольні питання

1. Що представляє собою файлова система Linux

2. Як позначається кореневий каталог.

3. Яким чином визначити тип файлу

4. Ім¢я файлу. Яким чином задається ім¢я файлу

5. Чим відрізняється абсолютне і відносне ім¢я файлу

6. Яким чином здійснюється організація зв¢язку

7. Чи можливо назвати файл і каталог одним іменем

8. Які типи файлів ви знаєте.

9. Як впізнати тип файлу.

10. Використовування команд file та ls

Завдання №1.

1. Отримайте інформацію про файли з каталогу etc

2. Які типи файлів у каталозі etc

3. створіть каталог run у каталозі домашнього каталогу

4. Введіть команду ls –la. Розпишіть за номерами за прикладом пункту 2 Перегляд змісту каталогу

5. Створіть файл run1 у домашньому каталозі

6. Яке абсолютне та відносне положення файлу run1

7. Створіть файл run2 у каталозі run

8. Яке абсолютне та відносне положення файлу run2

9. Створіть зв¢язок файлу run2

10. Скопіюйте run1 у run

11. Переіменуйте run1 в run_run

12. Переіменуйте каталог run runrun

13. Додайте текст до файлу run_run

14. створіть дерево каталогів

Каталог Ваше ім¢я

Файл рік народження

Підкаталог Дані

Файл даних

Файл номер групи

15. Скопіюйте run_run в каталог названий вашим іменем

16. Видаліть файли і каталоги створені вами

Видаліть за допомогою команди rm використовуючи різні ключі. Опишіть дії які будуть відбуватися у звіті.

Завдання №2.

1. Отримайте інформацію про файли з каталогу tmp

2. Які типи файлів у каталозі tmp

3. створіть файл run у каталозі домашнього каталогу

4. Створіть каталог Work

5. Cкопіюйте файл до каталогу Work

6. Введіть команду ls –la. Розпишіть за номерами за прикладом пункту 2 Перегляд змісту каталогу Work

7. Яке абсолютне та відносне положення файлу run у домашньому каталозі

8. Яке абсолютне та відносне положення файлу run у каталозі Work

9. Створіть зв¢язок файлу run

10. Додайте текст до файлу

11. Переіменуйте run в work_work

12. Переіменуйте каталог run work

13. Cтворіть каталог Work2

14. Перенесіть файл work_work до каталогу Work2

15. створіть дерево каталогів

Каталог Ваше ім¢я

Файл рік народження

Підкаталог Дані

Файл даних

Файл номер групи

16. Видаліть файли і каталоги створені вами

Видаліть за допомогою команди rm використовуючи різні ключі. Опишіть дії які будуть відбуватися у звіті.

Завдання №3.

1. Отримайте інформацію про файли з каталогу opt

2. Які типи файлів у каталозі opt

3. створіть файл fox у каталозі домашнього каталогу

4. Створіть файл fox1

5. Створіть каталог fox_ fox1

6. Cкопіюйте файли та каталог fox_ fox1 до каталогу Work попередньо створив його

7. Введіть команду ls –la. Розпишіть за номерами за прикладом пункту 2 Перегляд змісту каталогу Work

8. Яке абсолютне та відносне положення файлу fox1 у домашньому каталозі

9. Яке абсолютне та відносне положення файлу fox у каталозі Work

10. Створіть зв¢язок файлу fox

11. Додайте текст до файлу fox

12. Переіменуйте fox в fox _ fox

13. Переіменуйте каталог work run

14. Cтворіть каталог Work2

15. Перенесіть файл fox _ fox до каталогу Work2

16. створіть дерево каталогів

Каталог Ваше ім¢я

Файл рік народження

Підкаталог Дані

Файл даних

Файл номер групи

17. Видаліть файли і каталоги створені вами

18. Видаліть за допомогою команди rm використовуючи різні ключі. Опишіть дії які будуть відбуватися у звіті.

Завдання №4.

1. Отримайте інформацію про файли з каталогу usr

2. Які типи файлів у каталозі usr

3. створіть файл xfile у каталозі домашнього каталогу

4. Створіть файл xfile1

5. Створіть каталог xfile_xfile

6. У каталозі xfile_xfile створіть файл smile

7. Cкопіюйте створені файли та каталоги до каталогу Work попередньо створив його

8. Введіть команду ls –la. Розпишіть за номерами за прикладом пункту 2 Перегляд змісту каталогу Work

9. Яке абсолютне та відносне положення файлу smile у домашньому каталозі

10. Яке абсолютне та відносне положення файлу xfile1 у каталозі Work

11. Створіть зв¢язок файлу smile

12. Додайте текст до файлу smile

13. Переіменуйте smile в smile _ smile

14. Переіменуйте каталог work run

15. Cтворіть каталог Work2

16. Перенесіть файл smile _ smile до каталогу Work2

17. створіть дерево каталогів

18. Каталог Ваше ім¢я

19. Файл рік народження

Підкаталог Дані

Файл даних

Файл номер групи

20. Видаліть файли і каталоги створені вами

21. Видаліть за допомогою команди rm використовуючи різні ключі. Опишіть дії які будуть відбуватися у звіті.

Додаток А Форма звіту

Номер завдання.

Завдання.

Створене дерево каталогів з підписом всіх використовуємих команд.

Приклад.

Завдання №156.

1. Отримайте інформацію про файли з каталогу etc

2. Які типи файлів у каталозі etc

3. створіть каталог run у каталозі домашнього каталогу

4. Введіть команду ls –la. Розпишіть за номерами за прикладом пункту 2 Перегляд змісту каталогу

5. Створіть файл run1 у домашньому каталозі

6. Скопіюйте run1 у run

7. Переіменуйте run1 в run_run

8. Переіменуйте каталог run runrun

9. Додайте текст до файлу run_run

10. створіть дерево каталогів

11. Каталог Ваше ім¢я

Файл рік народження

Підкаталог Дані

Файл даних

Файл номер групи

12. Скопіюйте run_run в каталог названий вашим іменем

13. Видаліть файли і каталоги створені вами

14. Видаліть за допомогою команди rm використовуючи різні ключі. Опишіть дії які будуть відбуватися у звіті.

 

1. Інформацію про файли з каталогу etc можливо отримати за допомогою команди ls –la etc

ls etc, ls -F

Команди відрізняються тим, що в першому випадку будуть виведені і сховані файли користувача. За допомогою команди ls –F дізнаємося тип файлів.

2. При введені команд з пункту 1 був отриманий результат

3. Для створення каталогу використав команду mkdir run

11. Дерево каталогів

Cd Fedor

Fedor Vasya (mkdir Vasya)

(mkdir Fedor)

Petya (mkdir Petya)

 

cd Kolya Kolya(mkdir Petya)

Kolya (echo Kolya “Text”)

...

Відповідь на контрольні запитання

...

Додаток Б

Питання до допуску до лабораторної роботи

1. Kоманди для роботи з файлами та каталогами.

2. Команди для переміщення по файловій системі

3. Параметри команди ls

4. Як позначається кореневий каталог.

5. Яким чином визначити тип файлу

6. Ім¢я файлу. Яким чином задається ім¢я файлу

7. Чим відрізняється абсолютне і відносне ім¢я файлу

8. Яким чином здійснюється організація зв¢язку

9. Яка команда слугує для виявлення зв’язку між файлами. Яким чином впізнати, що має місце зв’язок.

10. Чи можливо назвати файл і каталог одним іменем

11. Яким чином здійснюється вихід з системи Linux (див практична робота №1)

12. Яким чином швидко виводити команди чи назви файлів та каталогів (див практична робота №1).

13. Чим відрізняється м’яка зсилка від жорсткої

14. Яка команда використовується для виведення інформації про команди.

15. Які типи файлів у системі Linux. Яким чином розпізнати дані файли між собою.

 

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 196; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.199.4 (0.03 с.)