Рецензування та захист курсової роботи 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Рецензування та захист курсової роботиКурсова робота виконується під керівництвом викладача, який надає студенту консультації у визначені її структури. Чорновий варіант курсової роботи подається студентом на кафедру не пізніше ніж за два тижні до захисту. Викладач, після ознайомлення з курсовою роботою, вказує студенту на її недоліки і дає рекомендації щодо їх виправлення. Завершена курсова робота подається автором не пізніше ніж за три дні до захисту. Викладач пише на неї рецензію, в якій відзначає її позитивні та негативні сторони. Курсова робота, що отримала позитивну рецензію допускається до захисту.

Для виступу на захисті курсової роботи надається 5-7 хвилин, протягом яких студент повинен коротко охарактеризувати тему, її актуальність і зміст. Після доповіді студент зобов’язаний відповісти на всі питання по темі курсової роботи.

Після завершення захисту курсової роботи студенту виставляється оцінка у відомість і залікову книжку. Кращі курсові роботи можуть бути рекомендовані кафедрою для подальшої розробки теми в якості бакалаврських і дипломних робіт.

 

 

Нормативно-правова:

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії ВРУ 28.06.1996. - К.: Юрінком, 1996.-80 с.

2. Про внесення змін до Конституції України: Закон України від 8.12.2004 р. // ВВР. – 2004.


3. Декларація про державний суверенітет України: Прийнята ВР УРСР 16.07.1990 р.–К.: Україна, 1991. – 8 с.

4. Акт проголошення незалежності України: Прийнятий ВРУ 24.08.1991 р. // ВВР УРСР.–1991.-№38.–С.502.

5. Про правонаступництво України: Закон України від 12.09.1991 р. // ВВР. - 1991. - № 46. - С. 617.

6. Декларація прав національностей України: Прийнята ВРУ 1.11.1991р. // ВВР. - 1991. - № 53. - С. 799.

7. Конституция АРК от 21.10.1998г. (утверждена Законом Украины от 23.12.1998 г.) // Крымские известия. - 1998. - 27 октября.

8. Про Автономну Республіку Крим: Закон України від 17.03.1995 року // ВВР - 1995 - № 11.

9. Про авторське право й суміжні права: Закон України від 23.12.1993р. // ВВР. – 1994 - № 8. – С. 69.

10. Про адвокатуру: Закон України від 19.12.1992 р. // ВВР. – 1993. - № 9. - С. 62.

11. Про альтернативну (невійськову) службу: Закон України від 12.12.1991 р.

12. Про амністію: Закон України від 31.05.2005 р.

13. Про боротьбу з корупцією: Закон України від 5.10.1995 р.

14. Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим: Закон України від 10.02.1998 р. // ВВР - 1998 - № 29.

15. Про вибори народних депутатів України: Закон України від 25.03.2004 р. // ВВР.-2004. - № 27/28.

16. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Рес­публіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 6.04.2004 р.

17. Про вибори Президента України: Закон України від 5.03.1999 р. // ВВР. - № 14. – С.81 (зі змінами).


18. Про вищу освіту: Закон України від 17.01.2002 р.

19. Про військовий обов’язок і військову службу: Закон України від 4.04.2006 р.

20. Про всеукраїнський і місцевий референдуми: Закон України від 3.07.1991 р. // ВВР. – 1991. - № 33. – С. 443.

21. Про громадянство України: Закон України від 18.01.2001 р. // ВВР. - 2001. - № 4.-С. 65.

22. Про державний Гімн України: Закон України від 6.03.2003р. // ВВР. - 2003. - № 24.

23. Про державну виконавчу службу: Закон України від 24.03.1998 р. // ВВР. – 1998. - № 36-37. – С.243.

24. Про державну охорону органів державної влади Украї­ни та посадових осіб: Закон України від 4.03.1998 р.

25. Про державну податкову службу України: Закон України від 24.12.1993 р. // ВВР. – 1994. - № 15. – С. 84.

26. Про Державну прикордонну службу України: Закон України від 3.04.2003 р. // ВВР. 2003. - № 27. – С. 208.

27. Про державну службу: Закон України від 16.12.1993 р. // ВВР. – 1993. - № 52. – С. 490.

28. Про дорожній рух: Закон України від 30.06.1993 р.

29. Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: Закон України від 8.09.2005 р.

30. Про загальну середню освіту: Закон України від 13.05.1999 р. // Голос України. - 1999. — 24 червня.

31. Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 р.

32. Про захист суспільної моралі: Закон України від 20.11.2003 р.

33. Про Збройні Сили України: Закон України від 6.12.1991 р.

34. Про звернення громадян: Закон України від 2.10.1996 р. // ВВР. – 1996. - № 47. – С. 256.

35. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16.10.1996 р. // ВВР. – 1996. - № 49. – С. 272.

36. Про комітети Верховної Ради України: Закон України від 4.04.1995 р. // ВВР. – 1995. - № 19. – 135. – 1998. - № 40-41.- С. 250.

37. Про міліцію: Закон України від 20.12.1990 р. // ВВР. – 1991. - № 4. – С.20.

38. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. // ВВР.-1997. - № 24.

39. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9.04.1999 р. // ВВР. – 1999. - № 20 - 21. – С.190.

40. Про мови в Українській РСР: Закон України від 28.10.1989 р.

41. Про молодіжні та дитячі організації: Закон України від 1.12.1998 р.

42. Про національні меншини в Україні: Закон України від 25.06.1992 р.

43. Про нотаріат: Закон України від 2.09.1993 р.// ВВР. – 1993. - № 39. – С.383.

44. Про об’єднання громадян: Закон України від 16.06.1992р. // ВВР. - 1992. - № 34.-С. 504.

45. Про органи і служби у справах неповнолітніх та спе­ціальні установи для неповнолітніх: Закон України від 24.01.1995 р.

46. Про освіту: Закон України від 23.03.1996 р.

47. Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.2001 р.

48. Про політичні партії в Україні: Закон України від 5.04.2001 р. // ВВР. - 2001. - № 23.

49. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 4.02.1994 р.

50. Про представництво Президента України в Автономній Республіці Крим: Закон України від 2.03.2000 р. // ВВР. – 2000. - № 21. – С.158.

51. Про Президента України: Закон України від 5.07.1991 р. (із змінами на 18.03.2004).

52. Про прожитковий мінімум: Закон України від 15.07.1999 р.

53. Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 р. // ВВР. – 1991. - № 53. – С.793; (із змінами на 20.01.2005).

54. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15.09.1999 р.

55. Про професійно-технічну освіту: Закон України від 10.02.1998 р.

56. Про Раду національної безпеки й оборони: Закон України від 5.03.1998р.

57. Про Рахункову палату: Закон України від 11.07.1996 р. // ВВР. – 1996. - № 43. – С. 212.

58. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23.04.1991 р.

59. Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992 р. // ВВР. – 1992. - № 27. – С. 383.

60. Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів: Закон України від 11.07.2002 р. // ВВР. – 2002. - № 40. – С. 290.

61. Про статус народних депутатів України: Закон України від 22.03.2001 р. // ВВР. – 2001. - № 42. – С. 212.

62. Про статус суддів: Закон України від 15.12.1992 р. // ВВР. – 1993. - № 8. – С. 56; ( із змінами 01.12.2004 р.).

63. Про судоустрій України: Закон України від 7.02.2002 р.// ВВР. - 2002.- № 27 - 28. – С.180.

64. Про третейські суди: Закон України від 11.05.2004 р.

65. Про Уповноваженого ВРУ з прав людини: Закон України від 23.12.1997 р. // ВВР. -1998. - № 20. - С. 99.

66. Про фізичну культуру і спорт: Закон України від 24.12.1993 р.

67. Кодекс адміністративного судочинства України від 6.07.2005 р.

68. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7.12.1984р.

69. Кримінальний кодекс України від 5.04.2001 р.

70. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07.2003 р.

71. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 р.

72. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р.

73. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р.

74. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03. 2004 р.

75. Про Концепцію забезпечення захисту законних прав та інтересів осіб, які потерпіли від злочинів: Указ Президента України від 28.12.2004 р. // Офіційний вісник України. – 2004. - № 52. – С. 3435.

76. Про Положення про здійснення помилуван­ня: Указ Президента від 19.07.2005 р.

77. Про систему центральних органів виконав­чої влади: Указ Президента від 15.12.1999 р.

78. Про регламент Верховної Ради України: Постанова Верховної Ради Укр. від 16.03.2006 р.

 

Наукова та навчальна література:

1. Адвокатура України: Навчальний посібник / За ред. В.К. Шкарупи. – К., 2007. – 398 с.

2. Адміністративне право України: Навчальний посібник / За ред. Т.О. Коломієць, Г.Ю. Гулєвська. – К., 2007. – 213 с.

3. Адміністративне право України у визначеннях та схемах: Навч. посіб. -К.: Прецедент, 2006. – 176 с.

4. Виборче право України: Навч.посіб. / За ред. В.Ф. Погорілка, М.І. Ставнійчук.- К.: Парламентське видавництво, 2003.-383 с.

5. Вища освіта в Україні: Нормативно-правове регулювання / За ред. А.П. Зайця, В.С. Журавського. – К., 2003. – 950 с.

6. Воронов М. П. Місцеве самоврядування та його акти. Навч. посіб. - К. - Право, 1992 - 137 с.

7. Гель А.П. та ін. Правоохоронні органи України: Курс лекцій. – К., 2000. - 233 с.

8. Законодавство України про освіту: За станом 14.12.2006 р. – К.: Парл. вид-во, 2006. – 200с.

9. Захарченко П.П. Історія держави і права України: Підручник. – К.: Атака, 2005. – 368 с.

10. Кириченко В.М. Правознавство: Модульний курс: Навчальний посібник. – К., 2007. – 327 с.

11. Колодій А. М. Принципи права України. Монографія. - К. Юрінком Інтер. - 1998 - 208 с.

12. Колпаков В. Адміністративне право України. - К. - 2003.

13. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Права людини і громадянина в Україні: Навч. посіб.-К.: Юрінком Інтер, 2003. - 336 с.

14. Коментар до Конституції України. — К.: Ін-т законодавства ВРУ, 2006.

15. Конституційне право України: Підручник/ В.Ф. Погоріло, В.Л. Федоренко. - К.: Наукова думка, Прецедент, 2006. – 344 с.

16. Конституційні акти України 1917 – 1920. Невідомі конституції України. - К., 1992.

17. Кравченко В.В. Місцеве самоврядування в історії України // Місцеве та регіональне самоврядування 1992.- Вип. 1.- С. 22-30

18. Кримінальне право України / Ред. М. Бажанова. - К. - 2004.

19. Кримінальне право України: Навч.посіб./ Д.Л. Виговський, С.Г. Волкотруб, Т.І. Іванюк та ін. - К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. – 304 с.

20. Молдован В.В. Правознавство: Навчальний посібник за рейтингово-модульною системою навчання. – К, 2006. – 182 с.

21. Нотаріат в Україні: Підручник / За ред. В.В. Комарова. – К., 2006. – 319 с.

22. Орленко В.І., Орленко В.В. Конституційне право України: Посіб. для підготов. до іспитів. К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2006. - 152 с.

23. Правознавство. Підручник / За ред. В. Копейчикова. - К. - 2006.

24. Правознавство. Навчальний посібник / За ред. В. Гончаренка. - К. – 2002.

25. Правоохоронна та судова система України: Збірник нормативно-правових актів: за станом 1.03.2006 р. / Упоряд. Є.О. Ковальчук. – Х, 2006. – 207 с.

26. Семецький С.І. Кримінальне право України. Загальна частина: Навчальний посібник. – К., 2007. – 262 с.

27. Семецький С.І. Кримінальне право України. Особлива частина: Навчальний посібник. – К., 2007. – 503 с.

28. Сімейне право України / За ред. В. Гопанчука. - К. - 2002.

29. Сімейне право України: Підручник: У 2 т. / За ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К., 2004. – 479 с.

30. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України. Навчал. Посіб. В.С. Ковальський (кер.авт.кол.), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін., - К.: Юрінком Інтер, 2002. - 320 с.

31. Теорія держави і права України / За ред. А. Колодія.-К.-2003.

32. Теорія держави і права: Навч. посіб. / Упоряд. Л.М. Шестопалова. -К.: Прецедент, 2006. – 224 с.

33. Тодика Ю.М. Тлумачення Конституції та законів України: теорія та практика. Монографія. - Харків: Факт, 2001. – 328 с.

34. Цивільне право України / За ред. В. Борисова. - К. - 2004.

35. Цивільне право України: Навч. посіб. / Ю.В. Білоусов, В.А. Ватрас, С.Ф. Домбровський та ін. - За заг. ред. Р.О. Стефанчука. - К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. - 456 с.

36. Цивільний процес: Навч. посіб. / А.В. Андрушко, ЮВ.Білоусов, Н.Л.Бондаренко.-К.: Наукова думка; Прецедент, 2005. - 292 с.

37. Хрестоматія з правознавства / За ред. О. Норовлянського. - К. - 2003.

38. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. - К.: Укр. енцикл., 1998 - 2004.


Додаток А
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 145; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.137.63 (0.013 с.)