Програма практики у страхових компаніях (фірмах)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Програма практики у страхових компаніях (фірмах)1. Загальні положення

 

Метою практики є вивчення організації та особливостей фінансової діяльності страхової організа­ції. В процесі проходження переддипломної практики магістри повинні ознайомитися з роботою конкретної страхової компанії (фірми), приділивши увагу наступним питанням:

2. Правові та економічні основи діяльності страхової організації:

 

• нормативне регулювання страхової справи;

• асортимент страхових послуг.

 

3. Управлінська і організаційна структура страхової організації. Менеджмент в страховій організації:

 

• загальна структура апарату управління страховою компанією;

• організація роботи правління страхової компанії;

•кадрова політика страхової організації;

• елементи організації процесу управління;

• управлінські функції;

• процес прийняття рішень.

 

4. Порядок укладання договорів страхування

 

5. Організація активізаційної роботи

 

6. Маркетинг у страхуванні:

 

• елементи маркетингу страховика;

• сегментація страхового ринку;

• моделювання та прогнозування ситуацій поведінки страхувальників;

• конкуренція, конкуренти та конкурентоспроможність страховика.

 

7. Механізм розрахунку тарифів. Практика актуарних розрахунків:

 

• суть і завдання побудови страхових тарифів;

• методологічні питання побудови страхових тарифів;

• тарифна ставка;

• витрати на ведення справи як елемент тарифної ставки;

• показники страхової статистики;

• страховий внесок; види страхових премій.

 

8. Фінансова стратегія та планування у страховій діяльності:

• фінансове планування діяльності страховика;

• аналіз фінансового стану страховика;

• оцінка платоспроможності страховика.

 

9. Попереджувальна діяльність страхової організації

 

10. Рекламна робота страховика:

• зміст страхової реклами;

• фірмовий стиль страховика

 

11. Документи та діловодство в страховій організації:

• оформлення документів у страховій роботі;

• зберігання та індексація документів.

12. Взаємовідносини страховика та страхувальника

 

13. Взаємовідносини страховика з судовими органами:

 

• претензійно-позовна робота страховика;

• порядок вирішення економічних (фінансових) суперечок.

Програма практики в органах Пенсійного фонду

1. Ознайомлення з організаційною структурою управління Пенсійного фонду

Ознайомитися з організаційною структурою відповідного Управління ПФУ, його завданнями і функціями, а також з’ясувати права і обов’язки посадових осіб ПФУ.

 

2. Особливості організації персоніфікованого обліку

Ознайомитись із завданнями відділу організації впровадження персоніфікованого обліку, його функціями та особливостями роботи. Знати порядок здійснення контролю за дотриманням підприємствами вимог до оформлення відповідних документів, порядок проведення перевірок юридичних і фізичних осіб на предмет правильності нарахування і утримання відповідних зборів і внесків.

 

3. Організація пенсійного забезпечення

З’ясувати завдання і функції відділу пенсійного забезпечення, ознайомитися з порядком призначення (перерахування), відмови від призначення (перерахування) пенсій, порядком складання та документами звітності з питань пенсійного забезпечення.

 

4. Бюджет Управління ПФУ

 

З’ясувати принципи бюджетної системи Пенсійного фонду та ознайомитися з бюджетом ПФУ, проаналізувавши при цьому дохідну частину відповідного бюджету та його видаткову частину.

 

Програма практики в державних податкових органах

1. Ознайомлення з організаційною структурою районної (міської, міжрайонної, об’єднаної) податкової інспекції

 

На початковому етапі переддипломної практики необхідно ознайомитись із організаційною структурою податкового органу, організацією роботи, а також з основними зведеними показниками діяльності за минулий рік.

Слід ознайомитись із специфікою діяльності кожного структурного підрозділу, планами їх роботи, посадовими інструкціями і індивідуальними графіками роботи працівників відділу (управлінь), в якому студент проходить практику, а також заходами щодо вдосконалення організаційної структури податкового органу, податкової роботи тощо в контексті Податкового кодексу України (від 2 грудня 2010 року № 2755 – VI).

 

2. Податкове прогнозування та аналіз податкових надходжень

Ознайомитись з формами і методами прогнозування доходів бюджету, станом виконання бюджетних надходжень. Провести аналіз надходжень податків та платежів за попередній рік, зробити прогноз податкових надходжень в першому півріччі (кварталі) поточного року з врахуванням відповідних факторів (наявність переплат, податкових боргів, донарахувань за наслідками документальних перевірок тощо).

Проаналізувати стан використання інформаційних систем у роботі податкового органу: комп’ютерна підтримка в прийнятті рішень; використання інформаційних систем в управлінні; основні відомості про АРМ “Звіт”, АРМ “Облік податків та платежів”, “Касові апарати”, “Аудит”; використання комп’ютерно-правової бібліотеки “Ліга”

 

3. Організація роботи з платниками податків в сучасних умовах

 

Ознайомитись з порядком державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб – платників податків, визначенням крупних платників податків.

Проаналізувати: стан податкової дисципліни та податкової культури в регіоні; своєчасність і повноту сплати в бюджет податкових зобов’язань платниками податків за два останніх роки в розрізі двох груп:

- фізичних осіб-підприємців;

- юридичних осіб – платників податків.

Ознайомитись із заходами податкового органу щодо забезпечення стягнення податкової заборгованості за два останніх роки: відстрочення, розстрочення заборгованості; застосування податкового компромісу; адміністративний арешт активів, їх оцінка та реалізація, визнання платника податків банкрутом.

Розглянути основні аспекти та проблемні питання роботи податкового органу з платниками податків і населенням: форми організації; напрями масово-роз’яснювальної роботи; організація навчання; робота з друкованими й електронними засобами масової інформації; видавнича справа; консультаційна робота.

Визначити ефективність роботи податкового органу з вищевказаних питань.

 

4. Стан контрольно-перевірочної роботи в податковому органі

 

Ознайомитись: з планами (графіками) контрольно-економічної роботи податкового органу на поточний рік; з порядком підготовки до проведення документальної перевірки, програмою перевірки; із матеріалами камеральних та документальних перевірок податкової звітності платників податків за попередній рік, які були проведені працівниками податкового органу (Звіт ф.-2 П ); з видами штрафних (фінансових) санкцій, що були накладені на платників податків з а порушення чинного податкового законодавства та порядком їх застосування..

Провести аналіз результативності проведених податковим органом перевірок.

Прийняти участь в проведенні документальної перевірки одного платника податків, скласти акт документальної перевірки.

 

 

5. Правове забезпечення діяльності органів державної податкової служби України. Організація праці і діловодство

 

Ознайомитись з основними положеннями типової інструкції з діловодства в органах державної податкової служби; порядком ведення діловодства: реєстрація вхідної кореспонденції, її розгляд і виконання; реєстрація вихідної кореспонденції; розгляд звернень, листів та скарг платників податків та громадян з питань оподаткування і прийняття по них відповідних вмотивованих рішень; веденням діловодства, кодифікацією законодавчого та інструктивного матеріалів; з заходами щодо боротьби з корупцією в податкових органах; складанням номенклатури справ і формуванням справ.

На підставі розглянутих та проаналізованих вищевказаних питань підготувати і обґрунтувати висновки та пропозиції.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.122.9 (0.008 с.)