Studiu asupra termenilor lauda si inchinare 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Studiu asupra termenilor lauda si inchinareCURS DE LAUDA SI INCHINARE

Introducere

Studiu asupra termenilor lauda si inchinare

Aspecte ale inchinarii in Vechiul si Noul testament

Caracteristici ale inchinarii biblice

Inchinarea in biserica locala

Muzica folosita in inchinare

Introducere

In prezentul curs vom analiza termenii lauda si inchinare. Vom privi la inchinarea in Vechiul si Noul Testament. Apoi ne vom uita la diferite programe de inchinare in diferite ramuri ale religiilor, aceste pentru a imbunatati inchinarea in biserica locala si a avea o privire larga asupra termenului. Deasemenea ne vom uita la diferite compenente ale inchinarii.

Obiectivele cursului:

Să formeze la student o privire de ansamblu asupra terminilor folosiţi în originalul Scripturii.

Să îmbunăţească atât lauda personală, cât şi cea comunitară.

Să cunoaştem închinarea în VT, NT şi practica biseericilor contemporane.

Să ne conducă în alegerea unui stil (formă) şi o filosofie personală a închinării pentru biserica din sec 21.

Să ne ajute să adoptăm stilul muyical cel mai potrivit pentru generatia în care trăim

De ce avem nevoe pentru desfăşurarea închinării?

- obiectul închinării – Dumnezeu, idoli, zei, obiecte, care ne ocupă timpul

- închinătorii – oameni, care efectuează închinarea

- spaţiu (încăpere) – un loc oarecare indiferent de unul anume geografic. Întrebarea fundamentală: unde?

Definitia bisericii locale

Biserica este comunimitatea umana vie in Isus Hristos, organizata pentru a implini in comun о misiune intreita: inchinare, edificare si multiplicare. (universal, local). In prezentul curs vom analiza lucrarea de inchinare. Lucrarea de edificare si multiplicare vor fi analizate in alte cursuri.

Prezentul curs prezinta definitii, elemente, caracteristici, aspecte ale inchinarii aplicabile atat individului cat si comunitatii locale.

Ce este inchinarea? La ce ne gandim atunci cand auzim cuvantul „inchinare"?

1. Starea duhovnicească

2. Respect pt cineva mai mare

3. declaraţii de laudă

4. templu, haine

5. forma (ceremonii, liturgii, tradiţii)

6. Obiecte ajutătoare (icoana, crucea, tămâe, instrumente muzivyle, ornamentarea salei)

 

1.2 Definiţia închinării

Inchinarea este piatra pretioasă pierdutd a Bisericii evanghelice (A. W. Tozer).

Definitie:

(Ronald Alen şi Gordon Borror) - Inchinarea este raspunsul activ pe care il dam lui Dumnezeu, prin care declarăm vrednicia Sa.Inchinarea nu este pasiva, ci este participatea. Inchinarea nu este о dispozitie sufleteasca, ci este un raspuns, nu un sentiment ci o declaraţie.

Inchinarea este adoratie pura, este inaltarea spiritului nostru rascumparat spre Dumnezeu, ca о contemplare a desavirsirii Sale sfinte

Inchinarea este celebrarea intensa a lui Dumnezeu in maretia gloriei Sale, intr-o asemenea maniera incit „meritul" Sau devine norma si inspiratie pentru trairea umana

(Harold Best) – teza cărţii Închinarea neîncetată, este că noi oamenii suntem într-o continuă închinare. În orice moment al vieţii, prin tot ce facem, gândim şi suntem aducem închinare lui Dumnezeu. DF: Închinarea este revărsarea continuă a tot ce sunt eu, tot ce face eu şi tot ce voi deveni eu în lumina unui dumnezeu pe care l-am ales sau care mă allege.

Concluzii: Ideea fundamentals a inchinarii este recunoasterea si raspunsul. Recunoastem persoana lui Dumenzeu in toata splendoarea Sa (Ps 95.1-7) si ii raspundem cu supunere, adorare si prin slujire activă.

- recunoasterea vredniciei Sale Ps. 96:7-8; Apoc. 5:12,

- analiza Ps. 100: atmosfera, de sarbatoare

Baza inchinarii este rascumpararea

- Ce este rascumpararea? Este eliberarea prin platirea unui pret. Pentru eliberare era folosit de obicei termenul rhyomai. Pentru rascumparare in N.T. termenul folosit este apolytrosis, folosit de zece orin in N.T. si de vreo opt ori in literatura greaca. Acest lucru arata convingerea crestinilor ca rascumpararea prin Isus e unica, pretul platit fiind sangele lui Hristos (Ef. 1:7; Rom. 3:24). Doar oamenii, care au experimentat rascumpararea pot cu adevărat să se închine lui Dumnezeu. Alţii nu pot spune rugăciunea Tatăl nostrum.

- inchinarea este caracteristica oamenilor mantuiti, care inteleg rascumpararea

- Esenta inchinarii este cunoasterea lui Dumnezeu: Inchinarea este pur a sau infama, dupa cum
inchinatorul nutreste gdnduri inalte sau josnice despre Dumnezeu
(A.W. Tozer).

(argumentele existentei lui D-zeu si atributele Sale)

- Rascumpararea determina inchinarea, conduce la inchinare (cand intelegi rascumpararea).

- Ex: rut şi boaz

- Cumparat pentru a fi eliberat.

- Răscumpăraţi de păcat (Rom.7.14-8.2)

- De moarte (rom.8,9,10, 2 Cor.4.14)

- De boală (Is.53.4,5, Ps.103.3)

- Rascumpararea transforma inchinatorul.

Dimensiuni ale inchinarii

- exterioara - cum ne comportam fata de cei din jur (exemplu Rom. 14:18 „Cine slujeste
[latreuo] lui Hristos in felul acesta, este placut lui Dumnezeu si cinstit de oameni").

- interioara - implica comportarea noastra personala, Ef. 5:8-10.

- verticala - atitudinea fata de Dumnezeu in inchinare, Evrei 13:15-16

- inchinarea include adorare: recunoastem, declaram si ne bucuram de ceea ce este Dumnezeu,
de ceea ce a facut si face pentru noi.

- inchinarea include actiune: cooperare cu Dumnezeu prin puterea Duhului Sfant anuntand
eliberarea care El о face.

Moduri gresite de inchinare

1.5.1 I nchinare inaintea dumnezeilor falsi, Rom. 1:18-23 (analizeaza consecintele)

- exemplul lui Iov, lov 31:24-28
-Fapte 17:29

- Coloseni 3:5

1.5.2 Inchinare adusa lui Dumnezeu sub forma gresita, Exod 32:7-9, vitelul de aur a luat locul lui
Dumnezeu. Minimalizarea divinitatii.

- Dumnezeu nu vrea, nu permite sa fie redus la о imagine, Exod 20:4-5.

1.5.3 Inchinare adusa lui Dumnezeu dupa criterii alese de inchinator

- Nadab si Abihu, Lev. 10:1-2
-Saul, 1 Sam. 13:9-13
-Uza, 2 Sam. 6:1-7

- Anania si Safira, Fapte 5:1-10

NB! În NT trebue să fim atenţi cum aducem jertfe, cum alcătuim programul de închinare.

1.5.4 Inchinare corecta adusa lui Dumnezeu, dar cu о atitudine gresita

-Isaia 1:11-15 nelegiuirea unită cu sărbătoarea, numai cu o parte a trupului cinsteşti pe El

Osea 6:4-6 D-zeu doreşte mai mult bubătate şi cunoştinţă de El decât jertfe şi arderi de tot;

Amos 5:21-24 nu jertfe, sărbători, daruri, viţei, cintări, ci dreptate şi neprihănirea;

Maleahi 1:6-10 cinste, frică, ceea ce-I mai bun nu animalele cele mai rele.

Studiu asupra termenilor lauda si inchinarea

NB* Să nu credeţi că ştiţi totul despre închinare, sau că programul din bis voastră este cel mai bun şi nu se poate îmbunătăţi.

2.1 Adevăruri de bază privind Lauda şi inchinarea

Ce este “Lauda”?

2.3 De ce este importantă “Lauda”

2.4 Cum se exprimă “Lauda”?

Inchinarea

2.6 Invăţătura biblică despre inchinare

 

2.1 Adevăruri de bază privind Lauda şi inchinarea

 

􀂄Lauda şi inchinarea sunt două activităţi distincte, dar strans legate. (vezi dexul)

􀂄Laudaeste expresia exterioară a dragostei noastre pentru Dumnezeu. Noi putem decide să ne exprimăm dragostea pentru Dumnezeu oricand şi in orice situaţie.

􀂄Inchinareaeste răspunsul dragostei noastre la prezenţa manifestată a lui Dumnezeu

􀂄Pentru Dumnezeu este important, ca noi să-L laudăm şi să ne-nchinăm Lui. Psalmii ne spun, că El vine in mijlocul nostru şi işi manifestă prezenţa atunci cand noi Il laudăm. Indemnul cel mai intalnit in Psalmii este: Lăudaţi pe Domnul!

􀂄Pentru Dumnezeu este important cum Il lăudăm şi ne-nchinăm Lui. (ex.: Cortul lui Moise – vechiul Testament ne arată, că Dumnezeu are dreptul să fie lăudat şi noi trebuie să ne-nchinăm inaintea Lui aşa după cum El doreşte).

 

Dacă vrem să-L lăudăm pe Dumnezeu şi să ne-nchinăm Lui, trebuie să ne-ndreptăm spre Cuvantul Lui, ca să invăţăm cum să o facem după voia Lui.

Trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să ne inveţe, cum să-I aducem laude.

Din fericire Biblia are invăţături foarte clare cu privire la felul in care Dumnezeu doreşte să-L lăudăm şi să ne inchinăm.

 

Ce este “Lauda”?

 

2.2.1 Lauda biblică este expresia liberă a dragostei şi a aprecierii faţă de Dumnezeu.

􀂄Isus a spus, că cea mai mare poruncă este să-L iubim pe Domnul Dumnezeul nostru şi deasemenea este important ca această dragoste să se exteriorizeze.

􀂄Dacă dragostea nu este exprimată, se vestejeşte şi moare; dacă dragostea este exprimată, ea creşte şi se dezvoltă.

􀂄Expresia exterioară a dragostei noastre pentru El este “Lauda”.

 

2.2.2 Lauda este o expresie a dragostei, care implică intreaga noastră fiinţă.

􀂄Cand unii oameni se găndesc la laudă, işi imaginează o activitate intelectuală. Se gandesc la atributele lui Dumnezeu spunand: O Doamne, tu eşti Atotstiutor, Atotputernic, Iubitor, Milos,... (Luca 10:27)

􀂄Isus a spus, că expresia dragostei noastre pentru Dumnezeu trebuie să fie o pasiune, care să includă toate părţile fiinţei noastre.

Ea trebue sa includa:

 

a) Inima noastră (Aceasta implică emoţiile noastre)

􀂄Oameni sunt fiinţe emoţionale.

􀂄Cănd vezi un apus de soare; ceea ce simţi este emoţie.

􀂄Cănd cineva i-ţi exprimă dragostea pe care ţi-o poartă; ceea ce simţi este o emoţie.

􀂄Ce loc jalnic ar fii lumea aceasta, dacă nu ar exista emoţiile

􀂄Dumnezeu ne-a creat să avem emoţii puternice şi ele constitue o parte importantă a caracterului nostru.

􀂄A inăbuşii emoţiile inaintea lui Dumnezeu inseamnă a ascunde de El o parte importantă a fiinţei noastre

􀂄Isus a spus, că trebuie să-L iubim cu toată inima noastră.

 

 

b) Sufletul nostru (Aceasta implică voinţa noastră)

􀂄Decizia de a-L lăuda este o decizie a voinţei.

􀂄Unii oameni cred că trebuie să-L laude pe Dumnezeu doar atunci cand ne simţim bine.

􀂄In Psalmi descoperim că David ii spunea sufletului său in mijlocul disperării şi-l indemna: Laudă suflete al meu pe Domnul

􀂄David lua decizia de a-L lăuda pe Domnul, chiar dacă nu simţea dorinţa să-L laude.

􀂄Lauda era un act al voinţei sale.

􀂄In Psalmul 146 citim: Voi lăuda pe Domnul cat voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cat voi fi.

􀂄Aceasta este o decizie.

􀂄In asemenea situaţii ne exprimăm dragostea faţă de Dumnezeu din tot sufletul.

 

c) Cugetul nostru (Aceasta implică intelectul nostru)

􀂄Unii oameni ii aduc lui Dumnezeu o laudă, care nu are sens.

􀂄Ei repetă mereu şi mereu: Laudă ţie Doamne, Slavă Ţie Doamne, Laudă ţie Doamne,...

􀂄Dacă lauda se reduce la aceste cuvinte, inseamnă, că a-ţi pierdut foarte mult.

􀂄Dumnezeu vrea ca să-L lăudăm folosindune mintea.

􀂄Ca să-L lăudăm pe Dumnezeu cu adevărat, trebuie să inţelegem, cine este El in realitate.

􀂄In Biblie vedem, că lauda profundă se naşte dintr-o inţelegere profundă.

􀂄Aceasta este semnificaţia expresiei: Al iubii cu tot cugetul nostru

 

d) Puterea noastră (Aceasta implică trupul nostru)

􀂄Isus vorbeşte aici despre exprimarea fizică a laudei.

􀂄In vechiul Testament intalnim şapte cuvinte diferite pentru laudă. Fiecare din aceste cuvinte descrie un alt tip de activitate fizică.

􀂃 Yadah şi Towdah (a lăuda cu mainile ridicate)

􀂃 Barak (a inghenunchia in laudă)

􀂃 Zamar (a-L lăuda pe Dumnezeu cu un instrument muzical)

􀂃 Tehillah (a aduce laudă prin cantare)

􀂃 Halal (a celebra – a sărbători)

􀂃 Shabach (a-L lăuda cu voce tare – a scoate strigăte de biruinţă)

􀂄Lauda implică activitatea fizică.

􀂄Biblia ne spune despre David, că-L lăuda pe Domnul cu toată puterea lui.

􀂄Aceasta este semnificaţia expresiei: A-L iubi cu toată puterea noastră.

 

Ca lauda să fie o expresie deplină a dragostei noastre, ea trebuie să fie o exprimare a inimii, sufletului, cugetului şi puterii noastre.

2.3 De ce este importantă “Lauda”

 

Porunca cea mai des intalnită in Biblie este aceea de a lăuda pe Domnul.

In Efeseni 1:6,12,14, 1.Petru 2:9 ni se spune că unul din scopurile pentru care Dumnezeu ne-a mantuit este acela, ca să aibă un popor, ca să-I vestească laudele pe pămant.

 

2.3.1 Lauda iţi aliniază inima ta cu inima lui Dumnezeu.

􀂄Lauda iţi deschide inima spre Dumnezeu şi te ajută să priveşti ce are El să-ţi dea.

􀂄Alungă lucrurile care distrag atenţia.

􀂄Atunci cand venim inaintea lui Dumnezeu cu intreaga noastră fiinţă, ca să-I aducem laudă, toate lucrurile care ne distrag atenţia sunt indepărtate.

􀂄Lauda zideşte credinţa

􀂄Poate te confrunţi cu o problemă; poate este vorba despre o boală, care nu pare să se amelioreze.

􀂄In asemenea situaţii, soluţia este să-L lăudăm pe Dumnezeu.

􀂄Să-ţi aţinteşti ochii asupra Lui.

􀂄Să-L lauzi din toată inima ta, pentru că el este medicul şi Domnul care-ţi poartă de grijă.

􀂄In timp ce faci aceste lucruri, vei simţii că poţi să te increzi in El cu privire la problema ta

 

 

2.3.2 Lauda atrage după sine prezenţa Sa

Biblia ne spune că Dumnezeu locuieşte in mijlocul laudelor poporului Său. Atunci cand noi Il lăudăm, prezenţa Lui se manifestă in mijlocul nostru; deseori in-trun mod foarte concret.

 

􀂄Există trei nivele ale prezenţei lui Dumnezeu

􀂄Omniprezenţa Sa –aceasta inseamnă că El este prezent pretudindeni, intotdeauna.

􀂄Prezenţa Sa in noi – dacă crezi in Hristos Isus, Dumnezeu locuieşte in tine intr-un mod deosebit.

􀂄Prezenţa Sa manifestată – dacă vrei să experimentezi prezenţa lui Dumnezeu şi să-I vezi putere la lucru in viaţa ta, soluţia este să inveţi să-L lauzi.

 

 

2.3.3 Lauda il infrange pe duşman

Biblia ne spune că noi suntem angajaţi intr-un război spiritual. Efeseni 6 ne descrie acest război şi ne spune că trebuie să fim echipaţi să ne impotrivim vrăşmaşului.

 

􀂄Ce faci atunci cand duşmanul te atacă?

􀂄Una din soluţii este să-L lauzi pe Dumnezeu.

􀂄Istoria lui Iosafat (2. Cronici 20.18-22). Iosafat şi-a trimis cantăreţii in faţa armatei.

􀂄Un alt loc in care suntem invăţaţi să facem acelaşi lucru este Psalmul 149. 6-9

􀂄Cand i-L lăudăm pe Dumnezeu noi punem mana pe sabie şi ne-mpotrivim duşmanului.

􀂄Lauda este o armă impotriva vrăşmaşului.

 

 

2.4 Cum se exprimă “Lauda”?

 

Biblia ne spune că lauda este poarta prin care intrăm in inchinare şi in experienţa unei intimităţi adanci cu Dumnezeu.

Cu cat vom invăţa să ne exprimăm mai bine lauda pentru Dumnezeu, cu atat inchinarea noastră va castiga in improfunzime.

In vechiul Testament intalnim şapte cuvinte diferite pentru laudă. Fiecare din ele descrie o formă specifică de exprimare a dragostei noastre pentru Dumnnezeu.

Acestea sunt căile, pe care Dumnezeu ne indeamnă să le folosim ca să-I aducem laudă.

 

2.4.1, 2 Yadah şi Towdah (A lăuda cu mainile ridicate)

􀂄Amandouă provin dintr-un cuvant ebraic, care inseamnă a intinde mainile şi descrie o formă de exprimare a laudei prin ridicrea mainilor către Dumnezeu in semn de adorare.

􀂄Yadah este cuvantul folosit cel mai frecvent pentru laudă in Biblie. Cand oameni se gandeau la o formă de exprimare a laudei, ei se gandeau cel mai des la ridicarea mainilor către Dumnezeu. In 1. Timotei 2:8 ne invaţă se venim inaintea lui Dumnezeu cu mainile ridicate.

 

􀂄Care este semnificaţia ridicării mainilor către Dumnezeu?

􀂄Ridicarea mainilor este o expresie exterioară a dragostei, a dependenţei şi a aprecierii care a fost programată in noi de cand eram copii.

􀂄Ce făceai tu cand erai copilaş şi voiai ca tatăl tău să te ia in braţe? Alergai la el şi i-ţi ridicai mainile spre el.

􀂄Atunci cand ne ridicăm mainile spre Dumnezeu, se naşte in noi o varietate de atitudini.

􀂄Atitudini de supunere, dependenţă, veneraţie şi adorare.

 

Acest mod de laudă ii spune minţii noastre, că avem de-a face cu cineva mai mare decat noi.

 

2.4.3 Barak (A ingenunchia in laudă, a se apleca adinc

Inchinarea

Df.

Inchinarea este răspunsul unei inimi pline de dragoste la prezenţa lui Dumnezeu

􀂄Atunci cand Il lăudăm pe Dumnezeu, El işi face cunoscută prezenţa.

􀂄Odată ce simţim prezenţa Lui, este normal ca să-I răspundem. Biblia numeşte acest răspuns Inchinare.

􀂄Inchinarea are loc odată ce Dumnezeu işi face cunoscută prezenţa, cu condiţia să avem libertatea şi sensibilitatea de a o simţi şi de-ai răspunde.

Inchinarea individuala

Inchinarea individuala era mai mult ocazionala si era prilejuita de anumite evenimente. Nu exista о perceptie asupra inchinarii ca mod de viata. Cu toate acestea, patriarhii (inaintea de elaborarea sistemului de inchinare de la cort si Templu) considerau ca se pot inchina Domnului neconditionat de un anumit loc. Exemple de oameni si ocazii de inchinare individula: Avraam - Gen. 17:3; Eleazar - Gen. 24:26; David - 2 Sam. 12:20; Iov - Iov 1:20.

Modalitati de inchinare

In VT a existat о dinamica (schimbare) a inchinarii, chiar daca mai lenta sau mai greu de observat. Pentru aceasta trebuie analizat ceea ce Dumnezeu a cerut lui Israel sa fie inchinarea si influenta culturii asupra modalitatilor de inchinare. In acest sens trebuie sa observam diversi-tatea elementelor care au fost relevante inchinarii oamenilor lui Dumnezeu in momente diferite in istorie.

- construirea de altare - Gen. 12:8; 26:25; 2 Sam. 24:25

- chemarea numelui Domnului - Gen. 4:26; 12:8; 13:4; 26:25;

- cautarea fetei Domnului - Iosua 22:27; 2 Cr. 7:14;

- aducerea de jertfe - Levitic

- slujire - diferite forme

- rugaciune - 1 Sam. 1:10
-lauda- 1 Cr. 29:13; Neemia 5:13

- cantare comuna - Neemia 12:27-43

- arderea de tamaie - Exod 40:27

- dansul - 2 Sam. 6:14

- strigatul - 1 Sam. 4:5-6; Neemia 12:43

- citirea si talmacirea Scripturii - Neemia 8:1-3

Concluzie

Inchinarea vechi-testamentala era caracterizata de doi factori majori: locul de inchinare si jertfa care se aduce la inchinare. (De urmarit acesti doi factori in modul in care Noul Testament prezinta inchinarea si felul in care acesti doi factori sunt redefinisi in inchinarea nou-testamentala.) Inchinarea din VT era о umbra a adevaratei inchinari.!ntr-un fel era о inchinare profetica anticipand revelarea adevaratei inchinari facuta de cunoscut de Domnul Isus.

 

 

Inchinarea este celebrare

1. Celebrarea este mai mult decat „biserica noastra", este uriasa - Apoc. 7:9

2. Locul celebrarii: numai in prezenta Domnului - Apoc. 7:9 (in cer); in duh si adevar (loan 4:24).

3. Celebrarea necesita impodobire - Isaia 64:6; Zaharia 3:1-7 - haina este primita in dar, pastrarea

ei curata este responsabilitatea noastra - Ps. 132:9; Isaia 61:1,3

4. Celebrarea se face intr-un spirit de veselie - Apoc. 19:7

5. Celebrarea cuprinde forme diverse de manifestare - (acest subiect va fi analizat mai tarziu in curs).

Inchinarea este eterna

1. Dumnezeu este etern - Ps. 90:2; Ev. 1:10-12.

2. Hristos este etern - Hristos este extensia eternitatii in timp - loan 1:18; Ev. 13:8.

3. Eternitatea in noi - Ecles. 3:11; loan 17:1-3

4. Inchinarea este eterna -Apoc. 5:13,14; 7:12.

 

Functie si forma

Definirea termenilor

Functia - este ceea ce trebuie facut (ex.: predicare, evanghelizare, ucenicizare, cantare, darnicie, etc.). Forma - este modul practic in care indeplinim eel mai bine functia (cum predica, cum evanghelizam, cum ne inchinam, etc.).

Cele trei lentile

Pentru a gasi cea mai potrivita forma de exprimare a unei functii, avem nevoie de examinarea lor prin intermediul a trei lentile: biblica, istorica si culturala.

5.3.1 Lentila Scripturii

- este esentiala si fundamentala

- ne ajuta sa observam raportul dintre functie si forma

- ne ajuta sa formulam principii de slujire

- principiile sunt afirmatii biblice, valabile in istorie si transculturale - Ex.: predicarea,
invatarea, inchinarea sunt functiuni pe care Biserica trebuie sa le aplice, valabile in orice
perioada istorica si in orice cultura.

 

- nu se ocupa de detaliile aplicarii functiei.

- trebuie suprapusa peste celelalte doua lentile si nu invers.

- trei observatii importante in NT asupra lentilei Scripturii:

 

1. NT prezinta deseori functii fara a fi prezentate formele - Fapte 5:42: „Si in fiecare zi, in
Templu si acasa, nu incetau sa invete pe oameni, si sd vesteascd Evanghelia lui Isus
Hristos." Nu sunt precizate formele in care cele doua functii (invatarea si vestirea) erau
aplicate.

2. Atunci cand NT descrie forma, aceasta este partiala sau incomplete. Descrierea prezen-
tata nu poate fi luata ca norma pentru sec. XXI - Fapte 5:42: Cum decurgea invatarea la
Templu? Dar acasa? О faceau in fiecare casa? Sau din casa in casa? Participants erau
invitati? Cat timp dura instruirea intr-o zi? In ce timp din zi avea loc? Etc...

3. Fiecare forma si structura difera de la un cadru nou-testamental la altul. Mergeau ei la
toate casele? In ce loc din Templu? A invatat Pavel in Efes (Fapte 19:8-9) la fel ca
ucenicii in Ierusalim?

5.3.2 Lentila istoriei

Absolut functie (evanghelizare) principiu (grija fata de saraci) organism (Biserica este organism) adevar (mantuirea este prin har) mesaj (biblic)

- ne ajuta sa intelegem felul in care functia biblica a fost aplicata in istorie.

- ne ajuta sa intelegem evenimentele istorice si influenta lor asupra functiunilor Bisericii.

- ne ajuta sa facem diferenta intre absolut si relativ: Ex.: absolut - relativ

Relativ

forma (se poate schimba) model (vinderea si impartirea averilor) organizatie (uneori se organizeaza) traditie (har plus ceva) metoda (diferite) - ne ajuta sa identificam si sa respingem institutionalismul in Biserica - cateva simptome:

- organizatia (structura) devine mai importanta decat oamenii;

- indivizii incep sa functioneze in organizatie ca niste roti dintate dintr-un angrenaj;

- nu este incurajata creativitatea si pastrarea individualitatii;

- oamenii se tern sa puna intrebari, atmosfera devine grea, amenintatoare;

- structura organizatiei devine rigida, lipsa flexibilitatii;

- oamenii servesc mai mult organizatia decat scopurile pentru care aceasta exista;

 

comunicarea este slaba si sterila;

- oamenii isi pierd sentimentul de utilitate, scade moralul.

- Analiza: exista astfel de simptome in biserica locala de unde veniti?

5.3.3 Lentila culturii

- ne ajuta sa aplicam functia intr-o situatie specifica unui mediu cultural;

- nu putem ignora cultura atunci cand dorim sa formulam forma aplicarii unei functii;

- ne ajuta sa intelegem schimbarile care intervin in societate - cultura se schimba la intervale mici
de timp (influenta comunicarii rapide duce la о dinamica - miscare - accentuate a culturii);

- ne ajuta sa facem diferenta intre supracultural (lauda catre Dumnezeu) si cultural (felul cum
facem acest lucru). Alte exemple: casatoria in VT, Cina Domnului in Corint, imbracamintea
in Corint.

- ne ajuta sa gasim metode - forme - relevante pentru Biserica de azi: Efes. 3:10.

5.3.4 Concluzii: pentru a defini inchinarea si a formula cele mai relevante metode de inchinare pentru vremea noastra trebuie sa tinem cont de cele trei lentile. Biserica este chemata sa se exprime si sa traiasca in lume, nu izolat.

Atitudinea si motivatia

Marea nevoie din bisericile evanghelice de astazi este nevoia de о s chimb are a modului de

inchinare (Ronald Allen si Gordon Borror, Inchinarea, redescoperirea pietrei pretioase pierdute,

Ed. Betania, Oradea, 2000, p. 91).

Nu poti veni oricum in inchinare inaintea Domnului. Carte a psalmilor ne ajuta sa intelegem

modul practic de inchinare.

Analiza Ps. 95: - venim cu bucurie - v. 1-5;

- venim cu reverenta - v. 6-7;

- venim cu credinciosie - v. 8-11.

In multe biserici (special cele istorice, dar pericolul este si in cele evanghelice) mchinarea

seamana mai mult cu mchinarea din VT: cler si laici, slujitori si spectatori.

Inchinarea trebuie facuta cu lepadare de sine - loan 12:3 (parul era considerat о podoaba).

Crucial in inchinarea bisericii locale nu este forma ci starea inimilor sfmtilor.

Motivatia: de ce merg la biserica? - pentru a primi binecuvantare sau pentru a da lauda?

Ce caut mai intai si mai mult: Fata sau mana Domnului? (2 Cr. 7:14: ordinea este: adorare si apoi

binecuvantare). Binecuvantarea vine ca raspuns la inchinarea noastra.

Lauda

- este actiunea voita de a inalta, de a glorifica pe Domnul;

- motive pentru lauda - este о porunca biblica - Ps. 150;

 

- Dumnezeu locuieste in mijlocul laudelor poporului Sau - Ps. 22:3;

- este putere in lauda - 2 Cr. 20:21,22; Fapte 16:25,26;

- este frumos sa-L laudam pe Domnul - Ps. 92:1;

- Domnul este vrednic sa fie laudat - Ps. 48:1; 96:4;

- am fost creati sa-L laudam pe Domnul - Ier. 13:11; 1 Petru 2:9;

- lauda trebuie adusa cu voce tare - Ps. 66:8.
Modalitati practice de lauda:

a. ridicarea mainilor- asteptarea binecuvantarii - Ps. 88:9b; 143:6.

- lauda - Neemia 8:6; Ps. 63:4; 134:1-2; 1 Tim. 2:8.

- ridicarea mainilor trebuie sa fie insotita de curatie - Isaia 1:15; 1 Tim. 2:8.

b. inchinarea pe genunchi - Ef. 3:14;

с prosternere cu fata la pamant - Gen. 17:3; Neemia 8:6; d. statul in picioare - Neemia 8:5;

d. batutul din palme - Ps. 47:1;

e. saritul in sus - Luca 6:23;

f. dansul - 2 Sam. 6:14; Ps. 149:3; 150:4 (de analizat pantomima);

g. strigate de bucurie - Ps. 47:1; 100:1;
h. cantatul cu vocea - Efeseni 5:19;

i. cantatul la instrumente - Ps. 150:3-5.

j. vorbirea in limbi - 1 Cor. 14:2,15,17;

k. plansul - 1 Sam. 1:10 (de analizat in ce masura plansul poate fi о forma a laudei).

5.4.5 Rugaciunea (biblia cu explic)

Conditii pentru ascultarea rugaciunii:

- credinta - Marcu 11:24;

- facuta in Numele lui Isus - loan 14:13-14;

- dupa voia Domnului - 1 loan 5:14;

- trairea unei vieti dupa voia Domnului - Matei 6:33;

- staruinta in rugaciune - Matei 7:7-8.
Elemente ale rugaciunii:

- lauda (recunoasterea a cine este Dumnezeu) - 1 Sam. 2:1-10; Ps. 150;

- aducerea de multumire (recunoasterea a ce a facut Dumnezeu) - Filipeni 4:6;

- marturisirea pacatelor - Iacov 5:15-16;

- cerere pentru nevoile noastre - Filipeni 4:6;

- mijlocire pentru altii - 1 Timotei 2:1-4

Exemple de rugaciune

Maria (Ex15)

Ana (1 Sam.1)

Debora (Jud 4)


Pozitii in rugaciune:

- se vor discuta pozitiile analizate la lauda.

Cantarea

- о practica. a VT si a Bisericii in NT;

- poate fi facuta vocal si cu instrumente;

- unul din cele mai controversate domenii ale inchinarii crestine;

- poate exercita una din cele mai puternice mfluente asupra oamenilor;

- cantarea trebuie sa fie un pod de comunicare si nu un zid de despartire intre membrii bisericii
locale, sau intre generatii;

- muzica este amorala, depinde de scopul, motivatia si felul in care estc folosita;

- exista о dinamica a cantarii si muzicii (cele trei lentile);

- Scriptura ne prezinta о universalitate a cantarii si a muzicii:

 

- cantarea stelelor: Iov 38:7;

- cantari de izbavire: Exod 15:1-21;

- cantari de lauda in psalmi;

- cantarea corurilor in timpul lui Neemia: Neemia 12:40;

- cantarile de la nasterea Domnului Isus: Luca 2:13-14;

- cantarile Apocalipsei: Apoc. 5:9-10; 14:3.

- cantarea (muzica in general) poate fi folosita cu eficienta pentru:

- a-L lauda pe Dumnezeu, fie in mod individual, fie colectiv;

- a invata adevaruri biblice;

- evanghelizare.

- NT recomanda in Efes. 5:19 si Col. 3:16:

- psalmii: selectie de psalmi din VT;

- cantarile de lauda (imnurile): compozitii diferite de psalmi, care evidentiaza atributele lui
Dumnezeu;

- cantarile duhovnicesti: probabil cantari improvizate, compuse spontan in timpul laudei.

- nevoia unui echilibru intre clasic si nou:

- repertoriu: doar cantari vechi sau si noi; doar traduceri sau si creatii autohtone (in special pen­
tru muzica zisa de inchinare); ce facem cu cantarile de jale sau cu folclorul?

- orchestratie;

- modul de interpretare.

- cantarea este pentru toata adunarea:

- locul si functiunea corului, a orchestrei si fanfarei: concert sau participare?

- prezenta solistilor, grupurilor: slujire sau spectacol?

- modalitati practice pentru cantare: carti sau proiectoare?

- componente ale cantarii - nevoia unui echilibru intre aceste componente:

- mesaj;

- ritm;

- armonie;

- tonalitate;

- simt sau abilitate de interpretare.

Colecta

- nevoia schimbarii atitudinii in strangerea darurilor;

- implicare intregii adunari prin rugaciune pentru daruri;

- implicarea mai multor barbati si femei in efectuarea acestui lucru, si nu mereu aceiasi;

- schimbarea modului practic de adunare a darurilor (schimbarea trebuie facuta cu grija).

Serbarea Cinei Domnului

- nevoia predicarii biblice despre Cina Domnului;

- Cina Domnului trebuie sa fie о sarbatoare nu о traditie;

- functie si forma in serbarea Cinei Domnului.

 

Botezul in ара

- nevoia predicarii biblice despre botezul in ара;

- ocaziile de botez sunt ocazii de celebrare.

- functie si forma la botez.

Locul de inchinare

- folosim diverse denumiri:

- sanctuar - loc al sfmteniei; implica о anumita stare de spirit, reverenta;

- auditoriu - are о conotatie negativa: cineva face ceva, restul privesc doar;

- centru sau loc de inchinare;

- importanta aranjarii salii - daca e posibila о aranjare diferita in functie de specificul slujbei;

- importanta culorilor;

- locul asezarii corului sau a altor formatii muzicale;

- accesorii si decor: trebuie sa apropie, nu sa departeze sau sa izoleze pe unii de altii;

- importanta iluminatului;

- importanta acusticii si amplificarii

- vocea trebuie sa fie redata natural, dar amplificata (daca e cazul);

- toti din sala sa auda ce se vorbeste la microfon - asezarea si orientarea boxelor;

- sala trebuie sa fie nu un studio de inregistrari, ci о sala care sa reflecte sunetul.

 

CURS DE LAUDA SI INCHINARE

Introducere

Studiu asupra termenilor lauda si inchinareПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 1445; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.80.4.147 (0.324 с.)