Методика проведення прокурором перевірок додержання законодавства у сфері соціального та пенсійного забезпеченняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методика проведення прокурором перевірок додержання законодавства у сфері соціального та пенсійного забезпеченняПроаналізувавши та узагальнивши отриману інформацію необхідно визначитись із майбутнім предметом перевірки по кожному Фонду, для чого доцільно скласти план проведення перевірки та встановити її тривалість.

Рекомендується також підготувати витяги з нормативно-правових актів, що обов’язково використовуватимуться під час перевірки, зокрема, статті, в яких містяться строки виконання Фондом тих чи інших заходів.

З метою підвищення якості та результативності проведення прокурорських перевірок необхідно залучати до їх проведення спеціалістів органів внутрішніх справ, Державної фінансової інспекції України, інспекції праці, державного нагляду за діяльністю Фондів, інших спеціалістів.

Під час перевірки в територіальних відділеннях Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності слід звернути увагу на:

- додержання встановлених порядку та періодичності перевірок страхувальників;

- додержання законодавства щодо проведення позапланових перевірок. Згідно з п. 3.6 Порядку № 29 та п. - повноту вжитих Фондом заходів, спрямованих на ліквідацію існуючої недоїмки.

- повноту вжитих заходів щодо забезпечення контролю за правильним нарахуванням, своєчасною сплатою страхувальником страхових внесків (станом на 01.01.2011 р.), в тому числі заборгованістю, пов’язаною із невиплатою заробітної плати.

- цільове використання коштів Фонду та обґрунтованість отримання страхових виплат застрахованими особами.

- дотримання вимог законодавтсвства щодо здійснення державної закупівлі.

- правомірність видачі путівок відповідній категорії застрахованих осіб.

- випадки відмови громадянам у виплаті страхових коштів та наданні соціальних послуг.

Під час перевірки в територіальних відділеннях Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань слід звернути увагу на:

- повноту вжитих Фондом заходів, спрямованих на ліквідацію існуючої недоїмки (станом на 01.01.2011 р.).

- стан взаємодії відділень із органами прокуратури та іншими правоохоронними органами.

- стан планування роботи територіальними відділеннями Фонду.

- відповідність вимогам чинного законодавства актів перевірок Фонду щодо додержання господарюючими суб’єктами законодавства щодо своєчасності та повноти сплати страхових внесків, які мали бути сплачені до 01.01.2011 року.

- законність та обгрунтованість виконання обов’язків Фондом соціального страхування від нещасних випадків у разі настання страхового випадку.

- відповідність вимогам чинного законодавства діяльності страхових експертів Фонду.

- правомірність відмови Фонду у страхових виплатах і наданні соціальних послуг застрахованому, якщо мали місце навмисні дії потерпілого, спрямовані на створення умов для настання страхового випадку; подання роботодавцем або потерпілим Фонду соціального страхування від нещасних випадків свідомо неправдивих відомостей про страховий випадок; вчинення застрахованим умисного кримінального правопорушення, що призвів до настання страхового випадку.

- обґрунтованість отримання страхових виплат потерпілими.

- цільове використання коштів Фондом та обґрунтованість отримання страхових виплат застрахованими особами.

 

Законодавство про захист осіб які потребують державної підтримки та допомоги як предмет прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів.

Конституція України.

Закон України "Про прокуратуру".

Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

Закон України "Про реабілітацію інвалідів в Україні".

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Закон України "Про пенсійне забезпечення".

Закон України "Про охорону дитинства".

Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування".

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров’я".

Закон України "Про зайнятість населення".

Кодекс законів про працю України.

Закон України "Про охорону праці".

Постанова Кабінету Міністрів України "Про реалізацію статей 19 і 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" від 31.01.2007 №70.

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда" від 23.05.2007 №757.

 

Особливості прокурорського нагляду за додержанням законодавства у сфері соціального захисту осіб які потребують держ підтримки і допомоги.

Сутність завдання органів прокуратури на цьому напрямі полягає у здійсненні від імені держави на всій території України діяльності, спрямованої на своєчасне виявлення порушень законів щодо соціального захисту інвалідів, вжиття адекватних заходів до їх усунення, забезпечення реального поновлення порушених прав, притягнення винних осіб до встановленої законодавством юридичної відповідальності, а також у виваженому поєднанні налагодження відповідної міжвідомчої взаємодії з принциповим реагуванням на факти неналежного виконання покладених функцій державними та контролюючими органами.

Під предметом та метою цієї прокурорської діяльності слід розуміти забезпечення неухильного додержання законів України у діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, на які покладено забезпечення гарантій соціального захисту інвалідів, а також виконання контрольних функцій у цій сфері.

Метою методичних рекомендацій є надання ґрунтовної інформації з цієї тематики для ефективного застосування прокурорами у практичній діяльності.

Методика проведення прокурором перевірок додержання законодавства у сфері соціального захисту осіб які потребують державної підтримки і допомоги.

Відповідно до ст.ст. 9, 10 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" державне управління в галузі забезпечення соціальної захищеності інвалідів здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань праці та соціальної політики, Міністерством охорони здоров’я України та органами місцевого самоврядування. Фінансове забезпечення заходів щодо соціальної захищеності інвалідів і дітей-інвалідів здійснюється за кошт державного бюджету, в тому числі Фонду соціального захисту інвалідів, а також органами місцевого самоврядування за місцевими програмами соціального захисту окремих категорій населення за кошт місцевих бюджетів.

Загалом перевірками слід охопити органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації, регіональні комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, установи соціального захисту, освіти, охорони здоров’я та зайнятості населення, регіональні підрозділи фондів соціальної спрямованості, а за наявності підстав – підприємства, установи, організації, у тому числі транспорту та оборонної промисловості.

У органах місцевого самоврядування та місцевих державних

адміністраціях необхідно перевірити додержання законодавства щодо:

· фінансування заходів щодо соціальної захищеності інвалідів за кошт місцевих бюджетів

· додержання прав інвалідів, особливо дітей-інвалідів, при забезпеченні житлом, спеціальних гарантій щодо реалізації цих прав (ст. ст. 29-33 Закону);

· сприяння соціальним та культурним потребам інвалідів (ст. 34 Закону);

· забезпечення прав інвалідів на безоплатний проїзд у міському пасажирському транспорті та метро.

· передбачення при формуванні місцевих бюджетів коштів на компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам, додержання порядку призначення і виплати цих компенсацій.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.220.231.235 (0.008 с.)