Методика проведення прокурором перевірок додержання законодавства у сфері додержання законодавства про доступ до публічної інформації.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методика проведення прокурором перевірок додержання законодавства у сфері додержання законодавства про доступ до публічної інформації. 

Під час перевірки прокурором витребовуються та вивчаються журнал обліку інформаційних запитів, журнал скарг, листування з іншими установами, матеріали інформаційних запитів та матеріали щодо їх провадження; матеріали звернень, скарг громадян та матеріали щодо їх провадження; аналізи та узагальнення запитів, що надійшли до розпорядника інформації; матеріали оперативних нарад, колегій, засідань виконкому з цього питання; звіти про розгляд запитів; накази про уповноваження особи з питань забезпечення доступу до публічної інформації; графік прийому запитувачів, статистичні звіти.

Під час перевірки необхідно з’ясувати такі питання:

- Виконання розпорядником інформації вимог ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо оприлюднення обов’язкової інформації, а також ст. 14 Закону щодо систематичного ведення обліку документів, що знаходяться у володінні розпорядника інформації.

- Виконання вимог Закону про порядок та строки звернення запитувачів інформації.

- Виконання вимог п. 6 ст. 19 Закону щодо виготовлення розпорядником інформації для спрощення процедури оформлення письмових запитів відповідних форм запитів на інформацію.

- Додержання вимог ст. 20 Закону щодо строків розгляду інформаційних запитів (48 годин, 5 робочих днів, 20 робочих днів). Встановити, чи не приховані інформаційні запити за зверненнями чи скаргами громадян.

- Виконання вимог ст. 22 Закону щодо направлення у 5 денний строк запиту належному розпоряднику з одночасним повідомленням запитувача; щодо роз’яснення мотивів відмови в задоволенні запиту на інформацію; щодо об’єктивності відстрочки або відмови в задоволенні запиту.

Законодавство у сфері транспорту, як предмет прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів.

 

- Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР

- Кримінальний кодекс України від 05.04.2001

- Кримінальний процесуальний кодекс України

- Кодекс України про адміністративні правопорушення

- Цивільний Кодекс України

- Господарський кодекс України;

- Закон України “Про автомобільні дороги”

- Закон України “Про транспорт”

- Закон України “Про автомобільний транспорт”

- Закон України «Про залізничний транспорт»

- Указ Президента України від 13.04.2011№456/2011 «Про Положення про Державне агентство автомобільних доріг України»;

- Наказ Генерального прокурора України «Про організацію правозахисної діяльності органів прокуратури України» від 12.04.2011 №3гн;

- Наказ Генерального прокурора України «Про організацію роботи і управління в органах прокуратури» від 26.12.2011 №1;

 

Особливості організації прокурорського нагляду за додержанням законодавства у сфері транспорту.

Структурним підрозділам апарату та прокурорам з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері відповідно до вимог галузевого наказу Генерального прокурора України необхідно забезпечити правозахисну діяльність на залізничному, водному, повітряному, автомобільному транспорті (у тому числі автодорожньому комплексі) системи Міністерства інфраструктури України.

Необхідно також врахувати, що нагляд здійснюється стосовно: юридичних та фізичних осіб, незалежно від форм власності, підпорядкованості та належності, які займаються:

а) експлуатацією шляхів сполучення, повітряних, морських та річкових суден, залізничних під'їзних колій тощо.

б) проектуванням, будівництвом, експлуатацією, капітальним ремонтом та реконструкцією об’єктів магістрального трубопровідного транспорту, встановленням гарантій безпеки життя та здоров’я населення від можливого негативного впливу під час експлуатації об’єктів цього виду транспорту;

в) діяльністю, яка входить до компетенції Державної агенції автомобільних доріг України (Укравтодор) та підпорядкованих їй регіональних служб системи Міністерства інфраструктури України;

Методика проведення прокурором перевірок додержання законодавства у сфері транспорту.

Основні напрями роботи з урахування специфіки наглядової діяльності за додержанням законів на залізничному, повітряному, водному, автомобільному (у тому числі автодорожньому), магістральному трубопровідному транспорті:

- забезпечення безпеки на транспорті;

- оплату та охорону праці;

- додержання бюджетного законодавства;

- додержання законодавства про закупівлі за державні кошти;

- збереження вантажів під час перевезень.

Рекомендується перевірити додержання законодавства у діяльності структурних підрозділів залізниці, зокрема щодо збереження вантажів, направлення ними до правоохоронних органів матеріалів комерційних актів про нестачу вантажів тощо.

Також доцільно перевірити додержання законодавства у територіальних органах Державного агентства автомобільних доріг України, Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті.

У разі встановлення порушень законодавства необхідно невідкладно вжити заходів до їх усунення.

За період перевірки необхідно як можна більше з’ясувати питань, що характеризують стан правозахисної діяльності, не допускати однобічності у його висвітленні (лише негативного або тільки позитивного).

 

Законодавство у воєнній сфері, як предмет прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів.

Законодавство, норми якого регулюють військово-правові відносини (Закони України):

Про оборону України,

Про Збройні Сили України,

Про Раду національної безпеки і оборони України,

Про Державний Кордон України,

Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей,

Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав,

Про економічну і господарську діяльність у Збройних Силах України,

Про пенсійне забезпечення військовослужбовців,

Про статут ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.

Законами також затверджені Військові статути Збройних Сил України. Слід зазначити, що після прийняття нової конституції України норми раніше прийнятих законів, у тому числі з військових питань, приводяться у відповідність до конституційних положень.

Особливості прокурорського нагляду за додержанням законів у воєнній сфері

 

Н А К А З №12гн «12» квітня 2013 року м. Київ «Про особливості діяльності прокуратур з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері»

Діяльність з нагляду за додержанням і застосуванням законів у воєнній сфері передусім спрямовувати на:

- соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей;

- збереження життя і здоров’я військовослужбовців, попередження насильства та порушень статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями;

- оплату та охорону праці;

- додержання бюджетного законодавства;

- використання земель оборони;

- запобігання і протидію корупції та організованій злочинності;

Прокурорам з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері усіх рівнів забезпечити участь у розгляді цивільних, господарських, адміністративних справ у судах першої інстанції за їх позовами (заявами, поданнями) та вступати у розгляд справ, у яких сторони і предмет спору відносяться до закріпленого напряму діяльності, якщо цього вимагає захист прав і законних інтересів громадян або держави.

Законодавство у сфері екологічного законодавства, як предмет прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів.

 

Наказ №3/2, від 04.10.11. Про особливості організації діяльності органів прокуратури у сферах охорони навколишнього природного середовища та земельних відносин

Закони Ук­раїни: "Про охорону навколишнього природного се­редовища" від 25 червня 1991 р., "Про охорону ат­мосферного повітря" від 16 жовтня 1992 р., "Про природно-заповідний фонд України" від 16 червня 1992 р., "Про тваринний світ" від 3 березня 1993 р., "Про карантин рослин" від 30 червня 1993 р. та ін. До того ж деякі відносини у сфері використання та охорони навколишнього природного середовища вре­гульовано кодексами (земельним, водним, лісовим, про надра). Закон України «Про прокуратуру».Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.36.32 (0.006 с.)