Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст.Політичні, соціально-економічні та релігійно-національні причини війни. Рушійні сили повстання. Б. Хмельницький. Основні етапи війни (1648 – 1657 рр.).

Революційний вибух навесні 1648 р. Битва під Жовтими Водами і Корсунем. Успіхи повстанців на Лівобережній та Правобережній Україні.

Розгром польської армії під Пилявцями. Визвольний похід на Західну Україну й визволення етнічної української території.

Створення загальноукраїнської держави за роки війни. Революційні зміни в суспільстві. Нові влада й адміністративно-територіальний устрій. Республіканська форма управління. Селянське і міщанське самоврядування. Створення національної армії. Міжнародні зв’язки. Революційні зміни у формах власності та їх вплив на економіку.

Збаражсько-Зборівська кампанія. Зборівський договір (серпень 1649 р.) та реакція на нього революційних мас. Ліквідація польського панування.

Воєнні дії в 1651 р. Битва під Берестечком. Піднесення народної боротьби проти загарбників. Білоцерківський договір 1651 р.

Активізація пошуків козацькою дипломатією союзників. Зближення України з Росією. Переяславська рада 8 січня 1654 р. «Березневі статті» - умови союзу з Московським царством та його юридична основа.

Непорозуміння між Україною та Росією. Віленське перемир’я 1656 р. Продовження Україною війни з Польщею. Пошуки нових союзників і загострення відносин з Росією. Смерть Б. Хмельницького. Початок боротьби старшини за владу.

Тема 9.

Українські землі в 60-80-ті рр. ХVІІ ст.

Гетьманування І. Виговського (1657-1659). Спроба козацької старшини добитися незалежності від Росії. Переорієнтація на Польщу. Гадяцька угода 1658 р. та її наслідки.

Розгром російської армії під Конотопом (квітень 1659 р.). Виступ поборників незалежності України проти спроби І. Виговського підпорядкувати її Польщі. Падіння уряду І. Виговського.

Обрання гетьманом Ю. Хмельницького (1659–1663). Переяславські статті 1659 р. Обмеження автономних прав України та реакція на нього козацької старшини.

Слободищенський трактат 1660 р. Відхід Правобережної України до Польщі і останні спроби силою відірвати Лівобережну Україну від Росії в 1660–1663 рр.

Міжстаршинська боротьба і обрання гетьманом І. Брюховецького (1663–1668). Московські статті 1665р. і дальше обмеження автономних прав України.

Гетьманування П. Тетері (1663–1665) на Правобережжі і перехід до влади П. Дорошенка (1665–1676). Остаточний відхід Росії від зобов’язань (1654) і укладання Андрусівського перемир’я з Польщею у 1667р.

Гетьманування Д. Многогрішного (1668–1672). Глухівські статті 1669 р. Гетьманування І. Самойловича (1672–1687). Спроби російського уряду встановити владу на правобережній Україні. Падіння уряду гетьмана П. Дорошенка.

Друге гетьманування Ю. Хмельницького. Чигиринські походи турецько-татарського війська. Територіальні втрати України за умовами Бахчисарайського мирного договору Росії з Туреччиною 1681 р. і трактату про «Вічний мир» між Росією та Польщею 1687 р. Опір патріотичних сил України розчленування українських земель.

Тема 10.

Українські землі наприкінці ХVІІ – першої половини ХVІІІ ст.

Гетьманування І. Мазепи (1687–1709). Участь України в Північній війні. Розгортання національно-визвольного руху на Правобережній Україні (1702–1704). С. Палій.

Вторгнення шведських військ на Лівобережну Україну. Позиція Петра І та І. Мазепи. Перехід І. Мазепи з однодумцями на бік Карла ХІІ. Укладання договору зі Швецією. Реакція на це російського уряду, української громадськості та Запорозької Січі.

Обрання І. Скоропадського гетьманом. Подальше обмеження автономних прав України. Решетилівські статті. Репресивні дії Петра І. Зруйнування Батурина та Запорозької Січі.

Полтавська баталія. Крах останніх надій мазепинців. Причини невдачі акції І. Мазепи. Смерть І. Мазепи. Його роль в історії України.

Обрання гетьманом України П. Орлика (1710-1742). Спроби українського уряду за кордоном визволити Україну від влади Росії. Намагання української еміграції створити антиросійську коаліцію держав. Конституція П. Орлика.

Тимчасова ліквідація гетьманства в 1722 р. Перша Малоросійська колегія (1722–1727). Експлуатація людських ресурсів України.

Спроба козацької старшини легально відновити втрачені автономні права на початку 20-х років. П. Полуботок. Причини відновлення гетьманства. Д. Апостол (1727–1734). Друга ліквідація гетьманства. «Правління Гетьманського уряду» (1734–1750). Посилення русифікації українського населення.

Доля запорожців після зруйнування Січі. Нова Січ (1734–1775). Експлуатація людських і природних ресурсів України в ході російсько-турецької війни 1735–1739 рр.

Розвиток культури та освіти.

Тема 11.

Українські землі в другій половині ХVІІІ ст.

Пожвавлення автономістичних прав козацької старшини в середині ХVІІІ ст. Обрання гетьманом України К. Розумовського (1750-1764).

Політика гетьмана К.Розумовського. Розподіл території України між Російського та Австрійською імперіями внаслідок трьох поділів Польщі (1772, 1793, 1795). Селянсько-козацькі повстання другої половини ХУІІІ ст. Гайдамаччина. Коліївщина.

Остаточна відміна гетьманства. Створення Другої Малоросійської колегії (1764–1786). Ліквідація полково-сотенного устрою Слобожанщини і введення губернсько-провінційного адміністративно-територіального поділу.

Посилення влади царизму на Запоріжжі. Ліквідація Запорізької Січі в 1775р. Роль України у відвоюванні Росією північно-чорноморських земель. Підкорення Кримського ханства (1783). Розвиток промисловості. Мануфактурні підприємства. Еволюція соціальної структури суспільства. Козацька старшина. Зрівняння козацької старшини у правах з російським дворянством. Духовенство. Завершення повторного закріпачення селянства. Занепад козацтва і міщанства. Розвиток куотури, науки, освіти.

Тема 12.

Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

Подальший наступ царизму на політичне становище українських земель на початку ХІХ ст. Зміни в адміністративному устрої. Участь українського народу у Вітчизняній війні 1812 р. і розгромі армії Наполеона.

Господарська криза. Посилення соціального та національного гноблення. Промисловий переворот та зародження ринкової економіки. Соціально-політичні рухи у першій чверті ХІХ ст.

Пожвавлення автономістичних настроїв української інтелігенції у національному відродженні та розвитку українства. Декабристи в Україні. Товариство об’єднаних слов’ян. Місце України у планах декабристів. Повстання Чернігівського полку 29 грудня 1825 – 3 січня 1826 р. Суспільно-політичний рух у другій чверті ХІХ ст. Харківсько-київський гурток молоді.

Кирило-Мефодіївське товариство (1846–1847). Програмні документи. М. І. Костомаров, Т. Г. Шевченко, П. С. Куліш. Вплив революції 1848 – 1849 рр. у Західній Європі на Західну Україну. Селянський рух і національний рух у Східній Галичині, Північній Буковині та Закарпатті. Суспільно-політичний рух. Скасування панщини. Наростання загальноімперської кризи у 50-х роках. Занепад поміщицького господарства. Селянські виступи. У. Кармалюк. Активізація опозиційних настроїв інтелігенції. Поразка Росії у Кримській війні.

Тема 13.

Західноукраїнські землі наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

Включення західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії. Адміністративно-територіальний поділ західноукраїнських земель. Реформи Марії Терезії та Йосифа ІІ та їх вплив на українські землі.

Пробудження національного життя. «Руська трійця» та її діяльність. Утворення та діяльність Головної руської ради. Наслідки та значення подій 1848-1849 рр. на західноукраїнських землях. Скасування панщини в Галичині. Селянське повстання під проводом Л. Кобилиці.

Тема 14.

Культура України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.

Особливості розвитку української культури. Національне відродження. Відкриття університетів в Харкові та Києві. Зміни в освіті: училища, гімназії, ліцеї. Поява «Історії русів». Розвиток науки: М. Остроградський, М. Максимович, М. Бекетов, В. Каразін. Література: І. Котляревський, Т. Шевченко, П. Гулак-Артемовський, Г. Квітка-Основ’яненко. Розвиток мистецтва та архітектури. Традиційно-побутова культура.

Тема 15.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.33.139 (0.008 с.)