Українські землі у складі Російської імперії в другій половині ХІХ ст. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Українські землі у складі Російської імперії в другій половині ХІХ ст.Особливості соціально-економічного розвитку українських земель напередодні селянської реформи 1861 р. Кримська війна і загострення соціально-економічної ситуації. Відміна кріпосного права у 1861 р. Особливості проведення реформи в Україні. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років. Економічна політика російського царизму в Україні в пореформений період.

Початок громадівського руху. Петербурзька громада. «Основа». В. Антонович. Діяльність «Південно-Західного відділу Росіського географічного товариства». Валуєвський циркуляр та Емський указ. Польське повстання 1863-1864 рр. І Україна. Національна політика царизму щодо України.

М. Драгоманов та його діяльність. Братство тарасівців. Російський громадсько-політичний рух народників в Україні.

Тема 16.

Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії у другій половині ХІХ ст.

Вплив аграрної реформи 1848 р. На розвиток економіки. Суспільно-політична ситуація 50-60 років. Основні течії суспільно-політичного руху: москвофіли та народовці. Заснування і діяльність культурно-освітнього товариства «Просвіта» і Літературного товариства ім. Т. Шевченка.

Розгортання руху народовців. «Новоерівська» політика народовців. Утворення першої політичної партії – РУРП. І. Франко. М. Павлик. Ю. Бачинський. Утворення УНДП та УСДП.

Тема 17.

Культура України в другій половині ХІХ – початку ХХ ст.

Піднесення української культури. Освіта: закон про обов’язкову початкову освіту (1869 р.).; відкриття Новоросійського університету (1865 р.). Українські меценати і благодійники: Г. Галаган, М. Терещенко, Є. Чикаленко, сім’я Симиренків. Музеї. Д. Яворницький. Наука і література: А. Кримський, П. Куліш, М. Максимович,Д. багалія, Ф. Вовк, І. Пулюй, В. Вернадський, Є Гребінка, М. Коцюбинський, Л. Українка, І. Мечников. Театр і музика: М. Щепкін, Ю. Федькович, М. Лисенко, М. Садовський, С. Крушельницька, М. Вербицький, М. Заньковецька. Живопис: В. Боровиковський, І. Репін, М. Бойчук, І. Труш. Архітектура.

Тема 18.

Українські землі у складі Російської імперії на початку ХХ ст.

Соціально-економічний розвиток країни на початку ХХ ст. Монополізації промисловості. Головні галузі господарства. Роль іноземного капіталу. Економічна криза 1900 – 1903 рр. Розвиток аграрного капіталізму. Умови життя і праці трудящих мас. Виникнення українських політичних партій. Їх програмні вимоги та боротьба за національне визволення українського народу. РУП, УНП, УСДРП, УПСР, РУРДП. Діяльність загальноросійських партій в Україні.

Революційні події в Україні у 1905 – 1907 рр. Революційні виступи в армії і на флоті. Вплив революції на активізацію національно-визвольного руху. Створення «Просвіти», українських клубів. Українська думська громада у І та ІІ Державних думах. Її політична платформа. Боротьба за автономію України. Суспільно-політична думка в Україні. Обґрунтування ідеї української національної державності. Боротьба проти великодержавного шовінізму. Становище України після поразки революції 1905 – 1907 рр. Наступ реакції на революційні завоювання народних мас.

Столипінський політичний режим. Посилення національного гноблення (1907 – 1914). Земельна реформа П. Столипіна та її вплив на Україну.

Тема 19.

Західноукраїнські землі на початку ХХ ст.

Соціально-економічне становище на західноукраїнських землях на початку ХХ ст. Промисловість та сільське господарство. Радикалізація українського політичного руху. Діяльність політичних партій Західної України за реформу виборчої системи. Діяльність національних і спортивно-фізкультурних організацій «Сокіл» і «Січ». К. Трильовський. Вплив Української греко-католицької церкви на піднесення національної свідомості. Митрополит А. Шептицький.

Тема 20.

Україна а Першій світовій війні.

Причини, початок і характер Першої світової війни. Україна у планах різних військово-державних блоків. Головні воєнні дії на Південно-Західному фронті у 1914–1916 рр. на території України. Галицька битва. Окупація Східної Галичини і Північної Буковини російськими військами. Участь у воєнних діях легіону українських січових стрільців. Розстановка суспільно-політичних сил в українському національному русі. Діяльність революційної соціал-демократії за роки війни. Переслідування царизмом українського національно-визвольного руху. Спілка Визволення України. Головна Українська рада. Репресії австро-угорського уряду проти населення західноукраїнських земель.

Вплив війни на господарство і становище народних мас України. Господарська розруха. Наростання страйкової боротьби робітників. Селянський рух. Виступ солдатів. Назрівання революційної кризи в країні.

Тема 21.

Українська революція.

Лютнева революція в Росії. Соціально-економічне і політичне становище в Україні після повалення самодержавства. Відмінності між українською і російською революціями. Національна ідея і федералізм. Утворення Центральної Ради, її склад. М. Грушевський.

Утворення та діяльність Рад. Більшовизація Рад як спосіб їх протиставлення парламентській республіці. Робітничий та селянський рухи навесні – влітку 1917 р. Виникнення профспілок, фабзавкомів та їх діяльність. Боротьба селян за землю. Боротьба за автономію України і політика загальноросійських партій. Формування української державності.

Український конгрес. Піднесення національно-визвольного руху. Його природа, характер, рушійні сили. Початок українізації армії. !-«Універсали Центральної Ради.

Україна в період назрівання революційної кризи в країні. Липнева політична криза. ІІ Універсал (3 липня 1917 р.). Формування збройних сил Центральної Ради. Спроба проголосити повну державну самостійність України українськими націоналістами–самостійниками та їх поразка.

Жовтневий переворот у Петрограді. Боротьба за владу в Києві. ІІІ Універсал (7 листопада 1917 р.). Проголошення Української Народної Республіки (УНР).

І Всеукраїнський з’їзд Рад у Києві та Харкові. Утворення Радянської УНР. Проголошення незалежності УНР. ІУ Універсал (22 січня 1918р.). Законотворча діяльність Центральної Ради. Утворення радянського регулярного війська. Становище на Лівобережній Україні. Перша російсько-українська війна. Хід бойових дій. Трагедія під Крутами. Повстання робітників «Арсеналу». Взяття Києва більшовицькими військами.

Тема 22.

Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918-1920 рр.)

Вступ німецько-австрійських військ в Україну. Розпуск Центральної Ради. Утворення Української Держави. Внутрішня політика гетьмана П. Скоропадського. Боротьба селян та робітників з окупантами і гетьманським режимом. Зовнішня політика П. Скоропадського. Утворення Директорії. Відродження УНР. Інтервенція Антанти. Трудовий конгрес. Війна з Радянською Росією.

Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях. Проголошення ЗУНР. Декларація про об’єднання українських земель. Українсько-польська війна. Становище на Буковині (Буковинське народне віче 3 листопада 1918 р.), Хотинщині, Закарпатті.

Формування комуністичного режиму вУкраїні. «Воєнно-політичний союз». Воєнний комунізм.

Розвиток національної культури. Культура і комуністична ідеологія. Діяльність УАН.

Тема 23.

Українська СРР в умовах нової економічної політики (1921-1928 рр.)

Відмова від курсу на світову революцію. Міжнародне та внутрішнє становище УСРР. Голод 1921-1923 рр. Запровадження НЕПу, його суть і значення.

Державний статус УСРР у 1921-1922 рр. Курс на ліквідацію національної державності. Компартійно-радянський апарат у системі влади. Форма і зміст українізації. Культурне життя. Кампанія з ліквідації неписьменності дорослих. Боротьба з націонал-комунізмом.

Входження Української СРР до складу Союзу РСР. Всеукраїнський з’їзд Рад та його рішення (10 – 14 грудня 1922 р.). Перший з’їзд Рад СРСР (30 грудня 1922 р.). Союзний договір від 30 грудня 1922 р. Затвердження першої Конституції СРСР (січень 1924 р.). ІХ Всеукраїнський з’їзд Рад (3 – 10 травня 1925 р.). Затвердження нового тексту Конституції УСРР. Загальні підсумки розвитку республіки в роки НЕПу. Господарська і суспільно-політична криза кінця 20-х років.

Тема 24.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 194; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.204.189.2 (0.007 с.)