Аналіз ефективності використання витрат тваринництва за 2011-2013 роки. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аналіз ефективності використання витрат тваринництва за 2011-2013 роки.№ п/п Показники 2011р 2012р 2013р Абсолютне відхилення
2012/ 2013/ 2013/
               
  Рентабельність за рахунок поточних біологічних активів 1,19 0,15 0,68 -1,04 0,53 -0,51
  Рентабельність за рахунок довгострокових біологічних активів 1,03 0,22 0,56 -0,81 0,34 -0,47
  Матеріаловіддача поточних біологічних активів 5,57 3,52 8,69 -2,05 5,17 3,12
  Матеріаловіддача довгострокових біологічних активів 4,82 5,37 7,13 0,55 1,76 2,31  

 

Рис 3.3 Динаміка рентабельності на ТзОВ «Гор-Агро» за рахунок поточних і довгострокових біологічних активів

 

Рис.3.4. Динаміка матеріаловіддачі поточних і довгострокових біологічних активів на ТзОВ «Гор-Агро»

На ефективність використання витрат тваринництва на ТзОВ «Гор-Агро» впливає рентабельність та матеріаловіддача. Рентабельність за рахунок поточних біологічних активів в 2012р. у порівнянні з 2011р. зменшилась на 1,04 тис. грн., а в 2013р. у порівнянні з 2012р збільшилась на 0,53 тис. грн., але якщо порівнювати 2013р. з 2011р то рентабельність знизилась на 0,51 тис.грн.

Рентабельність за рахунок готової продукції у 2012р. в порівнянні з 2011р. зменшилась на 0,79 тис. грн, а у порівнянні 2013р. з 2012р. рентабельність збільшилась на 0,24 тис.грн., якщо брати до уваги 2013р. і порівнювати його 3 2011р. то видно що вона знизилась на 0,55 тис. грн..

Матеріаловіддача за рахунок поточних біологічних активів зменшилась у 2012р. в порівнянні з 2011р. на 2,38 тис. грн., якщо порівнювати 2013р. з 2012р. то вона знизилась на 6,58 тис.грн., а в порівняння з 2011р. на 8,96 тис. грн.

Матеріаловіддача за рахунок готової продукції у 2012 р. в порівнянні з 2011р. зменшилась на 5,89 тис.грн., а у 2013р. в порівнянні з 2012р. знизилась на 5,42 тис. грн., а у порівнянні з 2011р. знизилась на 11,31 тис. грн..

Усі явища і процеси господарської діяльності підприємств знаходяться у взаємозв’язку, взаємозалежності та взаємообумовленості. Деякі з них безпосередньо пов’язані між собою, а інші – опосередковано. Кожний результативний показник залежить від численних і різноманітних факторів. Звідси, важливим методологічним питанням економічного аналізу є вивчення й вимірювання впливу факторів на величину досліджуваних економічних показників.

Аналіз впливу факторів на ТзОВ «Гор-Агро» за 2011-2013 рр.

Фактор Методика розрахунку Розмір впливу
2012/ 2013/ 2013/
         
Зміна рентабельності в тому числі за рахунок: Рентабельність = Чистий прибуток / поточні біологічні активи      
а)Поточних біологічних активів Р(ПБА)= - =-0,05;   Р(ПБА)= - =-0,34;   Р(ПБА)= - =0,22;   -0,05 0,34 0,22
б) Чистого прибутку за рахунок поточних біологічних активів Р(ЧП)= - 0,31;   Р(ЧП)= - = -0,15;   Р(ЧП)= - = -0,56;     0,31 -0,15 -0,56
Разом:   0,26 0,19 -0,34
в) Довгострокових біологічних активів   Р(ДБА)= - 0,05;   Р(ПБА)= - = 0,04;   Р(ДБА)= - =0,16;     0,05 0,04 0,16
г) Чистого прибутку за рахунок довгострокових біологічних активів Р(ЧП)= - = -0,31;   Р(ЧП)= - = -0,02;   Р(ЧП)= - = -0,40; -0,31 -0,02 -0,40
Разом:   -0,26 0,02 -0,24

 

На рентабельність ТзОВ «Гор-Агро» впливає два фактори, а саме вартість біологічних активів та чистий прибуток. При зменшенні рентабельності за рахунок поточних біологічних активів на 1,04 тис. грн.. поточні біологічні активи у 2012р. в порівнянні з 2011р. на -0,05 тис. грн., та зростання чистого прибутку на 463,3 тис. грн. у 2013 р. в порівнянні з 2012р. поточні біологічні активи збільшились на 0,31 тис. грн., а чистий прибуток зменшився на 0,15 тис. грн.. у 2013 р. в порівнянні з 2011 р. поточні біологічні активи зменшились на 1254,9 тис. грн., а чистий прибуток зменшився на 0,56 тис. грн..

При зменшенні рентабельності за рахунок довгострокових біологічних активів у 2013 р. в порівнянні з 2012 р. на 0,34 тис. грн., довгострокові біологічні активи зросли на 0,04 тис. грн., а чистий прибуток зменшився на 0,02 тис. грн., а у 2013 р. в порівнянні з 2011 р. рентабельність зросла на 0,47 тис. грн., довгострокові біологічні активи зросли на 0,16 тис. грн., а чистий прибуток знизився на 0,40 тис. грн..

Аналіз впливу факторів на матеріаловіддачу ТзОВ «Гор-Агро» наведений у таблиця 3.4

 

Фактор Методика розрахунку Розрахунок впливу
2012/2011 2013/2012 2013/2011
Зміна матеріаловіддачі в тому числі за рахунок:        
а) виручки від реалізації; Р(ВР)= - = -1,25;   Р(ВР)= - = 4,32;   Р(ВР)= - = 2,77;       -1,25     4,32 2,77
б)Поточних біологічних активів Р(ПБА)= - = 1,46;   Р(ПБА)= - = -3,48;   Р(ПБА)= - = -2,61   1,46 -3,48 -2,61
Разом:   0,21 0,84 0,16
в)Виручки від реалізації Р(ВР)= - = -1,25;   Р(ВР)= - = 4,32;   Р(ВР)= - = 2,77;   -1,25 4,32 2,77
г) Довгострокових біологічних активів Р(ДБА)= - =1,46;   Р(ДБА)= - = -3,48;   Р(ДБА)= - = -2,61   1,46 -3,48 -2,61
Разом:   0,21 -0,84 0,16
           

На матеріаловіддачу ТзОВ «Гор-Агро» впливає два фактори біологічні активи та виручка від реалізації. Матеріаловіддача за рахунок поточних біологічних активів у 2012 р. в порівнянні з 2011 р., зменшилась на 2,05 виручка від реалізації зменшилась на 1,25 тис. грн., у 2013р. в порівнянні з 2012 р. матеріаловіддача збільшилась на 5,17 тис. грн., за рахунок збільшення виручки від реалізації на 4,32 тис. грн., та зменшення поточних біологічних активів на 3,48 тис. грн., у 2013 в порівнянні з 2011р. матеріаловіддача збільшилась на 3,12 тис. грн., за рахунок зменшення поточних біологічних активів на 2,61 тис.грн., та збільшення виручки від реалізації на 2,77 тис.грн..

Матеріаловіддача за рахунок довгострокових біологічних активів у 2013 р. в порівнянні з 2012 р. збільшилась на 1,76 тис. грн., в тому числі за рахунок збільшення виручки від реалізації на 2,77 тис. грн., та зменшення довгострокових біологічних активів на 3,48 тис. грн., матеріаловіддача у 2013 р. в порівнянні з 2011р. збільшилась на 2,31 тис. грн., в тому числі за рахунок збільшення виручки від реалізації на 2,77 тис. грн., і зменшенні довгострокових біологічних активів на 2,61 тис. грн..

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 495; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.220.44.148 (0.008 с.)