Stunde 10. Was kennen wir schon / Що ми вже знаємо 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Stunde 10. Was kennen wir schon / Що ми вже знаємоМета:

- повторити і закріпити вивчений лексичний матеріал, тренувати учнів у вживанні лексики теми;

- тренувати дітей працювати у парах і групах;

- розвивати навички аудіювання та усного мовлення;

- розвивати увагу, логічне мислення, культуру мовлення;

- сприяти розвитку зацікавленості у вивченні іноземної мови.

Тип уроку: урок узагальнення і систематизації знань.

Вид (форма) уроку:урок розвитку мовленнєвих вмінь з елементами гри.

Завдання

Навчальні:

ü розвивати навички сприймання на слух та відтворення звуків і слів іноземної мови;

ü відпрацювати і закріпити мовленнєві зразки з вивчених тем;

ü відпрацювати вживання дієслова-зв'язки sein у Präsens у поєднанні з особовими займенниками;

ü розвивати навички діалогічного мовлення, роботи в парах і групах;

ü формувати вміння працювати з книжкою.

Розвиваючі:

ü розвивати мову дітей, працюючи зі словом, словосполученням, реченням під час виконання лексичних вправ;

ü розвивати вміння семантизувати слова з опорою на картинки;

ü розвивати пам'ять, увагу і логічне мислення.

Виховні:

ü виховувати позитивне відношення до вивчення німецької мови;

ü виховувати ввічливість, толерантність;

ü вчити об’єктивно оцінювати діяльність однокласників.

Загальноосвітні:

ü розширювати загальний кругозір дітей;

ü розвивати пізнавальний інтерес у учнів.

Обладнання :підручник, друкований робочий зошит, унаочнення по темі, кольорові олівці, CD програвач.

Хід уроку

І. Мотивація.

ü Привітання.

ü Фонетична зарядка.

~ Wir singen „Guten Morgen“.

ü Повідомлення теми уроку.

~ Liebe Kinder, wir wiederholen heute alles, was wir schon gelernt haben.

II. Основна частина уроку.

ü Мовна розминка.

~ Hört zu und sprecht nach:

Ich bin Fünf,

du bist Drei.

Das ist toll!

Das ist fein!

ü Bildkartenspiel.

~ Hör zu und zeige Bildkarte.

~ Hör zu, lege die Bildkarten aus und nenne die Gegenstände.

~ Was fehlt?

ü Робота з зошитом.

~ St 9, Übung 2. / Розфарбувати персонажів та коротко розповісти про них.

z.B. Das ist Kitti. Kitti ist 3. Sie ist rot.

ü Фізкультхвилинка.

~ Spielt die Szene mit Figurenpuppen vor. / Розіграти сценку: пальчикова лялька знайомиться з твоїми іграшками.

z.B .

– Hallo! Ich heiße Nina. Und du?

- Hallo! Ich heiße Roboter.

- Ich bin 6.

- Ich bin grau.

ü Робота з підручником.

St 28, Übung 4.

~ Was passt nicht in der Reihe?

III. Рефлексія.

ü Spiel Riesenschritte.

На підлозі, на відстані кроку, розкладено картки із зображеннями тварин, іграшок, кольорів, цифр. Учень робить крок до картки і називає відповідне слово. Якщо слово назване правильно, продовжує гру, якщо неправильно, виходить з гри (може стати заново у чергу). Виграє той, хто називає правильно усі слова і доходить до фінішу.

 

~ Підсумки уроку.

Ihr habt heute aktiv gearbeitet. Aber in der Stunde hat (haben) … am besten gearbeitet. Ich bin mit eurer Arbeit zufrieden.

v

Ich, meine Familie, meine Freunde

Stunde 11. Ich und meine Familie / Я і моя сім’я

Мета:

- вчити називати членів сім’ї, використовувати дієслово-зв’язку sein у однині і множині, навчити розпізнавати букви Аа, Мm ;

- тренувати дітей працювати індивідуально, у парах і групах;

- формувати навички читання і письма, розвивати навички аудіювання та усного мовлення;

- виховувати взаємоповагу, толерантність, ввічливість;

- сприяти розвитку зацікавленості у вивченні іноземної мови.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Вид (форма) уроку: урок розвитку мовленнєвих вмінь з елементами гри.

Завдання

Навчальні:

ü розвивати навички сприймання на слух та відтворення звуків і слів іноземної мови;

ü розвивати вміння стежити за презентованою інформацією і відтворювати мовленнєві зразки , наслідуючи вчителя;

ü формувати вміння називати членів сім’ї, використовуючи мовленнєві зразки з дієсловом-зв’язкою sein у однині і множині;

ü формувати вміння розпізнавати та відтворювати графічний образ букв;

ü розвивати навички діалогічного мовлення, роботи в парах і групах;

ü формувати вміння працювати з книжкою.

Розвиваючі:

ü розвивати мову дітей, працюючи зі словом, словосполученням, реченням під час виконання вправ по темі;

ü розвивати вміння семантизувати слова з опорою на картинки;

ü розвивати пам'ять, увагу і логічне мислення.

Виховні:

ü виховувати позитивне відношення до вивчення німецької мови;

ü виховувати ввічливість, толерантність;

ü вчити об’єктивно оцінювати діяльність однокласників та власну.

Загальноосвітні:

ü розширювати загальний і філологічний кругозір дітей;

ü розвивати пізнавальний інтерес у учнів.

Обладнання :підручник, друкований робочий зошит, унаочнення по темі, кольорові олівці, CD програвач.

Хід уроку

І. Мотивація.

ü Привітання.

Guten Morgen! Guten Morgen!

Guten Morgen sag ich dir!

Guten Morgen! Guten Morgen!

Guten Morgen sagen wir!

ü Повідомлення теми уроку.

~ Heute lernen wir die neuen Wörter und Reime, wir beginnen auch die Buchstaben zu lernen.

II. Основна частина уроку.

ü Мовна розминка.

~ Hört zu und sprecht nach:

Ich bin Fünf,

du bist Drei.

Das ist toll!

Das ist fein!

ü Робота з картками.

~ Seht die Bilder an, hört zu und sprecht nach. / Вчитель показує картки із зображенням членів сім’ї, називає їх, спочатку окремими словами, а потім у складі речень.

~ Spiel „Wer ist das?“ / Учні показують картки та від імені Мії розповідають про сім’ю : z.B . Das ist meine Mama. …

ü Wir spielen Karussell.

~ Відпрацювання діалогу про членів сім’ї „Meine Mama heißt … Wie heißt deine Mama?“

ü Wir lernen Buchstaben.

~ Робота з підручником. St 32, Übung 4.

~ Робота з зошитом. St 10, Übung 3.

 

ü Фізкультхвилинка.

~ Wir schreiben. / Розглянути зразки написання букв. Написати спочатку букви у повітрі, потім обвести зразки, потім написати самостійно.

III. Рефлексія.

~ Визначення настрою ( учні відповідно до настрою кольором замальовують букви (St 10, Übung 2).

~ Підсумки уроку.

v

Stunde 12. Mein Bruder und meine Schwester / Мій брат і моя сестра

Мета:

- вчити називати членів сім’ї, використовувати дієслово-зв’язку sein у однині і множині;

- тренувати дітей працювати індивідуально, у парах і групах;

- формувати навички читання і письма, розвивати навички аудіювання та усного мовлення;

- виховувати взаємоповагу, толерантність, ввічливість;

- сприяти розвитку зацікавленості у вивченні іноземної мови.

Тип уроку: комбінований.

Вид (форма) уроку:урок розвитку мовленнєвих вмінь.

Завдання

Навчальні:

ü розвивати навички сприймання на слух та відтворення звуків і слів іноземної мови;

ü розвивати вміння стежити за презентованою інформацією і відтворювати мовленнєві зразки , наслідуючи вчителя;

ü формувати і тренувати вміння називати членів сім’ї, використовуючи мовленнєві зразки з дієсловом-зв’язкою sein у однині і множині;

ü формувати вміння розпізнавати та відтворювати графічний образ букв;

ü розвивати навички діалогічного мовлення, роботи в парах і групах;

ü формувати вміння працювати з книжкою.

Розвиваючі:

ü розвивати мову дітей, працюючи зі словом, словосполученням, реченням під час виконання вправ по темі;

ü розвивати вміння семантизувати слова з опорою на картинки;

ü розвивати пам'ять, увагу і логічне мислення.

Виховні:

ü виховувати позитивне відношення до вивчення німецької мови;

ü виховувати ввічливість, толерантність;

ü вчити об’єктивно оцінювати діяльність однокласників та власну.

Загальноосвітні:

ü розширювати загальний і філологічний кругозір дітей;

ü розвивати пізнавальний інтерес у учнів.

Обладнання :підручник, друкований робочий зошит, унаочнення по темі, кольорові олівці, CD програвач.

Хід уроку

І. Мотивація.

ü Привітання.

Guten Morgen! Guten Morgen!

Guten Morgen sag ich dir!

Guten Morgen! Guten Morgen!

Guten Morgen sagen wir!

ü Фонетична зарядка.

~ Wir singen „Guten Morgen“.

ü Повідомлення теми уроку.

~ Heute wiederholen wir die Lexik zum Thema „Familie“ und lernen die neuen Wörter .

II. Основна частина уроку.

ü Мовна розминка.

~ Hört zu und sprecht nach:

Ich bin Fünf,

du bist Drei.

Das ist toll!

Das ist fein!

ü Робота з картками.

~ Was fehlt?

ü Робота з підручником. Лексичні вправи.

St 34, Übung 1.

~ Spiel „Was sagt Alex? Was sagt Max?“ / Від імені Алекс і Макса розповісти про членів їх родин.

~ Робота з новими словами : вчитель показує картки і говорить від імені Мії :

Mia erzählt: „Das ist meine Schwester. Sie heißt Pia. Das ist mein Bruder. Er heißt Mark“.

ü Фізкультхвилинка.

~ Er oder sie. / Відпрацювання вживання особових займенників. Спочатку на картках, потім вказуючи на учнів класу.

ü Kettenspiel.

~ Учні беруть по одній картці із зображенням членів сім’ї.

- Wer ist das ?

- Das ist meine Mama. Sie heißt …

 

III. Рефлексія.

~ Wir spielen Karussell.

~ Підсумки уроку.

Принести малюнок чи фото своєї сім’ї.

v

Stunde 13. Meine Eltern, Brüder und Schwestern / Мої батьки, брати і сестри

Мета:

- закріпити вміння називати членів сім’ї, використовувати дієслово-зв’язку sein у однині і множині, навчити розпізнавати букви Oo, Pp ;

- тренувати дітей працювати індивідуально, у парах і групах;

- формувати навички читання і письма, розвивати навички аудіювання та усного мовлення;

- виховувати взаємоповагу, толерантність, ввічливість;

- сприяти розвитку зацікавленості у вивченні іноземної мови.

Тип уроку: урок закріплення і формування умінь і навичок.

Вид (форма) уроку: урок з елементами гри.

Завдання

Навчальні:

ü розвивати навички сприймання на слух та відтворення звуків і слів іноземної мови;

ü розвивати вміння відтворювати мовленнєві зразки , наслідуючи вчителя;

ü розвивати вміння називати членів сім’ї, використовуючи мовленнєві зразки з дієсловом-зв’язкою sein у однині і множині;

ü формувати вміння розпізнавати та відтворювати графічний образ букв;

ü розвивати навички діалогічного мовлення, роботи в парах і групах;

ü продовжувати формувати вміння працювати з книжкою.

Розвиваючі:

ü розвивати мову дітей, працюючи зі словом, словосполученням, реченням під час виконання вправ по темі;

ü розвивати вміння семантизувати слова з опорою на картинки;

ü розвивати пам'ять, увагу і логічне мислення.

Виховні:

ü виховувати позитивне відношення до вивчення німецької мови;

ü виховувати ввічливість, толерантність;

ü вчити об’єктивно оцінювати діяльність однокласників та власну.

Загальноосвітні:

ü розширювати загальний і філологічний кругозір дітей;

ü розвивати пізнавальний інтерес у учнів.

Обладнання :підручник, друкований робочий зошит, унаочнення по темі, кольорові олівці, CD програвач.

Хід уроку

І. Мотивація.

ü Привітання.

Guten Morgen! Guten Morgen!

Guten Morgen sag ich dir!

Guten Morgen! Guten Morgen!

Guten Morgen sagen wir!

ü Фонетична зарядка.

A-A-A A-A-A

Ma-ma-ma Am-am-am

ü Повідомлення теми уроку.

II. Основна частина уроку.

ü Мовна розминка.

~ Wir hören und wiederholen„Meine Familie“ (прослуховування вірша у запису, потім прочитується вчителем і відтворюється учнями):

Mein Vater heißt Hans. Meine Oma heißt Ottilie.

Mein Opa heißt Franz. Das ist meine Familie.

Meine Mutter heißt Renate. Ich heiße Fritz.

Meine Schwester heißt Beate. Und mein Hund heißt Spitz.

ü Bildkartenspiel.

~ Ratespiel „Wer ist das ?“

~ Was fehlt ?

ü Робота в групах.

~ Zeige dein Bild. Wer ist das? / Учні показують свої малюнки/фото (за їх відсутності картки), називають членів своєї родини).

ü Фізкультхвилинка.

~ Вчитель включає музику і діти просто танцюють або виконують певні рухи, як їм хочеться.

ü Wir lernen Buchstaben.

~ Робота з підручником. St 36-37, Übung 5.

~ Робота з зошитом. St 11, Übungen 2,3.

III. Рефлексія

~ Rate mal! / Ведучий загадує цифру, решта відгадують.

~ Визначення настрою ( учні відповідно до настрою кольором замальовують букву, яка їм найбільше запам’яталася і сподобалася). St 11, Übung 1.

~ Підсумки уроку.

Ihr habt heute aktiv gearbeitet. Aber in der Stunde hat (haben) … am besten gearbeitet. Ich bin mit eurer Arbeit zufrieden.

v

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 69; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.174.225.82 (0.008 с.)