Stunde 14. Das sind meine Freunde / Це мої друзіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Stunde 14. Das sind meine Freunde / Це мої друзіМета:

- вчити називати друзів, давати підтверджуючі та заперечні відповіді, будувати питальні речення, навчити розпізнавати букви Tt, Uu ;

- тренувати дітей працювати індивідуально, у парах і групах;

- формувати навички читання і письма, розвивати навички аудіювання та усного мовлення;

- виховувати взаємоповагу, толерантність, ввічливість;

- сприяти розвитку зацікавленості у вивченні іноземної мови.

Тип уроку: комбінований.

Вид (форма) уроку: урок розвитку мовленнєвих вмінь.

Завдання

Навчальні:

ü розвивати навички сприймання на слух та відтворення звуків і слів іноземної мови;

ü розвивати вміння стежити за презентованою інформацією і відтворювати мовленнєві зразки , наслідуючи вчителя;

ü формувати вміння називати друзів, давати підтверджуючі та заперечні відповіді, будувати питальні речення;

ü формувати вміння розпізнавати та відтворювати графічний образ букв;

ü розвивати навички діалогічного мовлення, роботи в парах і групах;

ü продовжувати формувати вміння працювати з книжкою.

Розвиваючі:

ü розвивати мову дітей, працюючи зі словом, словосполученням, реченням під час виконання вправ по темі;

ü розвивати вміння семантизувати слова з опорою на картинки;

ü розвивати пам'ять, увагу і логічне мислення.

Виховні:

ü виховувати позитивне відношення до вивчення німецької мови;

ü виховувати ввічливість, толерантність;

ü вчити об’єктивно оцінювати діяльність однокласників та власну.

Загальноосвітні:

ü розширювати загальний і філологічний кругозір дітей;

ü розвивати пізнавальний інтерес у учнів.

Обладнання :підручник, друкований робочий зошит, унаочнення по темі, кольорові олівці, CD програвач.

Хід уроку

І. Мотивація.

ü Привітання.

Guten Morgen! Guten Morgen!

Guten Morgen sag ich dir!

Guten Morgen! Guten Morgen!

Guten Morgen sagen wir!

ü Фонетична зарядка.

A-A-A A-A-A Pa-pa-pa Ap-ap-ap

Ma-ma-ma Am-am-am Po-po-po Op-op-op

ü Повідомлення теми уроку.

II. Основна частина уроку.

ü Мовна розминка.

~ Wir singen «Guten Morgen!»

ü Актуалізація

~ На дошці вчитель пише вивчені букви, склади, слова, учні їх читають.

~ Bildkartenspiel. / Розкласти картки відповідно до почутого.

~ Робота з зошитом. St 11-12, Üb 2,4.

ü Робота в парах.

~ Використовуючи картки та пальчикові ляльки, учні будують питання та дають стверджувальні та заперечні відповіді.

Ist das Mia? – Ja. / Nein.

ü Робота з підручником.

St 38, Übung 2. Вчимо римування.

ü Фізкультхвилинка.

ü Wir lernen Buchstaben.

~ Робота з підручником. St 39-40, Übung 3.

~ Робота з зошитом. St 13, Übungеn 3,4.

III. Рефлексія.

~ Wir spielen Blindekuh.

~ Підсумки уроку.

v

Stunde 15. Unsere Haustiere / Наші домашні тварини

Мета:

- вчити називати і описувати домашніх улюбленців, використовувати дієслово-зв’язку sein у однині і множині, навчити розпізнавати букву Jj ;

- тренувати дітей працювати індивідуально, у парах і групах;

- формувати навички читання і письма, розвивати навички аудіювання та усного мовлення;

- виховувати взаємоповагу, толерантність, ввічливість;

- сприяти розвитку зацікавленості у вивченні іноземної мови.

Тип уроку: комбінований.

Вид (форма) уроку: урок розвитку мовленнєвих вмінь.

Завдання

Навчальні:

ü розвивати навички сприймання на слух та відтворення звуків і слів іноземної мови;

ü розвивати вміння стежити за презентованою інформацією і відтворювати мовленнєві зразки , наслідуючи вчителя;

ü формувати вміння називати членів сім’ї, використовуючи мовленнєві зразки з дієсловом-зв’язкою sein у однині і множині;

ü формувати вміння розпізнавати та відтворювати графічний образ букв;

ü розвивати навички діалогічного мовлення, роботи в парах і групах;

ü формувати вміння працювати з книжкою.

Розвиваючі:

ü розвивати мову дітей, працюючи зі словом, словосполученням, реченням під час виконання вправ по темі;

ü розвивати вміння семантизувати слова з опорою на картинки;

ü розвивати пам'ять, увагу і логічне мислення.

Виховні:

ü виховувати позитивне відношення до вивчення німецької мови;

ü виховувати ввічливість, толерантність;

ü вчити об’єктивно оцінювати діяльність однокласників та власну.

Загальноосвітні:

ü розширювати загальний і філологічний кругозір дітей;

ü розвивати пізнавальний інтерес у учнів.

Обладнання :підручник, друкований робочий зошит, унаочнення по темі, кольорові олівці, CD програвач.

Хід уроку

І. Мотивація.

ü Привітання.

Guten Morgen! Guten Morgen!

Guten Morgen sag ich dir!

Guten Morgen! Guten Morgen!

Guten Morgen sagen wir!

ü Фонетична зарядка.

A-A-A A-A-A Pa-pa-pa Ap-ap-ap Ta-ta-ta At-at-at To-to-to

Ma-ma-ma Am-am-am Po-po-po Op-op-op Tu-tu-tu Ut-ut-ut Ot-ot-ot

ü Повідомлення теми уроку.

II. Основна частина уроку.

ü Мовна розминка.

Wer ist das? Wer ist das?

Ist das Alex? Ist das Max?

Wer ist das? Wer ist das?

Das ist Alex. Das ist Max.

ü Актуалізація.

Лексичні вправи.

~ Ja oder nein. / Вчитель показує картки і називає зображення. Треба заперечити чи підтвердити.

Ist das Mama? – Ja, das ist Mama. / Nein, das ist Oma.

~ Учні читають склади і слова, написані на дошці.

ü Робота з підручником.

St 41, Übung 1.

ü Робота в групах.

~ Groß oder klein.

Представник групи витягує картку. Всі члени групи складають опис, потім представник групи презентує його.

z.B. Das ist mein Hund. Er heißt Rex. Er ist groß. Rex ist 5. Rex ist rot.

ü Фізкультхвилинка.

ü Wir lernen Buchstaben.

~ Робота з підручником. St 43, Übung 4.

~ Робота з зошитом. St 14, Übung 4.

III. Рефлексія.

~ Wir singen «Guten Morgen!»

~ Визначення настрою: учні відповідно до настрою кольором замальовують букву St 14, Übung 2.

~ Підсумки уроку.

v

Stunde 16. Ich und meine Familie. / Сімейний альбом.

Мета:

- повторити і закріпити вивчений матеріал ;

- тренувати дітей працювати індивідуально, у парах і групах;

- формувати навички читання і письма, розвивати навички аудіювання та усного мовлення;

- виховувати взаємоповагу, толерантність, ввічливість;

- сприяти розвитку зацікавленості у вивченні іноземної мови.

Тип уроку: урок узагальнення і систематизації знань.

Вид (форма) уроку:проектна робота.

Завдання

Навчальні:

ü розвивати навички сприймання на слух та відтворення звуків, слів і фраз іноземної мови;

ü розвивати вміння стежити за презентованою інформацією і відтворювати мовленнєві зразки , наслідуючи вчителя;

ü розвивати вміння називати членів сім’ї, використовуючи мовленнєві зразки з дієсловом-зв’язкою sein у однині і множині;

ü формувати вміння розпізнавати та відтворювати графічний образ букв;

ü розвивати навички діалогічного мовлення, роботи в парах і групах;

ü продовжувати формувати вміння працювати з книжкою.

Розвиваючі:

ü розвивати мову дітей, працюючи зі словом, словосполученням, реченням під час виконання вправ по темі;

ü розвивати вміння семантизувати слова з опорою на картинки;

ü розвивати пам'ять, увагу і логічне мислення.

Виховні:

ü виховувати позитивне відношення до вивчення німецької мови;

ü виховувати ввічливість, толерантність, взаємодопомогу;

ü вчити об’єктивно оцінювати діяльність однокласників та власну.

Загальноосвітні:

ü розширювати загальний і філологічний кругозір дітей;

ü розвивати пізнавальний інтерес у учнів.

Обладнання :підручник, друкований робочий зошит, унаочнення по темі, кольорові олівці, клей, ножиці, CD програвач.

Хід уроку

І. Мотивація.

ü Привітання.

Guten Morgen! Guten Morgen!

Guten Morgen sag ich dir!

Guten Morgen! Guten Morgen!

Guten Morgen sagen wir!

ü Фонетична зарядка.

A-A-A A-A-A Pa-pa-pa Ap-ap-ap Ta-ta-ta At-at-at To-to-to

Ma-ma-ma Am-am-am Po-po-po Op-op-op Tu-tu-tu Ut-ut-ut Ot-ot-ot

Ja-ja-ja Jo-jo-jo Ju-ju-ju

ü Повідомлення теми уроку.

II. Основна частина уроку.

ü Мовна розминка.

Wer ist das? Wer ist das?

Ist das Alex? Ist das Max?

Wer ist das? Wer ist das?

Das ist Alex. Das ist Max

ü Актуалізація.

Bildkartenspiel.

~ Ja oder nein.

~ Kette.

~ Робота в парах. Mein Telefonnummer. / Учні складають номер телефону і пропонують своєму сусідові його прочитати.

ü Робота з зошитом.

~ Mache das Familienalbum von Mia. / Діти наклеюють картки відповідно до підписів, розфарбовують їх.

 

ü Фізкультхвилинка.

 

ü Rollspiel.

~ Du bist Mia. Erzähle über deine Familie.

III. Рефлексія.

~ Wir singen „Wer bist du?“

~ Підсумки уроку.

Ihr habt heute aktiv, gut und fleißig gearbeitet. Aber in der Stunde hat (haben) … am besten gearbeitet. Ich bin mit eurer Arbeit zufrieden.

Die Stunde ist zu Ende.

Кінець уроку.

Wir machen Schluss.

Попрощаємося:

Tschüss!

Результат роботи на кінець І семестру:

Ø розуміння і виконання простих інструкцій вчителя;

Ø відтворення римівок та пісень німецькою мовою;

Ø вживання відповідних до ситуації спілкування привітань;

Ø вміння ставити запитання і давати відповіді, засвоєні у мовленнєвих зразках;

Ø вміння розрізняти на слух вивчені слова і фрази;

Ø лічба до 10 підряд і вроздріб;

Ø семантизація слів з опорою на картинки;

Ø вміння давати короткі характеристики осіб та предметів у межах відпрацьованих мовленнєвих зразків.

 

Використана література та джерела Internet:

1. Барановська І. Ненадокучлива німецька: Тексти, вірші, діалоги / Ірина Барановська. - К.: Видавничий дім «Шкільний світ»: Видавець Л. Галіцина, 2006. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

2. Інноваційні технології у вивченні німецької мови / [Горбач Л., Мосієнко М., Кузьменко Г., Шатохіна О.]. – К.: Шкільний світ, 2008. – 128 с. - (Бібліотека «Шкільного світу»).

3. Навчальні програми для 1- 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів та спеціальних шкіл: За новим Державним стандартом початкової та загальної освіти: Іноземні мови [ Електронний ресурс] / Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України (Наказ № 1050 від 12.09.2011). – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/images/files/navchalni_programu/2012/inozem/im.pdf

4. Німецька мова: підручник для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів / [О.О. Паршикова, Г.М. Мельничук, Л.П. Савченко та ін.]. – К.: Грамота, 2012. – 120 с.

5. Робочий зошит з німецької мови. 1 клас / [ Н.Ф. Бориско,Л.В. Горбач, Г.М. Мельничук та ін.]. – К.: Грамота, 2012. – 64 с.

6. Kikus Deutsch Lieder „Guten Morgen“. Edgardnis Gardlin, Stefan Merkle Hueber . - CD диск.

7. www.english-german.ru

8. http://startdeutsch.ruПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.97.64 (0.013 с.)