Вихідні умови до виконання курсової роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вихідні умови до виконання курсової роботи 

Таблиця Б.1 – Варіанти показників викидів до і після очищення стічних вод промислового підприємства

 

Назви речовин, які скидаються в поверхневі води (на річний обсяг стічних вод, на 25 тис. м3) та додаткові показники Без очищення Після очищення Показник відносної небезпеки
Варіанти
1. Зважені речовини 41,0 8,0 9,1 8,5 9,2 8,4 9,15 8,6 9,3 8,7 1,33
2. Ксанточенат бутиловий 0,8 1000,0
3. Нітрат амонію 13,3 2,7 1,5 2,8 1,4 2,6 1,6 2,75 1,7 1,9 2,0
4. Ціаніди 30,0 20,0
5. Фтор 20,0 4,0 2,0 3,5 2,2 3,9 2,1 3,8 2,3 3,7 20,0
6. Нітрати (по азоту) 7500,0 900,0 750,0 880,0 770,0 890,0 780,0 870,0 760,0 850,0 0,11
7. Сульфати 6500,0 800,0 850,0 890,0 790,0 840,0 780,0 880,0 830,0 870,0 0,01
8. Хлориди 400,0 200,0 150,0 220,0 160,0 210,0 170,0 215,0 165,0 180,0 0,03
9. Капітальні вкладення, тис. грн.   520,0 570,0 563,0 523,0 558,0 519,0 527,0 532,0 535,0  
10. Поточні витрати очищення води, грн./ тис. м3   3,3 3,6 3,9 4,2 3,8 4,3 3,75 4,1 4,5  
11. Річний обсяг очищення стічних вод, тис. м3  
12. Час роботи очисної споруди, років    

 


Продовження таблиці Б.1

Назви речовин, які скидаються в поверхневі води (на річний обсяг стічних вод, на 25 тис. м3) та додаткові показники Без очищення Після очищення Показник відносної небезпеки
Варіанти
1. Зважені речовини 42,0 8,10 8,80 8,20 8,90 8,30 9,40 9,15 9,25 8,45 1,33
2. Ксанточенат бутиловий 0,9                   1000,0
3. Нітрат амонію 14,2 1,70 1,80 2,30 2,50 2,40 2,70 2,90 2,10 2,35 2,0
4. Ціаніди 31,0                   20,0
5. Фтор 23,0 3,10 3,60 3,20 3,40 3,30 2,95 2,75 2,85 3,25 20,0
6. Нітрати (по азоту) 7650,0 790,0 810,0 840,0 820,0 830,0 865,0 835,0 845,0 855,0 0,11
7. Сульфати 6440,0 810,0 770,0 820,0 760,0 750,0 825,0 815,0 835,0 845,0 0,01
8. Хлориди 470,0 190,0 165,0 185,0 175,0 195,0 192,0 197,0 182,0 187,0 0,03
9. Капітальні вкладення, тис. грн.   515,0 565,0 518,0 568,0 525,0 510,0 575,0 528,0 518,0  
10. Поточні витрати очищення води, грн./ тис. м3   3,40 3,65 3,50 3,55 3,85 4,00 4,25 4,40 4,35  
11. Річний обсяг очищення стічних вод, тис. м3  
12. Час роботи очисної споруди, років    

 


 

Таблиця Б.2 – Варіанти показників до і після очищення газопилових викидів сталеплавильного цеху у атмосферу

Назви речовин, які викидаються в атмосферу, додаткові вихідні умови Показники викидів до очищення, кг/1 т сталі Показники викидів після очищення за варіантами, кг/1 т. сталі Показник відносної небезпеки, умовн.т/т
Варіанти
1. Пил 4,3 2,7 4,2 2,8 4,1 4,0 3,9 3,8 3,6
2. SO2 0,4 0,01 0,015 0,0011 0,0012 0,008 0,009 0,0013 0,0014
3. CO2 0,75 0,04 0,035 0,038 0,02 0,027 0,031 0,033 0,025 1,0
4. NOx 0,03 0,001 0,001 0,011 0,0012 0,0014 0,0013 0,0009 0,0008 21,1
5. Собівартість сталі (з ура-хуванням витрат на експлу-атацію системи), грн/т ×
6. Капітальні вкладення, тис. грн × ×
7. Час роботи очисної спо-руди, років × ×

 

Примітки:

1. Норматив питомої екологічної шкоди від викидів забруднюючих речовин у атмосферу УПИТ = 3,1 грн/умовн. т;

2. Показник, який враховує характер розсіювання φ = 5;

3. Річний обсяг виплавки сталі Q = 10 000 т на рік.


 

Продовження таблиці Б.2

Назви речовин, які викидаються в атмосферу, додаткові вихідні умови Показники викидів до очищення, кг/1 т. сталі Показники викидів після очищення за варіантами, кг/1 т. сталі Показник відносної небезпеки, умовн.т/т
Варіанти
1. Пил 2,9 3,5 3,0 3,4 3,1 3,3 3,2 3,6 3,9
2. SO2 0,5 0,01 0,0015 0,0017 0,0016 0,0095 0,0098 0,0091 0,097
3. CO2 0,8 0,039 0,026 0,028 0,03 0,029 0,03 0,034 0,032 0,037 1,0
4. NOx 0,035 0,001 0,0015 0,0019 0,0016 0,0018 0,0017 0,002 0,0007 0,0006 21,1
5. Собівартість сталі (з ура-хуванням витрат на експлу-атацію системи), грн/т ×
6. Капітальні вкладення, тис. грн. × ×
7. Час роботи очисної споруди, років × ×

 

Примітки

4. Норматив питомої екологічної шкоди від викидів забруднюючих речовин у атмосферу УПИТ = 3,1 грн/умовн. т;

5. Показник, який враховує характер розсіювання φ = 5;

6. Річний обсяг виплавки сталі Q = 10 000 т на рік.

 


 

Таблиця Б.3 – Вихідні умови для визначення техніко-економічних показників впровадження пилогазоочисного устаткування

№ ва-рі- анта Тип циклону (умовно всі циклони вагою до 1 т) Тип вентилятора (умовно всі вентилятори вагою до 0,3 т) Потуж-ність ел. двигуна, квт Зонти прямо-кутні розміром м×м Крон-штейни під вен-тилятор, кг Повітропроводи (пп)із листової сталі [довжина L (м)× діаметр d(мм)] Запи-леність повітря, г/м3 Ступінь очи-щення, % Режим роботи, годин на добу /днів у році Бункер металевий, т
пп1 пп2 пп3 пп4 пп5 пп6
ЦН-15-500 В-Ц4-75 №5 6,5 1,0×1,2 4,1/250 3,6/250 4,5/250 4,3/350 5/500 2/500 6/230 0,18
ЦН-15-600 В-Ц4-75 №6,3 6,8 1,3×2,0 4,2/350 3,7/350 5,1/350 2,7/450 4,8/500 2,5/500 6/240 0,19
ЦН-15-800 В-Ц10-28 №3 7,5 1,6×2,0 4,5/450 4,3/400 4,4/450 2,6/550 4,9/600 2,3/600 6/231 0,21
ЦН-15-500-2УП В-Ц10-28 №4 7,5 0,9×1,3 4,3/400 3,5/400 5,2/400 2,9/450 4,7/600 2,2/600 6/241 0,2
ЦН-15-600-2УП В-Ц10-28 №5 7,5 1,2×2,0 4,4/450 3,9/450 5,5/450 2,8/550 5,1/600 2,1/600 6/232 0,22
ЦН-15-800-2УП В-Ц4-75 №5 8,5 1,7×2,0 4,6/600 4/550 5,4/550 3/700 5,2/800 1,9/800 6/242 0,29
ЦН-15-500 В-Ц4-75 №6,3 7,5 1,1×1,2 4,8/250 4,1/250 5,7/250 3,2/350 5/550 5/550 6/233 0,23
ЦН-15-600 В-Ц10-28 №3 6,5 1,1×2,0 4,7/350 4,2/350 5,6/350 3,1/450 4,8/500 2,5/500 6/243 0,17
ЦН-15-800 В-Ц10-28 №4 7,5 1,3×1,9 4,3/450 4,3/450 5,9/450 3,4/550 4,9/600 2,4/600 6/234 0,24
ЦН-15-500-2УП В-Ц10-28 №5 9,9 1,3×1,9 4,2/600 4,5/600 5,8/600 3,3/700 4,7/750 2,3/750 6/244 0,26
ЦН-15-600-2УП В-Ц4-75 №5 6,8 1,3×2,2 4,2/600 4,4/350 6/350 3,5/450 5,1/500 2,2/500 6/235 0,17
ЦН-15-800-2УП В-Ц4-75 №6,3 7,5 1,4×1,9 4,9/350 4,6/400 6,1/400 3,6/500 5,2/600 2,1/600 6/245 0,25
ЦН-15-500 В-Ц10-28 №3 6,8 1,6×2,0 5/400 3/250 4,9/250 2,9/350 5/450 1,9/450 6/231 0,18
ЦН-15-600 В-Ц10-28 №4 6,5 1,4×2,0 5,2/250 4,9/350 6,2/350 3,8/450 4,8/500 2/500 6/245 0,19
ЦН-15-800 В-Ц10-28 №5 7,5 1,4×2,0 5,3/450 4/450 5/450 3/550 4,9/600 2,5/600 6/232 0,24
ЦН-15-500-2УП В-Ц4-75 №5 7,5 1,4×1,2 5,8/400 4,8/400 6,2/400 3,7/500 4,7/600 2,4/600 6/244 0,25
ЦН-15-600-2УП В-Ц4-75 №6,3 7,5 1,6×1,9 5,4/450 4,1/450 5,1/450 3,1/550 5,1/600 2,3/600 6/233 0,26
ЦН-15-800-2УП В-Ц10-28 №3 1,5×1,8 5,9/550 4,7/550 6/550 3,6/600 5,2/700 2,2/700 6/243 0,27
ЦН-15-500 В-Ц10-28 №4 6,8 1,4×2,1 5,5/300 4,2/300 5,2/300 3,2/380 5/450 2,1/450 6/234 0,18
ЦН-15-600 В-Ц10-28 №5 6,5 1,7×2,1 6/350 4,6/350 5,9/350 3,5/450 4,8/500 1,9/500 6/242 0,17
ЦН-15-800 В-Ц4-75 №5 7,5 1,4×2,1 5,6/450 4,3/450 5,3/450 3,3/500 4,9/600 2/600 6/235 0,22
ЦН-15-500-2УП В-Ц4-75 №6,3 8,2 1,8×2,2 6,1/600 4,5/600 5,8/600 3,4/700 4,7/800 2,5/800 6/241 0,25
ЦН-15-600-2УП В-Ц10-28 №3 6,8 2,0×1,2 4,7/350 4,4/350 5,4/350 3,9/450 4,6/500 2,4/500 6/236 0,19
ЦН-15-800-2УП В-Ц10-28 №4 7,5 2,1×1,2 5,3/400 4,6/400 5,7/400 4,5/500 4,5/600 2,3/600 6/240 0,24
ЦН-15-500 В-Ц10-28 №5 5,5 2,2×1,2 4,8/250 5,3/250 5,5/250 4/350 4,8/400 1,9/400 6/237 0,15
ЦН-15-600 В-Ц4-75 №5 6,5 1,9×1,4 5,4/350 4,7/350 5,6/350 4,4/450 5,1/500 2,2/500 6/239 0,16

 

Продовжнення таблиці Б.3

 

 
ЦН-15-800 В-Ц4-75 №6,3 7,5 1,9×1,2 4,9/450 5,2/450 5,1/450 4,1/550 5,8/600 1,8/600 6/238 0,26
ЦН-15-500-2УП В-Ц10-28 №3 7,5 2,1×1,3 5,5/400 4,8/400 5,3/400 4,3/500 5,9/550 2,1/550 6/242 0,27
ЦН-15-600-2УП В-Ц10-28 №4 6,5 1,0×1,2 4,1/250 3,7/350 4,4/250 2,7/450 4,7/600 2,3/600 6/240 0,18
ЦН-15-800-2УП В-Ц10-28 №5 7,5 1,3×2,0 4,2/350 4,3/400 5,2/400 2,6/550 5,1/600 2,2/600 6/230 0,19
ЦН-15-500 В-Ц4-75 №5 6,5 1,6×2,0 4,5/450 3,5/400 5,5/450 2,9/450 5,2/800 2,1/600 6/231 0,21
ЦН-15-600 В-Ц4-75 №6,3 6,8 0,9×1,3 4,3/400 3,9/450 5,4/550 2,8/550 5/550 1,9/800 6/241 0,2
ЦН-15-800 В-Ц10-28 №3 7,5 1,2×2,0 4,4/450 4/550 5,7/250 3/700 4,8/500 2/550 6/222 0,22
ЦН-15-500-2УП В-Ц10-28 №4 7,5 1,5×2,0 4,5/600 4,1/250 5,6/350 3,2/350 4,9/600 2,5/500 6/242 0,29
ЦН-15-600-2УП В-Ц10-28 №5 6,5 1,7×2,0 4,8/250 4,2/350 5,9/450 3,1/450 4,7/750 2,4/600 6/233 0,23
ЦН-15-800-2УП В-Ц4-75 №5 7,5 1,1×1,2 4,7/350 4,3/450 5,8/600 3,4/550 5,1/500 2,3/750 6/243 0,17
ЦН-15-500 В-Ц4-75 №6,3 6,8 1,1×2,0 4,3/450 4,5/600 6/350 3,3/700 5,2/600 2,2/500 6/234 0,24
ЦН-15-600 В-Ц10-28 №3 7,5 1,3×1,9 4,2/600 4,4/350 6,1/400 3,5/450 5/450 2,1/600 6/244 0,26
ЦН-15-800 В-Ц10-28 №4 6,8 1,3×2,2 4,9/350 4,6/400 4,9/250 3,6/500 4,8/500 1,9/450 6/235 0,18
ЦН-15-500-2УП В-Ц10-28 №5 7,5 1,4×1,9 5/400 3/250 6,2/350 2,9/350 4,9/600 2/500 6/245 0,25
ЦН-15-600-2УП В-Ц4-75 №5 6,8 1,6×2,0 5,2/250 4,9/350 5/450 3,8/450 4,7/600 2,5/600 6/231 0,19
ЦН-15-800-2УП В-Ц4-75 №6,3 6,5 1,4×2,0 5,7/350 4/450 6,1/400 3/550 5,1/600 2,4/600 6/245 0,24
ЦН-15-500 В-Ц10-28 №3 7,5 1,4×2,0 5,3/450 4,8/400 5,1/450 3,7/500 5,2/700 2,3/600 6/232 0,26
ЦН-15-600 В-Ц10-28 №4 7,5 1,4×1,2 5,8/400 4,1/450 6/550 3,1/550 5/450 2,2/700 6/244 0,27
ЦН-15-800 В-Ц10-28 №5 1,6×1,9 5,4/450 4,7/550 5,2/300 3,6/600 4,8/500 2,1/450 6/233 0,29
                                                             

 

 


 

Таблиця Б.4 – Вихідні умови до переведення виробничо-опалювальної котельні на газове паливо

Показники (тип котлів) Варіанти (кількість котлів за варіантами)
1. ДКВР-2,5-13, витрати мазуту 169 кг/год.                                      
2. ДКВР-4-13, витрати мазуту 275 кг/год                                            
3. ДКВР-6,5-13, витрати мазуту 451 кг/год                                            
4. ДКВР-10-13, витрати мазуту 680 кг/год                                              
5. ДКВР-20-13, витрати мазуту 1340 кг/год                                          
6. ДКВР-35-13, витрати мазуту 2350 кг/год                                              
7. Е-4-14ГМ, витрати мазуту 273 кг/год                                          
8. Е-6,5-14ГМ, витрати мазуту 443 кг/год                                          
9. Е-10-14ГМ, витрати мазуту 673 кг/год                                            
10. Е-16-14ГМ, витрати мазуту 1087 кг/год                                            
11. Е-25-14ГМ, витрати мазуту 1682 кг/год                                              
12. БГМ-35М, витрати мазуту 2320 кг/год                                            
13. ГМ-50-14М, витрати мазуту 3300 кг/год                                              
14. БМ-35-РФ, витрати мазуту 2310 кг/год                                            
15. КВ-ГМ-10-150, витрати мазуту 1220 кг/год                                          
Нижча теплота згорання: – МДж/кг – мазуту;     – МДж/кг – газу 39,8 42,3 39,,8 42,3 39,8 42,3 39,8 42,3 39,9 42,1 39,9 39,9 41,9 40,7 41,8 40,1 41,8 40,1 41,8 40,2 41,8 40,2 41,8
35,8 37,6 35,8 37,5 35,8 37,5 35,9 37,4 37,4 37,3 37,3 37,2 36,1 37,2 36,1 37,2 36,1 37,1 36,1 37,1 36,1
Кількість годин роботи на рік
Витрати на переведення котельні на газ, тис. грн

Продовження таблиці Б.4

 

Показники (тип котлів) Варіанти (кількість котлів за варіантами)
1. ДКВР-2,5-13, витрати мазуту 169 кг/год.                                    
2. ДКВР-4-13, витрати мазуту 275 кг/год                                      
3. ДКВР-6,5-13, витрати мазуту 451 кг/год                                    
4. ДКВР-10-13, витрати мазуту 680 кг/год                                    
5. ДКВР-20-13, витрати мазуту 1340 кг/год                                      
6. ДКВР-35-13, витрати мазуту 2350 кг/год                                      
7. Е-4-14ГМ, витрати мазуту 273 кг/год                                    
8. Е-6,5-14ГМ, витрати мазуту 443 кг/год                                
9. Е-10-14ГМ, витрати мазуту 673 кг/год                                  
10. Е-16-14ГМ, витрати мазуту 1087 кг/год                                
11. Е-25-14ГМ, витрати мазуту 1682 кг/год                                    
12. БГМ-35М, витрати мазуту 2320 кг/год                                  
13. ГМ-50-14М, витрати мазуту 3300 кг/год                                  
14. БМ-35-РФ, витрати мазуту 2310 кг/год                                  
15. КВ-ГМ-10-150, витрати мазуту 1220 кг/год                              
Нижча теплота згорання: – МДж/кг – мазуту;     – МДж/кг – газу 40,2 41,8 40,3 41,7 40,5 41,3 39,8 42,3 39,1 42,1 39,9 39,0 41,9 42,8 40,1 42,8 40,1
37,1 36,2 37,1 36,2 37,5 33,9 37,4 36,4 38,3 35,3 36,1 36,2 36,1 38,2
Кількість годин роботи на рік
Витрати на переведення котельні на газ, тис. грн

Таблиця Б.5 – Вихідні умови до економічної оцінки рекультивації сільськогосподарських угідь

Показники Варіанти
1. Об’єм рослинного ґрунту для рекультивації, м3
2. Дальність перевезення ґрунту, км 4,5 2,5 3,5 4,5 2,5 3,5 4,5 2,5
3. Планова урожайність зернових на рекультиваційній площі, ц/га 42,5 45,5
4. Закупівельна ціна за 1 т зерна, $ (курс 8,00 грн)
5. Планова собівартість вирощування 1 тони зерна, грн 94,0 94,5 95,0 93,5 92,5 87,0 91,0 95,4 87,1 86,1 88,0 86,5 91,4 90,3 91,1

 

Показники Варіанти
1. Об’єм рослинного ґрунту для рекультивації, м3
2. Дальність перевезення ґрунту, км 4,5 2,5 4,5 2,5 2,5 3,5 4,5 2,5
3. Планова урожайність зернових на рекультиваційній площі, ц/га
4. Закупівельна ціна за 1 т зерна, $ (курс 8,00 грн)
5. Планова собівартість вирощування 1 тони зерна, грн 95,0 88,0 86,5 91,4 90,3 91,1 88,0 85,4 87,1 86,1 88,0 86,5 91,4 90,3 91,1

 

Показники Варіанти
1. Об’єм рослинного ґрунту для рекультивації, м3
2. Дальність перевезення ґрунту, км
3. Планова урожайність зернових на рекультиваційній площі, ц/га 40,5
4. Закупівельна ціна за 1 т зерна, $ (курс 8,00 грн)
5. Планова собівартість вирощування 1 тони зерна, грн 86,0 88,5 86,5 86,1 88,0 91,1 88,0 81,4 87,1 86,8 87,0 86,5 90,4 91,3 91,9

 


Додаток В

Ставки податку за викиди забруднюючих речовин

І розміщення відходів

Таблиця В.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (витяг із [3], ст. 243.1.)

Назва забруднюючої речовини Ставка податку, гривень за тонну
Азоту оксиди 1329,67
Ванадію п'ятиокис 4987,62
Вуглецю окис 50,09
Тверді речовини 50,09
Сірководень 4273,24

Ставки податку за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до таблиці В.1 та на які встановлено клас небезпечності(витяг із [3], ст. 243.2.)

Клас небезпечності Ставка податку, гривень за тонну
I 9510,24
II
ІІІ 324,52
ІV 75,14

Для забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до таблиці В.1 та на які не встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю), ставки податку застосовуються залежно від установлених орієнтовно безпечних рівнів впливу таких речовин (сполук) у атмосферному повітрі населених пунктів(витяг із [3], ст. 243.3.)

Орієнтовно безпечний рівень впливу речовин (сполук) (міліграмів на куб. метр) Ставка податку, гривень за тонну
Менше 0,0001 400329,47
0,0001-0,001 (включно) 34300,23
Понад 0,001-0,1 (включно) 4738,24
Понад 0,01-0,1 (включно) 1329,67
Понад 0,1 50,09

Ставка податку за викиди двоокису вуглецю становить 0,2 гривні за 1 тонну.

Таблиця В.2. Ставки податку за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти (витяг із [3], ст. 245.1.)

Назва забруднюючої речовини Ставка податку, гривень за тонну
Завислі речовини 25,05
Нітрати 75,14
Нітрити 4289,57
Сульфати 25.05
Хлориди 25,05

Ставки податку за скиди у водні об'єкти забруднюючих речовин, які не увійшли до таблиці В.2 та на які встановлено гранично допустиму концентрацію або орієнтовно безпечний рівень впливу(витяг із [3], ст. 245.2.):

Гранично допустима концентрація забруднюючих речовин або орієнтовно безпечний рівень впливу (міліграмів на літр) Ставка податку, гривень за тонну
до 0,001 (включно) 91511,94
0,001 - 0,1 (включно) 66350,59
0,1 - 1 (включно) 11438,86
1 - 10 (включно) 1164,14
понад 10 233,05

За скиди забруднюючих речовин у ставки та озера ставки податку збільшуються у 1,5 рази.

Таблиця В.3. Ставки податку за розміщення відходів, які встановлюються залежно від класу небезпеки та рівня небезпечності відходів(витяг із [3], ст. 246.2.)

Клас небезпеки відходів Рівень небезпечності відходів Ставка податку, гривень за тонну
I надзвичайно небезпечні 762,3
II високонебезпечні 27,77
III помірно небезпечні 6,97
IV малонебезпечні 2,72
  малонебезпечні нетоксичні відходи гірничодобувної промисловості 0,27

За розміщення відходів, на які не встановлено клас небезпеки, застосовується ставка податку, встановлена за розміщення відходів I класу небезпеки.

За розміщення відходів на звалищах, які не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря або водних об'єктів, ставки податку збільшуються у 3 рази.

Таблиця В.4 Коефіцієнт до ставок податку, який встановлюється залежно від місця (зони) розміщення відходів у навколишньому природному середовищі(витяг із [3], ст. 246.5.)Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.231.230.175 (0.015 с.)