Зменшення газопромислових викидів у атмосферуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зменшення газопромислових викидів у атмосферу 

В цьому підрозділі проводиться економічне порівняння варіантів очищення газопромислових викидів в атмосферу сталеплавильного цеху промислового підприємства на підставі даних, наведених у додатку Б (таблиця Б.3).

Перед початком розрахунків наводяться вихідні дані у табличній формі за зразком таблиці Б.3.

 

2.1.1.Перший етап – визначаються витрати на монтаж пилогазоочищувальної установки на підставі плану і поперечного розрізу цеху, у якому планується встановити пилогазоочисне устаткування, наведеного на рис. 2.1.

Кошторисна вартість монтажу пилогазоочисного устаткування визначається шляхом складання локального кошторису на його монтаж на правах зведеного кошторисного розрахунку, який і визначає капітальні вкладення на здійснення природоохоронних заходів. Правила складання локального кошторису на правах зведеного кошторисного розрахунку наведено в [6; 5, С. 50 – 54].

Обсяги будівельно-монтажних робіт по монтажу пилогазоочисного устаткування (для усіх варіантів одинакові) наступні:

− розроблення ґрунту у відвал − 5,2 м3;

− установлення фундаментів стаканного типу (V1 шт=0,35 м3;) − 4 шт.;

– установка колон прямокутного перерізу (V1 шт=0,148 м3;) − 4 шт.;

− зворотня засипка котлованів бульдозерами − 3,8 м3.

Вихідні дані для визначення кошторисної вартості монтажа пилогазоочисного устаткування індивідуальні для кожного варіанта (таблиця Д.3).

Кошторисна вартість монтажа пилогазоочисного устаткування визначається за допомогою програмного комплексу по автоматизованому випуску кошторисів АВК-3 (АВК-5) під керівництвом керівника курсової роботи.

Роздруківки кошторисної документації вставляються в курсову роботу у вгляді додатку.

 

2.1.2.Наступний етап визначення річних експлуатаційних витрат пилогазоочисної установки (ПГОУ). Для цього визначаються:

затрати на електроенергію за формулою:

З ел. ен.=N × (кількість робочих днів) × (режим роботи – змінність)×Цел.ен,

 

де N − потужність електромотора вентилятора (за варіантом), квт;

Ц − тариф на електроенергію – 0,9346 грн./кВт-год.

    Рисунок 2.1 – План і розріз цеху, де планується встановити пилогазоочисне устаткування

амортизаційні відрахування:

АВ = К×НА ,

де К − кошторисна вартість монтажу вентиляційної системи (за локальним кошторисом, п. 2.1.1), тис. грн;

НАрічна норма амортизаційних відрахувань (0,08).

 

заробітна плата обслуговуючого персоналу. Прийняти, що обслуговування ПГОУ проводить 1 слюсар ІІІ-го розряду. Годинна тарифна ставка робіт

ника ІІІ-го розряду дорівнює 12,49 грн./люд.-год. Тоді заробітна плата визначиться:

Зп = (кількість робочих днів) × 1 × 12,49;

додаткова заробітна плата (ДЗп) нарахована на основну у розмірі 40% (премія за безаварійну роботу устаткування);

єдиний соціальний внесок(ЄСВ ≈ 40% від основної і додаткової зарплати).

Разом річні експлуатаційні витрати визначаться:

Е = З ел. ен + АВ + Зп + ДЗп + ЄСВ.

2.1.3.Визначаємо масу пилу, яка зібралася від роботи вентиляційної системи в бункері за рік.

При заданому ступені очищення повітря (за відповідним варіантом) маса абразивно-металевого пилу, зібраного за рік виробничої діяльності цеху, визначиться (т/рік):

, (2.1)

де Пр − продуктивність циклону, м3/рік;

Зпп− запиленість повітря, г/м3;

NРІЧ – кількість годин роботи циклона за рік, год;

Со − ступінь очищення газопилових викидів, %;

.

Маса пилу до очистки визначається так: .

Зменшення маси пилу після очистки дорівнює різниці МДО – М (т/рік).

2.1.4. Визначаємо суми податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднюючих речовин до і після очистки при за ставкою податку 50,09 грн/т (табл. В.1).

Розрахунок здійснюється в табличній формі (табл. Д.2).

Річний економічний визначається як різниця між сумами податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин до очищення і сумами податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин після очищення, мінус річні експлуатаційні витрати і мінус витрати на транспортування самоскидами пилу на відстань до 10 км (21,42 грн/т), зібраного циклонами за рік (п. 2.1.3.), мінус сума податку за розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи на об’єктах (пил металево-абразивний – ІІІ клас небезпечності) – , розраховані в табличній формі (таблиця Д.2).

Прокоментувати отримані результати.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.76.48 (0.004 с.)