Проблеми енергетичної безпеки і сталого розвитку України: нафто-, газовидобуток; транзит енергоносіїв». 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Проблеми енергетичної безпеки і сталого розвитку України: нафто-, газовидобуток; транзит енергоносіїв».Метою виконання цього ІЗ є детальне вивчення студентами окремого питання – енергетичної безпеки держави. Кожний із студентів обирає одну з вузьких тем (перелік надається) і займається пошуком відповідної інформації в Інтернеті або періодичних друкованих виданнях. Семінарське заняття відповідної тематики проводиться у вигляді засідання круглого столу, де розглядаються і дискутуються окремі аспекти проблеми. Загальна оцінка ІЗ – 10 балів: 5 – за вчасне виконання роботи; 5 – за якісне виконання роботи. Обсяг роботи - 5-10 сторінок із обов’язковим списком літератури або Інтернет-ресурсів.

Перелік тем доповідей:

1. Оцінка природно-ресурсного потенціалу України.

2. Аналіз ресурсної бази вугільної промисловості України.

3. Аналіз ресурсної бази нафтової промисловості України.

4. Аналіз ресурсної бази газової промисловості України.

5. Аналіз ресурсної бази енергетичної промисловості України.

6. Ступінь забезпеченості країни нафтою і джерела її постачання

7. Ступінь забезпеченості країни природним газом і джерела його постачання

8. Проблеми і перспективи розвитку нафтопроводу Одеса-Броди

9. Проблеми і перспективи розвитку газопроводу «Білий потік»

10. Проблеми і перспективи розвитку газопроводу «Набукко»

11. Проблеми і перспективи розвитку російського газопроводу «Голубий потік»

12. Проблеми і перспективи розвитку російського газопроводу «Південний потік»

13. Стан розвитку та перспективи енергетичної галузі України

14. Стан розвитку та перспективи енергетичної галузі України

15. Стан розвитку та перспективи гідроенергетики України

16. Стан розвитку та перспективи атомної енергетики України

17. Стан розвитку та перспективи паливної енергетики України

18. Стан розвитку та перспективи альтернативної енергетики України

19. Екологічні та економічні аспекти розвитку біопалива в Україні

20. Співпраця України та ЄС в енергетичному аспекті

21. Співпраця України та країн Близького Сходу в енергетичному аспекті

22. Співпраця України та країн Каспійського регіону в енергетичному аспекті

23. Співпраця України та країн СНД в енергетичному аспекті

24. Співпраця України та країн ОЧЕС в енергетичному аспекті

25. Екологічні проблеми атомної енергетики

26. Екологічні проблеми гідро- енергетики

27. Екологічні проблеми тепло- енергетики

28. Екологічні проблеми енергетики України

29. Оцінка енерготранзитного потенціалу України

30. Проблеми енергетичної безпеки Півдня України

31. Проблеми енергетичної безпеки Одеської області

32. Проблеми енергетичної безпеки Європи і місце в ній України

33. Проблеми і перспективи видобутку енергоносіїв на шельфі Чорного та Азовського морів

34. Проблеми і перспективи видобутку газогідрантів у Чорному морі

35. Екологічні проблеми транспортування енергоресурсів

2. „Аналіз потенціалу Одеської області»

Метою виконання цього ІЗ є узагальнення теоретичних понять, які були вивчені на лекціях та семінарських заняттях: принципи регіональної політики, методи регіональної економіки, регіональний економічний аналіз тощо. На основі отриманого досвіду і знань студент повинен підготувати невелике дослідження про стан і місце Одеської області в економіці країни або ЄС. Кожний із студентів обирає одну з вузьких тем (перелік надається) і займається пошуком відповідної інформації в Інтернеті або періодичних друкованих виданнях. Семінарське заняття відповідної тематики проводиться у вигляді круглого столу, де розглядаються і дискутуються окремі аспекти проблеми. Загальна оцінка ІЗ – 10 балів: 5 – за вчасне виконання роботи; 5 – за якісне виконання роботи. Обсяг роботи - 5-10 сторінок із обов’язковим списком літератури або Інтернет-ресурсів.

Перелік тем:

1. Порівняльна характеристика природно-ресурсного потенціалу Одеської області

2. Місце і роль енергетичного потенціалу Одеської області в економіці України

3. Місце і роль фінансового потенціалу Одеської області в економіці України

4. Місце і роль економічного потенціалу Одеської області в економіці України

5. Місце і роль демографічного потенціалу Одеської області в економіці України

6. Місце і роль промислового потенціалу Одеської області в економіці України

7. Місце і роль аграрного потенціалу Одеської області в економіці України

8. Місце і роль туристичного потенціалу Одеської області в економіці України

9. Місце і роль транспортного потенціалу Одеської області в економіці України

10. Місце і роль транзитного потенціалу Одеської області в економіці України

11. Місце і роль інтелектуального потенціалу Одеської області в економіці України

12. Місце і роль інноваційного потенціалу Одеської області в економіці України

13. Місце і роль наукового потенціалу Одеської області в економіці України

14. Місце і роль культурного потенціалу Одеської області в економіці України

15. Аналіз структурних особливостей економічного потенціалу Одеської області.

16. Інтегральна оцінка ефективності використання економічного потенціалу Одеської області.

17. Порівняльна характеристика потенціалу Одеської області з іншими регіонами України.

18. Проблеми і перспективи вдосконалення адміністративно-територіального поділу Одеської області

19. Одеська область у складі Причорноморського економічного району: місце і роль

20. Євро регіон Нижній Дунай: проблеми і перспективи розвитку

21. Екологічні проблеми Одеської області

22. Проблеми і перспективи розвитку ГСХ «Дунай-Чорне море»

23. Одеська область у складі єврорегіонів

24. Особливості прикордонного співробітництва Одеської області

25. Розвиток малого підприємництва в Одеській області: проблеми і перспективи

26. Розвиток малого підприємництва в промисловості Одеської області: проблеми і перспективи

27. Розвиток малого підприємництва в АПК Одеської області: проблеми і перспективи

28. Розвиток малого підприємництва в сфері торгівлі Одеської області: проблеми і перспективи

29. Розвиток малого підприємництва в сфері надання послуг Одеської області: проблеми і перспективи

30. Роль і місце Одеської області в Енергетичному мості навколо Чорного моря

6.2. Додаткові індивідуальні завдання (за вибором студента)

Кращі ІЗ за другою темою „Аналіз потенціалу Одеської області» можуть бути використані для підготовки студентської наукової роботи на олімпіаду, конкурс або конференцію факультетського, університетського або Всеукраїнського рівня. За їх підготовку згідно з певним стандартом студент отримує додаткові 10 балів.

Якщо такої можливості у студента немає – він готує 1 повідомлення до будь-якої з тем семінарських занять обсягом 1-2 стор. з висвітленням актуальних питань сьогодення, знайдених в Інтернеті або найновіших друкованих виданнях і виступає з доповненням упродовж розгляду питання за темою його повідомлення.

7. Критерії оцінювання роботи студентів на практичних заняттях

 

Студент отримує “5” балів, якщо надає повну, змістовну відповідь відповідно до обраної ролі, відповідає на запитання аудиторії та викладача, наводить практичні приклади та/або статистичні дані, висловлює свою особисту думку в ході дискусії, бере активну участь у ході гри.

Студент отримує “4” бали, якщо надає повну, змістовну відповідь відповідно обраної ролі, але не наводить прикладів та статистичних даних, бере активну участь у ході гри.

Студент отримує “3” бали, якщо надана відповідь неповна, відсутні приклади, однак, студент може відповісти на задані запитання та висловити свою точку зору з приводу проблем, які обговорюються, бере участь у ході гри.

Студент отримує “2” бали, якщо надає неповну, неправільну відповідь, однак бере участь в обговоренні теми заняття.

Студент отримує “1” бал, якщо не підготував свою відповідь, однак може виступити з якимись доповненнями або коментарями.

Студент отримує “0” балів, якщо не підготував свою відповідь відповідно обраної ролі та не бере участі у проведенні рольової гри.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 119; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.213.63.130 (0.004 с.)