Тема 9. Регіональний розвиток економічних районів України 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Тема 9. Регіональний розвиток економічних районів УкраїниПлан:

1. Загальна характеристика економічних районів України.

2. SWOT-аналіз регіонального розвитку економічних районів.

3. Попарна порівняльна характеристика окремих економічних районів.

 

У цій темі розглядається сітка з 8-ми економічних районів у складі:

1. Донецький район

2. Карпатський район

3. Південний район

4. Подільський район

5. Полісський район

6. Придніпровський район

7. Північно-Східний (або Східний) район

8. Центральний район

 

Практичне заняття проводиться у формі малих груп протягом 4 годин або двох семінарів. Для проведення заняття викладач пропонує обрати ведучих для кожного економічного району (за рівнем компетенції), які б компетентно спрямовували питання щодо вивчення кожного регіону за таким планом:

Природно - ресурсний потенціал

Економічний потенціал

Науково-технічний потенціал

Рівень природно-технічної безпеки

Стан оточуючого природного середовища

Трудовий потенціал

Людський потенціал

Просторо-економічний потенціал

Розвиток інфраструктури

Рекреаційний потенціал

Проведення заняття поділяється на два етапи:

І. Підготовчий етап. Ведучі конференції (1-2 особи) готують вступне слово про актуальність теми на сучасному етапі. Ведучі з кожного економічного регіону інформують про готовність до проведення заняття (розподіл кожного розділу плану за студентами та наявність необхідного матеріалу: проілюстровані рисунки, картографічний та статистичний матеріал, матеріали преси). Групи студентів з кожного регіону готують матеріал за планом.

ІІ. Основний етап: доповіді, дискусії, резюме, оцінка учасників і активістів (друге семінарське заняття). На початку заняття виступає викладач, пояснює тему і мету конференції, закликає студентів до творчої роботи- заслуховування доповідей учасників, надає слово ведучим. Доповідачі відповідають на питання викладача та студентів.

Література: 38-48, 53-61.

 

Практичне заняття № 12,13

Тема 10. Сутність, мета, завдання і механізми реалізації регіональної політики

План

1. Визначення регіональної політики, її мета і завдання

2. Сучасні чинники регіональної політики та регіонального розвитку

3. Основні напрямки, рівні та принципи регіональної політики

4. Методи, інституції, важелі реалізації економічної політики

5. Механізми реалізації регіональної політики.

Контрольні запитання:

1. У чому полягає сутність регіональної політики?

2. Наведіть варіанти визначення регіональної економічної політики.

3. Яка мета регіональної економічної політики?

4. Які завдання регіональної економічної політики?

5. Як еволюціонувала регіональна політика? Основні етапи еволюції РП в Україні.

6. Які сучасні чинники регіональної політики та регіонального розвитку Вам відомі?

7. Сформулюйте основні напрямки регіональної політики.

8. Визначте рівні регіональної політики в Україні і у світі.

9. На які принципи спирається регіональна політика України?

10. Назвіть основні методи механізму реалізації регіональної економіки.

11. Назвіть інструменти і механізми реалізації регіональної політики.

12. За допомогою яких важелів реалізується регіональна політика?

13. У чому полягає сутність: 1) макроінструментів;

2) мікроінструментів?

14. Які інструменти регіональної політики застосовуються в окремих

країнах світу?

15. Які існують вимоги до інструментального механізму регіональної політики в Європі?

16. У чому полягає сутність агентств регіонального розвитку, які їх функції?

17. Чим відрізняються агентства розвитку у різних країнах?

18. Які послуги надають агентства регіонального розвитку в країнах світу?

19. Які питання вирішує Європейська асоціація регіональних агентств розвитку?

20. Яка мета, цілі та завдання агентств регіонального розвитку України?

21. Дайте визначення основних категорій: інвестиції; реальні інвестиції; фінансові інвестиції; інвестиційна привабливість регіону; інвестиційний клімат регіону; прямі та непрямі інвестиції; інвестиційний рейтинг регіону.

22. Які заходи впливу держави на інвестиційні процеси в регіоні? За якими даними визначається інвестиційний рейтинг регіонів України?

23. За якою методикою визначається рейтинг інвестиційної привабливості регіонів?

24. Для чого створюються ВЕЗ, ТПР?

25. Які ВЕЗ і ТПР створені у світі і в Україні? Яка їх доля?

26. Яке значення для розвитку економіки України мають прямі іноземні інвестиції?

27. З чого складаються бюджети різних рівнів? Яка роль у цьому податків?

28. Як поділяються райони за розміром максимізації відрахувань до бюджету?

29. Які регіональні податки існують у країнах світу?

30. Як розрізнюються видатки бюджету в регіонах країн світу?

31. Що таке трансферт і як він розподіляється? Наведіть формулу цього розподілу.

32. Які особливості трансфертної політики окремих країн?

33. Дайте визначення цінового механізму.

34. Чому тарифи в різних регіонах суттєво відрізняються?

35. Як регулюються тарифи на транспортні та комунальні послуги?

36. У чому полягає сутність структурної регіональної політики?

37. Які існують типи структурної динаміки регіонів?

 

Література: 1, 3, 8, 25, 28, 36, 38-49, 50, 61.

 

 

Практичне заняття №14

Тема 11. Міжнародні економічні зв'язки України та її інтеграція до

Європейських та інших світових структур

План

1. Міжнародна економічна інтеграція, її суть, види, типи та форми

2. Передумови участі України у світових інтеграційних процесах

3. Експортний потенціал України

4. Основні напрямки зовнішньоекономічних зв'язків України.

Регіональний аспект.

 

Контрольні запитання:

1. Дайте визначення міжнародної економічної інтеграції.

2. Які існують форми, рівні та типи міжнародної економічної інтеграції? Як тісно вони взаємопов'язані?

3. Назвіть основні чинники, які зумовлюють виникнення та усунення політичних і соціально-економічних проблем.

4. Які особливості притаманні сучасним процесам міжнародної економічної інтеграції?

5. Які існують передумови для інтеграції України в сучасні світогосподарські зв'язки?

6. Назвіть фактори, які впливають на процеси включення України до сучасних світогосподарських зв'язків.

7. Які особливості України як потенційної учасниці міжнародних угрупувань? Що необхідно усвідомити, для того, щоб світовий процес інтеграції України приніс очікувані результати?

8. Розкрийте поняття «експортний потенціал країни». Як його визначають?

9. Які елементи та їх недоліки виділяють в експортному потенціалі України?

10. Назвіть галузі та вагомі ресурси, які переважають у структурі українського експорту?

11. За допомогою якої сировини та матеріалів Україну можна назвати країною-експортером?

12. Які послуги мають велике значення в експорті України?

13. Перелічіть основних споживачів українського експорту товарів та послуг.

14. Назвіть негативні чинники, які перешкоджають реалізації експортного потенціалу. Ваші пропозиції щодо усунення цих факторів.

15. Які проблеми набувають виняткового значення на сучасному етапі розвитку держави?

16. Які перспективи та напрямки подальшого розвитку зовнішніх економічних зв'язків України з країнами СНД та Балтії?

17. Чи можна назвати країни Європейського Союзу партнерами України у розвитку економічних зв'язків? Обґрунтуйте свою відповідь.

18. Яку роль у розвитку відносин відіграють країни «Великої Вісімки»?

19. Яка зовнішньоекономічна політика проводиться Україною стосовно групи країн Центральної Європи?

20. Які країни ОЧЕС мають важливе значення для України? Чому?

21. Країни Азії - потенційні партнери України. Обґрунтуйте відповідь.

22. Що Ви можете розповісти про економічний зв'язок України з країнами Латиноамериканського континенту?

23. З якими, на Вашу думку, країнами Україна й надалі співпрацюватиме

і розширювати свої зв'язки і чому?

24. Назвіть основні напрямки стратегічної політики України щодо інтеграції до світового ринку.

 

Література: 5, 8, 27, 36, 40-48, 61.

Практичне заняття №15Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 147; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.207.90 (0.011 с.)