Розрахунок питомих рівнів платежів (екокомпенсації) за викиди в атмосферу забруднюючих речовин автотранспортними засобами підприємства 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок питомих рівнів платежів (екокомпенсації) за викиди в атмосферу забруднюючих речовин автотранспортними засобами підприємстваМета заняття: Набути навички визначення рівня платежів (екокомпенсації) за викиди в атмосферу забруднюючих речовин автотранспортними засобами підприємства.

 

Теоретичні відомості

Забруднення навколишнього середовища призводить до витрат у народному господарстві в двох напрямках: на попередження впливу забрудненого середовища на реципієнтів (коли таке попередження, часткове або повне, технічно можливе) і витрат, пов’язаних з впливом на них забрудненого середовища. Останні виникають, якщо повне попередження такого впливу неможливе або якщо витрати на повне попередження впливу виявляються більшими, ніж сума витрат у вищезгаданих напрямках при частковому запобіганні впливу забрудненого середовища на людей і різні об'єкти. Оскільки подібні ситуації трапляються часто, обидва зазначених типи витрат мають місце одночасно. Ці витрати називаються економічним збитком від забруднення навколишнього середовища. Розрахунки їх проводять при плануванні й проектуванні середовища захисних заходів у всіх випадках, коли визначається чистий економічний ефект цих заходів.

Загальна економічна ефективність природоохоронних витрат визначається з метою:

- установлення народногосподарських результатів витрат на охорону навколишнього середовища;

- виявлення динаміки ефективності цих витрат і темпів їхнього зростання;

- оцінки галузевих і територіальних пропорцій при розподілі капітальних вкладень;

- оцінки ступеня освоєння капітальних вкладень;

- характеристики фактичної і планованої ефективності витрат;

- прийняття рішень про черговість проведення природоохоронних заходів.

Таким чином, рівень екокомпенсації характеризує співвідношення екологічного збитку і часткової екокомпенсації. Головне при цьому, щоб екокомпенсація мала цільовий характер і була спрямована на заходи, пов'язані з комплексною екологізацією автомобілів і транспортних потоків.

 

Вихідні дані:

Таблиця 3.1 – Річний пробіг автомобілів -ї групи, тис. км

№ групи Група автомобілів Номер варіанта
Вантажні й спеціальні вантажні з бензиновим двигуном
Вантажні й спеціальні вантажні з дизельним двигуном
Вантажні газобалонні, які працюють на стиснутому природному газі
Автобуси з бензиновими двигунами
Автобуси з дизельними двигунами
Легкові автомобілі (службові й спеціальні)

 

У табл. 3.1 варіант обирають за останньою цифрою номера залікової книжки студента.

 

Таблиця 3.2 – Термін експлуатації автомобілів -їгрупи, років

№ групи Група автомобілів Номер варіанта
Вантажні й спеціальні вантажні з бензиновим двигуном
Вантажні й спеціальні вантажні з дизельним двигуном
Вантажні газобалонні, які працюють на стиснутому природному газі
Автобуси з бензиновими двигунами
Автобуси з дизельними двигунами
Легкові автомобілі (службові й спеціальні)

 

У табл. 3.2 варіант обирають за передостанньою цифрою номера залікової книжки студента.

Таблиця 3.3 – Значення коефіцієнта, що враховує кількість мешканців населеного пункту

Кількість населення, тис. чол. Номер варіанта
до 100 1,0 - 1,0 - - - - - - -
100,1-250 - - - - 1,2 - 1,2 1,2 - -
250,1-500 - - - 1,35 - - - - - 1,35
500,1-1000 - - - - - - - - 1,55 -
понад 1000 - 1,8 - - - 1,8 - - - -

 

У табл. 3.3 варіант обирають за останньою цифрою номера залікової книжки студента.

 

 

Таблиця 3.4 – Значення коефіцієнта, що залежить від народногосподарського призначення населеного пункту

  Тип населеного пункту Номер варіанта
Невеликі міста, районні центри, селища міського типу 1,0 - 1,0 - - - - 1,0 - -
Багатофункціональні центри (обласні, великі промислові міста й транспортні вузли) - - - 1,25 - 1,25 - - - 1,25
Курортні міста й туристичні центри - 1,65 - - 1,65 - 1,65 - 1,65 -

 

У табл. 3.4 варіант обирають за передостанньою цифрою номера залікової книжки студента.

 

Хід виконання:

1. Розрахувати річний викид забруднюючих речовин автотранспортним парком.

Для усього автомобільного парку маса викинутої за розрахунковий період i-ї забруднюючої речовини може бути визначена за наступною залежністю

 

,кг/год, (3.1)

 

де - кількість автомобілів -їгрупи з двигуном j-готипу за розрахунковий період, од.;

- коефіцієнт випуску автомобілів на лінію;

- питомий викид i-ї речовини -ї групи автомобілів з двигуном j-готипу, г/км;

- річний пробіг автомобіля -ї групи з двигуном j-готипу, км;

- коефіцієнт, що враховує технічний стан автомобіля -ї групи з двигуном j-готипу за розрахунковий період.

2. Розрахувати річний рівень платежів за викиди в атмосферу.

Розмір річних платежів за викиди шкідливих речовин в атмосферу від пересувних джерел забруднення установлюють на основі базових нормативів платежів.

Річний рівень платежів (екокомпенсацію) визначають за формулою

 

грн/год , (3.2)

 

де - коефіцієнт, що враховує територіальні соціально-екологічні особливості населеного пункту;

- коефіцієнт індексації (визначають за складною багатофункційною схемою) для м. Харкова =1,58;

- річний викид i-ї речовини, т/рік;

-запропонований норматив плати, який визначають з урахуванням відносної шкоди i-ї забруднюючої речовини у порівнянні з окисом вуглецю та посиленню шкідливого впливу i-ї забруднюючої речовини на людину й навколишнє середовище при спільному впливі з іншими шкідливими речовинами, грн/т;

- коефіцієнт кратності плати за шкідливі речовини, що викидаються разом з відпрацьованими газами автомобілів, концентрація яких в атмосфері конкретного міста перевищує [ПДКi]сс (коефіцієнт встановлює міська територіальна громада у межах ).

Для розрахунків приймаємо:

.

Коефіцієнт залежить від кількості мешканців населеного пункту, його народногосподарського призначення й розраховується за формулою

 

, (3.3)

 

де - коефіцієнт, що враховує кількість мешканців населеного пункту;

- коефіцієнт, що залежить від народногосподарського призначення населеного пункту.

Для розрахунків використовують інформацію, наведену в додатку В та в табл. 3.3 та 3.4.

 


Практичне заняття №4
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 162; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.238.28 (0.004 с.)