Форми влади ринку над людиноюМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Форми влади ринку над людиною 

Назвемо деякі форми влади ринкового суспільства над особою, які витікають з характеристики суспільства споживання.

По-перше це - нав'язані потреби. Ринок за допомогою реклами формує всі нові і нові потреби або форми їх задоволення, які не потрібні, зайві, іноді шкідливі. Але реклама не тільки створює ілюзію потреби в товарі, вона є одним з чинників, що провокують покупку. У споживача нагромаджується дискомфорт від реклами, що одного боку ніби піклується про нього і одночасно, з іншого боку - зобов'язує. Адже реклама — безкоштовний товар. Його споживання викликає неусвідомлене відчуття провини. Потреба зняти це відчуття може спровокувати покупку.

По-друге - це прискорене споживання. Речі проживають все більш коротке життя по причинам пов’язаних з їх технічними якостями або із причин, пов'язаних з модою.

По-третє – це випереджаюче споживання або кредит. Перехід від життя за рахунок заощаджень до життя в кредит посилює психологічну напругу, тривогу і, як правило, збільшує вартість речі.

По-четверте – це вибір з маргінальних, тобто неістотних відмінностей. Наростаючий потік речей розрізняється неістотно, а це ускладнює і психологічно обтяжує вибір потрібної альтернативи.

По-п'яте – це насильна інтеграція системи потреб в систему товарів. Придбаваючи одну річ, споживач автоматично придбаває і інші пов'язані з нею товари і послуги, виявляється залежним від функціонування цілого ряду галузей і підприємств.

Який вплив на психіку і поведінку людини здійснює «світ речей», «влада ринку», техніко-економічний прогрес?

 

 

Психологічні наслідки техніко-економічного прогресу і життя в умовах суспільства споживання

 

Спробуємо прослідити: яким чином тенденції, що намітилися відносно людей до «світу речей», впливають на поведінку людини, ставлення людей один до одного.

Перша тенденція полягає в тому, що сьогодні на зміну стабільності прийшла швидкоплинна економіка. Нові технології, мода, як ми відзначали, приводять до швидкого старіння будь-якого продукту (матеріального, інтелектуального) і бажання замінити його на новий.

Друга тенденція пов'язана з надмірною різноманітністю в світі речей і послуг, причому часто ця різноманітність неістотна. Їх більше, ніж хочеться і потрібно, як наслідок людина стає жертвою «сверхвыбора». «Сверхвыбор — це позиція, відповідно до якої покупець в умовах величезної різноманітності товарів, що надаються, вимушений витрачати багато часу і енергії на ухвалення рішення про покупку. Тим самим переваги різноманітності і індивідуалізації перекреслюються складністю процесу ухвалення рішення покупцем.

Економічними чинниками, що підтримують тенденцію «сверхвыбора», є: 1) зменшення вартості різновидів товарів, що надаються, у міру того, як технологія стає складнішою (додавання варіантів у випуск продукції є більш передовою і дешевою технологією, ніж збереження одноманітності або створення абсолютно нового продукту); 2) купівельна спроможність споживачів, що мають достатню кількість грошей, щоб марнувати їх на свої спеціалізовані потреби.

Третя тенденція – ритм життя, що постійно прискорюється і катастрофічний брак часу. Щоб задовольнити потреби, що ростуть, потрібно більше працювати, що породжує брак часу .

Швидкоплинність відносин з речами переходить і в сферу взаємостосунків між людьми. Через збільшення контактів, кількості людей , що проходять крізь наше життя на фоні переїздів, різноманітності послуг і т.д. все більше виявляється скороминущість і фрагментарність відносин між людьми. Тимчасовість відносин сприяє зниженню відповідальності. Сам стиль спілкування стає поверхневим, нещирим, зникає довір'я. Як наслідок всього цього люди стають чужими один одному. Люди вважають за краще або вимушено замінюють спілкування один з одним речами і потрапляють в залежність від них.

Психологічні наслідки швидкоплинної економіки, «сверхвыбора» і браку часу — перманентні відчуття непостійності, швидкості, сум'яття. Нагромаджується також стрес ухвалення рішення, оскільки дуже високий ступінь невизначеності, надмірність змін породжує перевантаження організму і психіки. Такі перевантаження викликають у людини бажання захиститися від них як конструктивними, так і деструктивними способами. Дефіцит часу також служить джерелом фізичного і психологічного виснаження.

Четверта тенденція відображає те, що стимули і маркери соціальної диференціації переходять в сферу споживання. А це значить те, що людина ідентифікується з тим, що він споживає. Щоб потрапити в певну соціальну групу, прошарок або залишитися в ній людина повинна приймати що наказують цій групі форми і способи споживання і поведінки. Людина ще більшою мірою втрачає свободу, її поведінка моделюється.

П'ята тенденція відбиває зміну в суспільстві споживання життєвих установок. Це виявляється в тому, що споживання стає не засобом, а метою життя. Людина все більше залежить від світу речей, але часто не усвідомлює цього і переживає це як справжню свободу. Людина все більше залежить від інформації про товари і послуги, способах її надання, поведінки продавців. В умовах інформаційного і психологічного перевантаження вона часто стає жертвою маніпуляції.

Суспільство споживання часто трактується як породження «втечі» людини з сфери рутинної відчуженої праці в царство «споживацької свободи». Орієнтація на розширення меж споживання стає компенсацією обмежених можливостей самореалізації в процесі основної професійної діяльності. Але як ми бачимо, насправді людина втрачає свободу і часто виявляється у владі «світу речей» і інформації про них, часто вона втрачає творчі здібності, втрачає і свою індивідуальність, «образ», стає такою як всі.

Способи реагування, захист.

Важливо відзначити, що споживання не є виразом «природного прагнення» до задоволення безмежних потреб людини, що вирвалася з лещат хронічного дефіциту ресурсів, властивого докапіталістичним господарствам. По-перше, з антропологічної точки зору достатньо спірні передумови традиційної економічної теорії і про безмежність потреб, і про незначність ресурсів стосовно примітивних суспільств. Це було показано М. Саллінзом, який затверджував, що економіка мисливців і збирачів служила швидше зворотним прикладом – достатку ресурсів і крайньої обмеженості потреб [25, с. 52].

По-друге, і в сучасних суспільствах всякий дефіцит ресурсів слідує визначати в його відношенні до рівня потреб, які, у свою чергу, визначаються соціальними умовами і, до речі, можуть бути вельми обмеженими, якщо йдеться, наприклад, про фізіологічні потреби, безпеку, комфорт і навіть, про потреби в підтримці соціального статусу. Наприклад, якщо порівняти рівень споживання матеріальних благ на душу населення в США і, скажемо в Україні радянських часів «застою», зрозуміло, що у нас він був на порядок нижче, але при цьому більшість людей не відчувала себе нещасливими від відсутності машини або великої кількості модних речей і зовсім не голодували.

Очевидно, що дуже багато що залежить від сприйняття певного способу життя – ухвалення або неприйняття його, що у свою чергу визначається системою цінностей людини. Насправді базових потреб людини не так вже багато, але, як відомо, апетит приходить під час їжі. Якщо у сусіда є модна машина, чом би мені не має такої ж або краще, якщо є одна шуба, чом би не придбати другу, більш модну і т.д. Б.А. Райзберг в цьому випадку говорить про дію психологічного законів жадності і ненаситності, заздрості.

Християнська психологія пояснює цей феномен таким чином. Якщо людина в системі своїх цінностей на перше місце ставить тілесні потреби, забуваючи про душевні і духовні, які також повинні «одержувати свою їжу», бажання задовольнити ці тілесні потреби стають безмежними – відбувається підміна - кількість замінює якість, а людська особа, по суті, не розвивається або деградує. В цьому випадку кожна тілесна потреба, спочатку є природно простою плодиться і множиться, перетворюючись на величезну кількість прищепних (штучних) потреб через звичку і пристрасть до різних способів її задоволення. Але незадоволена сторона життя як голодна вимагає їжі і не знаходячи її примушує людину спрямовуватися до пошуку. А оскільки людина обертається в тому ж крузі, намагаючись задоволенням тілесних потреб замінити духовну спрагу, його душа і дух так і залишаються голодною. Таким чином, якщо людина хоче всесторонньо розвивати свою особистість, вона повинна серйозно віднестися до споживання і зробити правильний вибір цінностей і способу життя.

Існують стратегічні і тактичні прийоми захисту від влади ринку, світу речей, психологічних перевантажень які відчуває людина, що живе в епоху суспільства споживання.

Найважливішими стратегічними інструментами захисту ми вважаємо наступні:

- розвиток вольових якостей;

- розвиток аналітичних здібностей, з одного боку критичного мислення, а з іншою – здібності прислухатися до думки компетентних людей;

- розвиток емоційної стійкості;

- осмислена зміна ієрархії цінностей, тобто перенесення акценту на задоволення душевних і духовних потреб, коли споживання матеріальних благ буде не в збиток культурному, інтелектуальному, духовному розвитку людини.

- вибір моделей життєвого стилю або способу життя.

Розвиток вольових якостей і, перш за все, цілеспрямованості, наполегливості, рішучості і самостійності, забезпечує свободу вибору особи. Сила волі (вольові якості) дозволяє гальмувати і стримувати свої бажання, регулювати протистояння зовнішнім впливам і вимогам. Проте, самостійність не повинна перетворюватися на упертість і свавілля, деструктивну поведінку. У важкій ситуації вибору правильного рішення важливо уміти не тільки критично оцінювати ситуацію, інформацію, але і прислухатися до думки фахівців.

Найважливіший інструмент захисту – це перегляд ієрархії цінностей. Якщо людина зуміє шляхом копіткої роботи над собою поміняти в своїй свідомості систему цінностей, поставивши на перше і друге місця духовні і душевні потреби, а тільки потім тілесні, це змінить як образ думок, так і спосіб життя людини. Така людина в мінімальному ступені буде залежимо від світу речей.

Тактичні способи і прийоми захисту можна розділити на деструктивні (неадекватні способи адаптації) і конструктивні (продуктивні).

Виділяють наступні деструктивні прийоми:

1) відкрите заперечення, блокування небажаної реальності;

2) спеціалізація, що виявляється в звуженні інтересів, наприклад, тільки до професійних або домашніх при внутрішній закритості для змін в соціальній, політичній і економічній сферах;

3) атавізм як повернення до звичних і успішних раніше, але не працюючим зараз адаптивним прийомам, супроводжуваний регресом соціального кругозору (від анархізму до деспотизму в різних варіантах соціального і політичного життя);

4) відхід від реальності у віртуальний світ або неприйняття і придушення реальності, агресія (наприклад, наркотики, жорстокість і тероризм, також астрологія і містицизм).

В рамках творчих стратегій адаптації можуть бути використаний наступні адекватні тактики:

1) виробітку нових принципів планування свого життя, її темпу;

2) дестимуляція (зменшення надмірного потоку інформації на плотському, мовнорозумовому рівні і ухвалення рішення в певні періоди життя і діяльності);

3) використовування дозвілля як механізму підвищення або пониження стимуляції залежно від поточної здібності до зміни

4) регуляція потоку ухвалення рішень - делегування функцій аналізу і ухвалення рішень іншим особам: в період перевантаження рішеннями якась їх частина перекладається на експертів і будь-яких осіб, яким довіряють або надійним інстанціям;

5) формування суб'єктивних "зон стабільності" - довготривалих відносин в матеріальному і соціальному середовищі (звички і обслуговуючі їх речі стабілізують матеріальне середовище, сім'я, постійні друзі— соціальну).

Таким чином, необхідно не заперечувати, стримувати зміни, а управляти ними. Навіть просто усвідомлення, відстеження, рефлексія продуктивних і непродуктивних тактик вибору, ухвалення рішення в буденному житті, усвідомлення можливості управляти змінами дає людині відчуття упевненості.

Наприклад, для того, щоб зробити правильний вибір в умовах різноманітності і інформаційного перевантаження сучасна людина застосовує такі продуктивні прийоми як виділення і співвідношення плюсів і мінусів альтернатив вибору, звернення до доступної додаткової інформації, зокрема, порад інших людей (на правах дорадчого голосу), але з остаточним самостійним зважуванням "за і проти". Це стосується використання її розумово-аналітичних здібностей, тобто когнітивної сфери.

В афективній сфері важливо бути готовим до подолання негативних емоцій, дискомфорту, пов’язаних з напругою зусиль, і переживанням ризику, часто поспіхом, які супроводжують вибір (тривалий вибір, відстрочення або відмова від ухвалення рішення мають негативний психологічний ефект). Для цього необхідна витримка і терпіння.

В дієвій (вольовий) частинітактики непродуктивно повертатися до знехтуваних альтернатив на півдорозі: метання, повернення, сумніви, жалі відбирають багато сил і часу, пам'ять негативних емоцій посилює подальшу нерішучість. Тому невдалу формулу "Треба було" краще замінити на "Я вже ухвалив рішення", особливо, якщо людині властиво довго жалкувати про невдачі і промахи. Таким чином, необхідно виховувати рішучість, вміння не озиратися назад, не жалкувати і не пам'ятати негативне. Але якщо людина звикла повертатися до знехтуваних альтернатив, щоб проаналізувати і їх, зняти турботу через недовір'я своєї інтуїції або, навпаки, своїм здібностям прораховувати вірогідність, краще зупинитися на позитивах ухваленого рішення і негативах знехтуваного. У будь-якому випадку потрібно старатися у всьому побачити добре.

 

Людина і «світ речей»

 

Чому сучасна людина не помічає поневолення себе речами?

Людина, як правило, не помічає поневолення речами, оскільки їм охоче приймається їх регуляторно-компенсаторна функція. Крім задоволення потреб побутові речі, а також гроші, постійно і циклічно-контролюємо забезпечують переживання свого існування людиною, граючи регуляторно-терапевтичну роль. Система речей гомологічна системі звичок (наочно-автоматизованому компоненту характеру). Цьому сприяє дискретність, класифікованість, необмежена повторюваність і замінюваність речей.

Світ людини, соціальний світ у відмінності від речової характеризується цілісністю і неповторністю, унікальністю і одиничністю. Він пред'являє до людини свої вимоги, він складений і конфліктний, він нормативний і суперечливий.

Речі володіють здатністю замінювати, заперечувати реальність, забезпечуючи втечу від неї. По виразу Ж. Бодрійяра, річ одержує те психічне навантаження, яке повинні були узяти на себе відносини з людьми, — але саме такою ціною речі і придбавають свою величезну регулятивну силу. Те, що не вдається на міжособовому рівні, беруть на себе речі. Так, наприклад, достоїнства речі прославляють, але не обмежують особу, тому володіння речами, грошима підвищує самооцінку.

Відносини між людьми здійснюються у сфері унікальності і конфліктності. Тому відносини в світі людей— джерело страху, невпевненості. А співіснуванню багатьох речей в житті людини не заважають їх відмінності, речі покірно складаються в свідомості. При спілкуванні з речовим світом можливо об'єднати їх абсолютну одиничність і безмежну серійність.

Для ілюстрації владної функції речі, що володіє могутньою дією, використовуємо такий приклад, як телевізор. Крім того, що це проміжне явище, що являє собою і технічний побутовий пристрій, і якийсь динамічний концентрат соціального середовища, телевізор забезпечує спрощену комунікацію, односторонньо сурогатне спілкування, що не вимагає напруги, уваги до партнера і переживання того, як тебе сприймають. Тому він може використовуватися не тільки як джерело інформації, спосіб відпочинку і розрядки, але стати і свого роду наркотиком. Насправді сидячи перед екраном можна скільки завгодно довго і різко виражати свої думки з приводу вчинків тих або інших відомих осіб, критикувати, підноситися, відчувати свою компетентність і значущість же це ні до чого не зобов'язало – здійснюється безособове монологічне « спілкування». Можна зануритися в інший світ і жити життям героїв серіалів, переживаючи потрібні людині почуття радості або жалості, співчуття не до живих людей, а до неіснуючих героїв. Відомо також, що телебачення володіє ефектом резонансу, інформація, отримана через голубий екран, впливає на людину у багато разів сильніше, ніж звичайна усна або письмова інформація. Крім того, немає ніякої гарантії, що ми не потрапляємо під дію 25 кадра- в нашій державі не існує відповідної системи контролю інформаційного простору.

Тим, що ще більш поневолює людину нерідко виявляється комп'ютер, замінюючи людині адекватне спілкування і діяльність, пропонуючи йому сурогатні форми життєдіяльності, залучаючи до віртуальної реальності і звужуючи реальний соціальний простір.

Вибірковість і самоконтроль, використовування різних способів звільнення від влади ринку і речей, суть яких полягає в основному в активній і творчій, усесторонній взаємодії з навколишнім світом, гармонійний розвиток особи людини (в тріаді дух, душа, тіло) допомагають нейтралізувати негативні наслідки експансії миру речей в світ соціальний і духовний.

Очевидно, що за допомогою речей, грошей можна управляти поведінкою і діяльністю людей, що робить економіко-психологічне знання відповідальним перед суспільством. Стара, як світ, проблема зв'язку матеріального і духовного в людині, стає знов новою в період кризи через небезпеку надмірного впливу миру речей на людину. Проблеми психології взаємозв'язку людини з світом речей, управління їм через рекламу і методи продажу потребують подальшого осмислення, оскільки співвітчизники, звільнившись від влади дефіциту і все більше вливаючись в суспільство споживання, переживають певні складнощі і деформації у відносинах з багатоманітним ринком. Особливо чутливо до маніпулювання і зовнішнього управління своєю економічною поведінкою молоде покоління.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Автономов В.С. Человек в зеркале экономической теории (Очерк истории западной экономической мысли) [Электронный ресурс] / В.С. Автономов. - Режим доступа: http://viperson.ru/wind.php?ID=259149&soch=1.

2. Андреева И.В. Экономическая психология. Социокультурный поход [Текст] / И.В. Андреева; под ред. И.В. Андреевой. - СПб.: Питер, 2000. – 352 с.

3. Апенько С.Н. Экономическая психология в системе социально-трудовых отношений [Текст]: учеб.-метод. пособие / С.Н. Апенько, В.Ю. Мамаєва.– Омск: Омский государственный университет, 2002. - 134 с.

4. Банных О.В. Русский православный подход к проблеме управления [Текст] / О.В. Банных // Русский экономический вестник: научно-публицистический журнал. Специальный выпуск. Материалы Всероссийских научно-богословских чтений. Екатеринбург: Урал.ун.та.,2003. 423с. – С. 333-344.

5. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета канонические в русском переводе с параллельными местами [Текст] / Издание Миссионерского Общества «Новая жизнь – Советский Союз» «Кэмпус Крусейд Фор Крайст». – СССР. – 1991. Перепечатано с Синодального издания, 1220 с.

6. Богоявленська Ю.В. Економіка та менеджмент праці: [Текст]: Навчальний посібник / Ю.В Богоявленська, Е.І. Ходаківський. – Київ: Кондор, 2005.- 332с.

7. Булгаков С.Н. Два града. Исследование о природе общественных идеалов [Текст]: в 2 т. Т. 1 / С.Н. Булгаков. - М.: Путь, 1911. – 303 с.

8. Булгаков С. Н. Задачи политической экономии [Текст] / С. Н. Булгаков // Розмисли. Творча спадщина у контексті ХХІ століття.; за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання – (Славетні постаті), 2006. – С. 678 - 693.

9. Булгаков С. Н. Краткий очерк политической экономии [Текст] / С. Н. Булгаков. Розмисли. Творча спадщина у контексті XXI століття; за ред.. В.Д. Базилевича. – К. Знання – (Славетні постаті). 2006. – С. 695 - 806.

10. Булгаков С.Н. Народное хозяйство и религиозная личность [Текст] Соч. в 2т. Т.2 / С.Н. Булгаков. – 1909. – с. 312 – 316.

11. Булгаков С.Н. Об экономическом идеале [Текст] / С.Н. Булгаков // Розмисли. Творча спадщина у контексті ХХІ століття; за ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання – (Славетні постаті), 2006. – С. 632 - 661.

12. Булгаков С. Н. О социальном идеале [Текст] / С. Булгаков // Розмисли. Творча спадщина у контексті ХХІ століття / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання – (Славетні постаті), 2006. – С. 662 – 677.

13. Булгаков С.Н. Основные проблемы теории прогресса / [Електронний ресурс]. // Режим доступу: http://www.magister.msk.ru/library/philos/bulgak21.htm.

14. Булгаков С.Н. Православие [Текст] / С.Н. Булгаков. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. – 365 с.

15. Бункина М. К. Экономика и психология/ М. К. Бункина, В. А. Семенов - М.: Дело и Сервис, 1998. - 226 с.

16. Буян І. Основні теоретичні підходи до проблеми взаємодії людини та економіки [Текст] / І. Буян //Психологія і суспільство. - 2004. – Вип. 1. - С. 56 – 62.

17. Бэкон Ф. Афоризмы об истолковании природы и царства человека. Сочинения. [Текст] : в 2 т. / Ф. Бэкон. - М. : изд-во «Прогресс», 1978. - С.18-19.

18. Ветошкин А. П. Духовно-нравственная экономика [Текст]: монография / А. П. Ветошкин, Н. А. Каратеева, А. М. Миняйло. - Екатеринбург: Издательство УрГУ, 2008. – 702 с.

19. Волков Ю.Г. Социология [Текст]: учебник / Ю.Г. Волков, В.Ц. Добреньков, В.Н. Нечипуренко, А.В. Попов; под. ред. Ю.Г. Волкова.– М.: Гардарики, 2000. – 512 с.

20. Гайдай Т. В. Соціальна антропогенність економічних поглядів С.М. Булгакова [Текст] / Т. В. Гайдай/ С. Булгаков. Розмисли. Творча спадщина у контексті ХХІ століття; за ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2006. – С. 82 - 95.

21. Гегель Г. В.Ф. Философия религии [Текст]: собр. соч. в 2 т. Т.2. / Г.В.Ф. Гегель. – М.: Мысль, 1977. - С. 255.

22. Гришина Н.В. Психология конфликта[Текст] / Н.В. Гришина. – СПБ.: Питер, 2005. – 464 с.

23. Динаміка соціальних змін[Текст] / за ред. д.е.н. В. Ворони. - К.: Інститут соціології НАН України, 2009. – 420 с.

24. Давыденков О. (Иерей) Догматическое богословие [Текст] / О. Давыденков. – Полтава: Изд-во Духовного училища Полтавской епархии УПЦ. - 2000 .- 450 с.

25. Дейнека О. С. Экономическая психология: социально-политические проблемы [Текст] / О. С. Дейнека/. - СПб.: Изд-во Санкт-Перербургского университета, 1999. – 240 с.

26. Дмитриевич В. В плену геметического круга: О психологии карла Юнга и прозе Германа Гессе [Текст] / В. Дмитриевич – Пермь: Православное общество «Панагия», 2001. – 128 с.

27. Дорофей А. Поучения, послания, вопросы, ответы [Текст] / А. Дорофей – М.: «Актис», 1991. - 306 с.

28. Дронов М. «Карнеги, «Анти-Карнеги» и авва Дорофей» [Текст] / прот. М. Дронов // Отцы. Матери. Дети. Православное воспитание и современный мир.- М.: Изд-во Московского подворья Свято - Троицкой Сергиевой Лавры, 2001.- 460 с. – С. 182-244.

29. Дронов М. «Конфликтология преподобного Аввы Дорофея» [Текст] / прот. М. Дронов // В кн.: Отцы. Матери. Дети. Православное воспитание и современный мир.- М.: изд-во Московского подворья Свято - Троицкой Сергиевой Лавры, 2001.- 460 с. – С. 128-147.

30. Журавлев А. Л. Нравственно-психологическая регуляция экономической активности [Текст] / А.Л. Журавлев, А.Б. Купрейченко. - М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2003. - 436 с.

31. Журавлев А.Л. Психологическая дистанция между личностью и представителями различных социальных категорий [Текст] / А.Л. Журавлев, А.Б. Купрейченко; под ред. А.Л. Журавлева, Е. В. Шорохова // Психология совместной жизнедеятельности малых групп и организаций. - М.: Социум; Изд-во «Институт психологии РАН», 2001. - С. 36 - 59.

32. Журавлев А.Л. Психология управленческого взаимодействия (теоретические и прикладные проблемы) [Текст] / А. Л. Журавлев. - М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2004. - 476 с.

33. Журавлев А. Л. Проблемы экономической психологии [Текст]: в 2 т. Т.1 / А. Л. Журавлев, А. Б. Купрейченко; отв. ред. А.Л. Журавлев - М.: Изд-во «Институт психологиb РАН», 2005. – 644 с.

34. Задорожнюк И. Экономическая психология: ориентиры и возможности [Текст] / И. Задорожнюк, С. Малахов //Свободная мысль. – 1992. – № 16. – С. 59-68.

35. Зайцева О.А. Основы менеджмента [Текст] : учебное пособие для вузов / О.А. Зайцева, А.А. Радугин, К.А. Радугин, Н.И. Рогачева. - М.: «Центр»,1998. – 432 с.

36. Зинченко В.Д. Психологический словарь [Текст] / под ред. В.Д.Зинченко, Б.Г.Мещерякова. - М.: ООО «Издательство Астрель», 2004. – 479 с.

37. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы [Текст] / Е.П.Ильин. – СПб. : Питер, 2008. – 512 с.

38. История развития и становления экономической психологии[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://mypsiholog.com/economic-psychology/117-istoriya-razvitiya-i-stanovleniya-ekonomicheskoy-psihologii.html.– Загл. с экрана.

39. Канеман Д. Карты ограниченной рациональности: психология для поведенческой экономики [Текст] / Д. Канеман // Психологический журнал, 2006, том 27, № 2, С. 5-28

40. Карнеги Д. «Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей [Текст] / Д. Карнеги. – К.: «Наукова думка», 1989. – 224с.

41. Карнышев А. Д. Экономическая психология собственности : учеб. пособие[Текст] /А. Д. Карнышев, Т. Д. Бурменко, Е. А. Иванова. - 2-е изд. испр. и доп. - Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2006. - 346 с.

42. Кови С. Мышление и способности руководителя [Текст] / С. Кови. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. - 254 с.

43. Компанієць В. В. Управління розвитком соціально-економічних систем у духовно-моральному та соціокультурному вимірі. Частина 1. Розвиток соціально-економічних систем у духовно-моральному та соціокультурному вимірі. Духовно-моральна соціально-економічна система [Текст] : монографія / В. В. Компанієць. – Харків : УкрДАЗТ, 2011. – 305 с.

44. Компанієць В. В. Управління розвитком соціально-економічних систем у духовно-моральному та соціокультурному вимірі. Частина 2. Якість управління соціально-економічними системами: духовно-моральні та культурні пріоритети (на прикладі залізничного транспорту) [Текст] : монографія / В. В. Компанієць. – Харків : УкрДАЗТ, 2012. – 296 с.

45. Компаниец В. В. Нравственно-психологические основы управления конфликтами в организации: причины конфликтов [Текст] / В. В. Компаниец // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2006. –Вип. 15-16. – С. 177-181.

46. Компаниец В. В. Нравственно-психологические основы управления конфликтами в организации: методы управлення [Текст] / В. В. Компаниец // Вісник економіки транспорту промисловості. –2006. – Вип. 17. – С. 105-109.

47. Компанієць В. В. Сутність та зміст економічної свідомості особистості [Текст] / В. В. Компанієць // Збірник наукових праць Київського університету економіки і технологій транспорту: Серія «Економіка і управління». – 2007. – Вип. 10. – С. 265-274.

48. Компаниец В. В. Исследование особенностей экономического сознания и культурных стереотипов менеджеров железнодорожного транспорта [Текст] / В. В. Компаниец, Ю. Л. Павлович // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2009. – Вип. 26. – С. 242-253.

49. Компанієць В. В. Морально-психологічні детермінанти у регуляції економічної діяльності [Текст] / В. В. Компанієць // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія: Економіка і управління. – К. : КУЕТТ. – 2010. – Вип. 15. – С. 237-257.

50. Коржевский И. В. Пропедевтика аскетики: компендиум по православной святоотеческой психологии [Текст] / И.В. Коржевский. - М.: Центр Информационных Технологий Информатики и Информации. - 2004. – 648 с.

51. Корольчук М.С. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики [Текст]: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, В.М. Марченко. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2005. - 320 с.

52. Крысько В.Г. Социальная психология [Текст]: Курс лекцій / В.Г. Крысько -М.: Омега-Л, 2006. – 352 с.

53. Купрейченко А. Б. Некоторые методические подходы к исследованию отношения личности к соблюдению нравственных норм [Текст]: в 2 ч. Ч. 2 / А. Б. Купрейченко // Современная психология: состояния и перспективы. Общая и социальная психология, психология личности и психофизиология, экономическая, организационная и политическая психология: материалы юбилейной научной конференции ИП РАН; отв. ред. А. Л. Журавлев. - М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2002. - С. 113 - 142.

54. Купрейченко А. Б. Психологические типы доверия личности людям — ключ к деперсонификации доверия [Текст] / А. Б. Купрейченко // Становление рынка в постсоветской России: Институциональный анализ.; под ред. P. M. Нуреева. - М.: Аспект Пресс, 2002. - С. 57 - 88.

55. Лега В. П. История античной философии [Текст] / В. П. Лега – М.: Изд. Свято-Тихоновского Богословского Института, 2004. - С. 76.

56. Леонов В.В. Мотиваційні чинники фінансової поведінки населення України: емпіричний аналіз [Текст] / В.В. Леонов // Український соціум. – 2007. – №3 – С. 63–76.

57. Ложкін Г. В. Економічна психологія [Текст]: навч. посібник / Г. В. Ложкін, В. В. Спасєнніков, В. Л. Комаровська. - К.: ВД «Професіонал», 2004. - 304 с.

58. Лоза А.С. Інституціональні проблеми розвитку підприємницької активності в Україні (за результатами експертного опитування) [Текст] / А.С. Лоза, Ю.Ф. Пачковський // Український соціум. – 2007. – №4 – С. 105–113.

59. Лоргус А. Православная антропология [Текст]: курс лекций. / А. Лоргус. - М.: Граф - Пресс, 2003. - Вып. 1- 216 с.

60. Лунт П. Психологические подходы к потреблению: вчера, сегодня, завтра. [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL http://psyberlink.flogiston.ru/internet/bits/lunt0.htm.– Загл. с экрана.

61. Малахов С.В. Основы экономической психологии – М. Изд-во Института социально-политических отношений, 1992.- 84 с.

62. Маслоу А. Мотивация и личность [Текст] / А. Маслоу. - СПб.: Евразия, 1999. - С. 77-105.

63. Мень А. Магизм и единобожие [Текст] / А. Мень. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 704 с.

64. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://sbiblio.com/biblio/archive/merton_coz/18.aspx.– Загл. с экрана.

65. Мескон М.Х. Основы менеджмента [Текст] / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М.: Дело, 1992. – 345 с.

66. Нагаєв В.М. Конфліктологія: курс лекцій (модульний варіант) [Текст] / В.М. Нагаєв // Навчальний посібник.- К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 198 с.

67. Нефедов Геннадий Протоиерей Основы христианской нравственности [Текст] / Г. Нефедов. – М.: Паломник, 2006. – 288 с.

68. Никифорова Г.С. Психология менеджмента [Текст]: Учебник для вузов/ Под ред. Г.С. Никифорова. – СПб.:Питер, 2004. – 639 с.

69. Ошибки, которые мы совершаем. Нобелевская премия по экономике присуждена психологу. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.monahov.lv/?id=102.– Загл. с экрана.

70. Пестов Н.Е. Современная практика православного благочестия. в 2-ух томах, Т.1 [Текст] / Н.Е. Пестов. – г. Краматорск: Изд. ЗАО «Тираж -51», 2003. - 733 с.

71. Петровский А.В. Общая психология. Словарь. Психологический лексикон [Текст]: в 6 т. / под ред. А.В. Петровского. - М.: ПЕРСЭ, 2005. - 251 с.

72. Пилипенко В.Є. Людина в ринковому суспільстві: орієнтації, поведінка, культура [Текст] / В.Є. Пилипенко. – К.: Фоліант, 2005. - 224 с.

73. Позняков В.П. Экономическая психология в 21 веке. Опыт и перспективы взаимодействия [Электронный ресурс] – Режим доступа:http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/publikacii/rossijskie4 /n14 poznyako.html.– Загл. с экрана.

74. Попов В.Д. Экономическая психология: мучительный поиск идентичности [Электронный ресурс] – Режим доступа:http://www.informanalytic.ru/images/stories/text/popov6.zip.– Загл. с экрана.

75. Радаев В.В. Социология потребления: основные подходы [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://mypsiholog.com/economic-psychology/117-istoriya-razvitiya-i-stanovleniya-ekonomicheskoy-psihologii.html.– Загл. с экрана.

76. Райзберг Б. Курс управления экономикой [Текст] : учеб. для вузов / Б. Райзберг. – СПб.: Изд. Питер, 2003. - 528 с.

77. Слинкова О.К. Мотивационное управление персоналом: методические и прикладные аспекты [Текст] / О.К. Слинкова. - Б. : ГОУ ВПО БрГу, 2005. - 194 с.

78. Слободской С. Закон Божий для семьи и школы со многими иллюстрациями [Текст] / прот. С. Слободской.- 4 изд. Типография преп. Иова Почаевского Holy Trinity Monastery, Jordanville, N.Y. U.S.A., 1987. – 736 с.

79. Спасенников В. В. Экономическая психология [Текст]: учебн. пособие / В. В. Спасенников - М.: «ПЭРСЭ», 2003, 448 с.

80. Статистичний щорічник України за 2006 рік // за ред. О.Г.Осауленка. Держкомстат України. К.: Видавництво «Консультант», 2007.- 551 с.

81. Сурожский А. Человек пред Богом [Текст] / митрополит А. Сурожский. - Из-во «Паломник», 2001. - 383с.

82. Сурожский П. Антоний митрополит О встрече. [Текст] / Антоний Сурожский - Клин: Фонд «Христианская жизнь», 2003. - С. 93 - 94.

83. Українське суспільство: десять років незалежності (соціологічний моніторинг та коментар науковців) [Текст] / за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.: Ін-т соціології НАН України, 2001. – 662 с.

84. Феофан Затворник. Что есть духовная жизнь? [Текст] / Феофан Затворник, святитель. - М.: Изд-во «Правило веры», 1999. – 338 с.

85. Философский энциклопедический словарь [Текст] // Советская энциклопедия. - М., 1983. – С. 463, 793, 800.

86. Философский словарь [Текст] / под ред. И.Т. Фролова. - М.: Политиздат, 1981. – 445 с.

87. Флоренская Т.А. Мир дома твоего. Человек в решении жизненных проблем [Текст] / Т.А. Флоренская.- М.: Руській Хронографъ, 2004. – 480 с.

88. Франк С. Психоанализ как мировоззрение [Текст] / С. Франк. – Париж: «Путь», 1930. – Вып. 25.

89. Франкл В. Десять тезисов о личности [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://psylib.org.ua/books/_franv02.htm .– Загл. с экрана.

90. Франкл В. Сказать жизни "Да": психолог в концлагере. [Текст] / В. Франкл - Москва: Смысл, 2004. 176 с.

91. Фромм Э. Иметь или быть? [Текст] / Э. Фромм. – М.: Прогресс, 1986. – 238 с.

92. Чалдини Р. Психология влияния [Текст] / Р. Чалдини. - Спб.: Питер, 2007.- 288 с.

93. Шапиро С.А. Мотивация [Текст] / С.А.Шапиро. - М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2008. – 224 с.

94. Шостромм Э. Анти-Карнеги, или Человек – манипулятор [Текст] : пер.с англ. ТПЦ «Полифакт» / Э. Шосторомм. - М.: Моск. изд. группа,1992.- 112 с.

95. Экономическая психология: актуальные теоретические и прикладные проблемы: Материалы второй международной научно–практической кон-ференции г. Иркутск, 28 июня 2001 г. / Под. общ. ред. проф. Карнышева А.Д. – Иркутск: изд-во ИГЭА, 2001 – 301 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL http://ecsocman.hse.ru/data/2011/01/18/1214867534/2001.pdf.– Загл. с экрана.

96. Эрроу К. Восприятие риска в психологии и экономической науке [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/data/969/120/1217/5_1_3arrow.pdf.– Загл. с экрана.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.76.48 (0.049 с.)