Стрілочні вулиці, їх розрахунокМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стрілочні вулиці, їх розрахунокСтрілочні вулиці - це послідовно покладені на колії стрілочні переводи для примикання групи паралельних колій.

По конструкції стрілочні вулиці діляться на: стрілочні вулиці під кутом хрестовини; стрілочні вулиці на основній колії; скорочені (під кутом b); під подвійним кутом хрестовини; пучковидні; віялові (концентричні, неконцентричні); комбіновані.

· Простіші стрілочні вулиці

 

Рисунок 4.5 - Стрілочна вулиця під кутом хрестовини.

 

 

Рисунок 4.6 - Стрілочна вулиця на основній колії

Гідності стрілочних вулиць вищезазначених типів: добра видимість при виробництві маневрів. Недоліки: велика довжина горловини, велика різниця корисної довжини колій. Недоліками стрілочних вулиць другого типу також є те, що усі стрілочні переводи покладені на основній колії і колії розташовані у кривих.

· Скорочена стрілочна вулиця

Рисунок 4.7 - Скорочена стрілочна вулиця (під кутом β, який не кратний α)

; Lп = a + b; Т1,2,3 = ;

Т4 = ;

а1 = а + р (р – довжина прямої дільниці для розгонки уширення у кривій при R < 350 м); Lс = а + ХВ4 + Т4.

Такі стрілочні вулиці застосовуються на вантажних районах і на промислових майданчиках, де є уширені міжколійя. Недоліки таких вулиць: перше міжколійя уширене; наявність обернених кривих і, як слідство, незручність виконання маневрових робіт. Гідності: зменшення довжини стрілочної вулиці; менша різниця корисної довжини колій.

 

· Стрілочні вулиці під подвійним кутом хрестовини

Рисунок 4.8 - Стрілочна вулиця під подвійним кутом хрестовини

L0 = Lп + d; е1 = 2L0 · sin α; c = 2e / sin 2α;

Якщо перше міжколійя повинне бути однаковим з іншими, стрілочний перевід 3 для колії 2 укладається на колії 1 на відстані е/sin α від стрілочного переводу 1. При непарній кількості колій у парку схема зміниться, як вказано пунктиром. Відстань між переводом 1 (при новому розташуванні) і переводом 2 буде не L0, а більше: L1 = .

Гідності: скорочення довжини стрілочної зони, і як слідство, маневрового напіврейсу. Недоліки: перше міжколійя уширене. Застосовується на значних станціях для підв'язування приймально-відправних парків.

· Віялові стрілочні вулиці

-

Рисунок 4.9 – Віялові стрілочні вулиці:

а – неконцентрична: ; ;

;

б – концентрична: Rп = R1 + е·(n – 1); αn = α·(n – 1)

Недоліки неконцентричних стрілочних вулиць: при укладанні неконцентричної вулиці з постійним радіусом кривих міжколійя у голові парку уширюються, що спричиняє збільшення обсягів земельних робіт.

Недоліки концентричних стрілочних вулиць: змінювання вставки d і з’явлення нестандартних рубок перемінної довжини при попутному укладанні стрілочних переводів.

Застосовуються віялові стрілочні вулиці на значних станціях, коли групу колій потрібно примкнути під кутом більшим, ніж a.

· Пучковидні стрілочні вулиці застосовуються в горловинах сортувальних парків при наявності гірок, укладаються симетричними стрілочними переводами марки 1/6. При цьому скорочується довжина горловини.

· Комбіновані стрілочні вулиці застосовуються при значному числі колій у парках. Вони представляють собою різноманітні комбінації простих вулиць зі збільшенням кута нахилу до основної колії.

Паралельне зміщення колій виконується на станціях при їх реконструкції для уширення міжколій під установку опор контактної мережі, освітлення і розташування пасажирських платформ, а також при переході від міжколійя перегону до міжколійя станції.

 

 

Рисунок 4.10 – Паралельне зміщення колій: Δе – зміщення колії; еуш – уширене міжколійя; ; ; ; ; ;

Перевірка:

Для плавності руху поїздів по зміщеним коліям застосовують на обернених кривих радіуси великих розмірів – при зміщенні головних колій 3000-4000 м без перехідних кривих, при менших радіусах застосовуються перехідні криві за нормами СНиП. На станційних коліях також рекомендується застосовувати криві великих радіусів, але це залежить від величини паралельного зміщення колії – при незначній величині зміщення, як правило, є можливим застосовувати радіуси 3000-4000 м. У всіх випадках не рекомендується застосовувати радіуси менше 600 м. Між оберненими кривим на (між кінцями перехідних кривих) на зміщених коліях передбачаються прямі вставки – на головних коліях не менше 75 м, а у скрутних умовах не менше 30 м. При швидкісному русі пасажирських поїздів по зміщеним коліям ці вставки відповідно збільшуються до 150 і 50 м. На зміщених станційних коліях, по яких обертаються організовані поїзди, вставка між кінцями обернених кривих повинна бути не менше 15 м.

 

Парки колій і горловини

Горловина станції - це зона, у якій укладені стрілочні переводи, що з'єднують станційні колії між собою. Горловини забезпечують виконання таких важливих операцій, як прийом, відправлення, безупинний пропуск поїздів, усі маневрові пересування і відносяться до основних структурних елементів станції. Від конструкції горловини залежить пропускна спроможність станції, число колій у парках та ін. Найважливішими частинами горловини є: підхід до горловини – колії, які підключаються до інших елементів станції; парковий елемент – окрема колія або група колій з виходом у горловину через спільний стрілочний перевід; елемент горловини – стрілка або група стрілок, з’єднувальні колії або їх комбінація, які поєднані загальними технологічними функціями; маршрут – послідовність елементів горловини, які технологічно пов’язують підхід з парковим елементом. Для устрою повітряних стрілок контактної мережі в горловинах станції на електрифікованих коліях стрілочні переводи однакових марок по можливості укладаються в створі.

Парки колій- це група колій, об'єднаних загальними горловинами і яка має однакове призначення. Парки розрізняють по призначенню: прийому, відправлення, приймально-відправні, сортувальні, сортувально-відправні, транзитні, виставочні, груповочні, парки відстою й ін. По формі парки є:

· парк-трапеція (для з'єднання трьох-чотирьох колій); колії у такому парку мають різну довжину, яка збільшується по мірі наближення до осі основної колії, у результаті чого виникають надлишки корисної довжини колій;

· парк-трапецоїд, який у одному кінці має стрілочну вулицю на основній колії, а у іншому – вулицю під кутом хрестовини. Усі колії приблизно однакової довжини зі зручним виходом на основну колію;

· парк -“рибка”, який представляє собою дві трапеції або два трапецоїди;

· парк-паралелограм для стоянки локомотивів і пасажирських вагонів з однаковою корисною довжиною, окрім крайніх колій.

· парк комбінованої форми.

Застосовуються тупикові парки, колії яких закінчуються упорами.

При значному числі колій вибирають такі поєднання стрілочних вулиць, які дають найбільш коротку довжину горловин парків – найменшу відстань від вхідної стрілки до самого віддаленого граничного стовпчика.

 
 


а)

 

 

б)
 
 

 

 


в)

 

г)

 

Рисунок 4.10 - Парки колій: а – трапецоїд; б – трапеція; в – “рибка”; г – паралелограм

 

Лекція 5Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.210.184.142 (0.01 с.)