Одночасне здійснення оподатковуваних і неоподатковуваних операцій 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Одночасне здійснення оподатковуваних і неоподатковуваних операційЗакон про ПДВ містив норму (пп. 7.4.3) про те, що в разі якщо товари (роботи, послуги), виготовлені та/або придбані, частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково ні, то до суми податкового кредиту включається та частка сплаченого (нарахованого) податку при їх виготовленні або придбанні, яка відповідає частці використання таких товарів (робіт, послуг) в оподатковуваних операціях звітного періоду. Однак протягом усього періоду застосування цього Закону, незважаючи на спеціальні роз'яснення ДПАУ, у платників ПДВ виникало багато запитань

запитань щодо порядку здійснення такого розподілу.

Тому при роботі над розд. V ПК було використано досвід інших країн, зокрема норми 112-ї директиви ЄС, яка передбачає основні положення для країн Європейського співтовариства щодо ПДВ. Отже, згідно зі ст. 199 ПК платник, який здійснює одночасно оподатковувані та неоподатковувані операції, буде розподіляти податковий кредит у наступному звітному періоді,тобто протягом наступного року він виконуватиме розподіл на основі частки, яка буде визначена за результатами попереднього звітного періоду.Частка використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (увезеними) товарами (послугами) між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями визначається у відсотках як відношення обсягів із постачання оподатковуваних операцій (без урахування сум податку) за попередній календарний рік до сукупних обсягів постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій (без урахування сум податку) за цей же попередній календарний рік. Визначена у відсотках величина застосовується протягом поточного календарного року.

Платник податку за підсумками календарного року здійснює перерахунок частки використання товарів/послуг в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій. У разі зняття з обліку платника податку, у тому числі за рішенням суду, перерахунок частки здійснюється виходячи з фактичних обсягів оподатковуваних та неоподатковуваних операцій, проведених із початку поточного року до дати зняття з обліку.

Наприклад, на основі частки, визначеної за результатами 2010 року, проводитиметься розподіл податкового кредиту протягом 11 місяців 2011 року, і тільки в податковій декларації з ПДВ за грудень 2011 року платник зможе зробити перерахунок податкового кредиту виходячи із пропорції, яка склалася в нього фактично за 2011 рік. Ця фактично розрахована за 2011 рік частка буде застосовуватися протягом 11 місяців 2012 року і так далі.

Особливість застосування такого методу розподілу стосовно основних засобів полягає в тому, що перерозподіл по основних засобах проводитиметься за результатами 12, 24 та 36 місяців.

Платники податку, які протягом попереднього календарного року не здійснювали неоподатковуваних операцій, а почали їх здійснювати у звітному періоді, а також новостворені платники податку проводять у поточному календарному році розрахунок частки використання придбаних товарів/послуг між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями на підставі розрахунку, визначеного за фактичними даними обсягів із постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій першого звітного податкового періоду, у якому задекларовано такі операції.

Розрахунок частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (увезеними) товарами (послугами) між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями подається до органу ДПС одночасно з податковою декларацією звітного податкового періоду, у якому задекларовано такі оподатковувані та неоподатковувані операції.

Спрощена система оподаткування та ПДВ

Нормою підрозд. 8 розд. XX ПК продовжено застосування спрощеної системи оподаткування відповідно до Указу Президента від 03.07.98 р. № 727 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва».

Це означає, що ті юридичні особи, які обрали ставку єдиного податку б%, повинні бути зареєстровані платниками ПДВ і дотримуватися норм ПК стосовно цього податку. Для цієї категорії платників відповідно до норм зазначеного Указу застосовується квартальний звітний (податковий) період.

Крім того, у п. 18 підрозд. 2 розд. XX ПК передбачено, що платники податку, які переходять зі спрощеної системи оподаткування на загальну, повинні реєструватися платниками ПДВ, але для них передбачено певний перехідний період із метою пом’якшення зміни системи оподаткування. Такі платники підлягають обов’язковій реєстрації платниками ПДВ лише тоді, коли вони досягнуть після переходу на загальну систему оподаткування обсягу операцiй постачання товарів/послуг 300 тис.грн.

Спеціальний режим оподаткування сільгоспвиробників

В умовах Закону про ПДВ окремі категорії платників мали право на використання спеціального режиму оподаткування. Маються на увазі сільгоспвиробники, які відповідно до ст. 81 Закону про ПДВ застосовували спеціальний режим оподаткування, при якому вони не сплачували до бюджету суми додатного значення різниці між податковими зобов’язаннями та податковим кредитом за відповідний звітний період, а залишали їх у своєму розпорядженні й використовували для виробничих цілей.

Такий режим оподаткування збережено та передбачено ст. 209 розд. V ПК. Хочу звернути увагу, що ця норма носить тимчасовий характер і згідно з пп. 4 п. 2 розд. XIX ПК діятиме до 01.01.18 р.

Однак ПК унесено деякi зміни щодо порядку використання «спецрежимного» ПДВ. Як і раніше, визначене за спеціальною декларацією перевищення податкових зобов’язань над податковим кредитом до бюджету не перераховується, а залишається в розпорядженні сільгосппідприємства для виробничих цілей. Але зараз такі кошти потрібно перерахувати на окремий банківський рахунок, відкритий у встановленому КМУ по-рядку.

У ПК (п. 209.18) зберігається пільга, передбачена останнім абзацом п. 11.21 Закону про ПДВ: якщо сільгосппідприємства є платниками ПДВ, відповідають критеріям спецрежиму, але не перейшли на спецрежим, то ПДВ за реалізовані ними молоко, худобу, птицю, вовну власного виробництва, а також за молочні продукти, молочну сировину та м’ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах, повністю залишається в їх розпорядженні і спрямовується на підтримання власного виробництва тваринницької продукції.

У ПК уже немає норми щодо виплати дотації переробними підприємствами сільгосптоваровиробникам,яка передбачалась абзацом першим п. 11.21 Закону про ПДВ. Натомість є норма про те, що тимчасово, до 01.01.15 р., переробні підприємства всіх форм власності спрямовують до спеціального фонду держбюджету суму ПДВ за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м’ясо та м’ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м'ясо-кісткове борошно).

Згідно з п. 15 підрозд. 2 розд. XX ПК тимчасово, до 01.01.14 р., звільняються від обкладення ПДВ операції з постачання (у т. ч. операції з імпорту):

· зернових культур товарних позицій 1001-1008 (крім товарної позиції 1006 та товарної під категорії 1008 10 00 00) та технічних культур товарних позицій І205 і 1206, крім їх першого постачання сільськогосподарськими підприємствами - виробниками зазначених товарів;

· деревини товарних позицій 4401, 4403, 4404 згідно з УКТЗЕД.

У разі вивезення в митному режимі експорту таких товарів нульова ставка не застосовується, крім експорту зернових культур товарних позицій 1001-1008 та технічних культур товарних позицій 1205 і 1206, щодо яких нульова ставка застосовується до 1 липня 2011 року.

Відшкодування ПДВ

Порядок розрахунку бюджетного відшкодування ПДВ (ст. 200 ПК) не змінено. Тобто від’ємне значення ПДВ, не погашене зобов’язаннями наступного звітного періоду, підлягає бюджетному відшкодуванню в частині, фактично сплаченій у попередніх податкових періодах постачальникам або до бюджету.

Обмежень із перенесенням ряд. 26 декларації з ПДВ не передбачено. Тобто платники не повинні турбуватися про суму від'ємного значення, яка накопичена в ряд. 26, але не була оплачена постачальникам, у зв'язку із чим вони не мали права включати такі суми ПДВ до розрахунку бюджетного відшкодування. Такі суми від’ємного значення не пропадуть, а будуть перенесені у відповідний рядок декларації з ПДВ за січень 2011 року.

Новацією ПК є введення автоматичного відшкодування ПДВ, на яке

матимуть право такі платники податку:

· які не перебувають у судових процедурах банкрутства;

· юридичні особи та фізичні особи - підприємці, включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, і до цього реєстру стосовно них не внесено записів про відсутність підтвердження відомостей, відсутність за місцезнаходженням (місцем проживання), прийняття рішень про виділ, припинення юридичної особи, підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, визнання повністю або частково недійсними установчих документів чи змін до установчих документів юридичної особи, припинення державної реєстрації юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця та стосовно таких осіб відсутні рішення або відомості, на підставі яких проводиться державна реєстрація припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

· які здійснюють операції, до яких застосовується нульова ставка (питома вага яких протягом попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів (місяців) сукупно становить не менше 50% загального обсягу поставок (для платників податку із квартальним звітним періодом - протягом попередніх чотирьох послідовних звітних періодів));

· у яких загальна сума розбіжностей між податковим кредитом, сформованим платником податку за придбаними товарами/послугами та податковими зобов’язаннями його контрагентів, у частині постачання таких товарів/послуг, за даними податкових накладних не перевищує 10% заявленої платником податків суми бюджетного відшкодування;

· у яких середня заробітна плата не менше ніж у 2,5 разу перевищує мінімальний, установлений законодавством рівень у кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів), установлених розд. IV ПК;

· які відповідають одному з таких критеріїв: або чисельність працівників, які перебувають у трудових відносинах із такими платниками податку, перевищує 20 осіб у кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів); або платник має основні фонди для ведення задекларованої діяльності, залишкова балансова вартість яких на звітну дату за даними податкового обліку перевищує суму податку, заявлену до відшкодування за попередні 12 календарних місяців; або відношення сплаченого податку до обсягів отриманих доходів є вищим від середнього по галузі в кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів);

· які не мають податкового боргу.

Визначення відповідності платника податку зазначеним критеріям проводиться в автоматизованому режимі протягом 15 календарних днів після граничного терміну подання звітності.

Автоматичне бюджетне відшкодування здійснюється за результатами камеральної перевірки, яка проводиться протягом 20 календарних днів, що настають за граничним терміном отримання податкової декларації.

Уведено ще одну норму, яка певний час була відсутня в чинному законодавстві. Тепер передбачена відповідальність держави за несвоєчасне відшкодування ПДВ, тобто встановлено паритетні умови і для платників, і для держави. Так, суми податку, не відшкодовані платникам протягом визначеного ст. 200 ПК строку, уважаються заборгованістю бюджету з відшкодування ПДВ. На суму такої заборгованості нараховується пеня на рівні 120% облікової ставки НБУ, установленої на момент виникнення заборгованості, протягом строку її дії, включаючи день погашення.

Місце постачання послуг

Як і раніше, операції з постачання послуг, місце постачання яких (визначається відповідно до ст. 186 ПК) розташоване на митній території України, є об'єктом обкладення ПДВ (п. 185.1 ПК).

У загальному випадку (за винятком послуг, указаних в п. 186.2 і 186.3 ПК) місце постачання визна-чається як місце реєстрації постачальника послуг (п. 186.4 ПК).

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 89; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.203.18.65 (0.008 с.)