Порядок заключення договорів.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порядок заключення договорів.В ньому відображаються найменування, кількість, асортимент, якість і строки поставки продукції сезонної заготівлі. Розглянемо підготовчий період плану заготівель. Найважливішими заходами цього періоду є складання розрахунків та підготовка матеріально-технічної бази для зберігання картоплі та овочів. Зберігання картоплі і овочів, як правило, організується в спеціалізованих стаціонарних овочесховищах. Допускається зберігання картоплі і овочів в приспособлених підвалах, траншеях, ямах і буртах, а також в сховищах з застосуванням природного льоду, в льодових складах і в буртах зі снігуванням.

Підготовка овочевої і матеріально-технічної бази включає:

• розбірку і просушку стілажів, закромів і вентиляційних пристроїв, очистку овочесховищ, приміщень і їх просушку;

• будівництво нових і ремонт старих овочесховищ, квасильних пунктів, цементних ям, дошників і бочкотари, навісів для переробки картоплі;

• дезинфекцію побудованих і відремонтованих овочесховищ, дошників, цементних ям і бочкотари;

• підготовку необхідного інвентарю і контрольно-вимірювальних приладів для овочесховищ;

• підготовку буртових площадок, траншей і підвіз утеплювальних матеріалів до них;

• паспортизацію підготовлених сховищ, закромів і буртів;

• перевірку, ремонт і клеймування вагів і гир.

 

18. Вихідні дані для складання потреби ВЧ у картоплі та овочах порядок складання плану заготівлі картоплі і овочів , заходи які відображаються у планах заготівлі.

Вихідними даними при нарахуванні потреби військової частини в картоплі і овочах являються:

• списочна чисельність військ і сил з врахуванням проводимих організаційних заходів;

• норми продовольчих пайків для військовослужбовців та інших контингентів;

• списочна чисельність і норми годування штатних тварин військових частин;

• норми природних втрат продуктів сезонних заготівель при їх транспортуванні, збереженні і переробці.

На підставі даних начальник продовольчої служби військової частини складає розрахунок потреби частини в картоплі і овочах на рік.

Для складання плану заготівлі начальнику продовольчої служби необхідно знати:

• потреба військової частини в картоплі І овочах;

• можливості військової частини по переробці овочів господарським
способом;

• наявність і стан сховищ, тари, обладнання, інвентарю у в/частині;

• потреба в/частини в допоміжних сховищах, навісах, тарі;

• причини втрат картоплі та овочів в попередньому році;

• результати зберігання в поточному році.

План підписується заступником командира частини з тилу, начальником штабу і затверджується командиром військової частини. В цьому плані, як правило, указують:

• найменування проводимих оргзаходів;

• строки виконання указаних заходів;

• потреба частини в грошах, матеріальних засобів, транспорті і робочій силі;

• джерела покриття потреби;

• відповідальний за виконання заходів;

• відмітку про виконання.

В плані відображаються наступні заходи:

• підготовка і ремонт овочесховищ;

• заготівля (приймання від постачальників) картоплі і овочів;

• закладка картоплі і овочів на зберігання;

• переробка картоплі і овочів перед закладкою на зберігання, при збережені та зачистка овочесховищ після їх звільнення;

• квашення капусти і соління огірків та помідорів силами особового складу частини;

• здача зворотної тари постачальникам в установлені строки.

Всі заходи,що підлягають включенню в план підготовки і проведення сезонних заготівель, поділяються на три періоди:

1. підготовчий (травень - серпень);

2. заготовчий (серпень-жовтень);

3. період зберігання (жовтень - червень).

 

19. Документальне оформлення отримання картоплі та овочів ВЧ

 

20. Що включає в себе підготовка матеріально тех. Бази дя заготівлі картоплі і овочів та їх збереження

Меатеріально технічна база овочесховища, стилажі. Контрльно вимірювальні прилади, Тара, Навіси, Кошолки, Граблі лопати,вагі гірі.

Підготовка овочевої і матеріально-технічної бази включає:

• розбірку і просушку стілажів, закромів і вентиляційних пристроїв, очистку овочесховищ, приміщень і їх просушку;

• будівництво нових і ремонт старих овочесховищ, квасильних пунктів, цементних ям, дошників і бочкотари, навісів для переробки картоплі;

• дезинфекцію побудованих і відремонтованих овочесховищ, дошників, цементних ям і бочкотари;

• підготовку необхідного інвентарю і контрольно-вимірювальних приладів для овочесховищ;

• підготовку буртових площадок, траншей і підвіз утеплювальних матеріалів до них;

• паспортизацію підготовлених сховищ, закромів і буртів;

• перевірку, ремонт і клеймування вагів і гир.

21. Порядок та првила зберігання та переробки картоплі і лвлчів у ВЧ

Картопля та овочі просушуються та перебираються, пере зберіганням. Каартопля зберігається в контейнерах по 450 кг. Поверх картоплі кладуть буряк, для витягу вологи щоб картопля не гнила, а буряк не сох,при температурі +2+5. Інші всі овочі зберігаються в інших окремих приміщеннях. Забороняється зберігати цибулю з іншими овочами. Також капусту, яка зберігається в пірамідним способои. В парафін.. В кімнаті для зберігання цибулі повино бути ультрафіолетове освітлення, щоб вона не проростала. Морква зберігається в піскув ящиках.Для проведення робіт по переробці овочів проводиться за наказом к. ВЧ . Інструктується нвач ПС. ОС цієї команди повинен пройти мед. Комісію. Норма витрат сировии для соління і квашення приведені в інструкції «по квашенню і солінню овочів))»

 

22. Порядок зарахування в-ців на продовольче забезпечення.

 

Військовослужбовець наказом командира ВЧ на підставі Атестату зараховується на продовольче забезпечення(Ф21)

В якому вказується по яке число і якою нормою забезпечувався в-ць в іншій частині.

Атестат дає право на норму харчування в натуральному вигляді,або грошове відшкодування,або сухий пайок . Якщо атестату не має Складається рапорт відсутності причини Атестата. Потім складається Акт в 2 примірниках на видачу дублікату А від попередньої ВЧ. Якщо підтвердження не має проводиться розслідування.

Зачислення на продовольче забезпечення та зняття з нього проводиться з 5удь-якого прийому їжі (сніданок, обід, вечеря).

Особи, що достроково повернулись з відрядження або відпустки і мають право на отримання продовольчого пайка (харчування) та забезпеченні ііродовольчо-шляховими грошима або грошовою компенсацією на строк, більший ніж день прибуття, зараховуються на довольство після здачі у фінансову службу надлишків грошових коштів.

 

23. Документальне оформлення зняття військовослужбовця з прод заб при вибутті з ВЧ чи лікуванні.

Коли війсь-ць вибуває з ВЧ, то він знмається з ПЗ наказом к. ВЧ, А Ф21, на яке число і якою нормою забезпечувався.

 

24. Порядок і документальне оформлення отримання продовольства від місвих постачальників .

 

25. Порядок видачі продуктів зі складу у їдальню ВЧ та його документальне оформлення.

 

26. Організація та порядок забезпечення в-ців дієтичним харчуванням.

Для військовослужбовців, які потребують дієтичногохарчування, їжа готується окремо.Військовослужбовці, які отримують норми харчування у вигляді харчування через їдальні військових частин і страждають на хвороби органів травлення, забезпечуються дієтичним харчуванням за нормою N 9 (дієтична).

Їжа для них готується за окремою розкладкою продуктів, а для приймання їжі їм виділяються окремі столи. Зарахування на дієтичне харчування здійснюється наказом
командира військової частини на підставі висновків начальника медичної служби військової частини. Термін отримання дієтичного харчування не повинен перевищувати трьох місяців. Одночасно на дієтичне харчування може бути зараховано не більше 2 % особового складу, який отримує харчування через їдальню військової частини.

 

27. Види втрат матер. Засобів ПС та заходи по їх попередженню

Втратипродовольства, техніки і майна продовольчої служби по характеру причин їх виникнення шдрозділяються на наступні види:

• природний збиток при зберіганні і перевезеннях (нестача продовольства в межах норм природного збитку);

• втрати і пошкодження матеріальних засобів при стихійних лихах;

• інші втрати (пошкодження, незаконна витрата, передчасний знос, викрадення, нестача продовольства понад норм природного збитку);

• втрати по військових обставинах ( у воєнний час).

Для попередження втрат продовольства техніки і майна продовольчої служби необхідно здійснювати ряд заходів.

Види природного збитку:

• усушка і вивітрювання;

• розпорошення, розтруска;

• витік (просочення), розлив при перекачці рідких продуктів;

• випаровування (окислення).

Усушка - це випаровування з продукту вологи і летючих речовин, які властиві більшості продуктів.

Витік (просочення)- як вид втрат, властивий продуктам рідкої консистенції і відбувається за рахунок всмоктування в тару або просочення через стінки тари. Витік має місце також при відтаюванні заморожених продуктів.

Розпорошення - це окислювальний процес, відбувається в продуктах харчування, таких як зерно, овочі, фрукти. В наслідок окислювальних процесів кількість органічних речовин зменшується.

Розмір природного збитку при зберіганні залежить від:

• виду продукту;

• строків зберігання;

• виду і якісного стану тари;

• кліматичних умов і стану погоди (пора року, теплий чи холодний період зберігання);

• технічного стану сховищ;

• кількості продовольства, яке зберігається.

 

При перевезеннях природній збиток залежить від:

• виду продуктів харчування;

• способу перевезення (залізничний, морський, річний, повітряний,
автомобільний або гужовий);

• виду і якісного стану тари;

• пори року;

• кількості продукту, який перевозиться;

• відстань перевезення або строків перевезення.

 

Основними заходами, які забезпечують збереження продовольства, техніки і майна продовольчої службиє:

• правильний підбір матеріально-відповідальних осіб і їх виховання, в дусі бережного відношення до зберігання матеріальних засобів продовольчої служби;

• обладнання складських приміщень усім необхідним для забезпечення правильного зберігання матеріальних засобів;

• здійснення якісного прийому продовольства, техніки і майна служби відповідно до існуючих правил і вимог ГОСТів;

• створення найбільш оптимальних умов зберігання продовольства, техніки і майна продовольчої служби, дотримання необхідних правил зберігання, підтримання оптимальної температури та вологості в сховищах,

• проведення регулярних профілактичних заходів по боротьбі зі шкідниками запасів і гризунами;

• використання при перевезеннях і зберіганні справної тари;

• використання для перевезення продовольства транспорту, який відповідає технічним і санітарно-гігієнічним вимогам;

• правильна організація навантаження і вивантаження продовольства;

• своєчасне оснащення запасів продовольства;

• постійний контроль за станом зберігаємого продовольства і правильністю його витрачання.

28. Порядок списання втрат прод-ва в межах природного збитку\

Втрати продовольства від природного збитку не є обов'язковими і неминучими. Розміри їх зменшити можливо шляхом утворення оптимальних умов при зберіганні (температура повітря і відносна вологість) та перевезенні, організації правильної видачі і отримання продуктів на складах. Здійсненням в військових частинах спеціальних заходів природній збиток

може бути зведено до мінімуму

Норми природного збитку продовольства оголошені в наказі Заступника МО НТ ЗС 1983р. №75 норми природного збитку є граничними і використовуються тільки у випадках, коли при перевірці наявності продовольства виявиться нестача по зрівнянню з даними обліку або супроводжувальними документами.

Передчасне начислення і списання природного збитку продовольства без переваження і виявлення фактичної нестачі забороняється.

В норми природного збитку включається:

• втрати в наслідок псування продуктів і пошкодження тари;

• витрати, які пов'язані з додатковою технологічною обробкою продуктів (замороження, соління і т. ін.).

Встановлені норми природного збитку не застосовуються, природний збиток не начисляється і не списується наступних випадках:

а) по розфасованих і штучних продуктах, кількість і маса яких визначається розрахунком, а також по продуктах, які постачаються стандартною масою (в стандартній упаковці);

б) при короткочасному зберіганні продуктів, які надійшли для безпосереднього споживання в їдальню;

в) по продуктах, які списані на підставі актів внаслідок лома, кришення, псування і пошкодження тари;

г) по продуктах, оформлених документами по складу, але які фактично на складі не зберігаються (транзитні операції);

д) по продуктах, які піддаються додатковій обробці (замороженню в спеціальних морозилках з метою тривалого зберігання, соління тощо).

29. Порядок списання втрат матер. засобів ПС за рахунок винних осіб

Порядок списання втрат матеріальних засобів визначений наказом Міністра оборони України 1994р. №165.

У всіх випадках, коли при втраті матеріальних засобів винуваті певні особи, вина яких доказана матеріалами адміністративного розслідування, командир частини віддати наказ про притягнення винуватих осіб до матеріальної відповідальності в повному обсязі.

У випадку заподіяного збитку декількома особами в наказі вказується точний розмір стягнених сум окремо до кожного винуватого в залежності від заподіяного збитку, конкретних обставин і ступеню вини.

Наказ про стягнення збитку оголошується винуватої особи під розпис.

Оскарження наказу не припиняє стягнення. При скасуванні наказу утриманні суми повертаються.

На підставі наказу командира військової частини сума збитку заноситься в "Книгу обліку нестач", в "Книгу грошових стягнень і нарахувань", які ведуться фінансовою службою. Сума збитку сплачується шляхом щомісячних відрахувань з грошового утримання військовослужбовців або з зарплатні робочих і службовців ЗСУ.

Розмір збитку визначається по фактичній втраті згідно даних обліку, виходячи з оптово-роздрібних або договірних цін, які діють на момент збитку (втрати).

Якщо строк експлуатації майна, якого не вистачає, закінчився в час проведення ревізії або перевірки чи неможливо визначити момент втрати, визначення збитку розраховується в розмір 25%.

Щомісячно утримання по наказу про стягнення проводиться в розмірі 20%, а при відшкодуванні збитку, заподіяною крадіжкою військового майна - 50% місячного окладу грошового утримання (заробітку).

Якщо з грошового утримання проводяться інші стягнення, то загальний розмір всіх утримань не повинен перевищувати 50% місячного окладу.

Під місячним грошовим утриманням офіцерського складу і військовослужбовців за контрактом мається на увазі посадовий оклад, оклад по військовому званню і відсоткова надбавка за вислугу років, а військовослужбовців строкової служби - посадовий оклад.

Суми щомісячних утримань з військовослужбовців строкової служби і курсантів стягуються з їх посадових окладів.

Якщо військовослужбовець або призваний на збори військовозобов'язаний, який притягнений до матеріальної відповідальності, до дня звільнений в запас або відставку, закінчення зборів не відшкодував збиток, який наніс, то заборгованість, яка залишилась на їх, стягується судовим виконавцем по місцю мешкання.

 

30. Порядок списання втрат матер. засобів ПС за рахунок держави

Порядок списання втрат матеріальних засобів визначений наказом Міністра оборони України 1994р. №165. Інспекторське свідоцтво - не дозвіл військового командування на списання матеріальних і грошових засобів, які втрачені, за рахунок держави.

 

Порядок списання матеріальних засобів за рахунок винуватих осіб;

1. Перевірка наявності і якісного стану матеріальних засобів.

2. Акт перевірки.

3. Запис в книгу обліку втрат матеріальних засобів.

4. Наказ командира частини.

5. Списання з книг обліку.

6. Запис в книгу обліку нестач.

7. Адміністративне розслідування.

8. Рішення командира.

9. Запис в книгу грошових стягнень і начислень.

10. Наказ командира частини за результатами адміністративного розслідування.

11. Списання за рахунок винуватих осіб.

12. Списання з книги обліку втрачених матеріальних засобів.

 

31. Матеріальна відповідальність посадових осіб за збиток нанесений державі

Конституція, та інші законодавчі акти, військова присяга, статути вимагають від військовослужбовців зберігати доручені їм озброєння, бойову техніку, військове майно, не допускати втрат, псування, знищення, незаконного і неефективної витрати матеріальних цінностей і грошових засобів.

Одним із засобів в боротьбі з безгосподарністю та витратою є матеріальна відповідальність винуватих осіб в нанесенні збитку державі.

Військовослужбовці і призвані на збори військовозобов'язані, які винуваті в нанесенні збитку державі при виконанні службових обов'язків, несуть матеріальну відповідальність відповідно з наказом МО України 1995 р. №201 "Про матеріальну відповідальність військовослужбовців за збиток, який нанесено державі".

За збиток, який нанесено не при виконанні службових обов'язків, ці особи несуть матеріальну відповідальність в загальному громадянському порядку.

Військовослужбовці і призвані на збори військовозобов'язані не несуть матеріальну відповідальність, коли збиток нанесено внаслідок сумісного виконання наказу командира або оправданого в даних конкретних умовах службового ризику, або збиток нанесений правомірними діями.

Під військовим майном розуміються усі види озброєння, бойової техніки, бойові припаси, пальне, продовольство, речове, інженерне, хімічне, квартирне майно, інші матеріальні і грошові засоби, які знаходяться у веденні військових частини, військово-учбових закладів, підприємств і організацій Міністерства оборони. Відшкодування збитку військовослужбовцями і призваних на збори військовозобов'язаними проводиться незалежно від притягнення їх до дисциплінарної або карної відповідальності за дію, якою заподіяний збиток державі.

Матеріальний збиток - дійсний збиток, який нанесено державі військовослужбовцем в наслідок втрати, псування, знищення, пошкодження, крадіжки військового майна, грошових засобів та інше.

32. порядок списання з обліку техніки продовольчої служби +33. Документальне оформлення списання з обліку техніки продовольчої служби

Технологічне (холодильне) обладнання їдальні, складів та польові технічні засоби списуються за актами технічного (якісного) стану, якщо ця техніка стала непридатною через те, що закінчився термін її експлуатації, а техніка безстрокового користування зносилася в ході її нормальної експлуатації.

Для визначення технічного стану зразків техніки, яка підлягала списанню, та складання відповідного акту наказом командира частини призначається комісія. Комісія встановлює ступінь і причини зносу, наявність фактів, які є підставою для списання техніки, та визначає найдоцільніше її використання після списання (використання деталей, вузлів або здача в металобрухт).

Придатні деталі техніки, яку списують, беруться н облік і використовуються в військовій частині, як запасні частини.

Придатні деталі, якісно можуть бути використані для потреб військової частини, здаються за наказом начальника продовольчої служби військового округу.

Акт технічного (якісного) стану складається в одному примірнику, якщо його має затвердити командир військової частини і в двох примірниках, якщо він затверджується вищим начальником.

Право затверджувати акти технічного (якісного) стану мають:

3 Командири військових частин та з’єднань – на матеріальні засоби по штучним вимірюванням із початковою вартістю до 50 грн. за одиницю;

3 Начальник продовольчої служби ОК – на технічне обладнання їдалень військових частин, засоби виготовлення та транспортування автофрижираторів та автофургонів ізотермічних, хлібних та комбінованих;

3 Заступники командувачів військами ОК по тилу – на засоби польового хлібопечення і засоби переробки продовольчих товарів і худоби в польових умовах;

3 Командувачі військ ОК – на всі види техніки продовольчої служби, не зазначеної вище.

Початкову вартість техніки, яка підлягає списанню, визначає комісія на підставі чинних на день списання прейскурантних цін.

 

 

34. Порядок списання техніки та майна по інспекторським свідоцтвам

Списання втрат за рахунок держави проводиться з видачею інспекторського свідоцтва.

Інспекторське свідоцтво - не дозвіл військового командування на списання матеріальних і грошових засобів, які втрачені, за рахунок держави.

Видача інспекторського свідоцтва проводиться прямим начальником по підлеглості і тільки після проведення адміністративного розслідування обставин втрати, встановлення причин виникнення збитку, його розміру, а при наявності винуватих осіб - притягнення до передбаченої законом відповідальності.

Командирами військових частин інспекторських свідоцтва на списання втраченихматеріальних засобів видаються після видання наказу про наслідки проведених адміністративних розслідувань, ревізій, перевірок, дізнань, попереднього слідства чи суду, якими встановлена необхідність віднесення частини або повної суми завданого збитку за рахунок держави.

Оформлення інспекторських свідоцтв проводиться:

• фінансовою службою якщо воно видається командиром військової
частини;

• продовольчою службою якщо видається вищим начальником.

Інспекторське свідоцтво підписує тільки та посадова особа, якій надається право його видачі.

Інспекторське свідоцтво засвідчується гербовою печаткою того органу, командиром або начальником якого воно підписано.

Інспекторські свідоцтва оформлюються в 3- х примірниках:

1-ий - видається військовій частині, в якій мала місце втрата4

2- ий - подається вищому органу продовольчої служби;

3-ій - разом з документами, які є підставою для видачі інспекторського свідоцтва, зберігається в справах органа, який видав інспекторське свідоцтво.

Підпис і видбиток гербової печатки ставиться на всіх трьох примірниках.

Інспекторські свідоцтва реєструється в журналі реєстрації видачі інспекторських свідоцтв, який ведеться:

• начальником фінансової служби на інспекторські свідоцтва, які видає командир військової частини;

• продовольчою службою на інспекторські свідоцтва, які видаються вищими посадовими особами.

Після отримання інспекторського свідоцтва військова частина списує:

• по книзі обліку втрат матеріальних засобів ту кількість матеріальних засобів, на яку видано інспекторське свідоцтво;

• по книзі нестач суму збитку, дозволену до списання за рахунок держави.

35. Порядок списання техніки та майна зПС за рахкноу винних осіб

Порядок списання технічних засобів та майна за рахунок винуватих осіб;

· Перевірка наявності і якісного стану технічних засобів та майна .

· Акт перевірки.

· Запис в книгу обліку втрат поломки технічних засобів та майна.

· Наказ командира частини.

· Списання з книг обліку.

· Запис в книгу обліку нестач.

· Адміністративне розслідування.

· Рішення командира.

· Запис в книгу грошових стягнень і начислень.

· Наказ командира частини за результатами адміністративного розслідування.

· Списання за рахунок винуватих осіб.

· Списання з книги обліку втрачених технічних засобів та майна.

36. Порядок списання з обліку продовольчої служби посуду, обладнання та інвентарю служби

а) Порядок списання посуду.

 

Для оформлення списання посуду по строкам експлуатації необхідно:

1 – знати фактичні залишки посуду в їдальні підрозділу і на складі;

2 – провести вибіркову непридатність посуду;

3 – скласти і затвердити акт на списання посуду по строкам експлуатації;

4 – списати посуд з книг обліку в їдальні і діловодстві служби;

5 – оприходувати по книгам обліку кольоровий метал, отриманий від списання алюмінієвого посуду;

6 – здати встановленим порядком кольоровий металобрухт і списати з книг обліку.

Складається акт ф. 11 знаття фактичних залишків посуду. Визначення фактичної наявності столового кухонного посуду, обладнання та інвентарю, не придатного до подальшого використання, а також вибраковка їх проводиться комісією, призначеною наказом командира фінансової частини.

Не можна списувати по строку експлуатації посуд:

1 – без перевірки його фактичної наявності і якісного стану в їдальні;

2 – загублений або розбитий на складу частини;

3 – який, хоча і знаходиться в їдальні, але не експлуатується;

4 – який може бути очищений, виправлений або відремонтований;

5 – без акту на списання, затвердженого командиром частини.

 

37. Звітність продовольчої служби ВЧ та вимоги до неї керівні документи щодо звітності по службі

Звітність – це сукупність взаємопов’язаних узагальнених показників, які характеризують результати господарської діяльності за певний час.

Звітність є заключною стадією обліку. Вона повинна відображати рух і законність витрачання матеріальних засобів за звітній період і наявність їх на початок наступного періоду, з тим щоб забезпечити командування і довольчий орган даними для контролю за діяльністю служби і планування забезпечення на наступний період.

Таким чином, значення звітності заключається в тому, що вона є засобами управління, планування і контролю господарської діяльності і обліковим матеріалом для обробки даних про наявність і рух продовольчого майна у масштабі військової частини, з’єднання і оперативного командування.

Завдання, які покладені на звітність:

1. Забезпечення командирів і начальників даними про господарську діяльність продовольчої служби, які необхідні для аналізу, оцінки обстановки і розробці заходів, спрямованих на її покращення.

2. Попередження незаконних витрат матеріальних засобів.

3. Виправлення допущених помилок і недоліків у роботі служби.

4. Узагальнення позитивного досвіду у роботі продовольчої служби.

Звітність є кінцевим станом господарської операційної діяльності продовольчої служби за визначений період роботи.

Звітність характеризує діяльність служби по таким питанням:

1. Забезпеченість військової часини продовольством, технікою і майном.

2. Наявність і рух тари, яка повертається постачальникам.

3. Виявлені втрати і нестачі матеріальних засобів.

4. Ефективність роботи підсобного господарства, і якщо є посівні площі – результати роботи на них.

5. Економічна робота по службі та інше.

Виходячи із завдань звітності по продовольчій службі до неї пред’являються такі вимоги:

1. Звітно-заявочні документи повинні включати до себе сукупність показників, які дозволяють проаналізувати діяльність продовольчої служби і дати оцінку її роботи.

2. Дані звітно-заявочних документів мають бути правильними, точними і відповідати обліковим даним книг обліку діловодства служби.

3. Звітність по продовольчій службі військової частини складається і подається постачальному органу у встановлені строки і по встановленими формам, які визначені Табелем термінових донесень № 12.

4. Звітно-заявочні документи повинні бути підписаними начальником продовольчої служби і заступником командира військової частини по тилу і затверджені командиром військової частини. Підпис командира військової частини завіряється гербовою печаткою.

5. У звітно-заявочних документах не допускаються підчистки, виправлення, самостійне дописування і зміна номенклатури продовольчого майна.

У продовольчій службі військової частини складаються такі звіти і донесення:

· звіт по продовольству поточного забезпечення – форма 1/прод. - щоквартально до 8.01; 8.04; 8.07; 8.10;

· звіт-заявка про наявність і потребу матеріальних засобів (посудо-господарського майна і обладнання) продовольча служба поточного забезпечення – форма 2/прод. - щорічно до 20.01;

· звіт-заявка про наявність і потребу матеріальних засобів (техніки і майна продовольчої служби ) поточного забезпечення – форма 3/прод. - щорічно до 20.01;

· звіт щодо продовольчої тари – форма 11/прод. – щоквартально до 8.01; 8.04; 8.07; 8.10;

· донесення про виявлені втрати і нестачі матеріальних засобів – форма 12/Т – до 8.01; 8.07;

· звіт (форма 4/СІЛЬГОСП) про роботу підсобного господарства – щоквартально до 5.01; 5.04; 5.07; 5.10;

· звіт про рух та наявність бланків суворої звітності (форма 9/прод.) – щоквартально до 8.01; 8.04; 8.07; 8.10;

· звіт про потребу, рух на наявність книг і бланків обліку, наказів, положень по продовольчій службі поточного забезпечення (ф. 10/прод.) – 2 рази на рік – до 20.01; 20.07;

· звіт про потребу, рух та наявність продовольства НЗ (ф. 12/прод.) – щоквартально до 5.01; 5.04; 5.07; 5.10;

· звіт-заявка про наявність і потребу матеріальних засобів НЗ (посудо-господарського майна та обладнання) продовольчої служби (ф. 13/прод. - НЗ) – щорічно до 10.01;

· звіт-заявка про наявність і потребу матеріальних засобів НЗ (техніки та майна) продовольчої служби (ф. 14/прод. - НЗ) – щорічно до 10.01;

· звіт про наявність їдалень (ф. 18/прод.) – щорічно до 15.01;

· звіт про наявність молодших спеціалістів продовольчої служби (ф. 19/прод.) – 2 рази на рік – до 15.01 і 15.07.

 

38. Звітні документи по продовольчій службі , строки, порядок, та їх правила складання. Яким керівним документом визначено строки представлення звітних документів у довольчий орган

1. Приказ МО 1979г. №260 «Руководство по учету вооружения, техники и имущества …».

2. Наказ ЗМОТ – НТ ЗСУ 2000р. №90 “Табель №12 термінових донесень по тилу ЗСУ (на мирний час)”

У продовольчій службі військової частини складаються такі звіти і донесення:

· звіт по продовольству поточного забезпечення – форма 1/прод. - щоквартально до 8.01; 8.04; 8.07; 8.10;

· звіт-заявка про наявність і потребу матеріальних засобів (посудо-господарського майна і обладнання) продовольча служба поточного забезпечення – форма 2/прод. - щорічно до 20.01;

· звіт-заявка про наявність і потребу матеріальних засобів (техніки і майна продовольчої служби ) поточного забезпечення – форма 3/прод. - щорічно до 20.01;

· звіт щодо продовольчої тари – форма 11/прод. – щоквартально до 8.01; 8.04; 8.07; 8.10;

· донесення про виявлені втрати і нестачі матеріальних засобів – форма 12/Т – до 8.01; 8.07;

· звіт (форма 4/СІЛЬГОСП) про роботу підсобного господарства – щоквартально до 5.01; 5.04; 5.07; 5.10;

· звіт про рух та наявність бланків суворої звітності (форма 9/прод.) – щоквартально до 8.01; 8.04; 8.07; 8.10;

· звіт про потребу, рух на наявність книг і бланків обліку, наказів, положень по продовольчій службі поточного забезпечення (ф. 10/прод.) – 2 рази на рік – до 20.01; 20.07;

· звіт про потребу, рух та наявність продовольства НЗ (ф. 12/прод.) – щоквартально до 5.01; 5.04; 5.07; 5.10;

· звіт-заявка про наявність і потребу матеріальних засобів НЗ (посудо-господарського майна та обладнання) продовольчої служби (ф. 13/прод. - НЗ) – щорічно до 10.01;

· звіт-заявка про наявність і потребу матеріальних засобів НЗ (техніки та майна) продовольчої служби (ф. 14/прод. - НЗ) – щорічно до 10.01;

· звіт про наявність їдалень (ф. 18/прод.) – щорічно до 15.01;

· звіт про наявність молодших спеціалістів продовольчої служби (ф. 19/прод.) – 2 рази на рік – до 15.01 і 15.07.

 

39.Методика і порядок роботи ПРОД служби ВЧ перед складанням звітів і донесень по службі Керування організацією обліку і звітності матеріальних засобів у військовій частині здійснює командир військової частини. Він відповідає за стан обліку всіх матеріальних засобів у частині і своєчасне подання в довольчі органи (управління) звітних документів, які встановлені табелями термінових донесень по тилу № 12.

Заступник командира по тилу відповідає за стан обліку матеріальних засобів і звітності по підлеглим йому службам.

Начальник продовольчої служби військової частини безпосередньо відповідає за стан обліку матеріальних засобів продовольчої служби і своєчасне подання звітних документів по службі у постачальний орган або за підлеглістю.

 

· 40.Порядок відкриття обліку по ПС на новий рік .

· облік матеріальних засобів повинен бути
своєчасним, повним достовірним і точним.

· Облік матеріальних засобів — це оформлення встановленими супроводжувальними документами І здійснення правильних своєчасних записів в книгах (картках) обліку усіх господарських операцій, пов'язаних з рухом та зміною якісного стану матеріальних засобів. Відкриття обліку на новий рік

· Організація обліку у продовольчій службі військової частини і з'єднання обумовлюється особливостями продовольчого забезпечення, а саме:

· постійне надходження продуктів харчування з багатьох джерел;

· щоденні витрати їх на забезпечення;

· необхідність переробки продуктів харчування перед вживанням
(приготування їжі, випічка хліба, засолювання і квашення овочів та інше).

Обсяг витрат продовольства залежить від встановлених норм пайків і чисельності військовослужбовців, які знаходяться на забезпеченні, що викликає необхідність щоденного обліку не тільки наявності і руху продовольства, але і військовослужбовців, які харчуються в частині.

Крім того, продовольство по своїм фізико-хімічним властивостям в процесі зберігання підлягає кількісним і якісним змінам, що потребує ведення такого обліку, який би забезпечував можливість контролю за якістю продуктів, що зберігаються, систематичного контролю за їх наявністю і правильністю списання виявлених нестач і природних втрат.

Одним із важливих завдань обліку у продовольчій службі являється забезпечення контролю за дотриманням встановлених норм продовольчих пайків і повним доведенням їх до військовослужбовців.

Загальне керівництво організації обліку у військовій частині і з'єднанні здійснює командир. Заступник командира з тилу відповідає за стан обліку матеріальних засобів у підпорядкованих йому службах.

Начальник продовольчої служби частини і з'єднання безпосередньо відповідає за стан обліку матеріальних засобів продовольчої служби, законність, своєчасність оформлення операцій, пов'язаних з рухом і зміною якісного стану матеріальних засобів, своєчасне ведення запису в книгах (картках) обліку і правильне оформлення облікових документів, правильність відображення цін на військове майно продовольчої служби. Облік продовольства, техніки і майна продовольчої служби ведеться у службі військової частини і з'єднання, на складі, в їдальні, хлібопекарні (хлібозаводи),

у підрозділі, якщо він розташований окремо від своєї частини, у підрозділах, що не ведуть свого господарства, у військовому ешелоні^ на підсобному господарстві.

Облікові документи в залежності від їх призначення поділяються на: первинні документи; регістри бухгалтерського обліку та документи допоміжного характеру.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.36.32 (0.046 с.)