Тема 7. Українські землі під владою Речі Посполитої (1569 – 1647 рр.)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 7. Українські землі під владою Речі Посполитої (1569 – 1647 рр.)1. Заповніть таблицю: «Суспільно-політичне, економічне та культурно-релігійне

значення уній ХVІІ ст. для населення українських земель».

Основні умови Наслідки
Люблінська унія 1569 р.
   
Берестейська унія 1596 р.
   

2. Розкрийте перебіг українсько-польських взаємин після укладання Люблінської унії.

3. Заповніть таблицю «Українська культура в 1569 – 1648 рр.». (заповнюючи таблицю укажіть мінімум 10 подій у кожній галузі культури)

Галузь культури Пам’ятки культури Автор Дата створення
скульптура, гравюра      
книгодрукування      
література      
архітектура      
живопис      

4. Проаналізуйте реформаційні процеси в Європі та на українських землях. Наведіть приклади, що засвідчують особливості реформаційного руху на теренах України.

5. Історик Орест Субтельний писав, що між ХІV і ХVІ ст. «перспективи досягнення Україною незалежності були малонадійними». Аргументовано, використовуючи історичні факти, доведіть або спростуйте вищезазначену тезу українського історика.

Тема 8. Генезис та еволюція українського козацтва (1489 – 1648 рр.)

1. Заповніть таблицю: «Козацько-селянські повстання на українських землях другої половини ХVІ – першої половини ХVІІ ст.».

Керівники повстання Дата Територія поширення Причини Наслідки
Іван Підкова        
Криштоф Косинський        
Северин Наливайко        
Марко Жмайло        
Тарас (Трясило) Федорович        
Іван Сулима        
Павло Бут (Павлюк)        
Дмитро Гуня, Карпо Скидан, Яким Острянин (Остряниця)        

2. «Коротка доба Сагайдачного, – на думку історика Наталії Полонської-Василенко, – має велике значення в історії України. З одного боку – він підніс престиж українського козацтваЗ другого боку – своєю діяльністю Сагайдачний повернув Києву значення культурного, релігійного осередку України». Аргументовано, використовуючи історичні факти, доведіть вищезазначені тези українського історика.

3. Заповніть таблицю «Доба героїчних походів».

Дата Подія Наслідки (результати)
     

4. Аргументовано доведіть або спростуйте тезу: «Не дивлячись на поразки, козацько-селянські повстання початку ХVІІ ст. прискорювали визрівання національної самосвідомості українського народу».

5. Український історик Микола Костомаров, описуючи історію Запорозької Січі періоду ХVI – початку XVII ст. назвав її «християнською козацькою республікою». Чи можна погодитися з істориком і вважати Запорозьку Січ козацькою державою? Тезу відомого українського історика аргументовано доведіть або спростуйте.

Тема 9. Визвольна війна українського народу (1648 – 1657 рр.)

1. Як правило, для оцінки періоду 1648 – 1657 рр. історики використовують терміни повстання, національно-визвольна війна та національна революція. Яке з цих термінів точніше розкриває події? Можливо, всі вони є правильними? Аргументуйте власну думку.

2. Заповніть таблицю «Основні битви 1648 – 1654 рр. та їх наслідки».

Битви Дата Керівники битв Результати Наслідки
з української сторони з польської сторони
Жовтоводська          
Корсунська          
Пилявецька          
бій під Лоєвом          
Зборівська          
Берестецька          
Батозька          
Жванецька          
Охматівська          

3. «Україна у міжнародних угодах другої половини ХVІІ ст. – початку ХVІІІ ст.».

Назва угоди Дата укладання Держави, які підписали Зміст Наслідки для українських земель
Зборівський договір        
Білоцерківський договір        
Кам’янецька угода        
«Березневі статті»        

4. Складіть схему державного устрою Гетьманщини.

5. Розкрийте політичні, економічні, соціокультурні наслідки війни для українських земель.

Тема 10. Українські землі доби Руїни (1657 – 1687 рр.)

1. Окресліть причини та сутність подій, названих в історичній літературі «Руїною».

2. Заповніть таблицю: «Україна у міжнародних угодах другої половини ХVІІ ст.».

Назва угоди Дата укладання Держави, які підписали Зміст Наслідки для українських земель
Гадяцький договір        
Переяславський договір        
Слободищенський трактат        
Батуринські статті        
Московські статті        
Андрусівське перемир’я        
Глухівські статті        
Конотопські статті        
Бучацький договір        
Переяславські статті        
Бахчисарайський договір        
«Вічний мир»        
Коломацькі статті        

3. Аргументовано доведіть або спростуйте тезу: «Прагнення Запорізької Січі повернути собі провідну роль в політичному житті України заважало національно-визвольній боротьбі періоду Руїни й протирічило державним прагненням гетьманів».

4. Складіть синхроністичну таблицю подій на Правобережній та Лівобережній Україні у 1660 – 1680-х рр.

5. Окресліть наслідки для українського народу подій, названих в історичній літературі «Руїною».

Тема 11. особливості розвитку Українських земель

(наприкінці ХVІІ ст. – у першій половині ХVІІІ ст.)

1. Окремі історики вважають, що Івана Мазепу багато років проклинали саме за те, за що прославляли Богдана Хмельницького. Сформулюйте власну точку зору по суті вищенаведеної тези.

2. Історик Олександр Бойко, характеризуючи Івана Мазепу, писав, що він «мріяв про створення станової держави західноєвропейського зразка і такою ідеальною моделлю, на його погляд, була Річ Посполита». Тезу відомого українського історика аргументовано доведіть або спростуйте.

3. Історик Орест Субтельний зазначав: «На початок ХVІІІ ст. козацьке військо стало лише тінню могутньої бойової сили, якою воно було колись». Тезу відомого українського історика аргументовано доведіть або спростуйте.

4. Окремі історики оцінюють «Пакти і конституції …» Пилипа Орлика як першу в світі демократичну конституцію, а інші науковці переконані в тому, що це був традиційний договір старшини та гетьмана стосовно охорони власних прав та привілеїв. Як ви оцінюєте цей документ? Розкрийте власну точку зору.

5. Заповніть таблицю «Україна у міжнародних договорах першої половини ХVІІІ ст.».

Назва угоди Дата укладання Держави, які підписали Зміст Наслідки для українських земель
Прутський мир        
Решетилівські пункти        
«Рішительні пункти»        

 

ТЕМА 12. Українські землі у другій половині ХVІІІ століття.

Ліквідація Російською імперією української державності.

1. Поясніть, чому історики називають період правління гетьмана Кирила Розумовського «золотою осінню» автономії українських земель?

2. Російській владі було вигідно знищити інститут гетьманства та ліквідувати автономію України. Аргументовано доведіть або спростуйте вищезазначену тезу.

3. Козацько-селянські рухи другої половини ХVІІІ ст. розхитували феодально-кріпацьку систему та готували ґрунт для об’єднання українських земель. Аргументовано доведіть або спростуйте вищезазначену тезу.

4. Укажіть, як вплинуло на міжнародне положення Російської імперії, а також на економічний та культурний розвиток українських земель приєднання Північного Причорномор’я та Приазов’я до Росії?

5. Розкрийте процес втрати українцями автономії у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ ст. Поясніть, чому з точки зору російської влади необхідно було знищити українську автономію, зокрема інститут гетьманства, особливості адміністративно-політичного устрою українських земель, козацьку вольницю?

6. Проаналізуйте діяльність гайдамаків та опришків. Визначте спільне та відмінне щодо причин та наслідків повстань, методів їхньої діяльності.

7. Російська влада у ХVІІІ ст. на українських землях проводила колоніальна політику. Аргументовано доведіть або спростуйте вищезазначену тезу.

 

 

Тема 13. Розвиток української культури

(друга половина ХVІІ ст. – ХVІІІ ст.)

1. Аргументовано доведіть або спростуйте тезу: «Друга половина ХVІІІ століття була періодом парадоксальним в історії української культури».

2. Укажіть фактори, які позитивно вплинули на розвиток української культури, а які – негативно.

3. Заповніть таблицю «Українська культура у другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.». (заповнюючи таблицю укажіть мінімум 10 подій у кожній галузі культури)

Галузь культури Пам’ятки культури Автор Дата створення
скульптура, мистецтво гравюри      
     
книгодрукування      
     
література      
     
музика, театр      
     
архітектура      
     
живопис      
     

4. Окресліть вклад українців у розвиток культури Російської імперії.

5. Аргументовано доведіть або спростуйте тезу: «Наприкінці ХVІІ ст. – впродовж ХVІІІ ст. українські землі були мостом між західноєвропейською цивілізацією та Російською імперією».

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.173.209 (0.009 с.)