Організація бухгалтерського обліку на підприємстві при його централізаціїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві при його централізаціїЦентралізована організація бухгалтерського обліку передбачає створення на підприємстві єдиного облікового центру — центральної бухгалтерії, яка і здійснює весь обліковий процес. При цьому документування здійснюваних операцій проводиться у відповідних господарських підрозділах і у встановлені графіком документообороту строки ці документи надходять у центральну бухгалтерію. Остання постійно здійснює оперативний контроль за правильним і своєчасним оформленням документів. Після ретельної перевірки та обробки вони стають підставою для ведення синтетичного й аналітичного обліку. У центральній бухгалтерії облік ведеться за такими напрямками, які забезпечують необхідну інформацію для здійснення контролю як за діяльністю підприємства в цілому, так і за діяльністю його господарських підрозділів. У кінці звітного періоду центральна бухгалтерія складає за даними синтетичного й аналітичного обліку баланс та інші форми звітності.

Така форма має багато переваг, зокрема дає змогу ефективніше використати обліковий персонал, раціональніше розподілити обов'язки між конкретними виконавцями, ширше використати обчислювальну техніку в обліковому процесі, забезпечити своєчасне та якісне складання звітності.

Однак така форма організації облікового процесу має й суттєві недоліки. Найважливішим з них є те, що контроль за здійснюваними операціями ведеться відірвано від місця їх проведення та документування, що знижує як його оперативність, так і його дійовість. Крім того, керівники господарських одиниць (цехів, дільниць, бригад) мають недостатнє інформаційне забезпечення під час прийняття відповідних рішень або здійснення поточного контролю за діяльністю господарського підрозділу.

Види юридичної відповідальності бухгалтера

· Матеріальна(регулюється кодексом законів про працю)

· Кримінальна(кримінальним кодексом)

· Адміністративна(кодексом про адміністративні порушення)

· Дисциплінарна(кодексом законів про працю)

· Цивільно-правова

Матеріальна- юрид. відповідальність яка полягає у двосторонніх взаємних зобов’язаннях як найманого працівника так і власника відкодування винною стороною шкоди, заподіяної при виконанні трудових обов’язків у визначеному законодавством порядку.

Випадки притягнення бухгалтера до матеріальної відповідальності:

-бухгалтер-касир

-якщо майно та інші цінності одержані бухгалтером під звіт за разовою довіреністю

-якщо шкоду завдано діями бухгалтера, які мають ознаки діяльності переслідуваних у кримінальному порядку(навмисна шкода)

-шкоду завдано бухгалтером в нетверезому стані

-шкоду завдано не при виконанні трудових обовязків

Дисциплінарна-вид юрид. відповідальності, яка полягає у застосуванні до працівника конкретних заходів стягнення за вчинені ним правопорушення(дисциплінарний проступок)

Причини притягнення:

-неправильне ведення обліку

-несвоєчасне проведення перевірок, документальних ревізій

-складання недостовірної фін.звітності з вини бухгалтера

-порушення строків податкової звітності

-прогул

Адміністративна- вид юрид. відп. за здійснення громадського адмін. правопорушення

Причини притягнення:

-відсутність або ведення податкових розрахунків не відповідно до законодавства

-неподання фін. звітності

-приховування /заниження фонду оплати праці

-внесення неправдивих даних до фін. Звітності

-несвоєчасне/неякісне проведення інвентаризації

Кримінальна- вид юр.відп. сутність якої полягає у застосуванні судом від імені держави до особи, що вчинила злочин державного примусу у формі покарання

Причини притягнення:

-розголошення комерц. Таємниці

-незаконні дії з документами

-службове підроблення

-одержання/давання/провокація хабарів

-порушення антимонопольного законодавства

-фіктивне банкрутство, доведення підприємства до банкрутства

-зловживання владою/посадовим становищем

Організація бухгалтерського контролю.

Суб’єкти: власник (внутрішній контроль), спеціальна служба, персонал (адмін.контроль), обліковий персонал (бухгалтерський контроль)

Внутрішній контроль складають: спостережна рада, ревізійна комісія, інвентариз.комісія, служба внутрішнього аудиту

Завдання:

1.контроль за дотриманням облікової політики

2.оцінка достовірності бухгалтерської інформації

3.перевірка дотримання правомірності облікових процедур

4.перевірка точності облікових записів

5.попереднє виявлення помилок і зловживань

6.визначення ефективності окремих операцій

7.контроль за збереженням активів

Бухгалтерський контроль:

Об»єкти: обліковий процес, діяльність облікових та інших працівників, облікова політика, облікова інформація

Бухгалтерський контроль відбувається в:

-межах облікових підрозділів (правильність оформлення первинних документів, взаємний контроль за операціями, контроль за достовірністю ФЗ)

-межах п-ва (перевірка правильності первинних документів, перевірка відповідності первинних документів господарським операціям, контроль за роботою інших підрозділів)

Види контролю:

-попередній (мета – передбачення, перевірка доцільності)

-поточний (правильність оформлення документів, відображення операцій, умови виконання договорів)

-наступний (узагальнення результатів)

Загальні засади юридичної відповідальності бухгалтера.

Юридична відповідальність- це правовий засіб забезпечення адекватної поведінки бухгалтерів

Форми юрид. відповідальності:

-позитивна(перспективна)- коли сумлінно виконують свої обов’язки

-негативна(ретроспективна)-відносини між державою і правопорушником:

· Матеріальна(регулюється кодексом законів про працю)

· Кримінальна(кримінальним кодексом)

· Адміністративна(кодексом про адміністративні порушення)

· Дисциплінарна(кодексом законів про працю)

· Цивільно-правова

Матеріальна- юрид. відповідальність яка полягає у двосторонніх взаємних зобов’язаннях як найманого працівника так і власника відкодування винною стороною шкоди, заподіяної при виконанні трудових обов’язків у визначеному законодавством порядку.

Випадки притягнення бухгалтера до матеріальної відповідальності:

-бухгалтер-касир

-якщо майно та інші цінності одержані бухгалтером під звіт за разовою довіреністю

-якщо шкоду завдано діями бухгалтера, які мають ознаки діяльності переслідуваних у кримінальному порядку(навмисна шкода)

-шкоду завдано бухгалтером в нетверезому стані

-шкоду завдано не при виконанні трудових обовязків

Дисциплінарна-вид юрид. відповідальності, яка полягає у застосуванні до працівника конкретних заходів стягнення за вчинені ним правопорушення(дисциплінарний проступок)

Причини притягнення:

-неправильне ведення обліку

-несвоєчасне проведення перевірок, документальних ревізій

-складання недостовірної фін.звітності з вини бухгалтера

-порушення строків податкової звітності

-прогул

Адміністративна- вид юрид. відп. за здійснення громадського адмін. правопорушення

Причини притягнення:

-відсутність або ведення податкових розрахунків не відповідно до законодавства

-неподання фін. звітності

-приховування /заниження фонду оплати праці

-внесення неправдивих даних до фін. Звітності

-несвоєчасне/неякісне проведення інвентаризації

Кримінальна- вид юр.відп. сутність якої полягає у застосуванні судом від імені держави до особи, що вчинила злочин державного примусу у формі покарання

Причини притягнення:

-розголошення комерц. Таємниці

-незаконні дії з документами

-службове підроблення

-одержання/давання/провокація хабарів

-порушення антимонопольного законодавства

-фіктивне банкрутство, доведення підприємства до банкрутства

-зловживання владою/посадовим становищемПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.236.58.220 (0.007 с.)