Розширення сфери застосування іпотечного кредитування, як джерела збільшення прибутку



Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!



Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розширення сфери застосування іпотечного кредитування, як джерела збільшення прибутку



Нині в Україні найреальнішим шляхом одержання сільськогосподарськими виробниками фінансових ресурсів є банківське кредитування. а не, скажімо, об'єднання у промислово-фінансові групи чи створення організацій кредитної кооперації. Останні два шляхи теж доволі перспективні, проте зараз ідеться не про принципові можливості у майбутньому, а про нагальну потребу у фінансуванні аграрного сектору, яку нині в нашій країні найповніше спроможна задовольнити лише банківська система.(Рис.3.2)

Проте у сфері кредитування сільського господарства теж накопичилося чимало про­блем. Серед найгостріших, що суттєво впливають на організацію кредитування села, — проблеми, пов'язані зі спроможністю позичальників надавати належну заставу.

Економічна сутність застави визначається економічною суттю банку як фінансового посередника. Тобто за­става цікавить кредитора переважно в контексті можливості повернути вкладені гроші шляхом її перепродажу.

Мабуть, ніхто не заперечуватиме, що в сучасних умовах (маємо на увазі

Рис.3.2Ефективність впровадження нових систем іпотечного кредитування

зношеність основних фондів, застарілу техніку, будівлі, устаткування вітчизняних сільськогосподарських підприємств) чи не єдиним об'єктом застави в довгострокових кредитах для сільсько­господарських товаровиробників може бути земля, що перебуває у власному розпорядженні позичальника. Тим більше, що кредитування під заставу землі (іпотечне кредитування) є цілком реальним економічним явищем за умови скасування мораторію на купівлю-продаж цього активу.

У розрізі стосунків сільськогосподарського підприємства та комерційного банку застава землі має таку ж економічну сутність, як і застава будь-якого іншого активу. Тобто кредито­ра цікавить земля не як природний ресурс, а як гарантія повернення кредиту і відсотків за користування ним у разі неспроможності позичальника виконати свої зобов'язання (дефолту).

Відомо, що розпорядниками сільськогосподарських земель у нашій країні є переважно юридичні особи - суб'єкти сільськогосподарського виробництва. Саме вони є потенційними агентами продажу землі або відчуження її як застави. Потенційними агента­ми купівлі можуть бути суб'єкти, спроможні організувати сільськогоспо­дарське виробництво і забезпечити йо­го розширення. Це передусім вітчизняні приватні підприємці, іноземні інвестори

вже діючі сільськогосподарські підприємства, котрі у змозі забезпечити розши-

рене відтворення.(Додаток3)

Відомо також й інше: нині в Україні режими функціонування іноземного капіталу недостатньо визначені; організація приватного підприємництва ускладнена економічними та психологічними факторами; відсоток рентабельних підприємств, спроможних реінвестувати власний прибуток у виробництво, надто низький. За таких умов пропозиція землі, поза всяким сумнівом, значно перевищить попит на неї. Інакше кажучи, якби ринковий землеоборот офіційно було запроваджено сьогодні, наші навчені лихом селяни, які так і не відчули се­бе господарями землі, масово збували б її за безцінь. [11]

 

 

Висновки

АППБ „Аваль” пропонує громадянам широкий асортимент послуг. Серед них одними з основних є кредитування, яке в сучасних умовах є рушійною силою розвитку не лише економіки України, а й інших як високо так і слабо розвинених країн.

АППБ «Аваль» пропонує громадянам України споживчі кредити з мінімальними процентними ставками и оптимальним графіком погашення. За допомогою споживчих кредитів банку клієнти зможуть придбати у кредит автомобілі, будівельні матеріали, побутову техніку та багато чого іншого.

Загальні умови кредитування громадян:

• Потенційні позичальники повинні бути резидентами України.

• Потенційні позичальники повинні мати позитивне співвідношення доходів і витрат (достатнє для здійснення виплат по кредиту та відсотках).

• Погашення кредиту відбувається згідно з умовами програми, як правило, щомісяця рівними частинами.

• Можливе дострокове повернення кредиту.

• Безкоштовне оформлення документів і оцінка застави працівниками банку.

• Для одержання кредиту у валюті необхідно оформити пластикову картку.

Переваги програми мікрокредитування АППБ «Аваль»:

• Максимально спрощена процедура оформлення кредиту, що не потребує бізнес-плану і техніко-економічного обґрунтування.

• Мінімальний термін оформлення і видачі кредиту (до 5 днів).

• Відсутність комісійних з боку банку за оформлення і видачу кредиту.

• Одержати кредит можна як у безготівковій, так і в готівковій формі.

Як зазначалося вище, стан економіки визначає для банків вкрай жорсткі умови. Проблеми ж в області кредитування, які виникають в результаті цього, поставили ряд навіть крупних. банків на межу банкрутства. Всі ці факти повинні враховуватися в стратегії банку.

Кредитна політика повинна розроблятися на основі прогнозу розвитку економіки, аналізу фінансового ринку, стану банківської системи. Реалізація цієї політики повинна забезпечувати погреби клієнтів в оборотному та інвестиційному капіталі та високодохідне розміщення коштів банку при значній мінімізації рівня кредитного ризику.

Кредитні операції комерційних банків являються дуже актуальним питанням в сучасній банківській сфері, оскільки раціональна та ефективна реалізація кредитних операцій дозволяє банку забезпечити стабільність та надійність його фінансового ринку.

На сучасному етапі банківська система України починає ефективніше працювати, про що свідчать позитивні тенденції, які намітились торік у діяльності комерційних банків. В ринковій економіці банківське кредитування набуває значної ваги у суспільному житті, тому нагальною постає проблема перед банками в ефективній розробці кредитної стратегії.

У даній курсовій роботі розглянута кредитна діяльність АППБ “Аваль” на локальному та національному рівнях, принципи, методи і цілі їх здійснення, кредитний ризик і захист від нього, ефективність впровадження факторингових операцій.

Виходячи з цього, зроблений висновок про наступне. Для здійснення ефективної роботи кожен банк розробляє та здійснює свою кредитну діяльність під впливом поточних та перспективних завдань банку та економічної кон’юктури, що зумовлюється потребами лише одного банку в царині кредитування. Але для досягнення поставлених цілей банк повинен розробити ефективну модель своєї кредитної діяльності, яка б ґрунтувалась вже на досягнутому рівні взаємовідносин банку з позичальником і поступово розроблялись ще більш удосконалені сторони цього процесу.

Кредитна діяльність необхідна комерційному банку перш за все тому, що дозволяє регулювати, управляти, раціонально організовувати взаємовідносини банку з його клієнтами, що зменшує вірогідність помилок та прийняття нераціональних рішень.

Для покращення процесу кредитування працівники кредитного відділу повинні вжити такі заходи:

1. Вивчити своїх клієнтів і систематично аналізувати їх фінансовий стан, кредитоспроможність.

2. У разі необхідності здійснювати контролінг, виїзди на підприємства.

3. Регулювати процентні ставки.

4. Слідкувати за витрачанням кредитних ресурсів.

5. Використовувати форвардне кредитування.

 



Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.129.82 (0.009 с.)