Аналіз кредитних відносин та ефективність діяльності аппб « аваль» 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аналіз кредитних відносин та ефективність діяльності аппб « аваль»2.1. Загальна характеристика АППБ "Аваль"

За визначенням МВФ та НБУ банк "Аваль" зайняв провідне місце серед найбільших банків України і фактично набув статусу банку загальнонаціонального значення.

АППБ "Аваль" бере участь у важливих державних проектах, разом з іншими підставляє плече для вирішення найгостріших соціальних проблем.

Правління банку докладає всіх зусиль, аби в малосприятливому середовищі продемонструвати високу надійність.

Правління висунуло перед усіма підрозділами АППБ "Аваль" такі вимоги:

- збереження конкурентних позицій банку в усіх регіонах;

- проведення ефективної відсоткової політики щодо залучення та розміщення ресурсів;

- нарощування валютної позиції;

- підтримання необхідного рівня ліквідності;

В умовах жорстких антикризових заходів уряду та НБУ АППБ "Аваль" намагався дотримуватися усіх встановлених економічних показників. Основні економічні нормативи банку в 2013р. були такі: норматив капіталу - 145 млн.грн (при мінімальному значенні 8 млн. грн.); норматив платоспроможності - 13,58% (при оптимальному значенні 8%); норматив загальної ліквідності - 104,56% (при оптимальному - 100%). Кошти, отримані завдяки нарощуванню ресурсної бази й вивільнені в результаті скорочення портфеля цінних паперів, спрямовувалися насамперед, на кредитування економіки. Основним джерелом доходів банку є відсоткові доходи. Однією із сталих характеристик АППБ "Аваль" є динаміка зростання його капіталізації. Це забезпечує підвищення інвестиційного потенціалу, неухильне розширення операцій із різними групами клієнтів, зміцнює довіру до банку. Акції банку розповсюджуються у відкритому продажу й користуються попитом у населення України.

Загальна кількість акціонерів АППБ "Аваль" - 154717 фізичних та юридичних осіб України, фізичним особам належить 65,42% статутного капіталу. Найбільшими акціонерами і стратегічними партнерами банку є Пенсійний фонд України, ДПЕЗ "Укртелеком" та ДППЗ "Укрпошта".

Динаміка зростання статутного капіталу банку представлена на «Рис.2.1»

 

Рис.2.1 Динаміка зростання статутного капіталу банку

Банк "Аваль" пропонує скористатися широкою мережею послуг, які надає клієнтам. Однією з таких послуг є "Аваль-пейдж", підключившись до якої ми зможемо отримувати інформацію про залишки по рахунках на пейджер чи мобільний телефон (SMS)

З'явилася нова унікальна можливість збереження та захисту власних коштів. Акціонерний поштово-пенсійний банк "Аваль" пропонує нову послугу: продаж фізичним особам - резидентам і нерезидентам - банківських золотих злитків 999,9 проби вагою 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 250, 500 і 1000грамів та 1 унція (31,1035 грамів).

Основні переваги операцій з банківськими металами:

- реальна можливість і найнадійніший спосіб захисту ваших коштів від інфляції

оскільки ні гривня, ні іноземна валюта не захищені від обвалів;

- банківські злитки компактні, займають мало місця та зручні для транспортування;

Зберігач АППБ надає юридичним особам усіх форм власності та фізичним особам на підставі договорів про відкриття й обслуговування рахунків у цінних паперах повний комплекс депозитних послуг:

- відкриття рахунку для обліку цінних паперів (як для корпоративних, так і для державних) клієнта, депонованих у зберігача цінних паперів;

- відповідальне збереження цінних паперів;

- облік переходу права власності на цінні папери за розповсюдженням клієнта.

Свою діяльність Зберігач АППБ "Аваль" здійснює згідно з чинним законодавством України, внутрішнім Положенням та регламентом, затвердженими Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку.

Депозити бувають з виплатою відсотків:

- щомісячно;

- в кінці строку депозиту;

- в день оформлення договору;

Таким чином, з вищенаведеного можна зробити висновок про широку розгалуженість як банківської мережі, так і банківських послуг та операцій. Тому координувати діяльність потрібно кожному працівнику, а не покладати це на плечі керівників. Лише співпраця між філіями та відділеннями приведе до бажаного результату.

 

2.2. Основні принципи та аналіз формування кредитного портфелю банку"Аваль"

Характерною особливістю функціонування комерційних банків в Україні є переважання вструктурі активнихоперацій позичкових коштів. Прицьому для банку дуже важливо стратегічно оцінити можливості формування кредитного портфеля з тим, щоб забезпечити максимальну ефективність використання залучених депозитних коштів, їх повну віддачу і зростання прибутковості роботи. Цим досягається подвійний ефект: з однієї сторони, банк отримує прибуток, який можна використати для розширеного розвитку або знову ж реінвестувати, при цьому в державний бюджет надходять кошти у вигляді податкових платежів, а з іншого боку, підприємство зацікавлене в якнайефективнішому використанні та швидкому обороті капіталу, знову ж таки, поповнюється державний бюджет і задовільняються суспільні потреби.

Формуючи кредитний портфель, банки зобов'язані підтримувати оптимальну структуру своїх активів і відповідно до економічної ситуації змінювати її або на користь позичок, або на користь інвестицій.

Для АППБ "Аваль" структура кредитного портфеля представлена у вигляді (Таблиці 2.1.)

Таблиця 2.1

Структура кредитного портфеля за класом позичальників АППБ "Аваль" в 2013році

Фінансовий стан Сума залишку заборгованості
грн. %
Стандартні   68,3
Під контролем   28,5
Субстандартні   2,1
Сумнівні   1,1
Всього:    

 

При наданні позичок першокласним постачальникам з твердими гарантіями поверення вкладених коштів, банк може прийняти на себе більший ризик з інвестиційних операцій. Зворотна ситуація виникає, коли за результатами аналізу кредитного і інвестиційного ризиків банк приймає рішення про збільшення обсягів позичкових операцій. При цьому розрізняють слідуючі види банківських кредитів, як показано в (Таблиці 2.2)

Позичальник подає необхідні документи до кредитного працівника банку, який після їх розгляду проводить бесіду з клієнтом і професійну підготовку

позичальника. Детально аналізуючи всі показники діяльності підприємства,

банк надає кредит. Це зображено на прикладі агропромислового підприємства

« Оберіг» (Додаток 1)

Таблиця 2.2

Види банківського кредиту

Класифікаційна ознака Вид кредиту
Сфера використання Внутрішній
Рівень банківської системи Кредит Національного банку Кредит комерційного банку
Норма суспільного споживання Виробничий Споживчий
Характер витрат Кредит в оборотні активи Кредит в необоротні активи
Термін використання Короткостроковий Середньостроковий Довгостроковий
Ступінь майнового забезпечення Забезпечений Незабезпечений

 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 309; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.68.11.139 (0.012 с.)